با حضور سید محمد طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر ملارد و مسئولین شهری و شهرستانی برگزار گردید

به مناسبت گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن با حضور سید محمد طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر ملارد و مسئولین شهری و شهرستانی آیین تجلیل از ۷۲ آزاده سرافراز شهرستان ملارد برگزار گردید.

به مناسبت گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن  با حضور  سید محمد طباطبایی رئیس شورای اسلامی شهر ملارد و مسئولین شهری و شهرستانی آیین تجلیل از ۷۲ آزاده سرافراز شهرستان ملارد برگزار گردید.