ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 08:14

صورتجلسه 174 مورخ 94/8/27

صورتجلسه 174 مورخ 94/8/27

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 07:11

صورتجلسه 173 مورخ 94/8/25

صورتجلسه 173 مورخ 94/8/25

 

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 06:58

صورتجلسه 172 مورخ 94/8/20

صورتجلسه 171 مورخ 94/8/18

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 06:56

صورتجلسه 171 مورخ 94/8/18

صورتجلسه 171 مورخ 94/8/18

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 06:44

صورتجلسه 170

صورتجلسه 170

یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 06:41

صورتجلسه 169

صورتجلسه 169

شنبه, 21 فروردين 1395 ساعت 07:35

صورتجلسه شماره 168

مصوبات یکصد و شصت و هشتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  94/8/6

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6273/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص رفع ابهام از بند 5 صورتجلسه 161 شورا در جلسه مطرح و مستند به مفاد ماده 83 قانون وظایف شورا ، مقرر گردید جهت تأمین نظر فرمانداری به شهرداری ارجاع شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور

2- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6277/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه 162 شورا در جلسه جهت اطلاع اعضای شورا قرائت شد. غایب : آقای علیرضا جمور

3- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6274/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص رفع ابهام از بند 6 صورتجلسه 163 شورا (موضوع اعزام 14 نفر از نخبگان شهر ملارد به مشهد مقدس ) به شرط وجود اعتبار              اقدام شود در جلسه مطرح و مستند به مفاد ماده 83 قانون وظایف شورا ، مقرر گردید جهت تأمین نظر فرمانداری به شهرداری ارجاع شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

4- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6278/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه 164 شورا در جلسه جهت اطلاع اعضای شورا قرائت شد. غایب : آقای علیرضا جمور

5- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6276/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه 165 شورا و اعلام تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی و صرفه و صلاح شهر و شهرداری درخصوص بند 9 ( تشویق تیم فوتبال شهرداری) جهت اطلاع اعضای شورا قرائت شد. ضمناً به شهرداری تأکید گردد فقط برای یکبار قابل پرداخت می باشد و به رعایت ضوابط و مقررات در پرداخت نیز تأکید می شود. ( با 13 رأی ) 

شنبه, 21 فروردين 1395 ساعت 07:28

صورتجلسه شماره 167

مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  94/8/4

مصوبات جلسه :

1- نامه شماره 3895/42 مورخ 94/7/12 تعدادی از اعضای محترم شورا با عنوان شهرداری محترم ملارد مبنی بر احقاق حقوق مالکیتی شهرداری درخصوص نهر یبارک و حریم آن و نیز مازاد پلاک های ثبتی 43 و 44 در محدوده شرقی شهر ، دستور فرمائید به استناد ماده 45 آئین نامه مالی شهرداریها و بند 7 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اقدامات لازم و فوری ظرف مدت یک هفته پس از وصول این نامه معمول و نتیجه به شورای اسلامی شهر اعلام گردد. ضمناً درصورت لزوم پیشنهاد می شود مقدمات تملک اراضی موردنظر با غرس درخت فراهم گردد در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا لایحه تنظیم با مستندات مربوطه به شورا ارسال تا در جلسه شورا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان  علیرضا جمور ، سیدعلی مرزانی و داور حضرت پور ( علت مخالفت : با عنایت به اینکه طرح مذکور بدون داشتن سند و مدرک و دلیل مکفی اعم از نقشه ثبتی و یا نظریه کارشناس رسمی و یا استعلام از اداره ثبت محل درخصوص وجود نهر و موقعیت آن در حوزه ثبتی ملارد می باشد لذا با وصف حاضر ارائه طرح موجه  به نظر نمی رسد) ، غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر 

2- نامه هنرستان حاج محسن اصغر به شماره 752 مورخ 94/7/7 درخصوص نیاز مبرم به تعداد 10 عدد نیمکت و 2 عدد آلاچیق جهت نصب در حیاط مدرسه در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 8 ذیل ماده 76 قانون شوراها  مشروط به نامه رسمی از اداره آموزش و پرورش ملارد به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان عوض عشایرپور ، حسین بیات و محبوب اکبری ، غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی  و آقای سیدمهدی سیدلر

3- رونوشت نامه سازمان میادین میوه و تره بار به شماره 889/س م د/94 مورخ 94/7/11 درخصوص ساماندهی وانتیها و دستفروشان که پیشنهاد می شود در وهله اول و درصورت امکان نسبت به ساماندهی فضای فعالیت کلیه وانتیها و دستفروشان و در وهله دوم برخورد جدی و جمع آوری آنها در حوالی بازارها و غرف تحت نظارت سازمان (حداقل تا شعاع 500 متری ) اقدام شود در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 2 ذیل ماده 76 قانون شوراها ، مقرر گردید بنا به تقاضای آقای حسین بیات نماینده شورا در شورای سازمان فوق در مورد متن رونوشت نامه ، به شهرداری تأکید شود در جهت اجرایی نمودن مفاد نامه اقدام و نتیجه را به شورا اعلام نماید. ( با 10 رأی ) ،  غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر

4- رونوشت نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 5814/1/5800 مورخ 94/7/31 درخصوص فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان و عدم تخصیص خودروهای جایگزین از سال 1389 جهت اطلاع اعضاء شورا در جلسه قرائت گردید. غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر

5- نامه اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ملارد به شماره 1644/820/33027 مورخ 94/7/31 درخصوص مساعدت جهت ساخت پروژه ساختمان آن اداره در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 4 ذیل ماده 76 قانون وظایف شوراها ، مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا ضمن بررسی نظریه خود را به شورا اعلام و سپس در جلسه بعدی شورا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شود. ( با 10 رأی ) ، (نظریه آقای جمور : به نظر اینجانب موضوع با نظر مساعد به شهرداری ارجاع گردد ، چرا که بنیاد شهید به عنوان یکی از ادارات که جایگاهی خاص دارد مورد عنایت قرار گیرد.) ، غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر

6- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 1159/م/627 مورخ 94/7/23 منضم به نامه مدیر کل محترم امنیتی انتظامی استانداری تهران درخصوص رعایت قانون خدمت وظیفه عمومی در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری تأکید شود تا نسبت به مورد اقدام و نتیجه را به شورا اعلام نماید. ( با 10 رأی ) ،  غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر

7- نامه شهرداری ملارد به شماره 7045/ش م ص/94 مورخ 94/7/21 درخصوص تمدید قرارداد اجاره ساختمان محل استقرار اداره هلال احمر به مدت یکسال با ودیعه پانصد میلیون ريال معادل پنجاه میلیون تومان در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 8 ذیل ماده 76 قانون شوراها برای مدت یک سال موافقت گردید.( با 7 رأی ) ،  مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و محبوب اکبری ، غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور

8- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 6228/1/5800 مورخ 94/8/3 درخصوص رفع ابهام از بندهای شماره 1 تا 4 صورتجلسه 132 شورا در جلسه مطرح و به استناد مفاد ماده 83 قانون وظایف شوراها ، مقرر گردید به شهرداری تأکید شود نظریه فرمانداری را تأمین نماید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی و آقای سیدمهدی سیدلر

شنبه, 21 فروردين 1395 ساعت 06:54

صورتجلسه شماره 166

مصوبات یکصد و شصت و ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد

به تاریخ  :  94/7/29

1- نامه شهرداری ملارد به شماره 7047/ش م ص/94 مورخ 94/7/21 درخصوص اینکه بخش قابل توجهی  از بودجه شهرداری براساس درآمدهای ناشی از اخذ عوارض قانونی و به صورت شاخص از عوارض صدور پروانه یا عوارض بناهای مغایر یا بدون پروانه تأمین می گردد. نظر به رکود بی سابقه صنعت ساختمان در سالهای اخیر علی الخصوص سال جاری که موجب کاهش درآمد و ایجاد اختلال در تأمین منابع پرداخت هزینه های جاری ، اجرای برنامه های عمران شهر و سایر وظایف محوله شهرداری گردیده است . بر همین اساس شهرداری در نظر دارد به منظور تشویق و ایجاد تسهیلات و کمک به رفع برخی از موانع تولید در بخش صنعت ساختمان ، مستند به ماده 9 ، بند س ذیل ماده 14 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و .. موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تا پایان سال 1394 مبادرت به اعمال جایزه خوش حسابی در عوارض صدور پروانه یا عوارض بناهای مغایر و بدون پروانه مشروط به پرداخت نقد و یکجای عوارض به شرح ذیل نماید :

1/1- اعمال 25% جایزه خوش حسابی درصورت پرداخت 75% باقیمانده به صورت نقد و یکجا.

2/1- اعمال 15% جایزه خوش حسابی در عوارض صدور پروانه درصورت پرداخت 50% از عوارض به صورت نقد و پرداخت 35% باقیمانده به صورت نسیه حداکثر تا دوازده ماه.

تبصره : اعمال تسهیلات موضوع این لایحه درخصوص عوارض بناهای مغایر و بدون پروانه صرفاً پس از تمکین مؤدی از آراء صادره و تعیین تکلیف جرائم کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و پرداخت یکجای 75% عوارض  به صورت نقد بوده ، ضمناً تسهیلات بند 2 این لایحه مشمول عوارض بناهای مغایر و بدون پروانه نمی گردد. در جلسه مطرح و مشروط به اینکه شهرداری 15% مصوبه قبلی شورا درخصوص تسهیلات تشویق عوارض سالیانه که برای کل سال در تعرفه عوارض پیش بینی شده بود را منتفی و فقط این مصوبه را رعایت نماید موافقت گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج ، سیدمهدی سیدلر و حاجعلی بحری (علت مخالفت : به دلیل مغایرت لایحه شهرداری و مصوبه با تبصره 3 ماده 50 قانون ارزش افزوده و اینکه موضوع اعطای تسهیلات خوش حسابی برای یکبار در تعرفه عوارض به میزان 15% برای کل سال پیش بینی و تصویب شده و نیز مفاد ماده 18 آئین نامه داخلی شورای شهر و ماده 4 آئین نامه اجرایی شوراها در گردشکار لایحه شهرداری در شورا  رعایت نشده است و نیز جرائم ماده صد که در لایحه شهرداری قید گردیده در صلاحیت شورای شهر نمی باشد و کار کارشناسی در کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل عدم ارجاع لایحه به کمیسیون صورت نگرفته و همچنین مفاد بند 2 آئین نامه اجرایی شوراها در اتخاذ تصمیم فوق توسط اعضای محترم شورا مورد توجه قرار نگرفته است ونیز با این مصوبه میزان جایزه خوش حسابی به 40% خواهد رسید که اصلاً به صرفه و صلاح شهرداری نخواهد بود و محملی برای سوءاستفاده برخی از مودیان خواهد بود.) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور و علیرضا جمور

2- نامه شهرداری ملارد به شماره 7028/ش م ص/94 مورخ 94/7/20 مبنی بر توافقنامه منعقده فی مابین شهرداری و جناب آقای مهندس ترقی در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 23 ذیل ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراها به کمیسیون های عمران و حقوقی ارجاع گردید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

پنج شنبه, 30 مهر 1394 ساعت 08:18

صورتجلسه شماره 165

مصوبات یکصد و شصت و پنجمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  94/7/20

      مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری ملارد به شماره 4259/ش م ص/94 مورخ 94/5/3 درخصوص ارسال پرونده شماره 33443 متعلق به آقای عبدالجلیل غضبانی احمدی منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر اخذ مجوز ساخت مسکونی ، تجاری مطرح و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 289 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی به آدرس : مارلیک ، خیابان کسری شرقی ، نرسیده به سه راه سرو ، قطعه شمالی پلاک 521 می باشد که با توجه به وضع موجود که بالای 90% از املاک ضلع شمال خیابان تجاری شکل گرفته است و همچنین درخواست مالک ، پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردد :

1/1- توافق گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل عوارض فروش کاربری شناور تجاری و فروش تراکم و هزینه سرانه های موردنیاز و سایر عوارض قانونی می باشد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2/1- توافق گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به صورت زیرزمین با کاربری پارکینگ به صورت 80% سطح اشغال و همکف با کاربری تجاری به صورت 60 مترمربع تجاری و مابقی مشاعات و طبقات اول الی سوم با کاربری مسکونی هر طبقه با سطح اشغال 60% به نام مشارالیه اقدام نماید.

  تبصره 1 : طبق ضوابط طرح تفصیلی حداکثر تراکم 240% می باشد.

   تبصره 2 : بدینوسیله مالک اختیار هرگونه تغییرات اعم از کاهش یا افزایش واحدها و ... را به کمیسیون ماده 5  دفتر فنی استانداری واگذار می نماید.

در جلسه مطرح و مشروط به رعایت 20% تجاری و تأمین پارکینگ و کسب نظریه کمیسیون ماده 5 و رعایت کلیه مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج و حاجعلی بحری  و خانم الهه حیات بینی (علت مخالفت : عدم شفافیت فضای مشاعات اعلام شده در توافق که جانمایی آن با ضوابط طرح تفصیلی مغایرت دارد و زمینه ای برای ایجاد بنای تجاری است که به صورت غیر مجاز احداث شود و لذا پلانی نیز برای آن تهیه و ارسال نشده است. ) ، غایب: خانم نرگس مشعشعی

2- نامه شهرداری ملارد به شماره 4259/ش م ص/94 مورخ 94/5/3 درخصوص واگذاری پروژه عمرانی ، زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابان بازار روز دلناز را با برآورد تقریبی 3/000/000/000 ريال از طریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجدشرایط در جلسه مطرح و مستند به مفاد بندهای 23 و 14 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراها ، مقرر گردید شهرداری ضمن مشخص نمودن قدرالسهم طرفین توافقنامه از بازار روز ، آنالیز ريالی هزینه سهم هر یک از طرفین براساس قدرالسهم تعیین شده را به شورا ارسال تا در جلسه بعدی شورا بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

3- نامه شهرداری ملارد به شماره 5798/ش م ص/94 مورخ 94/6/10 درخصوص ارسال پرونده شماره 49112 متعلق به آقای مصطفی واحد منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر اخذ مجوز ساخت به صورت 4 طبقه مسکونی روی پیلوت مطرح و با عنایت به اینکه ملک مورد نظر به مساحت 270 مترمربع واقع در محدوده شهر به آدرس : مارلیک ، بلوار ارغوان ، قطعه شمالی ، 98 تفکیکی با کاربری مسکونی می باشد پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/3- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل فروش تراکم و سایر عوارض قانونی می باشد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2/3- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت با سطح اشغال 70% به صورت همکف : 189 مترمربع پارکینگ و طبقات اول تا چهارم : هر طبقه 189 مترمربع مسکونی به نام مشارالیه اقدام نماید. (با توجه به اینکه مجاورین دارای سطح اشغال 70% و در 4 طبقه می باشد.)

3/3- ملک موردنظر طبق طرح تفصیلی در منطقه تراکم زیاد ( 2 تا 6 طبقه ) با کاربری مسکونی قرار گرفته است. درصورتیکه دارای شرایط مندرج در طرح را داشته باشد شامل حداکثر تراکم می گردد.

4/3- بدینوسیله مالک اختیار هرگونه تغییرات اعم از کاهش یا افزایش واحدها و ... را به کمیسیون ماده 5  دفتر فنی استانداری واگذار می نماید.

در جلسه مطرح و مشروط به اینکه شهرداری 10% مازاد بر سطح اشغال در هر طبقه را به عنوان مازاد تراکم مبلغ متعلقه ( فروش مازاد بر تراکم ) را از مؤدی دریافت و همچنین پارکینگ تأمین و نظریه کمیسیون ماده 5 دریافت شود ، موافقت گردید. ( با 10 رأی ) ، مخالفین : آقایان محمد خلج و  علیرضا جمور (علت مخالفت : با عنایت اینکه موضوع هنوز در کمیسیون ماده 5 مطرح نشده است اتخاذ تصمیم درخصوص 10% مازاد بر تراکم (60% ) فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ، لذا مادامی که موضوع در کمیسیون ماده 5 مطرح نشده است صلاح نمی بینم دراینخصوص اعلام رأی نمایم و مراتب را منوط به رأی کمیسیون ماده 5 می نمایم ) ، غایب: خانم نرگس مشعشعی

4- نامه شهرداری ملارد به شماره 6014/ش م ص/94 مورخ 94/6/16 درخصوص ارسال پرونده شماره 13322 متعلق به آقای سیداسمعیل محمودیان جهت استرداد جریمه کسری پارکینگ به مبلغ 99/000/000 ريال در جلسه مطرح و مستند به مفاد بندهای 8 و 30 ذیل ماده 76 قانون وظایف شوراها ورود لایحه مذکور به شورای شهر درصورتی منطبق با قانون است که موضوع در مرجع قضایی رسیدگی و اظهارنظر نشده باشد و متعاقباً در راستای اعمال ماده 76 قانون شوراها به این شورا ارجاع گردد و لذا طرح این موضوع با وصف مذکور حتی درصورت اشتباه در رأی کمیسیون قابلیت طرح در شورا را ندارد. ( با 12 رأی ) ، غایب: خانم نرگس مشعشعی

5- نامه شهرداری ملارد به شماره 6585/ش م ص/94 مورخ 94/5/3 درخصوص ارسال پرونده شماره 17107 متعلق به آقای خداکرم شرکائی منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر تغییر کاربری پلاک فوق الذکر از فضای سبز به مسکونی مطرح و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 680/55 مترمربع  با کاربری فضای سبز با توجه به بررسی به عمل آمده دارای 353/8 مترمربع اصلاحی شامل 81/58 مترمربع تعریض خیابان و 272/25 مترمربع خیابان احداثی 8 متری به آدرس : خیابان آزادگان ، خیابان موتورخانه    قطعه شمالی تفکیکی 93 می باشد ، پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/5- با توجه به اینکه مساحت واقع شده در طرح تعریض به میزان 8/353 مترمربع معادل 51/98 % از کل پلاک می باشد ، مقرر گردید مساحت مذکور به عنوان قدرالسهم شهرداری لحاظ و باقیمانده پلاک که معادل 48/02% از کل پلاک به میزان 75/326مترمربع می باشد در سهم مالک با کاربری مسکونی و به میزان 50 مترمربع تجاری    لحاظ گردد.

2/5- مقرر گردید مالک سند مالکیت 8/353 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعریض و خیابان احداثی 8 متری را به نام شهرداری واگذار و در سهم شهرداری منظور گردد.

3/5- مقرر گردید شهرداری پس از سیر مراحل قانونی نسبت به صدور مجوز ساخت به صورت همکف با کاربری پارکینگ در سطح اشغال 50% به مساحت 37/163مترمربغ و همچنین 15% تجاری به مساحت 50 مترمربع (محل احداث جنوب مشرف به خیابان) و طبقات اول الی سوم مسکونی هر طبقه 163/37مترمربع در سطح اشغال 50% به صورت 150% مسکونی و 15% تجاری مجموعاً 165% به نام مشارالیه اقدام نماید.

4/5- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل عوارض سرانه های موردنیاز و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 23 ماده 76 قانون شوراها و مشروط به تأمین پارکینگ و کسب نظریه کمیسیون ماده 5 و رعایت سایر مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، مخالف : آقای علیرضا جمور  غایب : خانم نرگس مشعشعی

6- نامه شهرداری ملارد به شماره 6622/ش م ص/94 مورخ 94/7/6 درخصوص ارسال پرونده شماره 35952 متعلق به آقای دهقانی آذر مالک پلاک ثبتی 5813/ 43 منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی در جلسه مطرح و مقرر گردید با حضور شهردار در جلسه بعدی بررسی و اتخاذ تصمیم شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

7- نامه شهرداری ملارد به شماره 6785/ش م ص/94 مورخ 94/7/11 منضم به نامه فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد (پلیس راهور) درخصوص مساعدت مالی جهت تأمین هزینه های هفته ناجا به مبلغ 27/500/000 ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 16 با پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سال جاری در جلسه مطرح و مستند به بند 8 ذیل ماده 76 قانون شوراها مشروط به پادار نمودن در ماده 16 اصلاح و متمم بودجه سال 94 شهرداری  موافقت گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان عوض عشایرپور ، سیدمهدی سیدلر ، محبوب اکبری ، داور حضرت پور و علیرضا جمور ، (علت مخالفت : عدم وجود اعتبار در ردیف مربوطه و با عنایت به اینکه موضوع مرتبط با وظایف موضوع ماده 76 قانون شوراها نمی باشد و هزینه مربوطه از جمله هزینه های الزام آور و امور غیرمترقبه نمی باشد مخالفت می گردد.) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

8- رونوشت نامه فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد - پلیس راهور به شماره 15/ 8 / 2/ 13 / 4552 مورخ 94/7/14 درخصوص اصلاحات هندسی دوربرگردان های بلوار رسول اکرم(ص) در جلسه مطرح و مقرر گردید در جلسه بعدی با حضور شهردار مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

9- نامه شهرداری ملارد به شماره 6918/ش م ص/94 مورخ 94/7/14 درخصوص حضور سومین سال پیاپی تیم فوتبال شهرداری ملارد در مسابقات لیگ برتر استان که نماینده شایسته ای در سنوات گذشته بوده و نام شهر ملارد با به نحو احسن یدک کشده ، لذا جهت جبران بخشی از هزینه بازیکنان و کادر فنی و همچنین  ایجاد انگیزه بیشتر جهت نامبردگان شهرداری در نظر دارد مطابق سنوات گذشته به هر یک از اعضاء تیم به شرح (الف: بازیکنان 30 نفر و هر یک به مبلغ 3/000/000 ريال ، ب : تدارکات 1 نفر به مبلغ 3/000/000 ريال ج : سرمربی به مبلغ 10/000/000 ريال ) از محل اعتبارات ماده 7 ردیف 207710 وظیفه خدمات شهری هزینه ایاب و ذهاب جهت قدردانی پرداخت نماید در جلسه مطرح و مستند به مفاد بندهای 8 و 30 ذیل ماده 76 قانون وظایف شوراها موافقت گردید تا شهرداری با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

10- درخواست اهالی محترم ملارد درخصوص مشکلات جابجایی بریدگی روبروی بانک صادرات در جلسه مطرح و مقرر گردید در جلسه بعدی با حضور شهردار مورد بررسی قرار گیرد. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد