ویژه های خبری

در ادامه طرح هرماه یک مسجد

 در ادامه طرح هرماه یک مسجد در ادامه طرح هرماه یک مسجد اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در مسجد جامع (خامس آل عبا) شهر ملارد روز دوشنبه 12 دی ماه به همراه شهردار ملارد جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان حضور یافتند. و ضمن دیدار با امام جماعت و نمازگزاران این مسجد پس از ارائه گزارش عملکرد شورای شهر و شهرداری ...

در ادامه طرح هرماه یک مسجد

به در ادامه طرح هرماه یک مسجد در ادامه طرح هرماه یک مسجد اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در مسجد امام جعفرصادق علیه السلام شهر ملارد واقع در خیابان امام خمینی(ره)روز سه شنبه بیست و ششم مهرماه به همراه شهردار ملارد جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان حضور یافتند. و ضمن دیدار با امام جماعت و نمازگزاران این مسج ...

در ادامه طرح هرماه یک مسجد، یازدهمین مسجد

در ادامه طرح هرماه یک مسجد رئیس، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد و شهردار ملارد در مسجد صاحب الزمان (عج) شهر ملارد روز سه شنبه 12 مهرماه به همراه مدیر منطقه 2 ملارد و معاون خدمات شهری جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان حضور یافتند و ضمن دیدار با امام جماعت و نمازگزاران این مسجد پس از ارائه گزارش عملکرد شورا ...

در ادامه طرح هرماه یک مسجد، یازدهمین مسجد در یازدهمین ماه خدمت شورای ششم

در ادامه طرح هرماه یک مسجد در یازدهمین ماه خدمت شورای ششم اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در مسجد امام رضا)ع( شهر ملارد واقع در پشت دانشگاه آزاد روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه به همراه معاونین شهردار ملارد جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان و دیدار با امام جماعت و نمازگزاران این مسجد حضور یافتند. اضافه کردن دیدگاه ...

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد