ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:35

صورتجلسه شماره 503

    صورتجلسه شماره 503 مورخ  28/1/92      پانصد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 28/1/92 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 1092/120 مورخ 27/1/92 درخصوص درخواست خانم شهناز سعيدي فر مبني بر صدور مجوز ساخت ملك واقع در سرآسياب ، خيابان آزادگان جنوبي ، خيابان دلناز به مساحت تقريبي 119 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت به صورت وكالتي (قولنامه اي) در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 1142/188 مورخ 27/1/92 منضم به تصوير نامه شماره 262/1/2947 مورخ 24/1/92 فرمانداري محترم شهرستان ملارد درخصوص پرداخت حق الزحمه تاكسيداران سازمان تاكسيراني شهر ملارد كه از مورخ 30/12/91 لغايت 17/1/92 در اختيار نيروي انتظامي شهرستان بوده اند به مبلغ 500/787/168 ريال  از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداری با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري و آئين نامه مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 1331/145 مورخ 27/1/92 درخصوص درخواست مساعدت مالي آقاي اكبر خاني  به مبلغ 000/000/3 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و  تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 1251/6851 مورخ 27/1/92 درخصوص درخواست خانم واليه لشكري فرد مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 000/000/6 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقاي همداني و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 44681/11309 مورخ 8/12/91 درخصوص ارسال پرونده هاي شماره 11309 و 32107 متعلق به نمايندگان پلاكهاي ثبتي 1407/43 و 1408/43 منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين مالكين و شهرداري  مبني بر تغيير كاربري و تفكيك براساس سوابق و اقدامات گذشته كه ملك موردنظر به مساحت مجموعاً 12500 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر با كاربري ورزشي و داراي مالكين جزء مي باشد پس از بحث و بررسي به شرح ذيل اتخذ تصميم گرديد : 1-5- مقرر گرديد مالكين اسناد مالكيت 1868 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض كه معادل 15% از كل پلاك مي باشد را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد. 2-5- مقرر گرديد با عنايت به اينكه در سنوات قبل به صورت مجزا براي هر قطعه قدرالسهم ريالي تغيير كاربري مشخص و از سوي تعدادي از مالكين پرداخت شده است ، نسبت به پرداخت قدرالسهم شهرداري جهت تأمين سرانه خدماتي براساس قيمت روز زمين ( از سوي كارشناس رسمي دادگستري ) براي باقيمانده قطعات اقدام و لذا كليه قطعات در قدرالسهم مالكين و با كاربري مسكوني لحاظ گردد.  3-5- با توجه به اينكه پلاكهاي ثبتي 1407 و 1408 از 43 اصلي داراي اسناد مجزا مي باشند و تجميع اسناد صورت نگرفته ، به وكلاي مالكين اعلام گرديد درصورت موافقت موضوع از مراجع ذيربط ملزم به تجميع اسناد و   سپس اقدامات مربوط به تفكيك مي باشند. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري  قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استانداري اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي و صرفه و صلاح شهر و شهرداري مورد موافقت قرار گرفت  و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه موسسه حسابرسي اعداد آراء به شماره 9621/92 مورخ 26/1/92 درخصوص قرارداد منعقده به شماره 5829/32 مورخ 8/11/91 در ارتباط با حسابرسي مالي سال 1390 شهرداري ملارد كه به دليل حجم عمليات شهرداري و نيز مصادف شدن مدت اجراء عمليات با تعطيلات نوروزي و عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم ، گروه حسابرسي قادر به اتمام كار حسابرسي نبوده ، لذا تقاضاي تمديد قرارداد بمدت يكماه را دارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر درخواست موسسه مذكور مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:32

صورتجلسه شماره 502

    صورتجلسه شماره 502 مورخ  26/1/92      پانصد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 26/1/92 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 798/187 مورخ 22/1/92 درخصوص راه اندازي مركز خريد فروش خودروهاي سبك تحت نظر حوزه حمل و نقل و ترافيك در قطعه زميني به مساحت 7000 مترمربع واقع در بلوار الغدير نبش شمال شرقي خيابان آزادگان مطابق كروكي پيوست در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي  پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 718/16177 مورخ 22/1/92 درخصوص درخواست خانم معصومه رمضاني مؤدي پرونده شماره 16177 ( احدي از شركاء ) مبني بر استرداد مبلغ 000/700/2 ريال كه اضافه به حساب شهرداري واريز نموده از محل اعتبارات 603001 درآمدي ، در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به آئين نامه مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 710/35501 مورخ 22/1/92 درخصوص درخواست آقاي خليل نظري مودي پرونده شماره 35501 مبني بر استرداد مبلغ 000/000/127 ريال كه اضافه به حساب شهرداري واريز نموده  از محل اعتبارات 102003 درآمدي ، در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به آئين نامه مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )   غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 737/41537 مورخ 22/1/92 منضم به نامه شماره 47118/41537 مورخ 28/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 41537 متعلق به ملك آقاي حافظ حسين پور كه كل ملك نامبرده در جاده ملارد ، بلوار رسول اكرم(ص) ، خيابان شهيد رحيمي ، خيابان 20 متري شهدا ، نبش شمالي بن بست امام حسين(ع)  جزئي از قطعه 846 تفكيكي شرق جاده ملارد طبق صورتجلسه شماره 111117/38/16/1 مورخ 6/12/91  سازمان اقتصادي كوثر در طرح تعريض قرار گرفته ، لذا شهرداري در نظر دارد ملك موصوف را به مبلغ 000/800/887 ريال ( برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري ) تملك نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و  تبادل نظر اعضاي شورا مقرر نمودند قيمت موردنظر به هيئت كارشناسي ارجاع گردد و پس از اعلام نظر هيئت مذكور جهت بررسي و تصميم گيري مجدداً به اين شورا ارسال گردد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.   ( با 5 رأي) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 45413/30180 مورخ 14/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 30180 متعلق به ملك آقاي حسن پيشرفتي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري ملارد مبني بر تغيير كاربري پلاك  و اخذ مجوز ساخت كه ملك موردنظر به مساحت 2000 مترمربع با كاربري پايانه مسافربري و داراي 140 مترمربع اصلاحي كه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-5- مقرر گرديد به منظور تغيير كاربري پلاك 50% از مساحت پلاك معادل 1000 مترمربع به عنوان  قدرالسهم شهرداري و 50% به عنوان قدرالسهم مالك در نظر گرفته شود. 2-5- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 140 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت  به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد و مساحت مذكور در قدرالسهم شهرداري لحاظ گردد. 3-5- با عنايت به اينكه درخواست مالك اخذ مجوز ساخت بر روي كل پلاك مي باشد ، مقرر گرديد درصورت موافقت موضوع از سوي مراجع ذيربط ارزش قدرالسهم شهرداري پس از كسر ميزان اصلاحي كارشناسي و مبلغ آن  به حساب شهرداري واريز گردد. تبصره : درصورت عدم موافقت پرداخت ارزش ريالي و يا اعلام درخواست از سوي مالك ، برابر با ارزش اعلامي زمين معوض در محدوده خدماتي شهر (با تأييد واحد املاك شهرداري ) به شهرداري واگذار شود. 4-5- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط ، مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ساخت كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد و شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت زيرزمين 1- و 2- با 100% سطح اشغال جهت تأمين پاركينگ ، همكف و اول : با 60% سطح اشغال با كاربري تجاري ، دوم : با 60% سطح اشغال با كاربري اداري ، سوم و چهارم و پنجم : 60% سطح اشغال با كاربري تفريحي ورزشي  به نام مشاراليه اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استانداري اقدام نمايد و همچنين قدرالسهم شهرداري بصورت تغيير كاربري تجاري در توافقنامه منظور و اعمال گردد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري       اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:29

صورتجلسه شماره 501

    صورتجلسه شماره 501 مورخ  22/1/92      پانصد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 22/1/92 به صورت فوق العاده در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و بررسي موضوع ، ادامه بررسي بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري ملارد مجدداً با حضور كارشناسان شهرداري (مسئول واحد درآمد و مدير امور مالي ) در بخش هزينه ها يكايك رديفهاي پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهادات اعضاء در هر يك از رديفهاي هزينه اعمال و در مواردي مقرر گرديد در جلسات آتي با حضور شهردار محترم ملارد مورد رسيدگي دقيق قرار گيرد. 1- نامه شهرداري به شماره 644/130 مورخ 21/1/92 منضم به نامه استانداري محترم تهران متضمن دستور مشاور محترم استانداري و مدير كل بازرسي درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/50 ريال حسب نظريه مذكور به خانم فهيمه ايوبي در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي پيشنهاد شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ فوق  به تصويب رسيد./ ( با 3 رأي ) مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين :آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:27

صورتجلسه شماره 500

    صورتجلسه شماره 500 مورخ  21/1/92      پانصدمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 21/1/92 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست  آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر نسبت به بودجه پيشنهادي سال 1392 شهرداري ملارد كه با حضور كارشناسان شهرداري(مسئول واحد درآمد و مدير امور مالي ) در جلسه حضور داشتند در بخش درآمدها رسيدگي هاي لازم  صورت گرفت و در نهايت مقرر شد در جلسه آتي فوق العاده نسبت به بررسي هزينه هاي جاري بررسيهاي لازم صورت گيرد. 1- نامه شهرداري به شماره 422/37678 مورخ 19/1/92 مبني بر ارسال پرونده شماره 37678 متعلق به ملك  آقاي ابوذر چراغي به مساحت 75/141 مترمربع واقع در ملارد ، روبروي پاسگاه ، انتهاي كوچه شهيد سليمي  قطعه 2 كه مشاراليه عرصه ملك را از بنياد شهيد خريداري نموده و شهرداري در نظر دارد جهت بازگشايي  انتهاي كوچه در راستاي اجراي بند 21 صورتجلسه شماره 413 شوراي شهر نسبت به پرداخت 75% ارزش ملك معادل 000/000/315 ريال برابر نظر كارشناس رسمي اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:25

صورتجلسه شماره 499

    صورتجلسه شماره 499 مورخ  19/1/92      چهارصد و نود و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 19/1/92 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 46818/123 مورخ 26/12/91 درخصوص پيشنهادات به شرح ذيل : 1-1- دريافت هزينه كارشناسي به هنگام بازديد از اماكن براي تعيين عوارض 10% و 25% عوارض فضاي سبز به حساب سازمان پاركها و فضاي سبز به ازاء هر فقره بازديد مبلغ 000/120 ريال در سال 1392   2-1- صدور مجوز تخفيف با تعيين درصد آن براي اماكني كه قدمت آنها بالاي 30 سال مي باشد و تفويض اختيار آن به مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري ، بند « 1-1 » مورد موافقت قرار گرفت و درخصوص بند « 2-1 » مقرر گرديد شهرداري طي نامه اي جداگانه دراينخصوص اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مستند به بند 26 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين :آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 46777/19947 مورخ 24/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 19947 متعلق به ملك آقاي ابراهيم شادمان (وكيل) منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري ملارد مبني بر تغيير كاربري و اخذ مجوز ساخت كه ملك موردنظر به مساحت 5000 مترمربع با كاربري باغات و داراي 100 مترمربع اصلاحي است كه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-2- مقرر گرديد به منظور تغيير كاربري پلاك از باغات به تجاري 50% از پلاك معادل 2500 مترمربع به عنوان قدرالسهم شهرداري و 50% به عنوان قدرالسهم مالك در نظر گرفته شود. 2-2- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 100 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد كه متراژ مذكور در قدرالسهم شهرداري قرار مي گيرد. 3-2- با عنايت به اينكه طرح مورد تقاضاي مالك (بازار روز) در كل پلاك مي باشد مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيصلاح ، قدرالسهم شهرداري پس از كسر مساحت واقع در طرح تعريض از سوي كارشناس رسمي دادگستري ( با كاربري مورد تأييد استانداري ) ارزشگذاري و از سوي مالك پرداخت گردد. تبصره : درصورت عدم موافقت موضوع فوق از سوي مراجع ذيصلاح ، مالك ميبايست معادل ارزشگذاري  صورت گرفته نسبت به واگذاري زمين معوض در محدوده خدماتي شهر ملارد (با تأييد واحد املاك شهرداري) به شهرداري اقدام نمايد. 4-2- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور پروانه به صورت زيرزمين : 80% سطح اشغال جهت تأمين پاركينگ و همكف : 80% سطح اشغال با كاربري بازار روز به نام مشاراليه  صادر گردد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به اخذ مجوز تغيير كاربري كل ملك ( 5000 مترمربع ) به تجاري و سپس با جانمايي قدرالسهم شهرداري و مالك بصورت تجاري با السويه اقدام نمايد و كليه عوارض متعلقه صدور پروانه درخواستي با لحاظ كاربري تجاري محاسبه و اخذ گردد كه اين پيشنهادات با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها و با اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استانداري تهران مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 46745/37035 مورخ 24/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 37035 متعلق به ملك وراث مرحوم محسن بنكداران منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري ملارد با توجه به اينكه عرصه واقع شده در طرح تعريض بالغ بر 25% و همچنين معابر داخلي حاصل از تفكيك 76/17% (معادل 24% پس از كسر سرانه خدماتي) مي باشد و لذا مجموع آن بالغ بر 50% مي گردد مبني بر تفكيك پلاك فوق و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 5600 مترمربع با كاربري مسكوني و داراي 1928 مترمربع اصلاحي است پس از بحث و بررسي و با توجه به املاك مجاور به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-3- مالكين متعهد مي شوند درخصوص مساحت 1928 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را كه معادل 34% از محدوده پلاك مي باشد بدون اخذ غرامت نسبت به اصلاح حدود ملك خود به استناد ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اقدام و تصوير سند مالكيت مربوط به حدود باقيمانده را به شهرداري تحويل دهند و در نتيجه نقشه تفكيكي ملك در محدوده باقيمانده ملك تأييد گردد و مالكين قبول دارند مساحت 77/994 مترمربع معبر حاصل از تفكيك را كه معادل 76/17% از ملك مي باشد و به استناد ماده 101 قانون شهرداريها به وجود آمده متعلق به شهرداري است و ادعاي هرگونه غرامت را در حال حاضر و آينده از خود سلب و ساقط مي نمايند.  ( قابل ذكر است مجموع مساحت طرح تعريض و معبر حاصل از تفكيك برابر با 76/51% پلاك مي باشد.) تبصره 1 : با توجه به بندهاي فوق كه عرصه واقع شده در طرح تعريض و معبر بدون اخذ غرامت به شهرداري واگذار مي گردد ، لذا حق مشرفيت در املاك تفكيكي محاسبه نمي گردد. 2-3- مقرر گرديد باقيمانده مساحت مطابق با نقشه تفكيكي ارائه شده از سوي مالك به صدور 10 قطعه تفكيكي و به عنوان قدرالسهم مالك در نظر گرفته شود. 3-3- مقرر گرديد قطعات مشرف به بلوار دكتر حسابي و خيابان دلناز با كاربري تجاري – مسكوني با تراكم 360% در شش طبقه و قطعات مشرف به بن بست 12 متري با كاربري مسكوني با تراكم 300% در پنج طبقه ( با رعايت ضوابط طرح جامع ) در نظر گرفته شود. تبصره 2 : مالك متعهد گرديد درصورتي كه محرز گردد سابقاً غرامتي بابت طرح تعريض دريافت نموده اند. ميبايست نسبت به پرداخت حقوق شهرداري به كارشناسي قيمت روز اقدام نمايند. 4-3- مقرر گرديد شهرداري پس از اخذ مجوز مراجع ذيصلاح و پرداخت عوارض تفكيك از سوي مالك نقشه تفكيكي تأييد شده از سوي مراجع ذيصلاح را جهت تنظيم صورتمجلس تفكيكي به اداره ثبت ارسال نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به انتقال قطعي اسناد واقع در طرح تعريض به نام شهرداري و اخذ مجوز كميسيون ماده 5 و با رعايت مفاد تبصره 2 مصوبه شماره 470 اين شورا اقدام لازم را بعمل آورد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 47128/115 مورخ 28/12/91 درخصوص نامه شماره 19471-12 مورخ 6/12/91 مشاور محترم استاندار و مديركل محترم بازرسي استانداري تهران در ارتباط با پرداخت مبلغ 000/000/50 ريال ديگر جهت مراسم و نمازهاي قضاي مرحوم حيدر كعب در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و بتصويب نرسيد.( با 3 رأي )، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 47187/123 مورخ 28/12/91 درخصوص پرداخت مجموعاً بمبلغ 000/000/000/9 ريال كه از طرف سازمان پاركها و فضاي سبز جهت ساخت چند مجموعه از طرف سازمان پاركها و فضاي سبزهزينه شده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با پيشنهادات شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ 000/000/000/3 ريال به حساب سازمان پاركها مشروط به ارائه صورت وضعيت از طرف سازمان به شهرداري اقدام گردد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان سيدلر و اكبري  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 47304/189 مورخ 28/12/91 درخصوص كاهش خدمات رساني سازمان اتوبوسراني شهرداري به روستاهاي حوزه حريم شهرداري ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد شهرداري از محل بودجه 80% حريم جهت هزينه هاي سازمان اتوبوسراني به حوزه حريم شهر اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- بودجه پيشنهادي سال 1392 شوراي اسلامي شهر كه براساس بخشنامه سازمان شهرداريهاي كشور بمبلغ 408/248/677/1 ريال تهيه و تنظيم شده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر بودجه پيشنهادي شوراي اسلامي شهر ملارد جهت اجراء در سال 1392 با مبلغ درآمد و هزينه ها به مبلغ يك ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت ميليون و دويست و چهل و هشت هزار و چهارصد و هشت ريال مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد تا برابر ضوابط و مقررات بمرحله اجراء درآيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 46247/123 مورخ 21/12/91 درخصوص احداث رستوران سنتي واقع در پارك ملت  به مساحت 1000 مترمربع در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري براساس  درخواست سازمان پاركها مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري  9- نامه شهرداري به شماره 10425/123 مورخ 1/4/91 درخصوص تقاضاي آقاي عليرضا مقدم مثبوت به شماره 2173/181/ف مورخ 24/3/91 در دبيرخانه سازمان پاركها مبني بر تقاضاي احداث تالار پذيرايي در قطعه زميني  به متراژ 2000 مترمربع واقع در ملارد ، خيابان مرشدي بخشي از زمينهاي باغ ياحسيني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10-  نامه شهرداري به شماره 9794/123 مورخ 28/3/91 درخصوص رقم 6/5 % سرانه فضاي سبز شهر ملارد و تأكيدات فراوان طرح جامع براي حفظ باغات منطقه به عنوان عامل تنفسي استان تهران و به منظور جبران قسمتي از خلاء موجود بين رقم سرانه فعلي و رقم استاندارد جهاني تعريف شده ، موارد پيشنهادي سازمان پاركها و فضاي سبز به شرح ذيل : 1-10- تسطيح و شن ريزي و بهسازي كوچه باغي هاي موجود كه مي تواند بعنوان محل تفريح مورد استفاده قرارگيرد. 2-10- احداث سكوهاي بتني در مسير كوچه باغي ها براي رفاه حال مراجعين به منظور استفاده تفريحي 3-10- اصلاح و بهسازي انهار هدايت آب براي ابياري باغات (نهر بتني) با هدف تشويق باغداران براي حفظ باغات منطقه 4-10- هزينه هاي اجرايي بندهاي يك و دوم و سوم از محل درآمد 80% حريم تأمين و تخصيص يابد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 36425/123 مورخ 6/10/91 منضم به تقاضاي خانم الهام روستايي مبني بر تقاضاي احداث مجموعه رستوران به صورت سنتي با عرضه خدمات و پذيرايي غذاي گرم و سرد واقع در ملارد ، فاز يك ملت در قطعه زميني به متراژ 1000 مترمربع به مدت 10 سال در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر  پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ،‌ موافق : آقاي خلج غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 16193/10462 مورخ 8/5/91 منضم به مدارك موجود شركت ابنيه گستر اقليم  كه در سال 1377 به درخواست شهردار وقت اقدام به تخليه مقاديري بتن در مسجد جامع ملارد و گلزار شهدا به مبلغ 900/938/33 ريال بابت يك درصد سهم كارخانجات نموده است و شهرداري در نظر دارد مبلغ فوق را از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري پرداخت نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به بررسي مدارك مثبته مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ،‌ مخالف : آقاي اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 13- رونوشت نامه فرمانداري محترم به شماره 6690/1/2947 مورخ 14/6/91 و نامه شماره 21886/115  مورخ 19/6/91 شهرداري ملارد درخصوص درخواست آقاي مصطفي توكلي متصدي كمپ ترك اعتياد ياران پاك ملارد مبني بر مساعدت مالي براي پرداخت اجاره بهاء به مبلغ 000/000/40 ريال از محل اعتبارات  ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهادات واصله ( فرمانداري و شهرداري ) تا سقف پنجاه درصد مبلغ درخواستي يعني مبلغ 000/000/20 ريال (بيست ميليون ريال) مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:20

صورتجلسه شماره 498

    صورتجلسه شماره 498 مورخ  23/12/91      چهارصد و نود و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 23/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 46208/29252 مورخ 21/12/91 درخصوص درخواست آقاي ساسان الوندي مؤدي پرونده شماره 29252 مبني بر استرداد مبلغ 000/000/18 ريال از محل اعتبارات كد 102003 درآمدي  كه اضافه به حساب شهرداري واريز نموده در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري  با رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين :آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه هاي شهرداري به شماره 46554/107 مورخ 23/12/91 و 44730/107 مورخ 9/12/91 منضم به نامه پيشنهادي فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 12663/1/2947 مورخ 30/11/91 درخصوص   تأمين و تخصيص بخشي از هزينه هاي احداث ساختمان جديد فرمانداري به مبلغ 000/000/000/10 ريال  و تغييركاربري اراضي تحت اختيار شهرداري به مسكوني و تجاري درصورتي كه 8  هكتار از قدرالسهم شهرداري در زمينهاي مربوط به تعاونيهاي صابرين واقع در بلوار مارليك ، پايين تر از ميدان ارتش جنب ورزشگاه  در دست احداث در كميسيون ماده 5 از فضاي سبز به تجاري مسكوني تغيير كاربري يابد كه اين موضوع آورده ي مناسبي براي شهرداري خواهد داشت در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري  مشروط به اخذ مجوزهاي تغيير كاربري 8 هكتار از قدرالسهم شهرداري در زمينهاي تعاوني صابرين از مراجع  ذيربط قانوني و پس از تصويب موضوع در كميسيون ماده 5 استان تهران مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها ، پرداخت مبلغ فوق پس از رعايت شرايط فوق و با اخذ مجوز مجدد از شوراي شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ،  مخالفين : آقايان همداني و اكبري غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 40835/123 مورخ 9/11/91 درخصوص لزوم حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر ملارد كه شهرداري در نظر دارد همانند سنوات گذشته نسبت به واگذاري پروژه به سازمان پاركها و فضاي سبز با برآورد مبلغ 000/000/000/10 ريال و از محل اعتبارات پروژه 3050109101 بودجه سالجاري به استناد ماده 19 و آئين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ سيصد ميليون تومان ( 000/000/000/3 ريال ) به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها و مشروط به  رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 46559/130 مورخ 23/12/91 درخصوص پيگيريهاي مداوم كليه كارگران شهرداري مبني بر درخواست پرداخت كليه مطالبات ايشان در سالهاي گذشته از قبيل حق لباس ، پاداش پايان سال 90 و ... ضمن پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سال 91 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و پادار نمودن مبلغ فوق در اصلاح و متمم بودجه سالجاري از محل  ماده 2 بودجه به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 46677/130 مورخ 23/12/91 درخصوص عدم دريافت مبلغ ماهيانه 000/000/15 ريال به عنوان ترميم و اصلاح حقوق شهردار از محل اعتبارات ماده 2 رديف 102112 اداري  و با توجه به تأييد پرداخت از محل اعتبار ماده 17 رديف 417702 اداري از سوي مدير كل محترم دفتر امور حقوقي وزارت كشور طي نامه شماره 61/54141 مورخ 18/6/88  و موافقت فرمانداري محترم طي نامه شماره 7704/1/2947 مورخ 6/7/91  با تأمين و پرداخت مبلغ در قالب ساير موارد قانوني ، لذا درخواست شهرداري جمعاً به ميزان 000/000/180 ريال به عنوان كمك و هديه به شهردار جهت سال 91 در جلسه رسمي شورا مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 46678/130 مورخ 23/12/91 درخصوص متن بند 2 صورتجلسه شماره 480  مورخ 5/10/91 در رابطه با درخواست پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان باقي مانده به پرسنل دادسراي عمومي انقلاب شهرستان ملارد با توجه به درخواست ده ميليون تومان در لايحه قبلي شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري در سقف مبلغ 000/000/50 ريال ( پنجاه ميليون ريال ) مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 46106/121 مورخ 20/12/91 مبني بر ارسال نظريه كارشناس رسمي دادگستري درخصوص وديعه و اجاره بهاي بازارها و كانكسهاي تحت نظارت سازمان ميادين ميوه و تره بار و  فرآورده هاي كشاورزي جهت اجراء و اعمال در سال 1392 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 26 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 46214/115 مورخ 21/12/91 منضم به نامه شماره 13352/1/2947 مورخ 20/12/91 فرمانداري محترم شهرستان ملارد درخصوص پرداخت هزينه ارزاق اعضاي شوراي اداري ، شوراي تأمين و  پرسنل فرمانداري محترم شهرستان ملارد به مبلغ 000/000/500 ريال با توجه به اتمام اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و پادار نمودن مبلغ فوق در اصلاح و متمم بودجه سال جاري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري  9- نامه شهرداري به شماره 39631/135 مورخ 3/12/91 درخصوص ارسال بودجه پيشنهادي سال 1392 كه در بخش درآمدها و هزينه ها بمبلغ 000/000/500/557 ريال پيش بيني شده است در جلسه مطرح از آنجائيكه رسيدگي بودجه مستلزم بررسي همه جانبه با حضور كارشناسان شهرداري و شورا در جلسات مكرر مي باشد ، لذا مقرر گرديد تا تصويب قطعي بودجه سال 1392 در شورا اجازه هزينه تا سقف ـــ هزينه هاي جاري بودجه پيشنهادي به شهرداري  براي ماه اول سال آتي موافقت شود تا شهرداري برابر اين مصوبه اقدام لازم و قانوني را تا تصويب نهائي  بودجه و ابلاغ آن به مرحله اجراء درآورد كه اين پيشنهاد اعضاء به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري ، مخالفين : آقاي خلج و خانم حيات بيني (علت مخالفت طي نامه اي بعداً اعلام خواهد شد) 10- نامه شهرداري به شماره 45434/130 مورخ 15/12/91 درخصوص پرداخت فوق العاده كارانه به كارمندان   حسب بخشنامه هاي دريافتي از استانداري محترم و ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه موضوع پرداخت  فوق العاده كارانه به كليه كارمندان در سنوات گذشته توسط شهردار وقت بصورت رسمي و قانوني ابلاغ گرديده و ارقام جزء حقوق ديون قانوني پرسنل لحاظ گرديده در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آيين نامه مالي براي كارمنداني كه قانوناً مشمول پرادخت فوق مي باشند مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ،‌ غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:14

صورتجلسه شماره 497

    صورتجلسه شماره 497 مورخ  22/12/91      چهارصد و نود و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 22/12/91 به صورت فوق العاده در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 45288/123 مورخ 14/12/91 درخصوص احداث يك عدد كيوسك تنقلات در داخل فضاي سبز خيابان كشاورز جهت افزايش و ايجاد امنيت كابل هاي روشنايي خيابان فوق و در راستاي درآمدزايي سازمان پاركها و فضاي سبز در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري برابر ضوابط و مقررات مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين :آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه هاي شهرداري به شماره 45423/136 مورخ 15/12/91 درخصوص ارسال تصوير صورت وضعيت موقت شركت ابنيه يكتا شكوفه با موضوع اجراي پروژه هاي مجموعه شهيد ثمري با برآورد كل كاركرد   به مبلغ 000/000/189 ريال با توجه به اتمام اعتبارات پروژه ديون تعهدات عمراني در بودجه سالجاري   كه پرداخت مازاد برآن خارج از ارقام بودجه باعث انحراف در بودجه خواهد شد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و پادار نمودن مبلغ فوق در اصلاح و متمم بودجه سالجاري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 45377/115 مورخ 14/12/91 مبني بر پرداخت مبلغ  000/000/150 ريال  از طريق شهرداري مطابق مصوبه شماره 458 شوراي اسلامي شهر مورخ 26/5/91 و حدود  مبلغ 000/000/300 ريال از طريق همكاران شهرداري به خانواده مرحوم حيدر كعب جهت مراسم كفن و دفن مرحوم و با توجه به نامه شماره 19471 – 12 مورخ 6/12/91 مشاور محترم استاندار و مدير كل بازرسي  استانداري تهران كه در متن آن به ابلاغيه اوامر استاندار محترم تهران و تأييد پرداختهاي قبلي استناد شده است  و همچنين براي پرداخت مبلغ 000/000/50 ريال ديگر جهت مراسم و نمازهاي قضاي ايشان درخصوص پرداخت جمعاً به مبلغ 000/000/300 ريال مازاد بر مصوبه قبلي شوراي اسلامي شهر در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر  پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت  قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي )  موافقين :‌ آقاي خلج و خانم  حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 46482/138 مورخ 22/12/91 درخصوص درخواست فرماندهي محترم انتظامي شهرستان ملارد مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 000/000/500 ريال جهت حقوق و مزايا و تهيه سبد كالا و عيدانه عوامل زحمتكش نيروي انتظامي كه در ماههاي گذشته در جمع آوري دست فروشان در خيابانهاي اصلي شهر و جمع آوري سد معبر و طرد متكديان با شهرداري همكاري همه جانبه داشته اند از محل ماده 2 رديف 102107 بودجه سالجاري درجلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ 000/000/300 ريال (سي ميليون تومان) مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 45402/38353 مورخ 14/12/91 درخصوص توافقات صورت گرفته برروي  باغ عاليخاني مربوط به شركت شاهد و نامه شماره 45407/38353 مورخ 14/12/91 مبني بر ارسال پرونده شماره 38353 متعلق به ملك شركت شاهد منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و شركت شاهد مبني بر نهايي شدن توافقنامه في مابين شركت شاهد و امضاء كنندگان ذيل اين صورتجلسه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-5- بنابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره ثبت 30873/38353 مورخ 25/8/91 بابت 30% از مساحت باغ عمارت ارزش به ارزش 000/000/000/63 ريال اعلام شده است. 2-5- بنابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره ثبت 30875/38353 مورخ 25/8/91 بابت 30% از مساحت باغ عاليخاني به ارزش 000/000/007/338 ريال اعلام شده است. 3-5- بنابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره 45086/38353 مورخ 12/12/91 بابت سهم شهرداري از قسمت كاربري مسكوني اراضي موسوم اراضي به املاك آقاي ترقي (مارليك 2 ) به مساحت 76069 مترمربع  ارزش 000/000/345/380 ريال اعلام شده است. 4-5- با عنايت به بندهاي فوق مقرر گرديد مجموع ارزش اعلامي در بند يك و دو كه به مبلغ 000/000/007/401 ريال اعلام مي گردد ( به عنوان قدرالسهم شهرداري ) در ارزش ريالي بند سه به مبلغ 000/000/345/380 ريال ( به عنوان قدرالسهم مالك ) لحاظ مابه التفاوت مبالغ فوق كه 000/000/6662/20 ريال مي گردد به عنوان بستانكاري شركت لحاظ گردد. تبصره : مقرر گرديد مبلغ بستانكاري شركت ، الف ) در توافقات آتي درخصوص باغ لبناني محاسبه و يا ب ) درصورت درخواست شركت جهت اخذ مجوز ساخت در پلاكهاي مورد بحث اين توافق ( املاك با كاربري مسكوني ) ، به عنوان بخشي از عوارضات متعلقه مربوط به پروانه لحاظ گردد. 5-5- مقرر گرديد درصورت تصويب موضوع از سوي مراجع ذيصلاح شركت مذكور به جهت اعمال ماده 101 قانون نسبت به انتقال اسناد باغ عمارت به شماره پلاك ثبتي 159/43 و باغ عاليخاني به شماره پلاك ثبتي 7183/43 به نام شهرداري اقدام و متقابلاً به صورت همزمان قدرالسهم شركت از املاك آقاي ترقي توسط شهرداري به شركت واگذار گردد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد توافقنامه مشروط به رعايت  ضوابط و مقررات و قوانين صرفاً درخصوص موضوع تملك كل باغ عاليخاني و با رعايت شرايط ذيل اجرايي شود: الف – بند يك توافقنامه ( موضوع باغ عمارت ) حذف شود و صرفاً باغ عاليخاني موضوع توافق باشد. ب – با عنايت به اعتراض اعضاي شورا به ارزش گذاري باغ عاليخاني به پلاك ثبتي 7183/43 قطعه سوم تفكيكي كه خواستار كاهش 6/18 درصدي قيمت كارشناسي باغ فوق بودند ( بند 2 توافقنامه) مشروط به تملك كل  باغ عاليخاني به مترا‍ژ 168038 متر مربع توسط شهرداري در ازاي واگذاري زمين با كاربري مسكوني از قدرالسهم شهرداري در اراضي آقاي ترقي به شركت شاهد كه حداكثر تا 55 هزار مترمربع خواهد بود مورد موافقت قرار گرفت. ج – مقرر گرديد در صورت تملك كل باغ عاليخاني توسط شهرداري و قبول شرايط فوق توسط شركت شاهد شهرداري مكلف است از ارسال هرگونه پيشنهادي جهت واگذاري كل يا قسمتي از باغ فوق به هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر نهاد ديگر خودداري نمايد و با توجه به موقعيت ملك زمينه ها و بسترهاي قانوني لازم جهت تبديل آن به پارك بزگ شهر فراهم شود. كه شرايط و پيشنهادات فوق به تصويب اعضا رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:09

صورتجلسه شماره 496

    صورتجلسه شماره 496 مورخ  22/12/91      چهارصد و نود و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 21/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 45490/38391 مورخ 15/12/91 منضم به تصوير درخواست خانم اعظم شفيعي مؤدي پرونده شماره 38391 مبني بر استرداد مبلغ 000/979/11 ريال از محل اعتبارات كد 603001 – 102002 – 102003 درآمدي كه بابت جرايم كميسيون ماده صد اضافه به حساب شهرداري واريز نموده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه مالي شهرداري  به تصويب رسيد. (با 5 رأي) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 45289/168 مورخ 14/12/91 منضم به تصوير نامه دفتر امام جمعه محترم  شهرستان ملارد درخصوص تأمين هزينه هاي مالي به مبلغ 000/000/10 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 45662/188 مورخ 16/12/91 درخصوص تقاضاي مديرعامل محترم سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني ملارد جهت پرداخت مبلغ 000/000/500 ريال معادل پنجاه ميليون تومان بصورت بلاعوض و كمك به بودجه سازمان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات جهت كمك به بودجه سازمان تاكسيراني به تصويب رسيد. ( با 4 رأي )  مخالف : آقاي همداني               غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 45359/42706 مورخ 14/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 42706 متعلق به  خانم جميله جوزي جهت برخورداري از معافيت هزينه هاي صدور مجوز ساخت طبق معرفي نامه كميته امداد طبق به تبصره 1 بند « ب » تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده تحت پوشش كميته امداد به ميزان 750/316/20 ريال شامل ( عوارض زيربنا ، عوارض تراكم ، مصالح ، مهندس ناظر ، فضاي سبز و آتش نشاني )  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 45085/40558 مورخ 12/12/91 ارسال پرونده شماره 40558 متعلق به  آقاي علي مظفري از املاك سرآسياب ، خيابان بهاره ، كوچه اول شمالي ، بن بست سوم جنوبي ، قطعه سوم شمالي به مساحت 5/101 مترمربع با كاربري فضاي سبز كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي باشد و شهرداري  در نظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز بيش از 70%  در پلاك نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده ( ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك ) اقدام نمايد   در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات  به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 45593/43038 مورخ 15/12/91 مبني بر ارسال پرونده 43038 متعلق به  آقاي محبوب اكبري از املاك سرآسياب ، خيابان مصيب زاده ، چهارمين قطعه شمالي مانده به كوچه شهيد كوهي (روبروي بن بست 7 ) به مساحت 181 مترمربع با كاربري باغات كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي  باشد و شهرداري در نظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و بيش از 18 ماه از طرح جامع  و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك نسبت به صدور پروانه و اخذ تعهد مربوطه از مالك اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات  به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- پيرو بند 1 صورتجلسه شماره 493 شوراي اسلامي شهر ملارد درخصوص درخواست شهرداري ملارد مبني بر تصويب پاداش پايان سال كاركنان شهرداري ، بدينوسيله اعضاي شورا پيشنهاد نمودند كه به پاس زحمات جناب آقاي كلانتري شهردار محترم ملارد بابت پاداش شش ماهه اول و دوم سال 1391 جمعاً به مبلغ  پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 2 (حقوق و مزايا ) بودجه مصوب سال 1391 شهرداري  بنامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد./ ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري        اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:04

صورتجلسه شماره 495

    صورتجلسه شماره 495 مورخ  14/12/91      چهارصد و نود و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 14/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 44621/163 مورخ 8/12/91 درخصوص درخواست اداره تربيت بدني شهرستان ملارد مبني بر تهيه اقلام موردنياز و ساير هزينه هاي هيئت كوه نوردي شهرستان ملارد از محل اعتبارات برنامه 306  پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف  مبلغ پنج ميليون ريال (پانصد هزار تومان) با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. (با 5 رأي)   غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 44309/189 مورخ 6/12/91 درخصوص نامه سازمان اتوبوسراني شهر ملارد مبني بر اينكه كمك هاي 000/000/000/9 ريالي شهرداري به بودجه سازمان كه به تصويب شوراي سازمان نيز رسيده بود به دلايل تنگناهاي مالي پايان سال 1390 به مبلغ 000/000/000/600 ريال اصلاح و در بودجه شهرداري  تصويب گرديد كه اين موضوع از يك طرف و افزايش قابل توجه هزينه نگهداري و تعميرات ، لاستيك  بيمه شخص ثالث ، روغن موتور و افزايش ضريب حقوق پرسنل در ايام پاياني سال 1390 و پس از تصويب بودجه و همچنين كاهش اعتبارات دولتي پرداخت شده به سازمان در سال جاري به گونه اي كه ميزان اين اعتبارات بيش از 5 درصد اعتبارات پرداختي سال 90 نمي باشد ، از سوي ديگر باعث شده تا سازمان در تأمين هزينه هاي خود بويژه در ايام پاياني سال با مشكلات جدي مواجه گردد. لذا سازمان اتوبوسراني درخواست افزايش رديف كمكهاي شهرداري به سازمان در بودجه سال جاري از 000/000/000/6 ريال به 000/000/000/10 ريال و پادار نمودن آن را در متمم بودجه سال 1391 دارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ دويست و بيست ميليون تومان ( 000/000/200/2 ريال ) به سازمان كه در اصلاح و متمم بودجه سال 1391 پادار خواهد شد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه هاي شهرداري به شماره 44556/121 مورخ 8/12/91 درخصوص زمين متعلق به آقاي علي اسدزاده  واقع در جاده چيتگر به مساحت 3000 مترمربع با توجه به اعلام آمادگي مالك و وجود شرايط لازم ( گود ) جهت تخليه پسماندهاي ساختمان و درخواست صدور مجوز به منظور انعقاد قرارداد با مالك فوق الذكر در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت قوانين و مقررات به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان سيدلر و همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 45020/41491 مورخ 12/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 41491 متعلق به خانم مهناز سعيدي بهنام از املاك ملارد ، خيابان پمپ بنزين ، خيابان شاملو ، كوچه هفتم ، قطعه جنوبي  پلاك 116 به مساحت 5/123 مترمربع با كاربري خدماتي كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي باشد  و شهرداري در نظر دارد با گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده (ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات  به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 44852/41678 مورخ 10/12/91 ارسال پرونده شماره 41678 منضم به درخواست  آقاي ايرج پورعلي لشكستاني درخصوص بهره مندي از معافيت هزينه هاي صدور مجوز ساخت طبق تبصره يك  بند « ب » تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده تحت پوشش بهزيستي به ميزان 095/672/37 ريال شامل عوارض زيربنا ، عوارض تراكم ، هزينه دپوي مصالح ، مهندس ناظر ، فضاي سبز و آتش نشاني  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 43389/37218 مورخ 30/11/91 مبني بر ارسال پرونده 37218 متعلق به آقاي اميرعلي احمدي از املاك سرآسياب ، بلوار راغب ، خيابان بهاره شرقي ، قطعه چهارم شمالي ، بعد از كوچه دوم احداثي شمالي ، قطعه 5 تفكيكي به مساحت 114 مترمربع با كاربري آموزشي مي باشد كه با اخذ تعهد مربوطه و براساس تبصره يك ماده واحده املاك واقع در طرح ، دستور نقشه صادر و پس از ارائه نقشه و پرداخت  عوارض مربوطه ، پروانه جهت احداث يك واحد مسكوني و يك واحد پاركينگ در همكف صادر شده  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و اعمال  ماده واحده به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1392 ساعت 09:03

صورتجلسه شماره 494

    صورتجلسه شماره 494 مورخ  9/12/91      چهارصد و نود و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 9/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 44203/130 مورخ 5/12/91 درخصوص استفاده از خدمات مشاوره اي آقاي قدرت ا.. جليليان مشاور زيربنائي و هماهنگيهاي استانداري تهران با پيشنهاد حق الزحمه ماهيانه بمبلغ 000/000/13 ريال از ابتداي سال 1392 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري از محل اعتبارات ماده 5 بودجه سال 1392 مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري  به تصويب رسيد. (با 3 رأي) ، مخالفين : آقايان سيدلر و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 44511/115 مورخ 7/12/91 منضم به تصوير نامه دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان انتخابات رياست جمهوري درخصوص تأمين مبلغ چهل ميليون ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه هاي شهرداري به شماره 44031/188 مورخ 5/12/91 و 44774/188 مورخ 9/12/91 منضم به تصوير نامه سازمان تاكسيراني شهر ملارد به انضمام ليست نرخ پيشنهادي كرايه ها و مسيرهاي مربوطه ناوگان  تحت پوشش سازمان مذكور بابت سال 1392 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري درخصوص نرخ درون شهري مستند به بند 27 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر به تصويب رسيد تا برابر ضوابط اقدام گردد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 44372/139 مورخ 6/12/91 منضم به تصوير نامه ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان ملارد به انضمام تصوير صورتجلسه كميته پشتيباني اردوي راهيان نور دانش آموزي مبني بر تأمين هزينه هاي مورد نياز به مبلغ 000/000/60 ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 44625/35667 مورخ 8/12/91 درخصوص درخواست خانم مهين دخت كلانتري مؤدي پرونده 35667 مبني بر استرداد مبلغ 000/480/12 ريال از محل اعتبارات كد 603001 كه اضافه به حساب شهرداري واريز نموده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 44001/30135 مورخ 5/12/91 مبني بر ارسال پرونده 30135 متعلق به آقاي بهروز پناهي جهت بررسي نامه 42503/30135 مورخ 24/11/91 درخصوص استرداد مبلغ 000/200/243 ريال از محل اعتبارات مازاد سالهاي قبل كه مؤدي بابت جرايم كميسيون ماده صد اضافه به حساب شهرداري واريز نموده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 44033/12584 مورخ 5/12/91 منضم به تصوير گزارش اداره بازرسي درخصوص وضعيت معيشتي آقاي عباس مختاري مبني بر عدم پرداخت عوارض شهرداري تا پايان سال 1390 به مبلغ 080/591/134 ريال در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ  ده ميليون ريال ( يك ميليون تومان ) از محل رديف مربوطه با رعايت ساير مقررات و ضوابط به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 41782/123 مورخ 17/11/91 مبني بر واگذاري 150 مترمربع از محل باغ عمارت با حفظ مالكيت شهرداري جهت رفع مشكل اسكان آقاي قلي آستركيان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد با امعان نظر به سكونت نامبرده در محل فوق كه قبلاً در اختيار مالكيت بنياد شهيد بوده بنابراين با توجه به اينكه مشاراليه داراي حق ريشه در محل مذكور بوده با درخواست شهرداري و نامبرده  تا متراژ يكصد مترمربع زمين در محل با حفظ مالكيت شهرداري مستند به قانون شهرداري به نامبرده تحويل گردد كه اين پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 3 رأي )  مخالفين : خانم حيات بيني ، آقاي اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 43701/130 مورخ 2/12/91 منضم به تصوير نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد بابت تأمين غذاي روزانه 80 نفر از پرسنل فرمانداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به اينكه مبلغ موردنظر در بودجه پيشنهادي شهرداري تأمين نشده است  درخواست مذكور صرفاً تا پايان سال 1391 مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 44829/115 مورخ 9/12/91 منضم به نامه دادستان محترم شهرستان ملارد درخصوص اجاره ساختمان انجمن حمايت از زندانيان و با توجه به نياز به يكصد ميليون ريال ( 000/000/100 ريال) مازاد بر مبلغ 000/000/150 ريال (كه در بند 1 صورتجلسه 483 طي نامه 5363/57 مورخ 17/10/91 اين شورا مصوب گرديده بود) يعني در كل مقدار 000/000/250 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال) جهت اجاره ملك مذكور در جلسه رسمي شورا مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 44678/132 مورخ 8/12/91 درخصوص احداث فاز دوم حسينيه گلزار شهداء (مجموعه فرهنگي) منضم به موارد درخواستي و شامل 4 برگ اسناد مناقصه و صورتجلسه كميسيون و آگهي هاي مربوطه و تصويب نامه شماره 42803/132 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي اكبري     غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد