ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

یکشنبه, 13 ارديبهشت 1394 ساعت 09:22

صورتجلسه شماره 124

صورتجلسه شماره 124 Page 1صورتجلسه شماره 124 Page 2صورتجلسه شماره 124 Page 3صورتجلسه شماره 124 Page 4

صورتجلسه شماره 124 Page 5

یکشنبه, 13 ارديبهشت 1394 ساعت 08:43

صورتجلسه شماره 123

 

صورتجلسه شماره 123 Page 1صورتجلسه شماره 123 Page 2

سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394 ساعت 04:30

صورتجلسه شماره 122


مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)


به تاریخ  :  93/12/11


مصوبات جلسه :


1- پیشنهاد اعضای کمیسیون فرهنگی شورا به شماره 779/87 مورخ 93/8/4 مبنی بر اهمیت توجه به جایگاه حافظان قرآن کریم که مورد تأکید دین و توجه و تأییدات مقام معظم رهبری است به منظور توجه ویژه به این قشر و در راستای اقدام عملی نسبت به منویات معظم له در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی با تأمین اعتبار و پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ريال به برندگان مسابقات قرآن کریم شهر ملارد موافقت گردید  تا شهرداری از محل مصوبه قبلی شورا به مبلغ 200/000/000 ريال برابر لیست کمیسیون فرهنگی با رعایت مقررات و از محل اعتبارات مربوطه پرداخت نماید. ( با 13 رأی )


2- نامه شهرداری به شماره 17340/ش م ص/93 مورخ 93/10/30 درخصوص ارسال پرونده شماره 37035  متعلق به آقای فرهاد بنکداران مالک و وکیل پلاک ثبتی 1438/42 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 17264/ش م ص/ 93 مورخ 93/10/29 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر تقاضای تفکیک باقیماندهپلاک مذکور و صدور پروانه ساختمان در قطعات تفکیکی طبق سند رسمی به مساحت 5600 مترمربع به آدرس خیابان دکتر حسابی ، نبش دلناز با کاربری مسکونی طبق طرح هادی و مساحت واقع در طرح تعریض 61/2173 مترمربع که مالک درخواست تفکیک باقیمانده ملک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری و صدور پروانه ساختمان بر روی قطعات تفکیکی براساس نقشه تفکیکی تحویلی به شهرداری برابر ضوابط و مقرراتو لحاظ نمودن امتیاز بابت خسارات وارده بابت قسمتهای واقع در طرح تعریض خیابانهای حسابی ، دلناز واقع و املاک آزاد و طرح نیز اجرا شده در سال قبل براساس توافق نامه تنظیمی با مالکین مراتب به شورای شهر منعکس و طی شماره 157/33 مورخ 92/1/27 مجوز لازم صادر ، لیکن بنا به دلایل متعدد امکان اجرای توافقمیسر نگردیده است. قسمتی از پلاک مذکور به مساحت 27/1928 مترمربع در سنوات گذشته در طرح شهرداری واقع و شهرداری نسبت به اجرای طرح اقدام نموده است. در سال 1386 پیرو مراجعه مالکین به شهرداری توافقنامه با آنان تنظیم و مقرر می شود بابت خسارات وارده شهرداری ضمن تفکیک باقیمانده ملک امتیاز تراکم و کاربری تجاری به آنان اعطاء نماید ( مجوز شماره 157/33 مورخ 92/1/27 ) ، موضوع در طی مراحل قانونی مورد مخالفت معاون محترم اداره راه و شهرسازی استان تهران قرار می گیرد. با تهیه طرح تفصیلی کاربری آموزشیبرای ملک فوق منظور می شود. با اعتراض مالک و دستور معاون محترم امور عمرانی استانداری موضوع  در کمیسیون ماده 5 مطرح و کاربری مسکونی مجدداً تثبیت و مقرر گردید باقیمانده ملک در اجرای اصلاحیهماده 101 قانون شهرداری تفکیک گردد. در طرح هادی به میزان 27/1928 مترمربع در طرح تعریض واقع شده  که شهرداری خیابان را اجراء نموده و در طرح تفصیلی علاوه بر تعریض سابق به میزان 34/245 مترمربع مجدداً  در طرح تعریض واقع میشود که مجموعاً کل تعریض طبق طرح تفصیلی 61/2173 مترمربع معادل 81/38% می باشد. در نتیجه با عنایت به اینکه مقدار 81/38% از کل پلاک در طرح تعریض واقع و همچنین به میزان 30/381 مترمربع معادل 80/6% معابر حاصل از تفکیک و در مجموع 6/45% در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد ، لذا مقرر شد :


1/2- مالک نقشه تفکیکی جدید با توجه طرح تفصیلی و لحاظ نمودن میزان اصلاحی جدید تهیه و به شهرداری تحویل تا پس از مطابقت با ضوابط به اداره ثبت ارسال گردد. ضمن اینکه در نقشه تفکیکی جدید تعداد کل قطعات ( 9 ) قطعه و معبر حاصل از تفکیک به میزان 30/381 مترمربع می باشد.


2/2- میزان اصلاحی جدید با در نظر گرفتن اصلاحی های قبلی به عنوان سهم سرانه عمومی شهرداری منظور گردد.


3/2- هنگام صدور پروانه ساختمان مالک یا مالکین مکلف به پرداخت هزینه های صدور پروانه مطابق آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر خواهند بود. ضمناً درصورت سپری شدن مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مجوز نهاییبه مالکین و عدم شروع به اقدام مالک یا مالکین در راستای مجوز نهایی مفاد آن کان لم یکن خواهد گردید.


در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مورد موافقت قرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی


3- نامه شهرداری به شماره 17446/ش م ص/93 مورخ 93/12/4 درخصوص ارسال پرونده شماره 10334 متعلق به  آقای احمدعلی سعیدی وند مودی و مالک پلاک ثبتی 15812/43 واقع در سرآسیاب - بلوار راغب - تقاطع خیابان مصیب زاده - نبش شمالی پلاک 757 به مساحت 320 مترمربع می باشد که صرفاً 25/242 مترمربع در طرح تعریض خیابان قرار دارد و اجرای آن ضرورت دارد ، در ضمن بابت کل ملک کارشناسی و مجوز شورا به شماره 23190/33 مورخ 93/7/1 مبنی بر خرید کل ملک صادر شده است درحالیکه مالک حاضر به واگذاری باقیمانده ملک به نام شهرداری نمی باشد ، در جلسه مطرح و مشروط به دریافت مبلغ ارزش افزوده و رعایتمقررات مربوطه (دریافت حق مشرفیت و تجمیع با ملک هم جوار بعلت کمتر از حدنصاب بودن مساحت ملک )  موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


4-  نامه شهرداری به شماره 18031/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 37573  متعلق به آقای جعفر قره چائی مالک پلاک ثبتی 34/3 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 7871/ش م ص/ 93 مورخ 93/11/14 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر اخذ مجوز ساخت و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 10000 مترمربع طبق طرح هادی جامع شهر واقع در محدوده حریم شهر و فاقد کاربری به آدرس خوشنام ، میدان امام حسین (ع) ، بلوار امام علی(ع) ، قطعه جنوبی می باشد که به شرح ذیل تصمیم گیری شد :


1/4- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی کلیه عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری  واریز نماید.


2/4- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به مساحت  1000 مترمربع که شامل 700 مترمربع انبار و سردخانه نهال ، 100 مترمربع دفتر فروش نهال ، 100 مترمربع اتاق کارگری و 100 مترمربع کارگاه ماشین آلات کشاورزی به نام مشارالیه اقدام نماید. ضمناً جانمایی محل احداث ملک طبق نظریه جهاد کشاورزی خواهد بود. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مشروط به دریافت مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده یک حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی با رعایت سایر مقررات مربوطهموافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


5- نامه شهرداری به شماره 18172/ش م ص/93 مورخ 93/11/25 در پاسخ به نامه شماره 3565/33 مورخ 93/11/21 شورا درخصوص ملك آقاي حسين نوري ، به پيوست پرونده ساختماني 1675 ارسال و به استحضار مي رساند با توجه به وقوع 304 مترمربع از ملك نامبرده در طرح تعريض بلوار رسول اكرم به نشاني روبروي حمام قديمي ملارد ( جنب بانك سپه ) ، كه دهداري در راستاي اجراي صورتجلسه شماره 512/101  مورخ 73/2/21 نسبت به صدور پايانكار به شماره 513/101 مورخ 18/2/ 1373 در ملك ديگر نامبرده به نشاني بلوار رسول اكرم جنب درمانگاه ملاصدرا اقدام نموده ، وليكن نسبت به اجراي بخشي ديگر از صورتجلسه  ( صدور مجوز ساخت 156 مترمربع بنا در طبقه اول ) اقدامي صورت نگرفته فلذا شهردار ي با عنايت به مراتب فوق الذكر در نظر دارد به عنوان قائم مقام دهداري ملارد اقدام به تهاتر غرامت ملك واقع در طرح تعريض ، موضوع اجراي بخشي از صورتجلسه تنظيمي في مابين مؤدي و دهدار ملارد در قبال عوارض مرتبط به ميزان 165/390/265 ريال بابت صدور مجوز ساخت به مساحت 63/91 مترمربع بناي مسكوني در طبقه اول و 12 مترمربع خرپشته نمايد. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران موافقت گردید. ( با 13 رأی )  


6- نامه شهرداری به شماره 13490/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 درخصوص تحقق بند نهم ماده 76 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، آئین نامه اجرائی چگونگی نحوه رفع سدمعابر عمومی که توسط معاونت خدمات شهری و زیست محیطی تدوین گردیده در جلسه مطرح و موافقت گردید شهرداری از اول فروردین 94 به مدت سه ماه به صورت آزمایشی با ارائه گزارش کار ماهیانه ضمن اعلام نقاط ضعف و قوت به شورا نسبت به مورد اقدام و پس از سه ماه مجدداً درصورت نیاز در جلسه شورا مطرح و تصمیم گیری شود. ( با 12 رأی ) ، مخالف : آقای محمد خلج


7- نامه شهرداری به شماره 18039/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 13322  متعلق به آقاي سيد اسمعيل محموديان منضم به درخواست نامبرده جهت استرداد جريمه كسري پاركينگ اضافه دريافت شده به مبلغ 99/000/000 ريال از محل رديف درآمدي 603001 ، در جلسه مطرح و به لحاظ اینکه تصمیم گیری در مورد جرائم به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد ، مقرر گردید پرونده به شهرداری ارجاع تا برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 13 رأی )


8- نامه شهرداری به شماره 18414/ش م ص/93 مورخ  93/12/2 منضم به نامه شماره 286/س ب د/93 مورخ 93/10/28سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص تغيير پروژه ديواركشي با شماره طبقه بندي  3070309307 و همچنين پروژه مطالعه و نقشه برداري احداث ساختمان اخترآباد با شماره طبقه بندي 3070309306 به پروژه جديد ساخت پاركينگ شماره 2 سازمان با هزينه اي بالغ بر 1/600/000/000ريال اصلاح و مراتب با رديف بودجه اي جديد در اصلاح و متمم بودجه سال جاري پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و مورد موافقتقرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدعلی مرزانی   و داور حضرت پور 


9- نامه شهرداری به شماره 18419/ش م ص/93 مورخ 93/12/2 منضم به تعرفه عوارض ایمنی سال 1394 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد مربوط به کاربریهای مسکونی ، تجاری ، کارگاههای تولیدی و خدمات ایمنی ( که به امضاء شهردار ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان رسیده ) در جلسه مطرح  و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


10- نامه شهرداری به شماره 18418/ش م ص/93 مورخ 93/12/2درخصوص تغییر نام سازمان گورستانهابه سازمان بهشت شهداء و آرامستانهای شهرستان ملارد به استناد مصوبه بند 14 اساسنامه هیأت مدیره و  شورای سازمان مذکور در جلسه مطرح و موافقت گردید برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 12 رأی ) ،  غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


11- نامه شماره 1299/1/321/523/زم مورخ 93/12/3 فرمانده محترم مقاومت بسیج سپاه شهرستان ملارد درخصوص مساعدت مالی به مبلغ 50/000/000ريال جهت چاپ کتاب شهدای شاخص شهرستان ملارد (زندگی شهیدان شوریابی) ، در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه به شهرداریارجاع گردد. ( با 13 رأی )


12- نامه شهرداری به شماره 18435/ش م ص/93 مورخ 93/12/3 منضم به تعرفه درآمدی سال 1394 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد با ملحوظ نمودن آخرین اصلاحات مد نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر ( در کمیسیون برنامه و بودجه ) در جلسه مطرح و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 13 رأی )


13-پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص بررسی تفریغ بودجه سازمانهای تابعه شهرداری از سال 1387تا سال 1391 در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه جهت بررسی و رفع نواقص گزارش شده به شهرداری ارسال  تا به سازمانهای تابعه ابلاغ گردد. ( با 13 رأی )


14- نامه شماره 67/3664/206 مورخ 93/11/26 اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد درخصوص درخواست هیأت کوهنوردی شهرستان جهت مساعدت مالی به مبلغ 60/000/000ريال در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه با پیشنهاد 50% مبلغ مورد تقاضا یعنی 30/000/000ريال به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )


15- لایحه شهرداری به شماره 18706/ش م ص/93 مورخ 93/12/9  در پاسخ به نامه شماره 2019/45 مورخ 93/10/6 در خصوص پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال بابت هزينه اياب و ذهاب 5 نفر از اعضاي محترم شورا كه امكان تأمين خودرو برايشان ميسر نگرديده است از محل ماده 16 رديف 416601 تأمين اعتبار و پرداخت گردد. در جلسه مطرح و مشروط به اصلاح ردیف ماده 16 به ماده 17 ردیف 416601 خدمات اداری و پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سالجاری موافقت گردید تا شهرداری با رعایت مقررات اقدام نماید. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان محمد خلج و علیرضا جمور و خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی


16- نامه شماره 130961/21/15/93 مورخ 93/11/2 جهاد کشاورزی ملارد درخصوص اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در جلسه مطرح و مقرر گردید توسط آقای کبیری مشاور شورا پاسخ لازم جهت ارائهبه مدیر محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تهیه و ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

 

سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394 ساعت 04:30

صورتجلسه شماره 122


مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)


به تاریخ  :  93/12/11


مصوبات جلسه :


1- پیشنهاد اعضای کمیسیون فرهنگی شورا به شماره 779/87 مورخ 93/8/4 مبنی بر اهمیت توجه به جایگاه حافظان قرآن کریم که مورد تأکید دین و توجه و تأییدات مقام معظم رهبری است به منظور توجه ویژه به این قشر و در راستای اقدام عملی نسبت به منویات معظم له در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی با تأمین اعتبار و پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ريال به برندگان مسابقات قرآن کریم شهر ملارد موافقت گردید                                     تا شهرداری از محل مصوبه قبلی شورا به مبلغ 200/000/000 ريال برابر لیست کمیسیون فرهنگی با رعایت مقررات و از محل اعتبارات مربوطه پرداخت نماید. ( با 13 رأی )


2- نامه شهرداری به شماره 17340/ش م ص/93 مورخ 93/10/30 درخصوص ارسال پرونده شماره 37035             متعلق به آقای فرهاد بنکداران مالک و وکیل پلاک ثبتی 1438/42 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 17264/ش م ص/ 93 مورخ 93/10/29 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر تقاضای تفکیک باقیماندهپلاک مذکور و صدور پروانه ساختمان در قطعات تفکیکی طبق سند رسمی به مساحت 5600 مترمربع به آدرس خیابان دکتر حسابی ، نبش دلناز با کاربری مسکونی طبق طرح هادی و مساحت واقع در طرح تعریض 61/2173 مترمربع که مالک درخواست تفکیک باقیمانده ملک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری و صدور پروانه ساختمان بر روی قطعات تفکیکی براساس نقشه تفکیکی تحویلی به شهرداری برابر ضوابط و مقرراتو لحاظ نمودن امتیاز بابت خسارات وارده بابت قسمتهای واقع در طرح تعریض خیابانهای حسابی ، دلناز واقع و املاک آزاد و طرح نیز اجرا شده در سال قبل براساس توافق نامه تنظیمی با مالکین مراتب به شورای شهر منعکس و طی شماره 157/33 مورخ 92/1/27 مجوز لازم صادر ، لیکن بنا به دلایل متعدد امکان اجرای توافقمیسر نگردیده است. قسمتی از پلاک مذکور به مساحت 27/1928 مترمربع در سنوات گذشته در طرح شهرداری واقع و شهرداری نسبت به اجرای طرح اقدام نموده است. در سال 1386 پیرو مراجعه مالکین به شهرداری توافقنامه با آنان تنظیم و مقرر می شود بابت خسارات وارده شهرداری ضمن تفکیک باقیمانده ملک امتیاز تراکم و کاربری تجاری به آنان اعطاء نماید ( مجوز شماره 157/33 مورخ 92/1/27 ) ، موضوع در طی مراحل قانونی مورد مخالفت معاون محترم اداره راه و شهرسازی استان تهران قرار می گیرد. با تهیه طرح تفصیلی کاربری آموزشیبرای ملک فوق منظور می شود. با اعتراض مالک و دستور معاون محترم امور عمرانی استانداری موضوع  در کمیسیون ماده 5 مطرح و کاربری مسکونی مجدداً تثبیت و مقرر گردید باقیمانده ملک در اجرای اصلاحیهماده 101 قانون شهرداری تفکیک گردد. در طرح هادی به میزان 27/1928 مترمربع در طرح تعریض واقع شده  که شهرداری خیابان را اجراء نموده و در طرح تفصیلی علاوه بر تعریض سابق به میزان 34/245 مترمربع مجدداً  در طرح تعریض واقع میشود که مجموعاً کل تعریض طبق طرح تفصیلی 61/2173 مترمربع معادل 81/38% می باشد. در نتیجه با عنایت به اینکه مقدار 81/38% از کل پلاک در طرح تعریض واقع و همچنین به میزان 30/381 مترمربع معادل 80/6% معابر حاصل از تفکیک و در مجموع 6/45% در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد ، لذا مقرر شد :


1/2- مالک نقشه تفکیکی جدید با توجه طرح تفصیلی و لحاظ نمودن میزان اصلاحی جدید تهیه و به شهرداری تحویل تا پس از مطابقت با ضوابط به اداره ثبت ارسال گردد. ضمن اینکه در نقشه تفکیکی جدید تعداد کل قطعات ( 9 ) قطعه و معبر حاصل از تفکیک به میزان 30/381 مترمربع می باشد.


2/2- میزان اصلاحی جدید با در نظر گرفتن اصلاحی های قبلی به عنوان سهم سرانه عمومی شهرداری منظور گردد.


3/2- هنگام صدور پروانه ساختمان مالک یا مالکین مکلف به پرداخت هزینه های صدور پروانه مطابق آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر خواهند بود. ضمناً درصورت سپری شدن مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مجوز نهایی             به مالکین و عدم شروع به اقدام مالک یا مالکین در راستای مجوز نهایی مفاد آن کان لم یکن خواهد گردید.


در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مورد موافقت قرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی


3- نامه شهرداری به شماره 17446/ش م ص/93 مورخ 93/12/4 درخصوص ارسال پرونده شماره 10334 متعلق به  آقای احمدعلی سعیدی وند مودی و مالک پلاک ثبتی 15812/43 واقع در سرآسیاب - بلوار راغب - تقاطع خیابان مصیب زاده - نبش شمالی پلاک 757 به مساحت 320 مترمربع می باشد که صرفاً 25/242 مترمربع در طرح تعریض خیابان قرار دارد و اجرای آن ضرورت دارد ، در ضمن بابت کل ملک کارشناسی و مجوز شورا به شماره 23190/33 مورخ 93/7/1 مبنی بر خرید کل ملک صادر شده است درحالیکه مالک حاضر به واگذاری باقیمانده ملک به نام شهرداری نمی باشد ، در جلسه مطرح و مشروط به دریافت مبلغ ارزش افزوده و رعایتمقررات مربوطه (دریافت حق مشرفیت و تجمیع با ملک هم جوار بعلت کمتر از حدنصاب بودن مساحت ملک )  موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


4-  نامه شهرداری به شماره 18031/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 37573  متعلق به آقای جعفر قره چائی مالک پلاک ثبتی 34/3 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 7871/ش م ص/ 93 مورخ 93/11/14 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر اخذ مجوز ساخت و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 10000 مترمربع طبق طرح هادی جامع شهر واقع در محدوده حریم شهر و فاقد کاربری به آدرس خوشنام ، میدان امام حسین (ع) ، بلوار امام علی(ع) ، قطعه جنوبی می باشد که به شرح ذیل تصمیم گیری شد :


1/4- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی کلیه عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری  واریز نماید.


2/4- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به مساحت  1000 مترمربع که شامل 700 مترمربع انبار و سردخانه نهال ، 100 مترمربع دفتر فروش نهال ، 100 مترمربع اتاق کارگری و 100 مترمربع کارگاه ماشین آلات کشاورزی به نام مشارالیه اقدام نماید. ضمناً جانمایی محل احداث ملک طبق نظریه جهاد کشاورزی خواهد بود. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مشروط به دریافت مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده یک حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی با رعایت سایر مقررات مربوطهموافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


5- نامه شهرداری به شماره 18172/ش م ص/93 مورخ 93/11/25 در پاسخ به نامه شماره 3565/33 مورخ 93/11/21 شورا درخصوص ملك آقاي حسين نوري ، به پيوست پرونده ساختماني 1675 ارسال و به استحضار مي رساند با توجه به وقوع 304 مترمربع از ملك نامبرده در طرح تعريض بلوار رسول اكرم به نشاني روبروي حمام قديمي ملارد ( جنب بانك سپه ) ، كه دهداري در راستاي اجراي صورتجلسه شماره 512/101  مورخ 73/2/21 نسبت به صدور پايانكار به شماره 513/101 مورخ 18/2/ 1373 در ملك ديگر نامبرده به نشاني بلوار رسول اكرم جنب درمانگاه ملاصدرا اقدام نموده ، وليكن نسبت به اجراي بخشي ديگر از صورتجلسه  ( صدور مجوز ساخت 156 مترمربع بنا در طبقه اول ) اقدامي صورت نگرفته فلذا شهردار ي با عنايت به مراتب فوق الذكر در نظر دارد به عنوان قائم مقام دهداري ملارد اقدام به تهاتر غرامت ملك واقع در طرح تعريض ، موضوع اجراي بخشي از صورتجلسه تنظيمي في مابين مؤدي و دهدار ملارد در قبال عوارض مرتبط به ميزان 165/390/265 ريال بابت صدور مجوز ساخت به مساحت 63/91 مترمربع بناي مسكوني در طبقه اول و 12 مترمربع خرپشته نمايد. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران موافقت گردید. ( با 13 رأی )  


6- نامه شهرداری به شماره 13490/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 درخصوص تحقق بند نهم ماده 76 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، آئین نامه اجرائی چگونگی نحوه رفع سدمعابر عمومی که توسط معاونت خدمات شهری و زیست محیطی تدوین گردیده در جلسه مطرح و موافقت گردید شهرداری از اول فروردین 94 به مدت سه ماه به صورت آزمایشی با ارائه گزارش کار ماهیانه ضمن اعلام نقاط ضعف و قوت به شورا نسبت به مورد اقدام و پس از سه ماه مجدداً درصورت نیاز در جلسه شورا مطرح و تصمیم گیری شود. ( با 12 رأی ) ، مخالف : آقای محمد خلج


7- نامه شهرداری به شماره 18039/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 13322  متعلق به آقاي سيد اسمعيل محموديان منضم به درخواست نامبرده جهت استرداد جريمه كسري پاركينگ اضافه دريافت شده به مبلغ 99/000/000 ريال از محل رديف درآمدي 603001 ، در جلسه مطرح و به لحاظ اینکه تصمیم گیری در مورد جرائم به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد ، مقرر گردید پرونده به شهرداری ارجاع تا برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 13 رأی )


8- نامه شهرداری به شماره 18414/ش م ص/93 مورخ  93/12/2 منضم به نامه شماره 286/س ب د/93 مورخ 93/10/28سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص تغيير پروژه ديواركشي با شماره طبقه بندي  3070309307 و همچنين پروژه مطالعه و نقشه برداري احداث ساختمان اخترآباد با شماره طبقه بندي 3070309306 به پروژه جديد ساخت پاركينگ شماره 2 سازمان با هزينه اي بالغ بر 1/600/000/000ريال اصلاح و مراتب با رديف بودجه اي جديد در اصلاح و متمم بودجه سال جاري پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و مورد موافقتقرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدعلی مرزانی   و داور حضرت پور 


9- نامه شهرداری به شماره 18419/ش م ص/93 مورخ 93/12/2 منضم به تعرفه عوارض ایمنی سال 1394 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد مربوط به کاربریهای مسکونی ، تجاری ، کارگاههای تولیدی و خدمات ایمنی ( که به امضاء شهردار ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان رسیده ) در جلسه مطرح  و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


10- نامه شهرداری به شماره 18418/ش م ص/93 مورخ 93/12/2درخصوص تغییر نام سازمان گورستانهابه سازمان بهشت شهداء و آرامستانهای شهرستان ملارد به استناد مصوبه بند 14 اساسنامه هیأت مدیره و  شورای سازمان مذکور در جلسه مطرح و موافقت گردید برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 12 رأی ) ،  غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


11- نامه شماره 1299/1/321/523/زم مورخ 93/12/3 فرمانده محترم مقاومت بسیج سپاه شهرستان ملارد درخصوص مساعدت مالی به مبلغ 50/000/000ريال جهت چاپ کتاب شهدای شاخص شهرستان ملارد (زندگی شهیدان شوریابی) ، در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه به شهرداریارجاع گردد. ( با 13 رأی )


12- نامه شهرداری به شماره 18435/ش م ص/93 مورخ 93/12/3 منضم به تعرفه درآمدی سال 1394 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد با ملحوظ نمودن آخرین اصلاحات مد نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر ( در کمیسیون برنامه و بودجه ) در جلسه مطرح و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 13 رأی )


13-پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص بررسی تفریغ بودجه سازمانهای تابعه شهرداری از سال 1387تا سال 1391 در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه جهت بررسی و رفع نواقص گزارش شده به شهرداری ارسال  تا به سازمانهای تابعه ابلاغ گردد. ( با 13 رأی )


14- نامه شماره 67/3664/206 مورخ 93/11/26 اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد درخصوص درخواست هیأت کوهنوردی شهرستان جهت مساعدت مالی به مبلغ 60/000/000ريال در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه با پیشنهاد 50% مبلغ مورد تقاضا یعنی 30/000/000ريال به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )


15- لایحه شهرداری به شماره 18706/ش م ص/93 مورخ 93/12/9  در پاسخ به نامه شماره 2019/45 مورخ 93/10/6 در خصوص پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال بابت هزينه اياب و ذهاب 5 نفر از اعضاي محترم شورا كه امكان تأمين خودرو برايشان ميسر نگرديده است از محل ماده 16 رديف 416601 تأمين اعتبار و پرداخت گردد. در جلسه مطرح و مشروط به اصلاح ردیف ماده 16 به ماده 17 ردیف 416601 خدمات اداری و پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سالجاری موافقت گردید تا شهرداری با رعایت مقررات اقدام نماید. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان محمد خلج و علیرضا جمور و خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی


16- نامه شماره 130961/21/15/93 مورخ 93/11/2 جهاد کشاورزی ملارد درخصوص اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در جلسه مطرح و مقرر گردید توسط آقای کبیری مشاور شورا پاسخ لازم جهت ارائهبه مدیر محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تهیه و ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

 

سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394 ساعت 04:30

صورتجلسه شماره 122


مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)


به تاریخ  :  93/12/11


مصوبات جلسه :


1- پیشنهاد اعضای کمیسیون فرهنگی شورا به شماره 779/87 مورخ 93/8/4 مبنی بر اهمیت توجه به جایگاه حافظان قرآن کریم که مورد تأکید دین و توجه و تأییدات مقام معظم رهبری است به منظور توجه ویژه به این قشر و در راستای اقدام عملی نسبت به منویات معظم له در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی با تأمین اعتبار و پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ريال به برندگان مسابقات قرآن کریم شهر ملارد موافقت گردید                                     تا شهرداری از محل مصوبه قبلی شورا به مبلغ 200/000/000 ريال برابر لیست کمیسیون فرهنگی با رعایت مقررات و از محل اعتبارات مربوطه پرداخت نماید. ( با 13 رأی )


2- نامه شهرداری به شماره 17340/ش م ص/93 مورخ 93/10/30 درخصوص ارسال پرونده شماره 37035             متعلق به آقای فرهاد بنکداران مالک و وکیل پلاک ثبتی 1438/42 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 17264/ش م ص/ 93 مورخ 93/10/29 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر تقاضای تفکیک باقیماندهپلاک مذکور و صدور پروانه ساختمان در قطعات تفکیکی طبق سند رسمی به مساحت 5600 مترمربع به آدرس خیابان دکتر حسابی ، نبش دلناز با کاربری مسکونی طبق طرح هادی و مساحت واقع در طرح تعریض 61/2173 مترمربع که مالک درخواست تفکیک باقیمانده ملک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری و صدور پروانه ساختمان بر روی قطعات تفکیکی براساس نقشه تفکیکی تحویلی به شهرداری برابر ضوابط و مقرراتو لحاظ نمودن امتیاز بابت خسارات وارده بابت قسمتهای واقع در طرح تعریض خیابانهای حسابی ، دلناز واقع و املاک آزاد و طرح نیز اجرا شده در سال قبل براساس توافق نامه تنظیمی با مالکین مراتب به شورای شهر منعکس و طی شماره 157/33 مورخ 92/1/27 مجوز لازم صادر ، لیکن بنا به دلایل متعدد امکان اجرای توافقمیسر نگردیده است. قسمتی از پلاک مذکور به مساحت 27/1928 مترمربع در سنوات گذشته در طرح شهرداری واقع و شهرداری نسبت به اجرای طرح اقدام نموده است. در سال 1386 پیرو مراجعه مالکین به شهرداری توافقنامه با آنان تنظیم و مقرر می شود بابت خسارات وارده شهرداری ضمن تفکیک باقیمانده ملک امتیاز تراکم و کاربری تجاری به آنان اعطاء نماید ( مجوز شماره 157/33 مورخ 92/1/27 ) ، موضوع در طی مراحل قانونی مورد مخالفت معاون محترم اداره راه و شهرسازی استان تهران قرار می گیرد. با تهیه طرح تفصیلی کاربری آموزشیبرای ملک فوق منظور می شود. با اعتراض مالک و دستور معاون محترم امور عمرانی استانداری موضوع  در کمیسیون ماده 5 مطرح و کاربری مسکونی مجدداً تثبیت و مقرر گردید باقیمانده ملک در اجرای اصلاحیهماده 101 قانون شهرداری تفکیک گردد. در طرح هادی به میزان 27/1928 مترمربع در طرح تعریض واقع شده  که شهرداری خیابان را اجراء نموده و در طرح تفصیلی علاوه بر تعریض سابق به میزان 34/245 مترمربع مجدداً  در طرح تعریض واقع میشود که مجموعاً کل تعریض طبق طرح تفصیلی 61/2173 مترمربع معادل 81/38% می باشد. در نتیجه با عنایت به اینکه مقدار 81/38% از کل پلاک در طرح تعریض واقع و همچنین به میزان 30/381 مترمربع معادل 80/6% معابر حاصل از تفکیک و در مجموع 6/45% در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد ، لذا مقرر شد :


1/2- مالک نقشه تفکیکی جدید با توجه طرح تفصیلی و لحاظ نمودن میزان اصلاحی جدید تهیه و به شهرداری تحویل تا پس از مطابقت با ضوابط به اداره ثبت ارسال گردد. ضمن اینکه در نقشه تفکیکی جدید تعداد کل قطعات ( 9 ) قطعه و معبر حاصل از تفکیک به میزان 30/381 مترمربع می باشد.


2/2- میزان اصلاحی جدید با در نظر گرفتن اصلاحی های قبلی به عنوان سهم سرانه عمومی شهرداری منظور گردد.


3/2- هنگام صدور پروانه ساختمان مالک یا مالکین مکلف به پرداخت هزینه های صدور پروانه مطابق آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر خواهند بود. ضمناً درصورت سپری شدن مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مجوز نهایی             به مالکین و عدم شروع به اقدام مالک یا مالکین در راستای مجوز نهایی مفاد آن کان لم یکن خواهد گردید.


در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مورد موافقت قرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی


3- نامه شهرداری به شماره 17446/ش م ص/93 مورخ 93/12/4 درخصوص ارسال پرونده شماره 10334 متعلق به  آقای احمدعلی سعیدی وند مودی و مالک پلاک ثبتی 15812/43 واقع در سرآسیاب - بلوار راغب - تقاطع خیابان مصیب زاده - نبش شمالی پلاک 757 به مساحت 320 مترمربع می باشد که صرفاً 25/242 مترمربع در طرح تعریض خیابان قرار دارد و اجرای آن ضرورت دارد ، در ضمن بابت کل ملک کارشناسی و مجوز شورا به شماره 23190/33 مورخ 93/7/1 مبنی بر خرید کل ملک صادر شده است درحالیکه مالک حاضر به واگذاری باقیمانده ملک به نام شهرداری نمی باشد ، در جلسه مطرح و مشروط به دریافت مبلغ ارزش افزوده و رعایتمقررات مربوطه (دریافت حق مشرفیت و تجمیع با ملک هم جوار بعلت کمتر از حدنصاب بودن مساحت ملک )  موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


4-  نامه شهرداری به شماره 18031/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 37573  متعلق به آقای جعفر قره چائی مالک پلاک ثبتی 34/3 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 7871/ش م ص/ 93 مورخ 93/11/14 فی ما بین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر اخذ مجوز ساخت و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 10000 مترمربع طبق طرح هادی جامع شهر واقع در محدوده حریم شهر و فاقد کاربری به آدرس خوشنام ، میدان امام حسین (ع) ، بلوار امام علی(ع) ، قطعه جنوبی می باشد که به شرح ذیل تصمیم گیری شد :


1/4- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی کلیه عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری  واریز نماید.


2/4- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به مساحت  1000 مترمربع که شامل 700 مترمربع انبار و سردخانه نهال ، 100 مترمربع دفتر فروش نهال ، 100 مترمربع اتاق کارگری و 100 مترمربع کارگاه ماشین آلات کشاورزی به نام مشارالیه اقدام نماید. ضمناً جانمایی محل احداث ملک طبق نظریه جهاد کشاورزی خواهد بود. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مشروط به دریافت مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده یک حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی با رعایت سایر مقررات مربوطهموافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی


5- نامه شهرداری به شماره 18172/ش م ص/93 مورخ 93/11/25 در پاسخ به نامه شماره 3565/33 مورخ 93/11/21 شورا درخصوص ملك آقاي حسين نوري ، به پيوست پرونده ساختماني 1675 ارسال و به استحضار مي رساند با توجه به وقوع 304 مترمربع از ملك نامبرده در طرح تعريض بلوار رسول اكرم به نشاني روبروي حمام قديمي ملارد ( جنب بانك سپه ) ، كه دهداري در راستاي اجراي صورتجلسه شماره 512/101  مورخ 73/2/21 نسبت به صدور پايانكار به شماره 513/101 مورخ 18/2/ 1373 در ملك ديگر نامبرده به نشاني بلوار رسول اكرم جنب درمانگاه ملاصدرا اقدام نموده ، وليكن نسبت به اجراي بخشي ديگر از صورتجلسه  ( صدور مجوز ساخت 156 مترمربع بنا در طبقه اول ) اقدامي صورت نگرفته فلذا شهردار ي با عنايت به مراتب فوق الذكر در نظر دارد به عنوان قائم مقام دهداري ملارد اقدام به تهاتر غرامت ملك واقع در طرح تعريض ، موضوع اجراي بخشي از صورتجلسه تنظيمي في مابين مؤدي و دهدار ملارد در قبال عوارض مرتبط به ميزان 165/390/265 ريال بابت صدور مجوز ساخت به مساحت 63/91 مترمربع بناي مسكوني در طبقه اول و 12 مترمربع خرپشته نمايد. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران موافقت گردید. ( با 13 رأی )  


6- نامه شهرداری به شماره 13490/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 درخصوص تحقق بند نهم ماده 76 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، آئین نامه اجرائی چگونگی نحوه رفع سدمعابر عمومی که توسط معاونت خدمات شهری و زیست محیطی تدوین گردیده در جلسه مطرح و موافقت گردید شهرداری از اول فروردین 94 به مدت سه ماه به صورت آزمایشی با ارائه گزارش کار ماهیانه ضمن اعلام نقاط ضعف و قوت به شورا نسبت به مورد اقدام و پس از سه ماه مجدداً درصورت نیاز در جلسه شورا مطرح و تصمیم گیری شود. ( با 12 رأی ) ، مخالف : آقای محمد خلج


7- نامه شهرداری به شماره 18039/ش م ص/93 مورخ 93/11/20 درخصوص ارسال پرونده شماره 13322  متعلق به آقاي سيد اسمعيل محموديان منضم به درخواست نامبرده جهت استرداد جريمه كسري پاركينگ اضافه دريافت شده به مبلغ 99/000/000 ريال از محل رديف درآمدي 603001 ، در جلسه مطرح و به لحاظ اینکه تصمیم گیری در مورد جرائم به عهده کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد ، مقرر گردید پرونده به شهرداری ارجاع تا برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 13 رأی )


8- نامه شهرداری به شماره 18414/ش م ص/93 مورخ  93/12/2 منضم به نامه شماره 286/س ب د/93 مورخ 93/10/28سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص تغيير پروژه ديواركشي با شماره طبقه بندي  3070309307 و همچنين پروژه مطالعه و نقشه برداري احداث ساختمان اخترآباد با شماره طبقه بندي 3070309306 به پروژه جديد ساخت پاركينگ شماره 2 سازمان با هزينه اي بالغ بر 1/600/000/000ريال اصلاح و مراتب با رديف بودجه اي جديد در اصلاح و متمم بودجه سال جاري پادار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و مورد موافقتقرار گرفت تا شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدعلی مرزانی   و داور حضرت پور 


9- نامه شهرداری به شماره 18419/ش م ص/93 مورخ 93/12/2 منضم به تعرفه عوارض ایمنی سال 1394 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد مربوط به کاربریهای مسکونی ، تجاری ، کارگاههای تولیدی و خدمات ایمنی ( که به امضاء شهردار ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان رسیده ) در جلسه مطرح  و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


10- نامه شهرداری به شماره 18418/ش م ص/93 مورخ 93/12/2درخصوص تغییر نام سازمان گورستانهابه سازمان بهشت شهداء و آرامستانهای شهرستان ملارد به استناد مصوبه بند 14 اساسنامه هیأت مدیره و  شورای سازمان مذکور در جلسه مطرح و موافقت گردید برابر مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 12 رأی ) ،  غایب : آقایان سیدعلی مرزانی                      


11- نامه شماره 1299/1/321/523/زم مورخ 93/12/3 فرمانده محترم مقاومت بسیج سپاه شهرستان ملارد درخصوص مساعدت مالی به مبلغ 50/000/000ريال جهت چاپ کتاب شهدای شاخص شهرستان ملارد (زندگی شهیدان شوریابی) ، در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه به شهرداریارجاع گردد. ( با 13 رأی )


12- نامه شهرداری به شماره 18435/ش م ص/93 مورخ 93/12/3 منضم به تعرفه درآمدی سال 1394 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد با ملحوظ نمودن آخرین اصلاحات مد نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر ( در کمیسیون برنامه و بودجه ) در جلسه مطرح و به تصویب رسید تا برابر مقررات اقدام شود. ( با 13 رأی )


13-پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص بررسی تفریغ بودجه سازمانهای تابعه شهرداری از سال 1387تا سال 1391 در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه جهت بررسی و رفع نواقص گزارش شده به شهرداری ارسال  تا به سازمانهای تابعه ابلاغ گردد. ( با 13 رأی )


14- نامه شماره 67/3664/206 مورخ 93/11/26 اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد درخصوص درخواست هیأت کوهنوردی شهرستان جهت مساعدت مالی به مبلغ 60/000/000ريال در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه با پیشنهاد 50% مبلغ مورد تقاضا یعنی 30/000/000ريال به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )


15- لایحه شهرداری به شماره 18706/ش م ص/93 مورخ 93/12/9  در پاسخ به نامه شماره 2019/45 مورخ 93/10/6 در خصوص پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال بابت هزينه اياب و ذهاب 5 نفر از اعضاي محترم شورا كه امكان تأمين خودرو برايشان ميسر نگرديده است از محل ماده 16 رديف 416601 تأمين اعتبار و پرداخت گردد. در جلسه مطرح و مشروط به اصلاح ردیف ماده 16 به ماده 17 ردیف 416601 خدمات اداری و پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سالجاری موافقت گردید تا شهرداری با رعایت مقررات اقدام نماید. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان محمد خلج و علیرضا جمور و خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی


16- نامه شماره 130961/21/15/93 مورخ 93/11/2 جهاد کشاورزی ملارد درخصوص اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در جلسه مطرح و مقرر گردید توسط آقای کبیری مشاور شورا پاسخ لازم جهت ارائهبه مدیر محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تهیه و ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

 

دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 07:05

صورتجلسه شماره 121

 

مصوبات یکصد و بیست و یکمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/12/4

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها :

در ابتدا جناب آقای حسین بیات ریاست شورا به میهمانان جلسه جناب آقای جنتی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت آبفای غرب تهران و هیئت همراه ، جناب آقای بیات نماینده محترم فرمانداری شهرستان ملارد ، جناب آقای محمدی ریاست محترم اداره آب ملارد و آقای خراسانی شهردار ملارد خیر مقدم عرض نمودند. سپس توضیحاتی از طرف آقای جنتی در ارتباط با اجرای طرح فاضلاب در شهر ملارد با اعتباری  قریب به سیصد میلیارد ريال و با مشارکت بخش خصوصی در پروسه زمانی محدود (پنج ساله ) که در نهایت برای هر واحد مسکونی 1/400/000 تومان (چهارده میلیون ريال ) بابت خرید انشعاب هزینه در بر خواهد داشتارائه نمودند که این مبلغ حداکثر تا 40 ماه قابل تقسیط می باشد. سپس اعضای محترم شورا و شهردار ملارد سوالاتی را در ارتباط با نحوه اجرای فاضلاب ، هدایت آبهای سطحی و ... مطرح نمودند که پاسخ لازم  به اعضای محترم شورا از طرف مدیرعامل آبفای غرب تهران و همراهان ایشان در جلسه ارائه گردید.

مصوبات جلسه :

1- نامه شماره 1437/47 مورخ 93/8/6 منشی شورای اسلامی شهر ملارد درخصوص آئين نامه مالي - معاملاتي سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری در جلسه مطرح و درخصوص بند 6 آئین نامه ، مقرر گردید نفر سوم از اعضای کمیسیون معاملات با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان مذکورانتخاب گردد که این پیشنهاد مستند به بند 9 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور به تصویب رسید و مقرر شد این موضوع در آئین نامه مالی - معاملاتی کلیه سازمانهای وابسته  به شهرداری نیز اعمال گردد. ( با 13 رأی )

2- نامه شماره 1592/50 مورخ 93/8/17 مشاور مالی و اداری شورا درخصوص پیش نویس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان تاکسیرانی شهرداری که طی نامه شماره 42935/188 مورخ 92/12/27 به شورا ارسال گردیده است در جلسه مطرح و مقرر گردید نفر سوم از اعضای کمیسیون معاملات با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب شورای سازمان مذکور انتخاب گردد که این پیشنهاد مستند به بند 9 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی ، عوض عشایرپورو محبوب اکبری

3- نامه شماره 701/93 مورخ 93/11/6 آموزش و پرورش شهرستان ملارد درخصوص مساعدت به سالن ورزشی طلوع فجر جهت راه اندازی خانه کاراته و رشته های رزمی و نیاز به تجهیزات ورزشی (تاتمی) در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت بررسی و تنظیم لایحه به شهرداری ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

4- نامه شماره 701/9 مورخ 93/11/6 آموزش و پرورش شهرستان ملارد درخصوص درخواست مشخص نمودن حدود زمین مورد تملک آموزش و پرورش در سال 68 واقع در تقاطع جاده ملارد اندیشه در جلسه مطرح  و مقرر گردید با توجه به نظریه کمیسیون حقوقی شورا مراتب جهت اظهار نظر کارشناسی به شهرداری ارجاع  تا پس از مراجعه به محل ملک مذکور و پیاده نمودن حدود ملک ، گزارش کارشناسی مربوطه را به شوراارسال نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

5-  نامه شماره 3663/83 مورخ 93/11/27 تعدادی از اعضای شورا درخصوص مساعدت مالی به آقای شکرا.. استقامت جهت چاپ مجموعه شعر ، قصه ، نمایشنامه و فیلمنامه در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به نظریه کمسیون فرهنگی شورا مبنی بر حمایت مالی تا سقف مبلغ 30/000/000 ريال با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه با تعیین ردیف اعتباری به شهرداری ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

6- نامه مسئول کانون فرهنگی هنری صادقیه درخصوص درخواست مساعدت مالی به مبلغ 10 میلیون تومان جهت راهیان نور در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه تا سقف مبلغ 25/000/000 ريال درصورت وجود اعتبار به شهرداری ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

7- نامه شماره 3699/64 مورخ 93/11/28 تعدادی از اعضای شورا درخصوص درخواست آقای مهدی سلطان آبادی مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت بلاعوض جهت ساماندهی وضعیت منزل خود با آتش سوزی ایجاد شده و خسارت وارده در جلسه مطرح که مقرر گردید جهت تنظیم لایحه تا سقف مبلغ ده میلیون ريال با تعیین ردیف اعتباری به شهرداری ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

8- نامه شهرداری به شماره 13490/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 درخصوص آئین نامه اجرائی چگونگی نحوه رفع سد معابر عمومی که توسط معاونت خدمات شهری و زیست محیطی تدوین گردیده در جلسه مطرح و جهت طرح مجدد به کمیسیون حقوقی شورا ارجاع تا حداکثر تا هفته آتی پاسخ کمیسیون مجدداً در جلسه مطرح شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

9- نامه شهرداری به شماره 18273/ش م ص/93 مورخ  93/11/28 درخصوص متن بند 2 صورتجلسه شماره 56 شورا و ابلاغ آن به شهرداری و با توجه به عدم اقدام مؤدی پرونده 44656 آقای رضا ولی پور در مدت اعتبار مصوبه که شش ماه بوده است و درخواست نامبرده جهت اجرای مصوبه فوق مراتب جهت طرح مجدد موضوع و تمدید آن با ملحوظ نمودن مفاد مصوبه و ابلاغ نظر اعضای شورا در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

10- نامه شهرداری به شماره 18276/ش م ص/93 مورخ 93/11/28 درخصوص مساعدت مالی به باشگاه منتظران قائم (عج) جهت شركت رده سني جوانان در مسابقات ليگ 3 كشور (اميد) به مبلغ 30/000/000 ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909302 در جلسه مطرح و مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری  به تصویب رسید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمد کاظم زمانی و محبوب اکبری

11- نامه شماره 3759/68 مورخ 93/11/30 تعدادی از اعضای شورا درخصوص درخواست کمک مالی به مبلغ پنج میلیون تومان به هر یک از  سه خیریه فعال سطح شهر ملارد ( امیرالمومنین ، نسیم حیات و کوثر ) جمعاً به مبلغ پانزده میلیون تومان در جلسه مطرح و منوط به ارائه مجوز فعالیت مؤسسات فوق الذکر به تصویب رسید تا جهت تهیه لایحه با نظر مساعد به شهردرای منعکس گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمد کاظم زمانی و محبوب اکبری

12- نامه شماره 3761/55 مورخ 93/12/2 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر بررسی به عمل آمده از اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سالهای 1388 لغایت 1390 مربوط به سازمانها و شهرداری و با توجه به اینکه موارد ارسالی جنبه پیشنهادی داشته و لزوم تهیه آن پوشش انحرافات بودجه ای می باشد و به منزله تأیید عملکرد شهرداری و سازمانها نمی باشد مگر در مواردی که جذب نیرو بدون مصوبه شورای شهر صورت پذیرفته است  که می بایستی از طریق مبادی ذیربط توضیحات لازم ارائه گردد تا درخصوص تصویب آن تصمیم گیری شود ، درخصوص مابقی موارد پیشنهاد می گردد موارد در صحن علنی شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد در جلسه مطرح و پیشنهاد فوق درخصوص صورتهای مالی سازمانها و شهرداری ملارد به شرح ذیل :

1/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1388 شهرداری ملارد به مبلغ 312/500/000/000 ريال

2/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1389 سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد به مبلغ 16/575/393/558ريال

3/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1389 شهرداری ملارد به مبلغ 274/524/000/000 ريال

4/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1389 سازمان بهشت شهداء ملارد به مبلغ8/778/300/000 ريال

5/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1390 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ملارد به مبلغ 3/200/000/000 ريال

6/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1390 سازمان میادین خدمات موتوری شهرداری ملارد به مبلغ 19/783/100/000 ريال

7/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1390 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد به مبلغ 36/284/500/000 ريال

8/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1390 شهرداری ملارد به مبلغ 302/955/000/000 ريال

9/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1390 سازمان اتوبوسرانی شهر ملارد به مبلغ 35/388/093/000 ريال

10/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1391 سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد به مبلغ 28/739/500/000 ريال

11/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1391 سازمان پسماند شهرداری ملارد به مبلغ 1/485/000/000ريال

12/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1391 سازمان بهشت شهداء ملارد به مبلغ 9/632/149/000 ريال

13/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1391 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بمبلغ 25/000/000/000ريال

14/12- اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1391 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد به مبلغ 39/809/000/000ريال

با توجه به نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مشروط به بررسی و تأیید عملکرد سازمانهای فوق و شهرداری ملارد براساس گزارش حسابرسی سالهای موردنظر مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر  به تصویب رسید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمد کاظم زمانی و محبوب اکبری

13- نامه شماره 3762/56 مورخ 93/12/2 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درخصوص نواقص و ابهامات موردنظر در کمیسیون تحویل شورا از شهریور ماه سالجاری مطابق بند 1 صورتجلسه 80 شورای اسلامی شهر ملارد و تشکیل جلسات متعدد ، مقرر شد موارد ذیل به شهرداری اعلام تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

1/13-  پروژه ها می بایستی در بودجه مصوب شهرداری که به تأیید شورای اسلامی رسیده وجود داشته باشد.

 2/13- در متن قرارداد می بایستی شماره مصوب شورای اسلامی جهت انعقاد قرارداد قید شده باشد. (تصویب معامله صورت گرفته باشد.)

3/13- در قرارداد می بایستی محل اجرای پروژه مشخص شده باشد.

4/13- ابلاغ 25% با عنایت به مقاد قرارداد می بایستی دارای اعتبار در بودجه و تأمین اعتبار از شورای اسلامی شهر باشد (دارای مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش 25% باشد.)

5/13- در متن قرارداد می بایستی نحوه محاسبه مبالغ مشخص باشد که آیا براساس فهرست بهاست یا بصورت مقطوع قرارداد تنظیم و اجراء خواهد شد.

6/13- براساس ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مبنی بر تهیه نقشه کامل پروژه های عمرانی می بایستی  جهت تصویب قبل از شروع پروژه به تأیید شورای اسلامی شهر برسد.

7/13- هرگونه تغییر در مبلغ ، محل اجرای پروژه ، نوع مصالح و ... می بایستی پس از تأیید شورا به پیمانکار ابلاغ گردد تا مغایر با ردیف پروژه تعریف شده در بودجه باشد.

لذا بر این اساس در تعدادی از صورتجلسه های کمسیون تحویل موقت و دائم که منضم به قرارداد و دیگر مدارک مربوط به پروژه های تحویل که مورد بررسی قرار گرفته موارد فوق رعایت نشده که در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا جهت رفع نواقص و ارائه توضیحات لازم به شهرداری ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمد کاظم زمانی و محبوب اکبری

14- نامه شهرداری به شماره 18391/ش م ص/93 مورخ 93/12/2 درخصوص شرايط نامطلوب و ركود بي سابقه حاكم بر بازار مسكن كه موجب فقدان نقدينگي نزد موديان ، ايضاً عدم دستيابي به اهداف شهرداري در مدت  تعيين شده برای لايحه خوش حسابي ارسالي كه با اشتراك مساعي وصلاحديد اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر منجر به تصويب متن بند 2 صورتجلسه شماره 110 و مجوز شماره 2779/32 مورخ 93/11/8گرديده رافراهم نموده ، عطف توجه به نامه شماره 20038/ش م و/93 مورخ 93/11/18 معاونت محترم هماهنگیامور عمرانی با محوریت پرداخت حقوق و مزایا ، اضافه کاری ، عیدی و پاداش پایان سال کلیه کارکنان  که جزو دیون ممتازه می باشد حداکثر تا تاریخ 93/12/15 و به منظور ادامه تسريع و تسهيل در امروصول كليه مطالبات و ايجاد تسهيلات تشويقي ، شهرداري لايحه تمديد اهداء 20% جايزه خوش حسابي  تا پايان سال جاري به آندسته از مؤدياني كه بدهي هاي قطعي خود را به صورت نقدي و يكجا پرداخت مي نمايند ، همچنين اهداء 20% جايزه خوش حسابي معادل پرداختي نقدي به مؤديان بدهكاري كه حداقل 50% بدهي خود را  به صورت نقدي پرداخت نموده و باقيمانده بدهي خود را طبق دستورالعمل مصوب موضوع ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها تعيين تكليف مي نمايند در جلسه مطرح و مقرر گردید جایزه پیشنهادی تنها به میزان پرداختی مؤدیان تعلق گیرد نه کل بدهی مؤدیان که از تاریخ 93/12/1 شروع و تا پایان سال 1393 عملیاتی خواهد شد  به تصویب رسید تا گشایشی در وضعیت مالی شهرداری بوجود آید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان محبوب اکبری و دکتر سیدمحمد کاظم زمانی

15- نامه شماره 500/16820/1253 مورخ 93/11/5 آموزش و پرورش شهرستان ملارد درخصوص پیش بینی مبلغ 3/000/000/000 ريال در بودجه سال 94 شهرداری جهت کمک به راهیان نور ، ایام و مناسبتها و تعمیرات مدارس و ... در جلسه مطرح و مقرر گردید پس از تصویب بودجه شهرداری با نظر مساعد در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه طرح و اتخاذ تصمیم شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

16- نامه شماره 5649/100 مورخ 93/11/25 شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران درخصوص ارسال لایحه پیشنهادی تأمین منابع مالی اجرای پروژه های توسعه فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 77/3/24 مجلس شورای اسلامی در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای محبوب اکبری

یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 05:40

صورتجلسه شماره 120

مصوبات یکصد و بیستمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ:93/11/29

مصوبات جلسه :

1- درخواست مساعدت مالی آقای شکرا.. استقامت جهت چاپ مجموعه شعر ، قصه ، نمایشنامه و فیلمنامه در جلسه مطرح و با نظر مساعد جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر(موجه) و داور حضرت پور (موجه)

2- نامه شهرداری به شماره 13545/ش م ص/93 مورخ 93/10/24 درخصوص ارسال یک نسخه از نقشه طرح تفصیلی و همچنین ضوابط و مقررات ناظر بر آن در جلسه مطرح و به علت ناقص بودن مدارک ارسالی تصمیم گیری میسر نگردید و مقرر گردید شهرداری برابر تقاضای شورا در نامه شماره 3598/54 مورخ 93 /11/23مستندات درخواستی طرح تفصیلی را تهیه و به شورا ارسال نماید.(با 12 رأی) ، غایبین : داور حضرت پور(موجه)

3- نامه شهرداری به شماره 18032/ش م ص/93 مورخ 93/11/4 منضم به نامه فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران ( پليس امنيت عمومي ) درخصوص مساعدت مالي جهت احداث ساختمان جديد در انديشه به مبلغ 200/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416610 سایر با پادار نمودن مراتب در اصلاح و  متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان داور حضرت پور (موجه) و حاجعلی بحری (موجه)

4- نامه شهرداری به شماره 17450/ش م ص/93 مورخ 4 /93/11 در پاسخ به نامه شماره 1560/56  مورخ 14 /93/10 شورا مبنی بر ارسال صورت وضعیت پروژه های عمرانی به شورای اسلامی با استحضار میرساند :

1/4- همانطوریکه مطلعید کارگروه انطباق مستقر در فرمانداری وظیفه تطبیق مصوبات شورای محترم با قوانین را دارد . بر اساس نظر کارگروه مورد نظر بند 6 صورتجلسه شماره 88 شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته شده و مداخله در اموراجرایی تلقی گردیده  است ، تصویر نامه شماره 5945/1/5800 مورخ 8 /93/8 فرماندار محترم جهت اطلاع به پیوست ارسال می شود.

2/4- اعضاء محترم شورای شهر از طریق تصویب بودجه سالانه و مجوز هایی که برای اجرای طرحهای عمرانی صادر می نماید نظارت کامل را در اجرای طرحهای مذکور دارند.

3/4- برابر بند 30 تبصره 4 ماده 71 قانون شوراها ، شورای محترم اسلامی از طریق انتخاب حسابرس رسمی  نظارت خود را بر حسن اداره امور مالی شهرداری اعمال می نماید.

4/4- مضاف بر موارد بالا شورای اسلامی شهر نماینده ای در کمیسیون تحویل شهرداری دارد که از طریق ایشان نظارت کامل را در اجرای مسائل عمرانی بعمل می آورد . ( مواد 11 و 12 مقررات مالی شهرداریها ) .

5/4- برابر رأی مورخ 85/3/21 دبیرخانه هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری تهران که طی نامه شماره 49180/24 مورخ 85/4/13 ابلاغ شده است رسیدگی شورای شهر به صورت وضعیت های پروژه های عمرانی ابطال شده است. در جلسه مطرح و پس از استماع توضیحات شفاهی شهردار محترم 6 نفر از اعضای حاضر متقاعد و 5 نفر متقاعد نگردیدند که عبارتند از : آقایان حسین بیات ، محمد خلج ، سیدمهدی سیدلر و عوض عشایرپور و خانم الهه حیات بینی ، غایبین : آقایان داور حضرت پور (موجه) و حاجعلی بحری (موجه) ، علت متقاعد نشدن اعضاء مذکور عبارت است از :

 

( 1- لزوم انجام تکالیف نظارتی مصرح در بندهای 3 ، 8 ، 10 ، 21 ، 23 و 30 ماده 71 قانون شوراها ، 2- مصوبه پس از مخالفت فرمانداری و اصرار شورا به هیئت حل اختلاف ارسال و هیئت حل اختلاف با آن مخالفت نکرده و به همین علت لازم الاجراء می باشد ، 3- تصویب بودجه با نظارت بر اجرای بودجه دو مقوله جداگانه است که برای هر یک در قانون شوراها تکلیف جداگانه ای تعیین و مشخص شده است ، 4- رأی هیئت حل اختلاف که در بند 5/4 مورد اشاره قرار گرفته مربوط به سال 85 در ارتباط با مصوبه دیگری مربوط به دوره دوم شورای شهر بوده که به منظور تعیین و تصویب ارقام کارکرد و مبلغ پروژه ها بوده و موضوع آن یا موضوع مصوبه مورد بحث که صرفاً مشاهده صورت وضعیتها برای اطلاع و بررسی شورا می باشد کاملاً متفاوت است و ربطی به این موضوع ندارد ، 5- نماینده کمیسیون تحویل نیز بعد از خاتمه کار ، پروژه ها را تحویل می گیرد و عملاً امکان جبران تخلفات و سوءاستفاده های احتمالی وجود ندارد ، 6- حسابرسی وظیفه و تکلیفی مازاد بر تکالیف نظارتی شورا می باشد که معمولاً در پایان کار انجام می شود و با وظایف نظارتی که در حین انجام کار به منظور مراقبت از کجروی و تخلفات انجام می شود تفاوت دارد و به همین دلیل قانونگزار این دو مقوله را در دو بخش جداگانه مورد توجه قرار داده است ، 7- مسئولیت هرگونه سوءاستفاده یا حیف و میل احتمالی بیت المال و منابع مالی شهرداری ناشی از عدم نظارت بر پروژه های عمرانی از اعضایی که قانع نشده اند با تصمیم متخذه در بند 5/4 رفع می گردد. ) 

یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 05:29

صورتجلسه شماره 119

مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/27

مصوبات جلسه :

1- نامه مرکز توانبخشی رادمهر به شماره 93B مورخ 93/10/7 درخصوص درخواست مساعدت مالی به مبلغ 50/000/000 ريال کمک هزینه خرید زمین و همچنین کمک هزینه جهت عمران و زیبایی و ساخت زمین بازی جهت رفاه حال فرزندان بی سرپرست معلول تحت پوشش این مؤسسه در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه با تعیین ردیف اعتباری به شهرداری ارسال شود.(با 10 رأی) ، غایبین : آقای حسین بیات(موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی(موجه)

2- نامه شهرداری به شماره 17558/ش م ص/93 مورخ 93/11/6 درخصوص ارسال پرونده شماره 10341 متعلق به آقایان محمدکریم جامه بزرگ و علی تیموری منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 17455/ش م ص/ 93 مورخ 93 /11/4 فی ما بین نامبردگان و شهرداری ملارد مبنی بر تعیین وضعیت ملک واقع در طرح تعریض و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 19/49 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی به آدرس سرآسیاب ، بلوار راغب بالاتر از خیابان سعدی ، نبش جنوبی کوچه بن بست چهارم ، پلاک 896 که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/2- مقرر گردید مالکین اسناد مالکیت 20 مترمربع مساحت واقع در طرح تعریض را به صورت صلح معوض به نام شهرداری منتقل نماید.

تبصره : مقرر گردید هرگونه فساد نسبت به مورد صلح به عهده واگذارکنندگان می باشد.

2/2- مقرر گردید مساحت واقع شده در طرح تعریض توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد.

3/2- مقرر گردید 50% از میزان ارزش ريالی اعلامی توسط کارشناس رسمی دادگستری از بدهی مالکین از پلاک فوق به شهرداری کسر و تهاتر گردد.

4/2- مقرر گردید مالکین مابقی مبلغ باقیمانده را نقداً به حساب شهرداری واریز نماید.

در جلسه مطرح و با لایحه شهرداری با رعایت سایر مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات(موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی(موجه)

3- نامه آموزش و پرورش شهرستان ملارد به شماره 701/17066/1253 مورخ 93 /11/11 درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری اولین دوره مسابقات دو کشوری یادواره شهدای اقتدار در رده سنی زیر 16 سال در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا ، به شهرداری ارسال گردد. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات(موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی(موجه)

4- نامه شماره 3400/48 مورخ 93 /11/12 تعدادی از اعضای شورا درخصوص اجرای طرح ایجاد پارک بانوان در ضلع شمال غربی باغ یاحسینی با طراحی و تأمین اعتبار لازم در بودجه سال 94 شهرداری در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت اقدام با رعایت موارد قانونی به شهرداری ارسال شود. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی (موجه)

5- نامه شماره  0267/93 مورخ 93/11/19 دفتر ارتباط مردمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی منضم به درخواست خانم معصومه واحد جهت مساعدت مالی در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا ، به شهرداری ارسال شود. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی (موجه)

6- گزارش ناظر و مشاور فنی شورا درخصوص احداث پارک ولایت و پارک 5000 مترمربعی بانوان در بلوار نیایش در جلسه مطرح و موافقت گردید به شهرداری ارسال تا نسبت به بندهای گزارش بررسی و پاسخ لازم را به شورا ارسال نماید. ( با 10 رأی )، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی (موجه)

7- پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر ارسال نامه با عنوان فرمانداری شهریار جهت صدور حکم مأموریت نیمه وقت نامبرده از تاریخ 94/1/1 تا 94/6/31 در جلسه مطرح و موافقت گردید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانمها معصومه بیات (موجه) و الهه حیات بینی (موجه)

 

8- نامه شهرداری به شماره 18172/ش م ص/93 مورخ  93/11/25 مبنی بر پاسخ نامه شماره 3565/33 مورخ 93/11/21 شورای اسلامی درخصوص ملك آقاي حسين نوري از شهروندان محترم شهر ملارد ، به پيوست پرونده ساختماني 1675 ارسال و به استحضار مي رساند با توجه به وقوع 304 مترمربع از ملك نامبرده در طرح تعريض بلوار رسول اكرم به نشاني روبروي حمام قديمي ملارد ( جنب بانك سپه ) كه دهداري در راستاي اجراي صورتجلسه شماره 512/101 مورخ 1393/2/18  نسبت به صدور پايانكار به شماره 513/101 مورخ 1373/2/ 18 در ملك ديگر نامبرده به نشاني بلوار رسول اكرم ، جنب درمانگاه ملاصدرا اقدام نموده ، وليكن نسبت به اجراي بخشي ديگر از صورتجلسه ( صدور مجوز ساخت 156 مترمربع بنا در طبقه اول ) اقدامي صورت نگرفته ، فلذا شهردار ي با عنايت به مراتب فوق الذكر در نظر دارد به عنوان قائم مقام دهداري ملارد اقدام به تهاتر غرامت ملك واقع در طرح تعريض ، موضوع اجراي بخشي از صورتجلسه تنظيمي في مابين مؤدي و دهدار ملارد در قبال عوارض مرتبط به ميزان 265/390/165 ريال بابت صدور مجوز ساخت به مساحت 63/91 مترمربع بناي مسكوني در طبقه اول و 12 مترمربع خرپشته نمايد در جلسه مطرح و به کمیسیون عمران ارجاع تا بررسی و نظریه اعلام و در جلسه آتی مطرح و تصمیم گیری شود./ ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه) 

یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 05:16

صورتجلسه شماره 118

مصوبات یکصد و هیجدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/20

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8917/1/5800 مورخ 93/11/14 درخصوص رفع ابهام از بندهای شماره 4 و 7 صورتجلسه شماره 111 شورا در جلسه مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1/1- بند 4 مقرر گردید جهت تأمین نظر فرمانداری ردیف اعتباری مربوطه شفاهاً از شهرداری استعلام و به فرمانداری اعلام شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانم معصومه بیات و آقای سیدعلی مرزانی

2/1- درخصوص بند 7 شورا اصرار به اجرای مصوبه دارد. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی ، علیرضا جمور و محبوب اکبری ( علت مخالفت : بنا به دلایل اعلام شده در بند 7 صورتجلسه 111 مخالفیم ) ، غایبین : خانم معصومه بیات و آقای سیدعلی مرزانی

 

2- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8919/1/5800 مورخ 93/11/14 درخصوص رفع ابهام از بند یک صورتجلسه شماره 112 شورا در جلسه مطرح و ضمن پذیرش نظر فرمانداری ، تصمیم گیری درخصوص تعرفه عوارض سازمانها به جلسه بعدی موکول گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانم معصومه بیات و آقای سیدعلی مرزانی 

یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 05:00

صورتجلسه شماره 117

مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/13

مصوبات جلسه :

1- نامه مسئول آموزشگاه استثنایی شهداء 1 به شماره 80 مورخ 93/10/13 درخصوص درخواست مساعدت جهت بهینه سازی فضای مدرسه (آسفالت و ... ) دانش آموزان معلول (ناشنوا و نابینا ، کم توان ذهنی و جسمی ) در جلسه مطرح و مخالفت شد. ( با 7 رأی ) ، موافقین : آقایان سیدمهدی سیدلر ، سیدعلی مرزانی و عوض عشایرپور و خانم الهه حیات بینی ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و خانم نرگس مشعشعی(موجه) 

2- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8439/1/5800 مورخ 93/10/28 منضم به تصویر نامه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد درخصوص برگزاری چهارمین اردوی راهیان نور سال 93 دانشجویان دانشگاه ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری برابر بند 4 مصوبات جلسه شماره 109 شورا در این خصوص اقدام نماید. ( با 11 رأی) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و  خانم نرگس مشعشعی (موجه) 

3- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8442/1/5800 مورخ 93/10/28 منضم به تصویر نامه رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد درخصوص پرداخت بخشی از بدهی معوقه شهرداری ملارد از طریق تهاتر با ساخت کتابخانه مرکزی در محل پروژه فرهنگسرای بزرگ شهر در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه به شهرداری ارجاع گردد. ( با 11 رأی) ، غایبین : آقای حسین بیات (موجه) و  خانم نرگس مشعشعی (موجه) 

4- رونوشت نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8574/1/5800 مورخ 93/11/4  منضم به تصویر نامه اداره آب و فاضلاب شهرستان ملارد درخصوص واگذاری زمین به منظور احداث مخزن ذخیره آب با عنایت به اعتبارات تخصیصی در اینخصوص و به منظور جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات آتی در تأمین آب شرب شهروندان در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظرمساعد جهت بررسی کارشناسی و تنظیم و ارسال لایحه به شهرداری ارجاع گردد. ( با 12 رأی)، غایب : آقای محمد خلج (موجه) 

5- نامه شماره 3278/50 مورخ 93/11/5 مشاور مالی و اداری شورا درخصوص ایرادات بیلان شش ماهه اول سال جاری سازمان اتوبوسرانی ملارد در جلسه مطرح و با توجه به نظر مشاور مالی و اداری شورا در رابطه با موارد انحرافی که توضیحات قانع کننده نمی باشد کتباً از سازمان توضیح لازم خواسته شود و پس از جمعبندی در جلسه آتی به اعضاء ارائه شود. ضمناً مقرر گردید به آموزش و پرورش تأکید شود در رابطه با سرویس مدارس با سازمان مذکور همکاری نماید. ( با 12 رأی)، غایب : آقای محمد خلج (موجه) 

6- نامه شماره 3307/47 مورخ 93/11/7 کمیسیون فرهنگی و بهداشت و درمان شورا درخصوص طرح مشترک  استقبال از نوروز با استفاده از خدمات سازمانهای موتوری و آتش نشانی و معاونت خدمات شهری در جلسه مطرح و با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید به منظور اتخاذ تمهیدات لازم با محوریت کمیسیون فرهنگی و همکاری کمیسیون بهداشت با دعوت از سازمانهای ذیربط جلسه برگزار و نتیجه حاصله به اعضاء شورا ارائه شود. ( با 12 رأی) ، غایب : آقای محمد خلج (موجه)  

7- تقاضای طرح درخواست آقای محمد مخابری از پرسنل سابق شهرداری جهت بازگشت به کار توسط تعدادی از اعضای شورا در جلسه مطرح و با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست فوق از حیطه وظایف شورا خارج می باشد مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 9 رأی ) ، موافقین : آقایان حسین بیات ، حاجعلی بحری و داور حضرت پور ، غایب : آقای محمد خلج (موجه)

 8- نامه شماره 3343/32 مورخ 93/11/8 مشاور مالی و اداری شورا درخصوص بررسی آمار درآمد و هزینه آذر ماه سال 93 شهرداری ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید موارد انحراف با نظر مشاور مالی و اداری شورا به شهرداری ابلاغ تا مورد بررسی و مد نظر قرار گیرد. ( با 12 رأی) ، غایب : آقای محمد خلج (موجه) 

9- نامه شهرداری به شماره 17680/ش م ص/93 مورخ 93/11/8 درخصوص تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شهرداری و اداره برق منضم به صورتجلسه تنظیمی به شرح ذیل :

1/9- با توجه به صورتجلسه قبلی فی مابین به شماره های 13195/28 مورخ 87/12/3 و 90/4/6 و 91/9/12مقرر گردید ضمن رعایت مفاد صورتجلسه های قبلی و در جهت پذیرش صورت بهای برق مصرفی غیرمجاز توسط شهرداری (موضوع شفافیت صورت حسابهای اداره برق) مدیریت منطقه برق ملارد متعهد گردیدند بدون مطالبه وجهی خدمات جدیدی به ارزش بالغ بر 1/200/000/000 ريال ( شامل 600/000/000 ريال بابت ترانس برق جهت ساختمان اداری شهرداری به انضمام 600/000/000ريال دیگر بابت هزینه جابجایی شبکه با درخواست شهرداری ارائه نمایند ) که با تحقق این امر صورتحسابهای برق مصرفی غیرمجاز ارائه شده به میزان 5/357/360/000  ريال به استناد سند مالی شماره 1057 مورخ 88/9/29 موضوع بند پنج صورتجلسه مورخ 90/4/6 مورد پذیرش شهرداری واقع خواهد شد.

2/9- شهرداری مکلف است نسبت به منظور نمودن مطالبات طرفین در حسابهای فی مابین نموده و پس از سیر مراحل اداری و قانونی نسبت به صدور پایان کار در پرونده ساختمانی 10065 به شماره پلاک ثبتی 5215/43 اقدام نماید. در جلسه مطرح و با رعایت موارد قانونی مورد موافقت قرار گرفت. ( با 12 رأی) ، غایب : آقای محمد خلج (موجه) 

10- پیشنهاد مشاور مالی و اداری شورا مثبوت به شماره 3356/45 مورخ 93/11/9 درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1394 شورا که براساس بخشنامه بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و تنظیم شده و در بخش درآمدها و هزینه ها به مبلغ 3/200/000/000 ريال برآورد گردیده است ، براساس بند 12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی همزمان با بودجه پیشنهادی سال 1394 شهرداری ملارد در سیر مراحل اقدام قرار گیرد در جلسه مطرح و موافقت گردید تا با رعایت مقررات اقدام شود. ( با 12 رأی) ، غایب : آقای محمد خلج (موجه) 

 

11- نامه شهرداری به شماره 17667/ش م ص/93 مورخ 93/11/8 درخصوص معرفی یک نفر از اعضای شورا جهت شرکت در جلسات کمیسیون نامگذاری در جلسه مطرح و موافقت گردید آقای حاجعلی بحری جهت عضویت در کمیسیون نامگذاری معرفی شوند. ( با 12 رأی) ، غایب : آقای محمد خلج (موجه)  

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد