ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 06:15

صورتجلسه شماره 453

چهارصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 2/5/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 05:56

صورتجلسه شماره 452

چهارصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 21/4/91 در محل شورا با حضور اعضاءبه رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 05:47

صورتجلسه شماره 451

چهارصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 20/4/91 به صورت فوق العاده در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 08:12

صورتجلسه شماره 450

چهارصد و پنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 17/4/91 به صورت فوق العاده در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 07:47

صورتجلسه شماره 449

چهارصد و چهل و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 12/4/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 07:30

صورتجلسه شماره 448

چهارصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 10/4/91 به صورت فوق العاده در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 07:27

صورتجلسه شماره 447

چهارصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 5/4/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 07:17

صورتجلسه شماره 446

چهارصد و چهل و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 31/3/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 05:49

صورتجلسه شماره 438

چهارصد و سي و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 1/3/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 06:42

صورتجلسه شماره 442

چهارصد و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد به صورت فوق العاده در تاريخ 13/3/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد