پرسنل بازنشسته شهرداری ملارد صبح سه شنبه چهارم مرداد ماه با حضور در محل شورای اسلامی شهر ملارد با حسن ملایی رئیس شورای شهر دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات خود گفتگو کردند.

پرسنل بازنشسته شهرداری ملارد صبح سه شنبه چهارم مرداد ماه با حضور در محل شورای اسلامی شهر ملارد با حسن ملایی رئیس شورای شهر دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات خود گفتگو کردند.