ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:52

صورتجلسه شماره 493

    صورتجلسه شماره 493 مورخ  7/12/91      چهارصد و نود و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 7/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 43766/130 مورخ 3/12/91 درخصوص قدرداني و تقدير از زحمات كليه كاركنان ، مديران و معاونين شهرداري و پرداخت پاداش از محل اعتبارات ماده 2 رديف 102111 اداري شهري به شرح ذيل : الف) معاونين و مديران ارشد هر يك به مبلغ هفت ميليون ، ب ) مسئولين ادارات شهرداري هر يك به مبلبغ  چهار ميليون ريال ، پ) كليه كاركنان شهرداري هر يك به مبلغ دو ميليون ريال ، ت ) كليه اعضاء كميسيونهاي شهرداري هر يك به مبلغ دوازده ميليون ريال ، ث) مشاورين شهرداري هر يك بمبلغ چهار ميليون ريال ، د) دبيران كميسيونها هر يك به مبلغ شش ميليون ريال در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. (با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 43661/40558 مورخ 1/11/91 منضم به تصوير درخواست آقاي علي مظفري مؤدي پرونده شماره 40558 جهت استرداد مبلغ 398/170/4 ريال كه اضافه بابت عدم اعمال جايزه خوش حسابي و به دليل اطلاع نداشتن به حساب شهرداري واريز نموده است از محل رديف 1202-1203-1204-1419-3102  و 3115 درآمدي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مقرر گرديد درصورتي كه   در موعد مقرر خوش حسابي اضافه پرداخت نموده است از محل رديف هاي درآمدي بودجه سالجاري به نامبرده استرداد گردد كه اين نظريه مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد.  ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 43719/178 مورخ 3/12/91 درخصوص درخواست اداره راه و شهرسازي  شهرستان ملارد مبني بر تخصيص مكاني جهت استقرار اداره مذكور ، كه شهرداري در نظر دارد نسبت به تخصيص يك واحد آپارتمان از املاك محل استقرار ادارات واقع در سه راه انديشه ، جنب تالار نور در قالب انعقاد  قرارداد عاريه اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت  آئين نامه مالي و ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 44020/19054 مورخ 5/12/91 منضم به تصوير درخواست آقاي حسين ذبيحي سلطاني مودي پرونده 19054 درخصوص مبلغ 000/994/1 ريال كه بابت نقل و انتقال پرداخت نموده است ، لذا با توجه به عدم نقل و انتقال درخواست استرداد مبلغ مذكور را از محل حسابهاي مازاد سال قبل دارد در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري ها از محل حسابهاي مازاد سال قبل به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 44275/168 مورخ 5/12/91 درخصوص درخواست مسجد صاحب الزمان(عج)  مبني بر مساعدت مالي به مبلغ يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 شهري بابت تكميل ساختمان نيمه كاره مسجد فوق در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري  با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 43823/42977 مورخ 3/12/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 42977 متعلق به آقايان محمد و حسن اسدي كه ملك موردنظر از املاك مشرف به بلوار چيتگر به مساحت 3/128 مترمربع  با كاربري پايانه مسافربري كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي باشد و شهرداري در نظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك ، نسبت به صدور پروانه بر اساس تبصره يك ماده واحده (ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت اعمال ماده واحده و مشرروط به  ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 43707/39417 مورخ 2/12/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 39417 متعلق به آقاي اميرسليمان حيدري از املاك سرآسياب به مساحت 5/72 مترمربع با كاربري باغات كه مالك متقاضي  اخذ مجوز ساخت مي باشد و شهرداري در نظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك ، نسبت به صدور پروانه بر اساس تبصره يك ماده واحده (ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري  با رعايت اعمال ماده واحده و مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري    اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:48

صورتجلسه شماره 492

    صورتجلسه شماره 492 مورخ  2/12/91      چهارصد و نود و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 2/12/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 43272/42144 مورخ 30/11/91 منضم به پرونده ملكي شماره 42144 متعلق به  آقاي كبريا قهرمانلو و شريك كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب ، 16 متري اطلس غربي ، دو نبش كوچه 25   به مساحت 4/162 مترمربع با كاربري فضاي سبز مي باشد كه به توجه به ساخت و ساز صورت گرفته  در املاك مجاور و با عنايت به گذشت بيش از 14 سال از طرح هادي شهر ، شهرداري در نظر دارد نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده املاك واقع در طرح اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري مطابق املاك همجوار و با اعمال ماده واحده اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر وشهرداري به تصويب رسيد.(با 5 رأي)،غايبين : آقايان آذرميان وشادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 40845/8442 مورخ 9/11/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 8442 متعلق به وكيل مالكين آقاي احمد حسن آبادي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده مبني بر تفكيك و تغيير كاربري پلاك 1619/43 واقع در خيابان آزادگان ، خيابان 10 متري دلناز ، بعداز تقاطع بهشتي ، قطعه دوم شمالي  قطعه 23 تفكيكي با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 5000 مترمربع با كاربري اداري – انتظامي  و داراي 250 مترمربع اصلاحي مي باشد براساس نقشه تفكيكي پيشنهادي به شرح ذيل تصميم گيري شد :  1-2- مقرر گرديد 50% از پلاك به مساحت 2500 مترمربع به عنوان قدرالسهم مالك با كاربري مسكوني  در نظر گرفته شود. 2-2- مقرر گرديد 50% از پلاك به مساحت 2500 به عنوان قدرالسهم شهرداري درنظر گرفته شود  كه در 50% مذكور مساحتهاي الف)250 مترمربع واقع در طرح تعريض ب)1120 مترمربع مساحت معبر حاصل از تفكيكي نيز لحاظ گردد. 3-2- با عنايت به اينكه پلاك مذكور در سنوات قبل به مالكين جزء واگذار شده و مالكين متقاضي تغيير كاربري  و تفكيك كل پلاك به مسكوني و قرار گرفتن كل قطعات در قدرالسهم شان مي باشد. مقرر گرديد باقيمانده مساحت قدرالسهم شهرداري كه معادل 1130 مي باشد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيصلاح از قطعات تفكيكي  با كاربري مسكوني ارزشگذاري و مالكين ملزم به پرداخت آن مي باشند و درصورت عدم موافقت موضوع مذكور مالكين ملزم به واگذاري زمين معوض برابر با مترا‍ژ 1130 مترمربع به شهرداري مي باشند در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ نظريه كميسيون ماده 5 اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و آئين نامه مالي شهرداري ها  به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 43322/19877 مورخ 30/11/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 19877  متعلق به خانم صغري آزاد روستا كه ملك موردنظر از املاك ملارد ، خيابان پمپ بنزين ، كوچه شاملو ، كوي سوم  به مساحت 9/115 مترمربع با كاربري فضاي سبز مي باشد كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت مي باشد و شهرداري درنظر دارد به جهت گذشت بيش از 14 سال از ابلاغ طرح هادي شهر و با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك نسبت به صدور پروانه براساس تبصره يك ماده واحده (ضمن اخذ تعهد مربوطه از مالك) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 43110/121 مورخ 28/11/91 درخصوص پرداخت سرمايه نقدي با توجه به بند الف ماده 7 اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي ملارد و صفادشت به مبلغ  000/000/200 ريال  به نسبت يكصد و سي ميليون ريال سهم شهرداري ملارد و هفتاد ميليون ريال سهم شهرداري صفادشت  به سازمان مذكور در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:44

صورتجلسه شماره 491

    صورتجلسه شماره 491 مورخ  30/11/91     چهارصد و نود و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 30/11/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محمد خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 42997/177 مورخ 28/11/91 با عنايت به درخواست اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ملارد مبني بر تخصيص مكاني جهت استقرار اداره مذكور كه شهرداري در نظر دارد نسبت به تخصيص يك واحد آپارتمان از ملك محل استقرار ادارات واقع در سه راه انديشه ، جنب تالار نور در قالب انعقاد قرارداد عاريه اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر در ارتباط با پيشنهاد شهرداري مقرر گرديد از ساختمان اداري آقاي كياني واقع در سه راه انديشه بمدت يكسال به صورت انعقاد قرارداد عاريه اقدام گردد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 42506/145 مورخ 24/11/91 منضم به تصوير درخواست توانبخشي رادمهر درخصوص مساعدت مالي به مبلغ ده ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.(با 4 رأي)، مخالف: آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان وشادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 43006/42496 مورخ 28/11/91 مبني بر ارسال پرونده شماره 42496 متعلق به آقاي شهريار تيموري كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 112 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت به صورت اسناد عادي از پلاك 1217/43 مي باشد كه با توجه به درصد ساخت پلاك شهرداري  در نظر دارد نسبت به صدور پروانه به استناد ماده واحده املاك واقع در طرح اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به اعمال ماده واحده و رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 43008/42507 مورخ 28/11/91 مبني بر ارسال پرونده شماره 42507 متعلق به آقاي مصطفي حسين آبادي كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 2/135 مترمربع با كاربري باغات مي باشد كه با توجه به گذشت بيش از 14 سال از طرح هادي شهر ، شهردراي در نظر دارد با توجه به ساخت و ساز املاك مجاور نسبت به صدور پروانه به استناد ماده واحده املاك واقع در طرح اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به اعمال ماده واحده و رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 40347/38181 مورخ 5/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 38181 متعلق به آقاي رحيمي (وكيل ) منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري مبني بر تفكيك و اخذ مجوز بناي تجاري ( بازار روز ) در مساحت 3500 مترمربع از پلاك ثبتي 770/43 و با عنايت به اينكه ملك موردنظر  به مساحت 7000 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مسكوني و داراي 4/138 مترمربع اصلاحي است به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-5- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 4/138 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري ملارد منتقل نمايد. 2-5- مقرر گرديد مساحت عرصه با كاربري فضاي سبز در قدرالسهم شهرداري قرار گيرد. 3-5- مقرر گرديد مساحت عرصه با كاربري مسكوني قدرالسهم مالك قرار گيرد. 4-5- مقرر گرديد شهرداري نسبت به صدور پروانه به صورت زيرزمين : 80% سطح اشغال با كاربري پاركينگ و خدمات مربوطه و همكف : 60% مفيد با كاربري بازار روز و حداكثر 20% فضاي مشاعي به نام مشاراليه اقدام نمايد و دراينخصوص هماهنگي لازم ازسوي شهرداري و مالك با سازمان ميادين ميوه و تره بار صورت پذيرد. 5-5- مالكين موظف به پرداخت كليه عوارض شهرداري بدون محاسبه ارزش افزوده تجاري مي باشند. 6-5- مقرر گرديد درصورت تصويب توافقنامه از سوي مراجع ذيربط و قبل از صدور پروانه نسبت به انتقال عرصه قدرالسهم شهرداري با اخذ مبايعه نامه و اقرارنامه محضري با كاربري فضاي سبز از سوي مالك به شهرداري ملارد اقدام شود. 7-5- مالك متعهد مي گردد درصورتي كه محرز گردد سابقاً غرامتي بابت پلاك فوق الذكر دريافت شده باشد ميبايست نسبت به پرداخت حقوق شهرداري به كارشناسي قيمت روز اقدام نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي پيشنهاد شهرداري مشروط به انتقال قطعي اسناد مالكيت قدرالسهم شهرداري به نام شهرداري ملارد و ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 و محاسبه ارزش افزوده تجاري (مربوط به بند 5-6 ) و پرداخت كليه عوارض متعلقه قانوني از سوي مالك با توجه به تغيير كاربري ملك به تجاري و با رعايت ساير ضوابط و مقررات  به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالف : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 39819/18773 مورخ 1/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 18773 متعلق به آقاي صادق بنيادي و شركاء مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد تعداد 24 غرفه از طرف جنوب به شمال  با مشاعيات را بابت بدهي آقاي بنيادي و شركاء از ملك واقع در مارليك ، مقابل خيابان 20 متري گل مريم به مبلغ 000/000/600/9 ريال تهاتر نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت./ ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري (ضمناً خانم حيات بيني  عضو شورا پيشنهاد نمودند كه درصورت افزايش تعداد غرفه ها به 32 واحد لايحه لازم از طرف شهرداري  همراه با توافق مالك جهت سير مراحل قانوني به شورا ارسال گردد. )   اسامي حاضرين جلسه : 1- محمد خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)   الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد    
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:40

صورتجلسه شماره 490

    صورتجلسه شماره 490 مورخ  24/11/91      چهارصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد به صورت فوق العاده در تاريخ 24/11/91 در محل شورا  با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 42000/34034 مورخ 19/11/91 منضم به درخواست آقاي محمد اصغري مودي پرونده شماره 34034 كه بنا به گزارش واحد درآمد نامبرده مبلغ 000/000/120 ريال اضافه به حساب شهرداري  واريز نموده است كه جهت استرداد مبلغ مذكور از محل اعتبارات كد 603 رديف 603001 درآمدي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه  مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 42275/21029 مورخ 21/11/91 منضم به تصوير درخواست آقاي حميدرضا دادآفريد مودي پرونده شماره 21029 كه بنا به گزارش واحد درآمد نامبرده مبلغ يك ميليون ريال اضافه به حساب شهرداري واريز نموده است كه مراتب جهت استرداد مبلغ مذكور از محل رديف 102006 درآمدي در جلسه مطرح  كه پس از بحث و بررسي پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به ماده 37 آئين نامه مالي شهرداري  به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 42353/40488 مورخ 21/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 40488 متعلق به  آقاي سهراب عمادي سيفي جهت اخذ پروانه كه ملك موردنظر مطابق طرح هادي ملارد كه در سال 77 ابلاغ گرديده داراي كاربري فضاي سبز و به مساحت 117 مترمربع و با مدارك مالكيت عادي (وكالت مشاعي) مي باشد و مراتب جهت اعمال ماده واحده اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/67 ارسال مي گردد  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 42265/38766 مورخ 21/11/91 مبني بر ارسال پرونده شماره 38766 درخصوص ملك آقاي رامتين سياح پور كه با عنايت به ساخت و ساز املاك مجاور (برابر نقشه مجاورين ارائه شده) و با توجه به اينكه كاربري فضاي سبز از سال 77 بر روي پلاك اعلام شده درخصوص صدور پروانه به استناد ماده واحده املاك واقع در طرح براي ملك در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 42425/163 مورخ 23/11/91 منضم به تصوير نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به انضمام صورتجلسه اولين نشست كميته پشتيباني جشنواره فرهنگي فجر 1391 مورخ 25/10/91 درخصوص  بند يك مصوبات بابت تأمين هزينه هاي اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد به مبلغ 000/000/80 ريال  (هشتاد ميليون ريال) از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و با پيشنهاد شهردار محترم ، مقرر گرديد مبلغ فوق از رديف بودجه فرهنگي سال جاري پرداخت گردد كه اين نظريه مشروط به رعايت ضوابط و مقررات از سوي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي )  مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 42370/158 مورخ 23/11/91 منضم به تصوير نامه پليس راهور شهرستان ملارد درخصوص اقلام موردنياز به مبلغ ده ميليون ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد پيشنهاد شهرداري از محل اعتبارات عمراني هزينه شود كه اين نظريه اعضاء مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي به تصويب رسيد. ( با 4 رأي )  مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 42003/123 مورخ 19/11/91 مبني بر اينكه سازمان پاركها و فضاي سبز در نظر دارد نسبت به نصب يك عدد غرفه در ورودي ضلع جنوبي پارك امام خميني (ره) و تنظيم قرارداد اجاره اقدام نمايد  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نطر پيشنهاد شهرداري با توجه به وضعيت پارك امام خميني (ره)  مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه هاي شهرداري به شماره 41406/21125 مورخ 15/11/91 و 42361/21125 مورخ 21/11/91 درخصوص همكاري آقاي ابوالفضل جعفري مودي پرونده شماره 21125 در پرداخت نقدي بدهي و با توجه به اينكه نامبرده در پرداخت نقدي بدهي همكاري با شهرداري داشته اند نسبت به نامبرده اعطاي جايزه خوش حسابي مشمول گردد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد دراينخصوص شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي اقدام نمايد كه اين نظريه به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 41441/136 مورخ 15/11/91 درخصوص خريد آسفالت (قيرپاشي،خريد،حمل وپخش) پروژه هاي سطح شهر و بهره برداري از آنها كه شهرداري در نظر دارد جهت تسريع در روند قانوني انعقاد قرارداد اجراي پروژه فوق الذكر نسبت به واگذاري آن به شركت ابر راه گلستان نيكان اقدام نمايد در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با برآورد ريالي مبلغ 000/000/000/2 ريال (دو ميليارد ريال) مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي به تصويب رسيد. (ضمناً مجوز شماره 5731/50  مورخ 5/11/91 به مبلغ 000/000/000/2 ريال با توجه به عدم اجراي آن كان لم يكن تلقي مي گردد) ، (با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 39184/189 مورخ 27/10/91 درخصوص مكاتبه دفتر فني استانداري تهران مبني بر عضويت شهرداريهاي استان و شهرداري ملارد در تشكيل سازمان قطار شهري استان تهران در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 41803/121 مورخ 17/11/91 درخصوص ارسال بودجه پيشنهادي 7 ماهه سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي ملارد و صفادشت بمبلغ پانزده ميليارد ريال ( 000/000/000/15 ريال )  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با امعان نظر به گزارش مشاور مالي و اداري شورا پيشنهاد ارسالي مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي و رفع ايرادات اساسنامه و اصلاح آن در اسرع وقت به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 42490/133 مورخ 23/11/91  درخصوص مصوبه شماره 5416/32 مورخ 4/11/91 شوراي اسلامي شهر ملارد كه شهرداري در نظر دارد نسبت به ادامه اعطاي جايزه خوش حسابي درخصوص عوارض صدور پروانه و مطالبات شهرداري از شهروندان به مدت ده روز كاري ديگر از تاريخ 26/11/1391 مبادرت نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 13- نامه شهرداري به شماره 42407/139 مورخ 23/11/91 درخصوص واگذاري زمين براي احداث پايگاه بسيج كربلا در پارك شيوا و پايگاه بسيج ولايت در پارك امير به مساحت 150 مترمربع با حفظ مالكيت شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، مخالفين : آقايان سيدلر و همداني و اكبري غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري ، ( ضمناً سه تن از اعضاء مخالف پيشنهاد دادند شهرداري جهت مساعدت  به ايجاد پايگاههاي موردنظر در اين منطقه نسبت به پيشنهاد اجاره مكان مناسب يا خريد زمين جهت اين امر به شوراي اسلامي شهر اقدام قانوني لازم را مبذول نمايد. )               14- نامه شهرداري به شماره 42077/145 مورخ 19/11/91 درخصوص درخواست خانم زيبا خزلي مبني بر مساعدت مالي با توجه به عدم اعتبارات ماده 16 و 17 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به عدم وجود اعتبار مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 15- نامه شهرداري به شماره 42019/139 درخصوص هزينه هاي مالي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ملارد به مبلغ 000/000/150 ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال) از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات ( كه طي مجوز شماره 5848/59 مورخ 17/11/91 بند 8 صورتجلسه 488 به شهرداري ارسال گرديده است )  مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري ،                         غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني     4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:33

صورتجلسه شماره 489

    صورتجلسه شماره 489 مورخ  18/11/91      چهارصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 18/11/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 41380/123 مورخ 15/11/91 درخصوص واگذاري يك قطعه زمين در پشت گلخانه سازمان فضاي سبز به مساحت تقريبي 3000 مترمربع به سپاه پاسداران ملارد كه اخيراً ارگان مذكور تمايل به تحويل زمين مربوطه نداشته و خواستار واگذاري قطعه زميني كه در تصوير نقشه الحاقي مشخص گرديده مي باشند  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد با توجه به توافق في مابين شهرداري و سپاه پاسداران مقرر شد زمين ضلع شرقي ديوار گلخانه سازمان فضاي سبز به ارگان موردنظر واگذار گردد ، بنابراين مصوبه قبلي شورا در اين خصوص درصورت اجراي اين مصوبه باطل گرديده و مقرر گرديد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات نسبت به تحويل زمين مشخص شده در اين مصوبه ( ضلع شرقي گلخانه ) با رعايت بند 6  ماده 55 قانون شهرداريها و با حفظ مالكيت شهرداري اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. (ضمناً  تصوير نقشه الحاقي به شورا ارسال نشده است) ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 41799/132 مورخ 17/11/91 مبني بر اينكه طي نامه نگاريهاي متعدد اتحاديه  آرامستان هاي كل كشور درخصوص واگذاري دو دستگاه آمبولانس با وام 4% به اين آرامستان جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل حمل متوفي كه اين موضوع در جلسات هيئت مديره و شوراي سازمان به تصويب رسيده در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد ارسالي مشروط به رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 41798/132 مورخ 17/11/91 منضم به تصوير نامه سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص هزينه هاي برگزاري مراسم سال نو 1392 در جوار گلزار شهداي شهرستان ملارد به مبلغ  000/000/180 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 41225/28818 مورخ 14/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 28818 متعلق به آقاي علي باغ حماطي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري مبني بر اخذ مجوز ساخت مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 6/262 مترمربع با كاربري با كاربري فضاي سبز مي باشد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-4- مقرر گرديد (50% ) از پلاك معادل 3/131 مترمربع به عنوان قدرالسهم شهرداري و (50% ) به عنوان قدرالسهم مالك با كاربري مسكوني در نظر گرفته شود. 2-4- مقرر گرديد با عنايت به مساحت ملك نسبت به كارشناسي قدرالسهم شهرداري با كاربري مورد تأييد استانداري اقدام و مالك ملزم به پرداخت آن مي باشد. 3-4- مقرر گرديد شهرداري پس از اخذ مجوز از سوي مراجع ذيربط و انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت برابر ضوابط طرح جامع به نام مشاراليه اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استان تهران  اقدام نمايد كه اين پيشنهاد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري ها مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري    اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:30

صورتجلسه شماره 488

    صورتجلسه شماره 488 مورخ  9/11/91      چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 9/11/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 40140/131 مورخ 4/11/91 درخصوص متن بند يك صورتجلسه شماره 471 شورا مبني بر خريد اقلام مورد نياز سازمان مديريت پسماند بمبلغ 000/000/50 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و پادار كردن در اصلام و متمم بودجه سالجاري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان سيدلر و همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 40831/123 مورخ 9/11/91 درخصوص واگذاري اجراي پروژه بازسازي و نگهداري گلخانه و نهالستان با برآورد مبلغ 000/000/500 ريال از محل اعتبارات پروژه 3050109102 بودجه سالجاري  به سازمان پاركها و فضاي سبز در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به ارسال صورت وضعيت هاي پروژه مذكور به شهرداري و گزارش لازم به شورا مستند به ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 40839/123 مورخ 9/11/91 درخصوص واگذاري پروژه مرمت پاركهاي سطح شهر  با برآورد مبلغ 000/000/500/1 ريال از محل اعتبارات پروژه 3050109102 بودجه سالجاري به سازمان پاركها و فضاي سبز در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به ارسال صورت وضعيت هاي پروژه مذكور به شهرداري و گزارش لازم به شورا مستند به ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 40838/123 مورخ 9/11/91 درخصوص واگذاري اجراي پروژه فضاي سبز بلوار شهداء  با برآورد مبلغ 000/000/500 ريال از محل اعتبارات پروژه 3050109102 بودجه سالجاري به سازمان پاركها و فضاي سبز در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به ارسال صورت وضعيت هاي پروژه مذكور به شهرداري و گزارش لازم به شورا مستند به ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 40077/41823 مورخ 4/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 41823 منضم به درخواست خانم سياره پورعلي مبني بر بهره مندي از معافيت هزينه هاي صدور مجوز ساخت طبق معرفي نامه شماره 1646 كميته امداد با عنايت به اينكه شهرداري در نظر دارد نسبت به اعطاي معافيت عوارض  صدور پروانه نامبرده طبق تبصره 1 بند «ب» تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد به ميزان 985/381/9 ريال شامل (عوارض زيربنا ، تراكم ، هزينه دپوي مصالح ، مهندس ناظر  فضاي سبز و آتش نشاني ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 40491/42507 مورخ 7/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 42507 منضم به نقشه درصد ساخت كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 2/135 مترمربع با كاربري باغات بوده و مالك متقاضي اخذ پروانه ساخت برروي ملك فوق مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با اعمال ماده واحده به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 40485/15105 مورخ 7/11/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 15105 مربوط به ملك آقاي نبي ئي كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 157 مترمربع واقع در محدوده شهر و با كاربري باغات كه مالك متقاضي اخذ مجوز ساخت براي زمين مذكور مي باشد كه مقرر شده درخصوص چنين املاكي پس از ابلاغ طرح تفصيلي تصميم گيري گردد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با اعمال  ماده واحده به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي اكبري ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه دبير محترم ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ملارد به شماره 0015968/321/523  مورخ 8/11/91 مبني بر تخصيص بودجه اعتباري هزينه هاي مالي اين ستاد بمبلغ 000/000/150 ريال تا پايان  سال 1391 به حساب ستاد احياء واريز گردد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد ستاد احياء اين شهرستان مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد./ ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقايان همداني و اكبري   غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 05:25

صورتجلسه شماره 487

    صورتجلسه شماره 487 مورخ 5/11/91      چهارصد و هشتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 5/11/91 به صورت فوق العاده  در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد   دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 38953/121 مورخ 25/10/91 درخصوص تعيين ميزان حق الزحمه و حق عضويت اعضاي محترم شوراي سازمان پسماند و هيئت مديره (موظف و غيرموظف) اين سازمان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به عدم تصويب بودجه پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت  و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 38906/121 مورخ 25/10/91 درخصوص بودجه پيشنهادي 7 ماهه سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي ملارد و صفادشت به مبلغ 000/000/000/15 ريال در جلسه مطرح كه پس از بحث  و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به دليل مغايرت اساسنامه سازمان با اساسنامه مصوب شورا كه طي بند 1  صورتجلسه 273 و بند 16 صورتجلسه 367 ابلاغ شده بود و مستند به نامه شماره 3224/47 مورخ 6/2/1391 و بند 39 صورتجلسه 456 كه شورا خواستار اصلاح اساسنامه شده بود و مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي  اسلامي كشور مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 38454/121 مورخ 25/10/91 درخصوص اقدام به ايجاد و تأسيس ايستگاه پردازش پسماند جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست كه در همين راستا شهرداري نياز به تملك زميني  به مساحت 6 هكتار واقع در ضلع غربي شهر ملارد حدفاصل كانال آب فرديس به رباط كريم و چهارراه قبچاق دارد كه به استناد ماده 96 قانون شهرداريها و تباصر ذيل آن از اراضي كه در محدوده موردنظر كه در تملك اداره منابع طبيعي مي باشد پس از انجام تشريفات قانوني در اختيار شهرداري قرار گيرد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد با توجه به توضيحات جناب آقاي كلانتري شهردار محترم ملارد در جلسه  رسمي شورا اقدامات لازم و قانوني نسبت به تملك زمينهاي موردنظر توسط شهرداري ملارد و تا سقف موردنياز شهرداري كه مذاكره با مسئولين منابع طبيعي را در بر خواهد داشت اقدام مقتضي را مستند به ماده 96 قانون شهرداري بعمل آورد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد تا برابر ضوابط و مقررات با صرفه و صلاح شهر اقدام گردد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداری به شماره 37122/41987 مورخ 10/10/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 41987 منضم به نقشه درصد ساخت از املاك مجاور كه ملك موردنظر واقع در سرآسياب ، بلوار راغب ، خيابان مصيب زاده شرقي به مساحت 2/110 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت به صورت وكالتي و مالك تقاضاي اخذ مجوز ساخت را دارد ، لذا با عنايت به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك اصلي و اينكه ملك فوق براساس نقشه پيشنهادي طرح جامع در پهنه مختلط سكونت و فعاليت 113M قرار گرفته است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با اعمال ماده واحده و با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 38005/14317 مورخ 18/10/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 14317 منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شركت تعاوني مسكن و سرمايه گذاري نيرو و شهرداري مبني بر تغيير كاربري و تفكيك پلاك ثبتي 658/43 به مساحت 10000 مترمربع با كاربري باغات در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با توجه به تصرف و ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك مذكور پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 40026/115 مورخ 3/11/91 منضم به تصوير نامه شماره 110020/4 مورخ 18/10/91 دفتر ارتباط مردمي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر درخواست اجاره مكان جديد كه جايگزين  مكان فعلي خواهد شد و قرارداد قبلي فسخ مي شود با تأمين اعتبار از محل ماده 4 رديف 204401 شهري به ميزان 000/000/150 ريال وديعه در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعایت ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداری به تصویب رسید./ ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
پنج شنبه, 05 بهمن 1391 ساعت 06:19

صورتجلسه شماره 486

   چهارصد و هشتاد و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 2/11/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 39965/125 مورخ 2/11/91 درخصوص نگهداري معابر و اصلاح سرعت گيرها كه به عهده معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك مي باشد و همچنين با درخواست هاي شهروندان ، شهرداري  درنظر دارد جهت تسريع در انجام پروژه ترميم معابر سطح شهر با استناد بند « ب » ماده 4 آئين نامه مالي شهرداريها نسبت به خريد آسفالت از كارخانه آسفالت آيدين با برآورد 000/000/000/2 ريال و از محل پروژه 3091009102 بودجه سال جاري اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد پيشنهاد با امعان نظر به توضيحات مستدل و موجه شهرداري مستند به بند « الف » ماده 4 آ ئين نامه مالي شهرداري با ترك تشريفات خريد برابر ابلاغ افزايش سقف معاملات شهرداريها ابلاغي از طرف وزارت محترم كشور به تصويب رسيد تا برابر ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري با رعايت آئين نامه مالي اقدام نمايد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 38841/138 مورخ 25/10/91 منضم به تصوير قرارداد اجاره ملك دوم (سوله) آقاي حسين مغيثي به شماره 37060/138 مورخ 2/12/90 مبني بر تمديد قرارداد فوق الذكر در حدود 40% افزايش اجاره بها نسبت به سال قبل به مبلغ 000/000/118 ريال نسبت به تمديد قرارداد مذكور اقدام نمايد كه در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) مخالفين : آقايان اكبري و همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 34238/163 مورخ 22/9/91 درخصوص مساعدت مالي به هر يك از تيمهاي ورزشي فوتبال و همچنين با توجه به نامه شماره 4747/79 مورخ 24/8/91 شوراي اسلامي شهر مبني بر مساعدت مالي به باشگاه سپهر نوين بمبلغ بيست ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري در سقف 50% مبلغ موردنظر با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداری به شماره 36988/175 مورخ 9/10/91 درخصوص ايجاد تسهيلات تشويقي جهت پرداخت به موقع ديون توسط موديان اين شهرداري در نظر دارد با عنايت به پاسخ دفتر امور حقوقي و مدير كل محترم امور شوراهاي و شهرداريهاي وزارت كشور به شماره 34/201773 مورخ 24/12/90 نسبت به اعمال و اعطاي جايره ( هديه ) خوش حسابي به ميزان (20% ) مبادرت نمايدكه موضوع لايحه خوش حسابي مشمول عوارض صدور پروانه و مطالبات شهرداري از شهروندان مي باشد كه درصورت پرداخت نقدي و پس از سير مراحل قانوني اقدام خواهد شد : 1-4- مدت زمان اجراي اين لايحه پس از تصويب به مدت 60 روز (دو ماه) مي باشد. 2-4- اعطاي جايزه خوش حسابي درخصوص اسناد معوق منوط به محاسبه عوارض با ضوابط سال جاري مي باشد و درخصوص اسناد آتي (چكهاي سررسيد آينده) درصورت پرداخت نقدي و پرداخت پيش از سررسيد مشمول لايحه خواهد شد. 3-4- موضوع اعمال جايزه خوش حسابي مشمول عوارض سطح شهر ، صنوف و عوارض تابلو و بهاي خدمات نخواهد بود. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاي شوراي اسلامي شهر مقرر نمودند پيشنهاد شهرداري به ميمنت پيروزي انقلاب فقط در دهه مباركه فجر به مدت ده روز كاري از تاريخ 12 بهمن شروع خواهد شد مشروط به رعايت ضوابط و مقررات و رعايت آئين نامه مالي شهرداريها و صرفه و صلاح شهر و شهرداري موافقت نمودند و پيشنهاد شهرداري با نظر اعضاء شورا به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 39147/187 مورخ 26/10/91 منضم به تصوير نامه شماره 11378/1/2947 مورخ 20/10/91 فرمانداري محترم شهرستان ملارد جهت پرداخت حق الزحمه هشت نفر از اعضاي كميسيون تطبيق فرمانداري به مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري از محل  بودجه مصوب سال 1391 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 38961/38766 مورخ 26/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 38766  كه ملك موردنظر از املاك ملارد ، مشرف به بلوار رسول اكرم(ص) به مساحت 208 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت قولنامه اي كه مالك متقاضي اخذ جواز مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 990/پ/ب مورخ 17/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 40488 به نام  آقاي سهراب عمادي سيفي كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 117 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت وكالتي كه برابر بررسي صورت گرفته ساخت و ساز در پلاك اصلي كمتر از 50% مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
شنبه, 30 دی 1391 ساعت 07:45

صورتجلسه شماره 485

   چهارصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 25/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 38097/178 مورخ 19/10/91 درخصوص اجاره طبقه سوم ملك آقاي احمد زارع بنادكوكي واقع در سرآسياب ، خيابان امام خميني (ره) ، روبروي پارك ، جنب پلاستيك فروشي ، پلاك 129 با مبلغ 000/035/10 ريال به عنوان اجاره بها جهت استقرار معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 14 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر براي مدت يك سال با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ،  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 38125/164 مورخ 19/10/91 منضم به تصوير نامه آموزش و پرورش شهرستان ملارد مبني بر مساعدت مالي درخصوص راه اندازي سالن آمفي تأتر شهيد طحاني به مبلغ هفتصد ميليون ريال با توجه به عدم پيش بيني موضوع در بودجه سالجاري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد پيشنهاد فوق از محل اعتبارات پيش بيني شده جهت مدارس و مساجد در بودجه سال 1391 تأمين گردد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 38032/34876 مورخ 18/10/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 34876 متعلق به آقاي حسن دشتي خويدكي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري مبني بر لحاظ نمودن ارزش متراژ عرصه واقع شده در طرح تعريض در مبالغ جريمه كميسيون ماده صد مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 9/158 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر و با كاربري مسكوني و داراي 5/43 مترمربع اصلاحي بوده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-3- مقرر گرديد : الف) تراكم مازادي كه براساس ملك با مساحت قبل از اصلاحي محاسبه شده ب ) حق مشرفيت و ج) متراژ اصلاحي توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و پس از كسر مجموع مبالغ موارد ( الف و ب ) از مورد (ج) درصورت طلبكار شدن مودي ، مبلغ باقيمانده از ديگر بدهي هاي پرونده مؤدي كسر گردد. 2-3- اجراي مفاد اين صورتجلسه منوط به صدور مجوز از شوراي اسلامي شهر بوده و درغيراينصورت مفاد صورتجلسه قابل اجرا نمي باشد و هيچگونه حقي را براي طرفين ايجاد نخواهد كرد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 37701/32965 مورخ 17/10/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 32965 متعلق به آقاي امير احسان سليماني ميگوني منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده مبني بر اخذ پروانه تأسيس كارگاه تكثير و پرورش ماهي مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 1175 مترمربع واقع در محدوده حريم شهر و فاقد كاربري مي باشد پس از بحث و بررسي و با توجه به تبصره 4 از ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و با عنايت به پروانه تأسيس صادره از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-4- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط شهرداري برابر ضوابط مربوطه نسبت به صدور پروانه ساختماني جهت مجوز فوق الاشاره ، تأسيس يك واحد آبزي پروري به صورت احداث 800 مترمربع سالن مسقف و 100 مترمربع تأسيسات جنبي (برابر با پروانه تأسيس صادره از سوي جهاد كشاورزي استان) به نام مشاراليه اقدام نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به اخذ مجوز كميسيون امور زيربنايي استان تهران اقدام نموده و سپس نسبت به اجراي توافقنامه اقدام لازم و قانوني را مرعي دارد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداری به شماره 37579/41466 مورخ 17/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 41466 كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 119 مترمربع با كاربري فضاي سبز مي باشد كه برابر نقشه ارائه شده از املاك مجاور در پلاك اصلي ، كمتر از 50% ساخت صورت گرفته كه مقرر گرديده درخصوص چنين املاكي تا ابلاغ طرح تفصيلي پروانه صادر نگردد و همچنين مدارك مالكيت قولنامه اي است كه مطابق با نظريه اخير فرمانداري محترم صدور پروانه بر روي املاك قولنامه اي خلاف ضوابط دانسته و ملك مذكور فاقد شرايط صدور پروانه مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد با توجه به رأي كميسيون ماده صد شهرداري نسبت به صدور مجوز تخريب و بازسازي ملك برابر ضوابط و مقررات اقدام نمايد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 38430/11451 مورخ 21/10/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 11451 با حضور هيأت امناي پلاك ثبتي 7187/43 منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري ملارد مبني بر اخذ مجوز احداث مسجد مطرح و با عنايت به اينكه ملك موردنظر به مساحت 600 مترمربع واقع در محدوده شهر و با كاربري آموزشي و داراي نامه از مركز رسيدگي به امور مساجد و اداره اوقاف و امور خيريه شهريار مي باشد    پس از بحث و بررسي و با توجه به اينكه رسيدگي به موضوع مشروط به تغيير كاربري پلاك از آموزشي  به مذهبي است به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-6- مقرر گرديد مالك اسناد مالكيت 15 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعريض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداري منتقل نمايد. 2-6- مقرر گرديد با توجه به كاربري ملك ، استعلام مربوطه درخصوص نياز يا عدم نياز پلاك موردنظراز اداره آموزش و پرورش و همچنين استعلام درخصوص احداث مسجد در زمين موردنظر از اداره اوقاف شهرستان صورت گيرد. 3-6- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ساخت مسجد برابر با ضوابط سطح اشغال و تراكم متعلقه به نام مشاراليه اقدام نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 5 استان تهران اقدام نمايد كه اين پيشنهاد با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
شنبه, 30 دی 1391 ساعت 07:40

صورتجلسه شماره 484

   چهارصد و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 13/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 36868/163 مورخ 9/10/91 منضم به تصوير درخواست امور ورزشي شهرداري ملارد درخصوص تهيه تعداد دويست عدد كاور ورزشي بمبلغ 000/500/9 ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 7 رديف 207710 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ،  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 23254/168 مورخ 1/7/91 درخصوص درخواست هيئت فاطمه الزهرا (س)شهر ملارد مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 000/000/5 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55  قانون شهرداري تا سقف پنجاه درصد مبلغ درخواستي مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 36108/39800 مورخ 4/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 39800  از املاك سرآسياب بمساحت 78 مترمربع با كاربري باغات مي باشد كه با توجه به بررسي ساخت و ساز پلاك اصلي مطابق با نقشه درصد ساخت پلاك صفر مي باشد و با امعان نظر به اينكه طرح تفصيلي شهر از سوي مشاور مربوطه در دست تهيه مي باشد و نيز با توجه به اينكه مقرر شده درخصوص چنين املاكي تا ابلاغ طرح تفصيلي اقدامي صورت نگيرد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري درصورت تجميع با املاك مجاور برابر ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 35615/41424 مورخ 2/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 41424  متعلق به آقاي مهران احمدي ( وكيل ) منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي درخصوص مفاد صورتجلسه ارسالي پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداری به شماره 33753/175 مورخ 4/9/91 درخصوص ارسال یک نسخه دفترچه عوارض پیشنهادی شامل عوارض ساختمانی – اصناف و بهای خدمات برای وصول در سال 1392 در جلسه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی تعرفه پيشنهادی که با حضور مسئول درآمد شهرداری و سایرین در جلسه رسمی شورا مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت تعرفه عوارض وصولی در سال 1392 مستند به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و براساس تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (ارائه کنندگان کالا و خدمات) به تصویب رسید تا برابر مستندات قانونی در مهلت مقرر در قانون توسط شهرداری ملارد به تأیید مراجع ذیربط جهت اجراء در سال 1392 اقدامات قانونی لازم و مقتضی صورت گیرد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد