ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

شنبه, 30 دی 1391 ساعت 07:32

صورتجلسه شماره 483

   چهارصد و هشتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 11/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 36205/137 مورخ 5/10/91 منضم به تصوير درخواست دادستان عمومي و انقلاب درخصوص تأمين اقلام موردنياز بابت تجهيز امكانات ساختمان جديدالتأسيس با برآورد تقريبي حداقل مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 36232/126 مورخ 5/10/91 منضم به تقاضاي آقاي تعارف نوتاش سپاهي بازنشسته مبني بر احداث و اجاره دكه در تقاطع روبروي شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظرپيشنهاد شهرداري جهت احداث دكه جديد مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 36449/283 مورخ 6/10/91 درخصوص درخواست آقاي فيروز احدي مقدم مودي پرونده ساختماني 283 مبني بر واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 190 مترمربع قطعه 57 تفكيكي كه در سالهاي قبل از طرف شهردار ي به نامبرده منتقل شده است بابت پرداخت بخشي از بدهي مشاراليه پس از قيمت گذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري با شهرداري تهاتر شود در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد و مقرر گرديد مؤدي با فروش زمين موردنظر  بدهي خود را نقدا ًبه شهرداري پرداخت نمايد.(با 4 رأي) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 36699/168 مورخ 7/10/91 منضم به تصوير درخواست كانون فرهنگي مسجد جامع شهر ملارد درخصوص مساعدت مالي به مبلغ 000/000/50 ريال بابت مراسم دهه آخر صفر از محل اعتبارات  برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف 50% مبلغ فوق يعني 000/000/25 ريال مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد و مقرر گرديد براي تمامي مساجدي كه داراي برنامه فرهنگي هستند مصوب و پرداخت شود. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 36967/145 مورخ 9/10/91 منضم به درخواست آقاي سامان دهقاني مبني بر مساعدت مالي از محل ماده 17 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر تا سقف يكصد هزار تومان با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 36883/145 مورخ 9/10/91 درخصوص درخواست آقاي اسد حق نظر مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 000/000/1 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 شهري در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 36414/145 مورخ 6/10/91 درخصوص مساعدت مالي به آقاي سيدعلي موسوي كه مبلغ 000/000/1 ريال طي بند 13 صورتجلسه 475 به نامبرده پرداخت گرديده است و درخواست فوق مبلغ 000/000/3 ريال بوده ، لذا در ارتباط با الباقي مبلغ 000/000/2 ريال موضوع در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 36686/145 مورخ 7/10/91 منضم به تصوير نامه بازرسي درخصوص درخواست خانم مرضيه قاسمي از اعتبارات ماده 17 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري تا سقف پانصد هزار ريال مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 36705/145 مورخ 7/10/91 درخصوص درخواست آقاي سهراب بالكاني مبني بر مساعدت مالي كه طي نامه شماره 16119/145 مورخ 8/5/91 جهت اخذ مجوز لازم به شورا ارسال شده بود در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با تقاضاي نامبرده تا سقف 000/000/2 ريال از محل اعتبارات ماده 17 موافقت گرديد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 36758/42507 مورخ 7/10/91 منضم به پرونده شماره 42507 مربوط به ملك آقاي مصطفي حسين آبادي و درصد ساخت املاك مجاورين كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 2/135 مترمربع با كاربري باغات و مدارك مالكيت قولنامه اي است و مالك متقاضي اخذ پروانه ساخت بر روي ملك فوق مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر طرح جامع و تفصيلي به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 36538/26838 مورخ 6/10/91 درخصوص ارسال پرونده 26838 منضم به درخواست آقاي محمد رحيمي مبني بر بهره مندي از معافيت هزينه هاي صدور مجوز ساخت طبق معرفي نامه شماره 603/9/32027 بنياد شهيد با عنايت به اينكه شهرداري در نظر دارد نسبت به اعطاي معافيت عوارض صدور پروانه نامبرده طبق تبصره 1 بند « ب » تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده جانبازان به ميزان 865/452/20 ريال شامل (عوارض زيربنا ، عوارض تراكم ، هزينه دپوي مصالح ، مهندس ناظر ، فضاي سبز و آتش نشاني ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد.(با 5 رأي)،غايبين: آقايان آذرميان وشادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 36982/138 مورخ 9/10/91 منضم به تصوير نامه كلانتري 15 طلائيه سرآسياب درخصوص تعميرات موتورخانه و خريد يك دستگاه كپي جمعاً به مبلغ 000/000/46 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
شنبه, 30 دی 1391 ساعت 07:20

صورتجلسه شماره 482

   چهارصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 6/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 35639/145 مورخ 2/10/91 درخصوص درخواست مساعدت مالي آقاي سامان حيدري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد از محل اعتبارات ماده 17 مبلغ يكصد هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 36512/145 مورخ 6/10/91 درخصوص درخواست خانم طاهره نوروزي مبني بر مساعدت مالي از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري با تعيين ميزان مبلغ از طرف شوراي اسلامي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد تا سقف مبلغ پنجاه هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 34802/145 مورخ 27/9/91 درخصوص درخواست مساعدت مالي خانم عنبرطلا آذري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد از محل اعتبارات ماده 17 مبلغ پنجاه هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 35888/121 مورخ 3/10/91 درخصوص پيشنهاد تصويب ـــ بودجه هفت ماهه سال 1391 سازمان مديريت پسماند تا تصويب اساسنامه ارسالي به وزارت كشور در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به دليل مغايرت اساسنامه سازمان با اساسنامه مصوب شورا كه طي بند 1 صورتجلسه 273 و بند 16 صورتجلسه 367 ابلاغ شده بود و مستند به نامه شماره 3224/47 مورخ 6/2/1391 و بند 39 صورتجلسه 456 كه شورا خواستار اصلاح اساسنامه شده بود و مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 33358/121 مورخ 18/9/91 منضم به بودجه پيشنهادي 7 ماهه سال 1391 سازمان مديريت پسماند كه در بخش درآمدها و هزينه ها بمبلغ 000/000/000/15 ريال ( پانزده ميليارد ريال ) كه در بخش هزينه ها (اداري ، سرمايه اي ، عمراني ) تفكيك شده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به دليل مغايرت اساسنامه سازمان با اساسنامه مصوب شورا كه طي بند 1 صورتجلسه 273 و بند 16 صورتجلسه 367 ابلاغ شده بود و مستند به نامه شماره 3224/47 مورخ 6/2/1391 و بند 39 صورتجلسه 456 كه شورا خواستار اصلاح اساسنامه شده بود و مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 33361/121 مورخ 18/9/91 درخصوص اخذ حق كارشناسي بابت برگه هاي بازديد از مجتمعهاي مسكوني ـ كارگاهها و كارخانجات از طريق سازمان مديريت پسماند در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با توجه به عدم تصويب بودجه پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت و  به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 33343/121 مورخ 18/9/91 درخصوص تعيين حق الجلسه ماهيانه اعضاي شورا و هيئت مديره سازمان مديريت پسماند با توجه به شروع فعاليت سازمان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد مذكور با امعان نظر به عدم تصويب بودجه پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 34897/16342 مورخ 27/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 16342  و بررسي نامه شماره 33920/16342 مورخ 21/9/91 مبني بر درخواست خانم مريم مهديزاده و شركاي ايشان براي پرداخت وجه نقد زمين معوض كه برابر گزارش معاونت معماري و شهرسازي در سنوات گذشته مقرر بود جهت احداث ميدان مقدار 838 مترمربع از پلاك ثبتي نامبردگان در طرح تعريض واقع در سرآسياب ، خيابان معلم ، تقاطع بلوار راغب و معلم ، نبش جنوب شرقي قرار گيرد كه بنا به تصميمات صورت گرفته طرح مذكور به چهارراه تغيير يافته و از ملك مذكور 25/428 مترمربع در طرح تعريض قرار گرفته ، مضاف بر اينكه كارشناسي بابت 838 مترمربع بوده كه كليه مالكين اعلام داشته اند درصورتي كه پرداخت وجه يا معوض ملك در سال جاري 1391 صورت گيرد نظر كارشناسي سال گذشته را قبول دارند ، اما اگر اين موضوع به سال بعد موكول شود منوط به انجام كارشناسي جديد خواهد بود. علي ايحال شهرداري در نظر دارد با عنايت به اينكه ملك داراي سند رسمي و اجراي طرح تعريض نيز در سنوات گذشته بوده اقدام به پرداخت قيمت كارشناسي متراژ واقع شده در طرح با رعايت موازين قانوني نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه مدير محترم امور آب و فاضلاب ملارد به شماره 494/128 مورخ 22/7/91 درخصوص تبصره 3  در قالب لايحه پيشنهادي شركت آب و فاضلاب و لزوم اجراي هر چه سريعتر 20 كيلومتر شبكه انتقال آب چاههايي كه به نوعي دچار مشكلات كيفي گرديده اند در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي موضوع و گزارش اجمالي احدي از اعضاي شورا در ارتباط با لايحه پيشنهادي فوق مبني بر اينكه وضعيت مالي و معيشتي اكثريت شهروندان كه در پرداخت قبوض عادي مصرفي خود نيز دچار مشكل هستند بنابراين تحميل هرگونه هزينه جديدي تحت هر عنوان از جمله تبصره 3 در قبوض مصرفي مصلحت ندانسته و مسئولين با امعان نظر به وضعيت خاص شهر ملارد و تراكم جمعيتي و مشكلات مربوط به آب چه از نظر كمي و كيفي ميبايستي با جذب اعتبارات ملي و استاني و هزينه پرداختي هاي شهروندان در خود شهر جهت رفع مشكلات اقدام نمايند. تحميل هزينه اضافي در قالب تبصره 3 مورد مخالفت قرار گرفت به تصويب نرسيد و اعضاي شورا ضمن تأكيد بر اصلاح شبكه و رفع ايراد چاههاي شهر و اصلاح كيفي آب شرب شهروندان با توجه به كمك ها و مساعدتهاي زياد شورا و شهرداري در واگذاري زمينهاي مختلف جهت احداث چاهها و منابع ذخيره آب خواستار جذب اعتبارات استاني و ملي مديريت محترم آبفا جهت رفع مشكلات آب شهر شدند. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ( با توجه به نامه شماره 590/128 مورخ 10/10/91 مدير امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد و نامه هاي متعدد كه تصاوير آن پيوست مي باشد و تعداد جلسات تشكيل شده در فرمانداري كه در صورتجلسات آن به وجود بحران آب و موارد ديگر اشاره محسوس شده و اينكه تبصره 3 واحدهايي را شامل مي شود كه خارج از تراكم مجاز و تعدد طبقات كه خارج از ضوابط قانوني حاكم بر طرحهاي جامع و تفصيلي ساخت و ساز نموده اند و با قانون گريزي سرانه هاي مجاز را از بين مي برند و همچنين مي تواند زمينه جذب اعتبارات استاني و ملي را فراهم نمايد. بنده موافقم) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري       اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
یکشنبه, 10 دی 1391 ساعت 06:01

صورتجلسه شماره 481

   چهارصد و هشتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 4/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 35168/117 مورخ 29/9/91 منضم به نامه ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان ملارد  به انضمام 8 برگ درخواست برندگان مراسم نواي كاروان درخصوص تأمين هزينه هاي سفر مشهد مقدس و عتبات عاليات به مبلغ 000/000/34 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح   كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 35335/126 مورخ 29/9/91 منضم به تصوير نامه آقاي ناصر عطائي مبني بر درخواست كيوسك به صورت مزايده اي جهت استقرار در سطح شهر در جلسه رسمي شورا مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري از طريق انجام مزايده از كيوسكهاي موجود در سطح شهر مستند به ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري با رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقاي همداني و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 35337/137 مورخ 30/9/91 درخصوص مساعدت مالي بابت حمايت از زندانيان شهرستان ملارد به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري  مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 30574/37109 مورخ 3/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 37109 كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 112 مترمربع و مدارك مالكيت بصورت وكات از پلاك ثبتي 5449/43  با كاربري فضاي سبز مي باشد و مالك با استناد به املاك مجاور متقاضي صدور پروانه تجاري ـ مسكوني مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر طرح هادي و جامع شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
یکشنبه, 10 دی 1391 ساعت 05:57

صورتجلسه شماره 480

    چهارصد و هشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 29/9/91 در محل شورا با حضور اعضاء                 به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 32845/121 مورخ 12/9/91 درخصوص ارسال تصوير نامه سازمان ميادين ميوه و تره بار به شماره 1112/527 مورخ 27/8/91 درخصوص هزينه هاي صورت گرفته به مبلغ 000/000/80 ريال از محل برنامه 306 عمراني پروژه پيش بيني نشده 3091009102 در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر و توضيحات بعمل آمده از طرف مدير عامل محترم سازمان ميادين كه در جلسه شركت نموده بودند پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافت قرار گرفت و به تصويب رسيد و مقرر گرديد اين هزينه جزء پروژه هاي عمراني شهرداري لحاظ شود و همچنين نحوه عملكرد و هزينه هاي انجام شده از محل برنامه 309 عمراني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 33549/137 مورخ 20/9/91 منضم به تصوير نامه دادستان محترم عمومي   و انقلاب ملارد درخصوص پرداخت پاداش به كاركنان شاغل در دادسراي مذكور به تعداد 12 نفر به مبلغ   يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف پنجاه درصد مبلغ فوق الذكر يعني پنجاه ميليون ريال مستند به بند 10 ماده 55   قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 35026/168 مورخ 28/9/91 درخصوص درخواست هيئت الزهراء (س) مبني بر مساعدت مالي به مبلغ چهار ميليون ريال از محل اعتبارات ماده برنامه 306 پروژه 3060909102 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به عدم اعتبار در ماده 17 مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 34732/131 مورخ 26/9/91 منضم به درخواست سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص خريد تعداد 8 عدد بخاري گازي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر درخواست شهرداري مشروط به تأمين اعتبار از محل بودجه سازمان بهشت شهداء مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري       اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
یکشنبه, 10 دی 1391 ساعت 05:51

صورتجلسه شماره 479

   چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 27/9/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 33172/117 مورخ 16/9/91 منضم به تصوير نامه فرمانداري شهرستان ملارد درخصوص تأمين هزينه هاي كميته پژوهش و فناوري شهرستان ملارد بمبلغ 000/000/50 ريال   از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 33193/117 مورخ 16/9/91 درخصوص هزينه هاي برگزاري مراسم تجليل از نخبگان شهر ملارد به مبلغ 000/000/200 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417702 شهري در جلسه مطرح   كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 33213/145 مورخ 16/9/91 درخصوص مساعدت مالي به آقاي محمود توسلي   به مبلغ 000/500 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري  به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 33440/13335 مورخ 19/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 13335 متعلق به آقاي ميلاد شارخي رضايي منضم به صورتجلسه تنظيمي مابين نامبرده و شهرداري مبني بر اخذ مجوز احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي و CNG مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 1800 مترمربع  واقع در محدوده حريم شهر و فاقد كاربري مي باشد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-4- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ساخت  كه شامل ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 2-4- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت مطابق با نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر شركت فرآورده هاي نفتي به نام مشاراليه اقدام نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز جهاد كشاورزي و شركت نفت و ساير مراجع ذيربط و كارگروه تخصصي امور زيربنايي استان تهران اقدام نمايد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 33354/40387 مورخ 18/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 40387 متعلق به آقاي تاريوردي منضم به صورتجلسه تنظيمي مابين نامبرده و شهرداري مبني بر تغيير كاربري پلاك از كارگاهي به مسكوني مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 756 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر و با كاربري كارگاههاي غيرمزاحم شهري مي باشد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-5- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 21 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض كه معادل 3% از كل پلاك مي باشد را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد. 2-5- با توجه به مساحت ملك مقرر گرديد قدرالسهم شهرداري كه برابر با 40% از كل پلاك مي باشد از سوي كارشناس رسمي دادگستري ارزش گذاري و درصورت موافقت از سوي شوراي شهر و مراجع ذيصلاح   مالك موظف به پرداخت آن مي باشد. تبصره 1 : مقرر گرديد مساحت واقع شده در طرح تعريض در قدرالسهم شهرداري قرار گيرد. 3-5- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ساخت  كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر  به حساب شهرداري واريز نمايد. 4-5- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت به صورت همكف : 60% سطح اشغال با كاربري پاركينگ و طبقات اول تا چهارم : 60% سطح اشغال با كاربري مسكوني   به نام مشاراليه اقدام نمايد. تبصره 2 : بدينوسيله مالك اختيار هرگونه تغييرات اعم از كاهش يا افزايش واحدها و ... را به كميسيون ماده 5 دفترفني استانداري واگذار مي نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استان تهران اقدام نمايد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري  6- نامه شهرداري به شماره 32859/121 مورخ 12/9/91 درخصوص ارسال پرونده شركت تبليغاتي مهرآور تصوير درخصوص توافقنامه بعمل آمده براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 000/500/392 ريال از محل اعتبارات پروژه 3091009102 بودجه سالجاري كه در اصلاح و متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به تسويه حساب كامل با شركت مذكور ( بابت ماليات ، بيمه ، برق مصرفي ) هرگونه بدهي كه در اين فاصله ايجاد شده است اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به استناد بند 14 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به تصويب رسيد.( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 33811/187 مورخ 21/9/91 درخصوص اتمام قرارداد اجاره في مابين شهرداري و آقاي احمد زارع بنادكوكي جهت استقرار شوراي اسلامي شهرستان ، كه شهرداري در نظر دارد با افزايش 15% اجاره بها سال گذشته كه به مبلغ 000/000/9 ريال بوده است نسبت به تمديد قرارداد مذكور اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به مبلغ 000/350/10 ريال از مورخ 19/8/91  به مدت يكسال با رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 14 ماده 71 قانون شهرداري از محل اعتبارات مربوط به اجاره ساختمانها به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 33535/145 مورخ 20/9/91 درخصوص مساعدت مالي به آقاي ايرج پورعلي  از محل اعتبارات ماده 17 با تعيين مبلغ از طرف شورا در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر  پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري تا سقف مبلغ پانصد هزار ريال به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 33506/121 مورخ 19/9/91 درخصوص اجراي بند 16 ذيل ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي مسكوني   تجاري ، صنعتي و اداري و ساير عوارض محلي ، شهرداري ملارد در اجراي عوارض صنفي پسماند و برخورد و جريمه خودروهايي كه نسبت به تخليه نخاله دراراضي شهر اقدام مي نمايند مستند به ماده 55 قانون شهرداري و بهاي خدمات رفع اثر از اقدامات مغاير با قانون به شرح ذيل پيشنهاد گرديده است : رديف نوع خودرو بار اول بار دوم بار سوم 1 كاميون 000/500/3 ريال 000/500/4 ريال 000/500/5 ريال و پنج روز توقف در پاركينگ با اخذ هزينه پاركينگ 2 كاميونت ، وانت بار ، نيسان  000/500/1 ريال 000/500/2 ريال 000/500/3 ريال و پنج روز توقف در پاركينگ با اخذ هزينه پاركينك 3 موتور سه چرخ ، سواري 000/500 ريال 000/000/1 ريال 000/500/1 ريال و پنج روز توقف در پاركينگ با اخذ هزينه پاركينك   4 خودروها و چرخهايي كه به طور غيرمجاز و خارج از شبكه پيمانكاري ضايعات و پسماند شهرداري نسبت به جمع آوري اقدام مي نمايند   30 هزار تومان 70 هزار تومان  و سه روز پاركينگ با اخذ جريمه پاركينگ 150 هزار تومان و ده روز توقف در پاركينگ با اخذ هزينه پاركينگ   در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به معرفي مكان مناسب جهت تخليه   نخاله هاي سطح شهر و رفع اثر و گزارش درخصوص عملكرد پيمانكار جمع آوري ضايعات اقدام لازم و قانوني را بعمل آورده كه اين پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ضمناً درصورت عدم رعايت موارد مطابق جدول فوق الذكر مراتب جهت اقدامات مقتضي به مراجع قضايي اعلام گردد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 34382/139 مورخ 22/9/91 درخصوص تأمين هزينه هاي برنامه هاي پيش بيني شده ستاد گراميداشت هفته بسيج شهرستان ملارد بمبلغ يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات برنامه 306  پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با توجه به وضعيت مالي شهرداري   پيشنهاد شهرداري تا سقف چهل درصد از مبلغ اعلام شده يعني چهل ميليون ريال ( 000/000/40 ريال)   با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 34227/136 مورخ 22/9/91 درخصوص پروژه احداث ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ملارد با برآورد ريالي بمبلغ 000/975/872 ريال كه در بودجه سالجاري پيش بيني نشده است  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با توجه به عدم پيش بيني در بودجه پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 5 رأي ) ، ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 33913/145 مورخ 21/9/91 درخصوص ارسال درخواست خانم سپيده رضايي  مبني بر مساعدت مالي با توجه به اينكه اعتبارات مربوط به ماده 17 به اتمام رسيده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
یکشنبه, 10 دی 1391 ساعت 05:44

صورتجلسه شماره 478

   چهارصد و هفتاد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 18/9/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 32027/168 مورخ 2/9/91 منضم به تصوير درخواست هيئت حضرت علي اصغر (ع) سرآسياب درخصوص مساعدت مالي بمبلغ سه ميليون ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 32024/168 مورخ 2/9/91 منضم به تصوير درخواست هيئت جوانان صاحب الزمان(عج)  درخصوص مساعدت مالي از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102  با تعيين مبلغ   از طرف شورا در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ سه ميليون ريال با رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و  به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و سيدلر ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 32025/168 مورخ 2/9/91 منضم به تصوير درخواست هيئت سيدالشهداء(ع)  گيلانيهاي مقيم ملارد درخصوص مساعدت مالي از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102  با تعيين مبلغ   از طرف شورا در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ سه ميليون ريال با رعايت ضوابط و مقررات و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و سيدلر ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 31805/177 مورخ 1/9/91 منضم به تصوير نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي  شهرستان ملارد درخصوص ساخت فيلم مستند كوتاه به مبلغ 000/000/20 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 31921/177 مورخ 2/9/91 منضم به تصوير نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي  شهرستان ملارد درخصوص برگزاري همايش تعزيه اي استاني به مبلغ 000/000/150 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقايان سيدلر و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 31790/121 مورخ 1/9/91 منضم به نامه امور اتباع مهاجرين خارجي استانداري تهران درخصوص حق الزحمه اعضاء هر نفر به مبلغ 000/000/4 ريال جمعاً بمبلغ 000/000/12 ريال از محل اعتبارات ماده 5 رديف 205510 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 32029/145 مورخ 2/9/91 منضم به تصوير درخواست آقاي حسن رضا دهقاني درخصوص مساعدت مالي بمبلغ دو ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با توجه به اتمام ماده 17 مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 31775/34387 مورخ 1/9/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 34387 منضم به درخواست آقاي جواد خواجه بچه درخصوص بهره مندي از معافيت بخشي از عوارض صدور پروانه نامبرده طبق تبصره 4 معافيت و تشويقات تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت كاركنان شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 16762/178 مورخ 12/5/91 درخصوص درخواست اداره مسكن و شهرسازي  شهرستان شهريار مبني بر مساعدت مالي به مبلع يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري بابت تجهيز و راه اندازي اداره مسكن شهرستان ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج  ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   10- نامه شهرداري به شماره 32322/145 مورخ 7/9/91 درخصوص درخواست آقاي محمدرضا جمالي مبني بر مساعدت مالي بمبلغ 000/500/1 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 31960/12718 مورخ 2/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 12718 منضم به نقشه درصد ساخت از املاك مجاور كه ملك مورد نظر واقع در سرآسياب به مساحت 5/115 مترمربع  با كاربري خدماتي و مدارك مالكيت به صورت وكالتي كه مالك تقاضاي اخذ مجوز ساخت دارد. وليكن با عنايت به ساخت و ساز املاك مجاور درصد ساخت پلاك مربوطه 6% (شش درصد) مي باشد كه براساس مصوبه شورا مبني بر ساخت و ساز بيش از 50% در پلاك كلي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با توجه به وضعيت مالك از طريق اعمال ماده واحده مورد موافقت قرار گرفت و  به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 32167/40255 مورخ 7/9/91 درخصوص درخواست خانم گل نساء سيدي زارنجي جهت معافيت از عوارض صدور پروانه مسكوني كه مودي تقاضاي بهره مندي از كل عوارض صدور پروانه به ميزان 585/193/45 ريال كه شامل عوارض صدور پروانه و عوارض تفيكيك غيرمجاز مي باشد با توجه به اينكه در تعرفه مصوب معافيت عوارض صدور پروانه قيد شده و اشاره اي به ساير عوارض از جمله تفكيك غيرمجاز نگرديده در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري و تعرفه عوارض مصوب مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 13- نامه شهرداري به شماره 32341/163 مورخ 8/9/91 منضم به درخواست اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد بابت هزينه هاي برگزاري مسابقات ليگ تكواندو به مبلغ 000/000/150 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات تا سقف 50% (پنجاه درصد) مبلغ درخواستي يعني ( 000/000/75 ريال ) مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 14- نامه شهرداري به شماره 32355/118 مورخ 8/9/91 درخصوص ارائه خدمات خودرويي اعم از خريد و فروش كارشناسي ارائه كليه خدمات تعميرگاهي و ... كه شهرداري در نظر دارد مبادرت به ايجاد مكاني در فضاي در اختيار شهرداري به آدرس بلوار نيايش ، نرسيده به تقاطع جاده انديشه (چهارديواري) نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري درخصوص مكان موردنظر مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد و مقرر گرديد شهرداري براي ايجاد مكان پيشنهادي از زمينهاي تحت مالكيت قانوني شهرداري كه صرفه و صلاح شهر و شهرداري را مد نظر قرار دهد جهت تصميم گيري به شورا ارائه نمايد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 15- نامه شهرداري به شماره 32817/189 مورخ 12/9/91 منضم به نامه سازمان اتوبوسراني شهر ملارد درخصوص هزينه هاي برگزاري مراسم يوم ا.. 13 آبان ماه به مبلغ 000/400/22 ريال با بكارگيري 32 دستگاه اتوبوس جهت خدمات رساني به اداره آموزش و پرورش شهرستان از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416605 شهري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 16- نامه شهرداري به شماره 32611/24560 مورخ 11/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 24560  متعلق به ملك آقاي سيدجلال ميرمطلبي سهي (وكيل)  منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري مبني بر اخذ مجوز احداث سوله در 50% سطح اشغال زمين مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر مجموعاً  به مساحت 2000 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر و با كاربري كارگاههاي غيرمزاحم مي باشد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :   1-16- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 100 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد. 2-16- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ساخت  كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 3-16- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت سوله به صورت همكف : 1000 مترمربع مجموعاً سوله دفتري و پاركينگ به نام مشاراليه اقدام نمايد. تبصره 1 : طبق ضوابط حداكثر تراكم مسكوني در منطقه موردنظر 25% در يك طبقه مي باشد و مالك درخواست 25% تراكم مازاد دارد كه مجموعاً 50% تراكم درخواستي مي باشد. تبصره 2 : بدينوسيله مالك اختيار هرگونه تغييرات اعم از كاهش يا افزايش تغييرات واحدها و ... را به كميسيون ماده 5 دفتر فني استانداري واگذار مي نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استانداري تهران اقدام نمايد  كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 17- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 9790/1/2947 مورخ 6/9/91 درخصوص ايراد وارده به تعدادي از بندهاي نشست شماره 473 شورا موضوع بندهاي شماره يك و دو در ارتباط با قولنامه اي بودن  اسناد مالكيت در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين نظر فرمانداري محترم اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 18- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 10058/1/2947 مورخ 11/9/91 درخصوص ايراد وارده  به تعدادي از بندهاي نشست شماره 476 شورا موضوع بندهاي شماره يك و دو در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين نظر فرمانداري محترم اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري      اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
دوشنبه, 13 آذر 1391 ساعت 08:46

صورتجلسه شماره 477

   چهارصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 6/9/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 31274/138 مورخ 28/8/91 منضم به تصوير نامه شماره 399/46/13/4552  مورخ 26/7/91 پليس راهور شهرستان ملارد درخصوص هزينه هاي نصب داربست به مبلغ 000/500/18 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري   با رعايت صرفه و صلاح و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 31052/35985 مورخ 27/8/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 35985 متعلق به  آقاي زينعلي جعفريان منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده مبني بر اخذ مجوز ديواركشي و بناي كارگري كه ملك موردنظر به مساحت 7260 مترمربع واقع در محدوده حريم شهر و فاقد كاربري مي باشد به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-2-  مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 610 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد. 2-2- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ديواركشي و ساخت بناي سرايداري را كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 3-2- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ديواركشي  به طول 379 متر و بناي كارگري به مساحت 50 مترمربع در يك طبقه به نام مشاراليه اقدام نمايد. در جلسه مطرح    كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافق نامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استان تهران و مجوز اداره جهاد كشاورزي شهرستان اقدام نمايد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 31036/42067 مورخ 27/8/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 42067 به مساحت 105 مترمربع از املاك سرآسياب با كاربري باغات و مدارك مالكيت قولنامه اي كه مالك تقاضاي اخذ مجوز ساخت نموده و برابر با بررسيهاي صورت گرفته در پلاك كلي 42% از قطعات ساخته شده اند.  كه نامبرده تقاضاي اخذ مجوز ساخت را دارد و اين درصورتي است كه براساس مجوز كلي صادره از سوي شوراي اسلامي شهر ، صدور پروانه برابر ماده واحده مشروط به احداث بيشتر از 50% قطعات در پلاك كلي است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )‌ ، غايبين : آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 27645/14317 مورخ 30/7/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 14317 متعلق به شركت تعاوني مسكن سرمايه گذاري نيرو منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده مبني بر تغيير كاربري و تفكيك پلاك ثبتي 658/43 به مساحت 10000 مترمربع با كاربري باغات در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اينكه صورتجلسه مورد توافق به صرفه و صلاح شهر و شهرداري نمي باشد با پيشنهاد شهرداري مخالفت شد و به تصويب نرسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
دوشنبه, 13 آذر 1391 ساعت 08:41

صورتجلسه شماره 476

   چهارصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 29/8/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 30597/130 مورخ 23/8/91 منضم به 7 برگ ليست فرزندان ممتاز پرسنل شهرداري و سازمانهاي تابعه به تفكيك مقطع تحصيلي مبني بر پرداخت مبالغ پيشنهادي جهت تشويق اين عزيزان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به تفكيك مقاطع به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-1- مقطع ابتداي پايه اول تا پنجم هر نفر مبلغ سيصد هزار ريال 2-1- مقطع راهنمايي هر نفر بمبلغ چهارصد هزار ريال 3-1- مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي به هر نفر مبلغ پانصد هزار ريال كه صرفاً جهت دانش آموزان فرزند كارمندان و كارگران شهرداري و سازمانهاي تابعه قابل اجراء مي باشد و كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 28647/189 مورخ 8/8/91 درخصوص احداث پايانه درون شهري براي سازمان اتوبوسراني شهر ملارد با توجه به توسعه آتي حمل و نقل عمومي پيشنهاد مي گردد يك قطعه زمين بمتراژ 6000 مترمربع (شش هزار مترمربع) در مكانهاي پيشنهادي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد جهت احداث پايانه زمين موردنظر در جنب دانشگاه آزاد اسلامي شهر ملارد ضلع غربي آن  به اين امر اختصاص يابد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. (با 5 رأي)‌ ، غايبين: آذرميان و شادمهري  3- نامه شهرداري به شماره 30601/115 مورخ 23/8/91 درخصوص درخواست سازمان اتوبوسراني شهر ملارد مبني بر هزينه هاي برگزاري مراسم خاكسپاري مرحوم حيدر كعب (حادثه خودسوزي در ساختمان شهرداري )  به مبلغ 000/000/210 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري در جلسه مطرح   كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي )‌ موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آذرميان و شادمهري 4- نامه اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد به شماره 5/23714/1253 مورخ 23/8/91 درخصوص افزايش تراكم جمعيتي در ملارد قديم و كمبود فضاي آموزشي در اين شهر درخواست گرديده يك قطعه زمين به مساحت 3000 مترمربع در خيابان بسيج از باغ عمارت جهت احداث يك باب مدرسه 20 كلاسه در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد مذكور با رعايت مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداري (با حفظ مالكيت شهرداري ) مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد تا شهرداري اقدامات لازم و قانوني را در سير اقدام قرار دهد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 9512/1/2947 مورخ 24/8/91 درخصوص ابهام در تعدادي از بندهاي مصوبه شماره 471 اين شورا در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-5-در مورد بند چهارده مقرر گرديد نظر فرمانداري از طرف شهرداري تأمين شود. 2-5- در مورد بند بيست مقرر گرديد به فرمانداري اعلام شود كه در متن مصوبه موضوع مورد اشاره اكيداً تأكيد شده است ولي با توجه به نظريه اعلامي مقرر شد مجدداً به شهرداري تأكيد شود. لذا مورد فوق مورد موافقت قرار گرفت. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 9510/1/2947 مورخ 24/8/91 درخصوص بند 14 مصوبه شماره 468 اين شورا در جلسه مطرح و مقرر گرديد نامه فرمانداري جهت اجراء به شهرداري ملارد ارسال شود. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
دوشنبه, 13 آذر 1391 ساعت 08:36

صورتجلسه شماره 475

   چهارصد و هفتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 24/8/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 30364/132 مورخ 21/8/91 درخصوص تأمين هزينه هاي مرتبط با مراسم اولين سالگرد شهداي اقتدار و همچنين يادبود شهداي شهرستان ملارد به مبلغ سيصد ميليون ريال از محل ماده 16 رديف 416607 بودجه سالجاري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 28822/121 مورخ 9/8/91 درخصوص مساعدت مالي ماهيانه بمبلغ 000/000/150ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال) به سازمان مديريت پسماند از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. (با 3 رأي)‌ ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين: آذرميان و شادمهري  3- نامه شهرداري به شماره 29092/139 مورخ 11/8/91 درخصوص متن بند 4 صورتجلسه شماره 470  مبني بر اختصاص 70% الباقي رقم دويست ميليون ريال پيشنهادي به مبلغ 000/000/140 ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. (با 3 رأي)‌ ، مخالفين: همداني و اكبري غايبين : آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 29510/189 مورخ 15/8/91 درخصوص افزايش حق نقل و انتقال اتوبوسهاي بخش خصوصي از مبلغ 000/000/2 ريال به مبلغ 000/000/10 ريال (ده ميليون ريال) به منظور كاهش نقل و انتقال مكرر و افزايش كاذب ارزش اتوبوسها در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ 000/000/3 ريال (سه ميليون ريال) 50% مبلغ پايه با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 28638/145 مورخ 7/8/91 درخصوص درخواست آقاي ابوالفضل رضايي مبني بر مساعدت مالي بمبلغ 000/500/1 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح          كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف 50% مبلغ مورد درخواست ( 000/750 ريال ) مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 27990/19556 مورخ 2/8/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 19556  متعلق به ملك آقاي محمدرضا مطهري و بررسي مجدد نامه شهرداري به شماره 15384/19556 مورخ 2/5/91     منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري ملارد مبني بر اخذ مجوز ساخت بصورت پنج طبقه مسكوني روي پيلوت كه با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 5/500 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر با كاربري مسكوني مي باشد به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-6- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ساخت كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي باشد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 2-6- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت با 70% سطح اشغال زمين در 7 طبقه به صورت زيرزمين : 5/500 مترمربع پاركينگ ، همكف : 35/350 مترمربع پاركينگ – انباري و تأسيسات ، طبقات اول تا پنجم : هر طبقه 35/350 مترمربع مسكوني به نام مشاراليه اقدام نمايد. تبصره : طبق ضوابط حداكثر تراكم مسكوني در منطقه موردنظر 240% خالص در چهار طبقه و مجموعاً 280% ناخالص مي باشد مالك درخواست مجموعاً 70% تراكم مازاد دارد و با توجه به بناي موجود مجموعاً 350% تراكم درخواستي مي باشد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با امعان نظر به وضعيت املاك همجوار تقاضاي مالك و شهرداري مستند به توافقنامه تنظيمي با احداث پنج طبقه مسكوني بر روي زمين موردنظر با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر شهرسازي و اخذ مجوز كميسيون ماده 5 مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 30012/188 مورخ 18/8/91 درخصوص درخواست سازمان تاكسيراني شهر ملارد منضم به مستندات مربوط به حق الزحمه تعداد 15 دستگاه تاكسي به مبلغ 000/080/10 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري كه به مناسبت بازگشايي مدارس در اختيار اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد بوده اند در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   8- نامه شهرداري به شماره 30140/188 مورخ 20/8/91 درخصوص درخواست سازمان تاكسيراني شهر ملارد مبني بر پرداخت حق الزحمه تعداد 2 دستگاه تاكسي كه به مناسبت برگزاري اجلاس سران از تاريخ 2/6/91 لغايت 14/6/91 به مدت 13 روز بصورت 24 ساعته در اختيار سپاه ناحيه شهرستان ملارد بوده اند بمبلغ 000/080/28 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 29751/123 مورخ 16/8/91 درخصوص واگذاري پروژه احداث پارك بزرگ مارليك (پارك 10هكتاري) به سازمان پاركها و فضاي سبز با برآورد مبلغ 000/000/000/10 ريال ( ده ميليارد ريال)  از محل اعتبارات پروژه 3050109103 بودجه سالجاري به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها اقدام گردد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مشروط به اينكه رقم در نظر گرفته شده فقط براي احداث همين پارك هزينه گردد و نيز ارائه طرح و نقشه پيشنهادي پارك و ارسال صورت وضعيت ماهيانه به شورا مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 29618/115 مورخ 15/8/91 درخصوص هزينه هاي برگزاري مراسم سيزده آبان شهرستان ملارد كه توسط فرمانداري محترم شهرستان پيشنهاد شده است در سقف مبلغ بيست ميليون ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري    با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 29752/187 مورخ 16/8/91 درخصوص اتمام قرارداد اجاره في مابين شهرداري و آقاي احمد زارع بنادكوكي مثبوت به شماره 26287 مورخ 19/8/91 مبني بر استقرار شوراي شهرستان در مورخ 15/8/91 و درخواست تمديد قرارداد اجاره محل فوق در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 14 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 27523/130 مورخ 29/7/91 درخصوص درخواست آقاي عيسي صادقي مبني بر مساعدت مالي بمبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف پنجاه درصد مبلغ درخواستي مستند به بند 10 ماده  55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 13- نامه شهرداري به شماره 29813/145 مورخ 17/8/91 درخصوص درخواست آقاي سيدعلي موسوي مبني بر مساعدت مالي بمبلغ سه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف مبلغ يكصد هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55  قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 14- نامه شهرداري به شماره 29918/39658 مورخ 17/8/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 39658 كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 112 مترمربع با كاربري آموزشي – فضاي سبز مي باشد كه براي ملك فوق پروانه ساختماني به استناد ماده واحده و به صورت يك طبقه مسكوني روي پيلوت صادر شده است. ضمناً پروانه هاي صادره در املاك مجاور در سنوات قبل با نظر مسئولين وقت با لحاظ نمودن تجاري صادر شده است ، لذا مالك برابر پروانه هاي املاك مجاور متقاضي صدور پروانه برروي ملك فوق مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر طرح جامع و شهرسازي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 15- نامه شهرداري به شماره 30118/12921 مورخ 20/8/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 12921 منضم به درخواست آقاي حسن رضواني مبني بر معافيت از عوارض صدور مجوز ساخت طبق تبصره يك معافيت عوارض مصوب سال 1391 موضوع معافيت خانواده هاي معظم شهدا به شرح عوارض زيربنا به مساحت 120 مترمربع (طبقه سوم) بمبلغ 000/000/6 ريال و عوارض تراكم به مساحت 120 مترمربع (طبقه سوم) بمبلغ 240/268/41 ريال كه جمعاً بمبلغ 240/268/47 ريال معافيت عوارض مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 16- نامه شهرداري به شماره 30163/40255 مورخ 20/8/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 40255  منضم به درخواست خانم گل نساء سيدي زارنجي مبني بر صدور مجوز ساخت كه شهرداري در نظر دارد نسبت به اعطاي معافيت عوارض صدور پروانه نامبرده طبق تبصره يك بند « ب » تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده كميته امداد اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 17- نامه شهرداري به شماره 30691/146 مورخ 24/8/91 منضم به تصوير نامه شماره 9414/1/2947 مورخ 21/8/91 فرمانداري محترم شهرستان ملارد درخصوص تأمين هزينه هاي چاپ تمبر يادمان يادواره 260 تن شهداي شهرستان ملارد به مبلغ 000/500/73 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري و نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
پنج شنبه, 25 آبان 1391 ساعت 08:27

صورتجلسه شماره 474

   چهارصد و هفتاد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 22/8/91 در محل شورا برابر دستور جلسه شماره 4736/89 مورخ 21/8/91 مقرر بود روز دوشنبه رأس ساعت 3 بعد از ظهر برگزار گردد. از آنجائيكه دو نفر از اعضا (رياست شورا و خانم حيات بيني ) با توجه به دعوتنامه شماره 72/23260/1253 مورخ 18/8/91 دبير شوراي آموزش و پرورش در جلسه آن شورا شركت نموده بودند پس از پايان جلسه مذكور جهت  شركت در جلسه رسمي شورا ساعت 40/3 در محل شوراي اسلامي حضور يافته كه متأسفانه سه نفر از   اعضاي شورا به نام هاي آقايان همداني ، سيدلر و اكبري عليرغم اطلاع محل شورا را ترك نموده بودند كه دراينخصوص جلسه رسمي شورا با توجه به دستور جلسه برگزار نگرديد. لذا موضوع جهت استحضار  آن مقام محترم بعرض مي رسد تا برابر مقررات تصميمات مقتضي بعمل آيد./  غايبين : آقايان سيدلر ، همداني ، اكبري و آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد