ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 08:36

صورتجلسه شماره 106

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، فرمانداری شهرستان ملارد ، بازرسی کل استان تهران ، مسئول پیگیری مصوبات شورا »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ یکم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به 7235/1/5800 مورخ 18/9/93 منضم به نامه شماره 35169/4/93 مورخ 11/6/93 معاون محترم دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران درخصوص ممنوعیت پرداخت حق الجلسه برای اعضای شوراهای اسلامی در ساعات غیر اداری مطرح و با توجه به اعلام آقای اسدی مشاور مالی و اداری شورا مبنی بر اینکه وضعیت پرداختهای فعلی شورا با دستورالعمل شماره مذکور مطابقت دارد ، مقرر گردید گزارشی از اقدام انجام گرفته در شورا توسط آقای اسدی تهیه و به فرمانداری ارسال گردد. ( با 10 رأی ) غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی و خانم نرگس مشعشعی

2- پیشنهاد تعداد 4 نفر از اعضای شورا به شماره 2376/89 مورخ 24/9/93 مبنی بر تقاضای تهیه پیش نویس صورتجلسه و شرح مذاکرات در جلسه شورا و امضاء آن توسط اعضاء مطرح و مقرر گردید مصوبات در همان جلسه در صورتجلسه ثبت و به امضاء اعضاء شورا برسد. ضمناً اعضاء شورا مجاز به ترک جلسه قبل از امضاء پیش نویس مصوبات نخواهند بود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی

3- نامه شهرداری به شماره 12493/ش م ص/93 مورخ 25/9/93 منضم به تصویر تقاضای شماره 196 مورخ 18/9/93 آموزشگاه هوشمند کمال الملک 1 در مورد مساعدت مالی به مبلغ 000/000/10 ريال از محل ماده 16 ردیف 416610 وظیفه خدمات شهری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.( با 9 رأی )، مخالف : خانم معصومه بیات (علت مخالفت : کمک موردی نتیجه بخش نخواهد بود) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی

4- نامه شهرداری به شماره 12368/ش م ص/93 مورخ 19/9/93 منضم به تصویر نامه شماره 14716/ش م و/93 مورخ 18/9/93 در مورد مساعدت مالی به آقای فرید تیموری به مبلغ 000/000/5 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.( با 9 رأی )، مخالف : خانم معصومه بیات (علت مخالفت : کمک موردی نتیجه بخش نخواهد بود) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی

5-  نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7487/1/5800 مورخ 26/9/93 در مورد تقاضای رفع ابهاماز بند 3 صورتجلسه 98 شورا مورخ 12/9/93 مطرح و مقرر گردید شهرداری سریعاً نسبت به تأمین نظر فرمانداری اقدام و نتیجه را به شورای شهر منعکس نماید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی و خانم نرگس مشعشعی

6- اولین و دومین صورتجلسه کارگروه درآمدزایی پایدار و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری شهر ملارد مطرح و مقرر گردید با حضور آقای دکتر زمانی عضو شورا مورد رسیدگی قرار گیرد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی

7- اطلاعیه واصله مثبوت به شماره 31/29/م/93 مورخ 29/9/93 در دبیرخانه شورا از سامانه ملی رسیدگی به شکایات با میزان پرداخت تشویقی و اضافه کاری به احدی از کارکنان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری ،  مطرح و مقرر گردید موضوع به شهرداری ارجاع تا ضمن بررسی پاسخ لازم تهیه و نتیجه را مستقیماً به اداره کل بازرسی استان تهران ارسال و رونوشت را به شورا منعکس نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان محمد خلج ، دکتر سیدکاظم زمانی

8- پیشنهاد مثبوت به شماره 2486/56 مورخ 29/9/93 مبنی بر تبدیل جوی ها به کانیو با هدف مبارزه با آلودگی محیط زیست شهری و موش و نیز پیشنهاد احداث فلکه بزرگ با تعبیه نماد ( اسلامی یا حماسه دفاع مقدس ) با هدف ارتقاء هویت اسلامی شهر و ساماندهی ترافیکی مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و محمد خلج

9- پیشنهاد شورا درخصوص عدم برگزاری جلسه عادی روز چهارشنبه مورخ 3/10/93 مطرح و مورد تصویب                   قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و محمد خلج

« گردش کار تصویب »

تعداد 10 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و ششمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 1/10/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 11 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و تعداد 2 فقره به رسیدگی با حضور دکتر زمانی عضو شورا موکول  ، 3 فقره نیز به تأمین نظر فرمانداری و تهیه و ارسال پاسخ به اداره کل بازرسی استان تهران و بررسی و اعلام نظربه شهرداری ارجاع گردید./

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 08:23

صورتجلسه شماره 105

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد ، فرمانداری شهرستان ملارد ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مشاور مالی و اداری شورا ، اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و پنجمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ بیست و ششم آذر ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شماره 2087/820/33027 مورخ 23/9/93 بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد مساعدت مالی به آقای ( ج ، ا)به مبلغ 20/000/000 ريال مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم و ارسال لایحه تا سقف 000/000/5 ريال به شهرداری ارجاع تا پس از وصول لایحه مجدداً در جلسه رسمی شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

2- نامه شماره 203/14550/1253 مورخ 24/9/93 اداره آموزش و پرورش ملارد در مورد درخواست یک قطعه زمین حداقل به مساحت 2000 مترمربع جهت اجرای طرح متمرکز شهرک ترافیک مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و تنظیم و ارسال لایحه با نظر مساعد به شهرداری ارجاع گردد. ( با 10 رأی ) ،  غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

3- گزارش مشاور مالی و اداری شورا مثبوت به شماره 2409/32 مورخ 25/9/93 در مورد یک نسخه آمار درآمد و هزینه آبان ماه سال 93 شهرداری مطرح و مقرر گردید آقای اسدی مشاور مالی و اداری شورا انحرافات موجود در آمار درآمد و هزینه را استخراج ، ضمن مقایسه با ردیف مربوطه در بودجه مصوب درصدهای انحراف را به شهرداری ابلاغ تا از سوی شهرداری در جهت جلوگیری از انحراف بیشتر در ردیف های بودجه مصوب اقدام گردد. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

4- گزارش مشاور مالی و اداری شورا مثبوت به شماره 2410/32 مورخ 25/9/93 در مورد یک نسخه آمار درآمد و هزینه مهر ماه سال 93 شهرداری مطرح و مقرر گردید آقای اسدی مشاور مالی و اداری شورا انحرافات موجود در آمار درآمد و هزینه را استخراج ، ضمن مقایسه با ردیف مربوطه در بودجه مصوب درصدهای انحراف را به شهرداری ابلاغ تا از سوی شهرداری در جهت جلوگیری از انحراف بیشتر در ردیف های بودجه مصوب اقدام گردد. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

5-  پیشنهاد رئیس شورا مستند به ماده 71 قانون شهرداری در مورد تکلیف شهرداری بر تنظیم صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آنالیز کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور نیز ارسال نماید. لذا ضمن تأکید بر اجرای به موقع مفاد ماده قانونی مذکور در مواعد تعیین شده به استناد بند 8 توافقات صورتجلسه شماره 103 شورای اسلامی شهر و نیز به منظور پرهیز از هزینه های زائد و غیرضروری ، مقتضی است منبعد از چاپ و انتشار هرگونه گزارش عملکرد و برنامه ها در نشریات و مجلات که در حال حاضر به صورت موردی یا ماهیانه آنهم بدون تأیید شورا انجام می شود اکیداً خودداری و هرگونه اقدام در این خصوص صرفاً در چارچوب قانون اشاره شده معمول گردد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 6 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدعلی مرزانی ، دکتر سیدکاظم زمانی ،  داور حضرت پور و محبوب اکبری(علت مخالفت : شاخص قانونی است ، علی ایحال نظر به اینکه نحوه چاپ و انتشار هرگونه گزارش و عملکرد و برنامه های شهرداری توسط قانونگذار محدود و مشخص نشده است ، لذا با دستور العمل بند 5 که برخلاف نظر قانونگذار می باشد مخالفت می نمائیم.) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

6- نامه شهرداری به شماره 12158/ش م ص/93 مورخ 13/9/93 درخصوص تقاضای مجوز جهت مساعدت مالی به هیئت دانش آموزی امام الرئوف(ع) به مبلغ 000/000/20 ريال از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری ضمن پادار نمودن آن در اصلاح و متمم بودجه سال جاری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.( با 9 رأی ) ، مخالف : آقای دکتر سیدکاظم زمانی ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

« گردش کار تصویب »

تعداد 9 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و پنجمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 26/9/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 10 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 2 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و تعداد 2 فقره موکول به مکاتبه با شهرداری جهت تنظیم لایحه ، 2 فقره ارجاع به مشاور مالی و اداری شورا جهت بررسی و انعکاس به شهرداری ، 2 فقره موکول به جلسه بعد و یک فقره جهت اطلاع اعضاء شورا در جلسه قرائت شد./

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 08:21

صورتجلسه شماره 104

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد ، فرمانداری شهرستان ملارد ، اداره آموزش و پرورش ملارد ، کسبه خیابان امام (ره) ، جهاد کشاورزی شهرستان ملارد ، سازمان نظام پزشکی و مجمع مؤسسات خیریه ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و چهارمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ بیست و چهارم آذر ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 1838/د/93 مورخ 11/5/93 منضم به تقاضای شماره 7771/ش م و/93 مورخ 1/5/93 آقای علی شفیعی ازکارکنان رسمی و زحمتکش خدمات شهر درخصوص مساعدت مالی به مبلغ 000/000/10 ريال از محل ماده 17 ردیف 417701 وظیفه خدمات شهری مطرح و به تصویب رسید.( با 10 رأی ) غایبین : آقایان علیرضا جمور ، عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

2- نامه شهرداری به شماره 11939/ش م ص/93 مورخ 10/9/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 35952 متعلق به آقای رسول دهقانی آذر مالک پلاک ثبتی 5813/43 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 10795/ش م ص/93 مورخ 11/8/93 فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 574 مترمربع واقع در محدوده شهر به آدرس : مارلیک ، خیابان مریم شرقی ، بعد از خیابان یاس ، قطعه جنوبی و با کاربری اداری می باشد ، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/2-با عنایت به مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 10/8/91 در پهنه 121 R فاز یک مارلیک که امکان اعطای تراکم 240% مشروط به رعایت شرایط مصوبه مذکور (همانند قطعات مسکونی مجاور ) وجود دارد و با توجه به درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از کاربری اداری به مسکونی که این موضوع منجر به افزایش جمعیت در محدوده مورد نظر می گردد ، لذا مقرر گردید جهت تأمین سرانه های خدماتی جمعیت در پلاک مذکور ، سرانه ناشی از افزایش جمعیت براساس ضوابط و مقررات طرح جامع شهر در سطح محله و ناحیه سرانه مورد نیاز محاسبه و تعیین گردیده است و براین مبنا میزان زمین موردنیاز برای تأمین سرانه با کاربری فضای سبز در سطح شهر تأمین و در اختیار شهرداری قرار گیرد. با توجه به مراتب طبق طرح جامع در سطح محله و ناحیه سطوح سرانه موردنیاز برای هر نفر 10 مترمربع تعیین گردیده است و میانگین تعداد نفر در خانوار به طور متوسط (بعد خانوار) 7/3 نفر در سطح شهر می باشد ، لذا در این راستا سطوح سرانه موردنیاز به شکل زیر محاسبه گردیده است :

زیربنا مترمربع 1377 = تراکم پیشنهادی 240% × 574 مترمربع (مساحت زمین )

تعداد واحد 12 = (مساحت هر واحد با مشاعات به مترمربع ) 114 ÷ 1377

جمعیت پذیری در مجتمع مسکونی 44 نفر = (بعد خانوار ) 7/3  ×  12 واحد

زمین موردنیاز برای تأمین سرانه جمعیت 440 مترمربع = سرانه موردنیاز 10 × 44 جمعیت  

یا به عبارت دیگر سهم هر واحد به میزان 6/36 مترمربع زمین با کاربری فضای عمومی (سبز) در سطح شهر مورد نیاز می باشد. لذا مالک متعهد می گردد که به میزان ارزش ريال ( به قیمت متوسط سطح شهر) 440 مترمربع با کاربری فضای سبز در سطح شهر تأمین نماید.(ضمناً ارزش ريالی قیمت زمین با کاربری فضای سبز در سطح شهر با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد) یا اینکه قیمت کارشناسی آن را به حساب شهرداری واریز تا شهرداری نسبت به تملک آن (سرانه) اقدام نماید. برای روشن شدن موضوع مثال عددی در اینجا آورده می شود به طور مثال : درصورتیکه هر مترمربع زمین در سطح شهر با کاربری فضای سبز به مبلغ 000/250 تومان در نظر بگیریم برای تملک 440 مترمربع زمین نیاز به مبلغ 000/000/110 تومان خواهد بود و اگر زمین با کاربری مسکونی در مارلیک هر مترمربع 000/200/1 تومان در نظر بگیریم (زمین تغییر کاربری داده شده موردنظر ) با کاربری مسکونی معادل 91 مترمربع زمین که به میزان 8/15% از کل پلاک خواهد گردید و این سرانه در چارچوب قانون اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

2/2- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی هزینه های مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل فروش تراکم ، تأمین سرانه های موردنیاز و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

3/2- اجرای مفاد این صورتجلسه منوط به صدور مجوز از سوی کمیسیون ماده 5 استان تهران می باشد.

در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران شورا مشروط به اعلام دقیق قیمت کارشناسی و تصویب شورا و سپس اجرای مصوبه توسط شهرداری ، به تصویب رسید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

3- نامه شهرداری به شماره 12207/ش م ص/93 مورخ 15/9/93 درخصوص تقاضای مجوز برای افزايش رديف اعتباري ماده 7 رديف 207706 وظيفه خدمات شهري به مبلغ 000/000/500 ريال از محل اعتبارات ماده 4 رديف 204404 وظيفه خدمات شهري مطرح و به تصویب رسید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

4- نامه شهرداری به شماره 12210/ش م ص/93 مورخ 15/9/96 منضم به نامه شماره 93/56/10/5/4514  مورخ 9/7/93 فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران ( پليس امنيت ملي ) درخصوص مساعدت مالي جهت احداث ساختمان جديد نیروی انتظامی در انديشه به مبلغ 000/000/200 ريال با توجه به عدم اعتبار ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري مطرح و به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف مبلغ مورد تقاضا به طریق قانونی اقدام نماید. ( با 6 رأی ) ، مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی ، علیرضا جمور و محبوب اکبری و خانمها الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی(علت مخالفت : به علت تصریح شهرداری در لایحه مبنی بر عدم وجود اعتبار و تخصیص از محل ردیف دیگر تخلف محسوب می گردد) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)

5-  نامه شهرداری به شماره 12194/ش م ص/93 مورخ 15/9/93 منضم به نامه شماره 4705/9294/147 مورخ 4/9/93 اداره كل امور ماليات بر ارزش افزوده غرب استان تهران ، با عنايت به ارتباط مستقيم مبالغ واريزي ارزش افزوده به حساب شهرداریها با عملکرد اداره مذکور و همچنين مذاكرات صورت گرفته درخصوص خريد يك دستگاه كامپيوتر ، پرينتر و اسكنر و تحویل با شماره اموال شهرداري جهت آن اداره مستقر در شهر ملارد ، تا مبلغ 000/000/30 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري و پادار نمودن آن در اصلاح و متمم بودجه سال 93 مطرح و به تصویب رسید.( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

6- نامه شهرداری به شماره 12176/ش م ص/93 مورخ 13/9/93 درخصوص پرداخت حق الزحمه ماهيانه به آقاي سيدمحمد ميرفتحي به عنوان مشاور فرهنگي اجتماعي شهرداري به مبلغ 000/000/8 ريال از محل اعتبارات ماده 5 رديف 205510 وظيفه خدمات شهري از تاريخ 24/ 7/93 به مدت يكسال به نامبرده مطرح و مشروط به اخذ مجوز از شورای اداری استخدامی به تصویب رسید. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقای حسین بیات (علت مخالفت : نامشخص بودن مدت زمان حضور ، نامشخص بودن مدرک تحصیلی و مغایرت تاریخ ارسال لایحه با صدور ابلاغ ) و خانم معصومه بیات – (علت مخالفت خانم بیات : عدم طی روند قانونی مبنی بر اخذ مجوز شورا قبل از آغاز بکار مشاور) -  غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

7- نامه شهرداری به شماره 11817/ش م ص/93 مورخ 8/9/93 درخصوص مساعدت مالي به هيئت تكواندو شهرستان ملارد جهت برگزاري ليگ تكواندو شهرستان به مبلغ 000/000/100 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف416609 وظيفه خدمات شهري و پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه سال 93 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و علیرضا جمور و خانم معصومه بیات ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

8- نامه شهرداری به شماره 12200/ش م ص/93 مورخ 15/9/93 درخصوص قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 مجلس شورای اسلامی و با توجه به واریز 60 درصد از وجوه حاصل از درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به حساب شهرداری هر شهر و براساس ماده 23 و  تبصره ماده 26 قانون مذکور ، شهرداری ها موظف به خط کشی محوری و معابر و نگهداری آن می باشند و لذا با توجه به نیاز شهر ملارد به خط کشی محوری معابر بصورت ممتد و منقطع که جهت پروژه مذکور و ایمن سازی معابر با تخصیص مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی نشده به این امر و نیز به دلیل تأکیدات شورای ترافیک شهرستان و پلیس راهور جهت تسریع در موضوع و با توجه به بررسی سوابق و ارزیابی ها با واگذاری قرارداد مذکور با ترک تشریفات به شرکت مرصاد شیمی ایمن راه که لازم به ذکر است شرکت مذکور علاوه بر اینکه قیمتی پائین تر از قرارداد های مشابه قبلی(خرید و اجرا) داشته دارای رتبه 4 ترافیک ، عضو شرکت های مورد تایید شهرداری تهران ، دارای کارخانه تولید رنگ های ترافیکی تحت لیسانس شرکت آلمانی (EVONIK اونیک) در شهرستان ملارد و دارای ماشین آلات پخش رنگ سرد و گرم و کارشناسان ترافیکی بوده و از این شرکت ضمانت کیفیت نیز دریافت می گردد مطرح و مورد تصویب  قرار گرفت. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج و خانم معصومه بیات (علت مخالفت : به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و مستدل برابر آئین نامه مالی شهرداری با ترک تشریفات مخالف هستیم.   بایستی از طریق مناقصه انجام شود) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور( موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

9- نامه شماره 113/14118/1253 مورخ 15/9/93 اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد در مورد تقاضای مساعدت مالی برای تأسیس هنرستان کار و دانش در رشته های بازیگری ، تصویر برداری ، عکاسی مطرح و به علت محدودیت در بودجه شهرداری مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 10 رأی ) ، موافق : آقای علیرضا جمور ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

10- نامه شهرداری به شماره 12214/ش م ص/93 مورخ 15/9/93 مبنی بر اینکه طبق مصوبات شورای اسلامی در سنوات گذشته ثبت احوال در شهرک قضایی تعبیه گردیده است و مجددا در هنگام تصویب شهرک اداری شهرستان ، ثبت احوال به دلیل عدم ارتباط و موضوعیت کاری در شهرک اداری مستقر گردیده و مقرر شده جهت ثبت اسناد در شهرک قضایی زمین تعبیه گردد ، لذا با عنایت به مذاکرات با دادگستری و دادستان به دلیل حجم ادارات مستقر در شهرک قضایی از قبیل پزشک قانونی ، شورای حل اختلاف و انجمن حمایت از زندانیان امکان تعبیه زمین در شهرک قضایی نمی باشد. لذا جهت استقرار ثبت اسناد املاک شهرستان قطعه زمینی به مساحت 1000 مترمربع در شهرک اداری اختصاص یابد در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

11- نامه شهرداری به شماره 12218/ ش م ص/93 مورخ 15/9/93 منضم به دو فقره تصویر فاکتورهای هزینه مربوط به هزینه های انجام گرفته بابت همایش پیاده روی به شرح :

 1/11- فاکتور شماره 505 مورخ 22/8/93 به مبلغ 000/000/60 ريال

2/11- فاکتور شماره 0146 مورخ 22/8/93 به مبلغ 000/000/40 ريال مطرح و مقرر گردید طی مکاتبه ای به ضمیمه فاکتورهای هزینه مراتب به اداره ورزش و جوانان ملارد ارسال گردد. ( با 8 رأی ) ، موافقین لایحه شهرداری : آقایان سیدمهدی سیدلر ، داور حضرت پور و علیرضا جمور (علت موافقت : پیرو مصوبه قبلی محل اعتبار مشخص شده مورد بحث قرار گرفته و اعلام موافقت شده است) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) و سیدعلی مرزانی(موجه)  

12- پیشنهاد کسبه محترم خیابان امام خمینی (ره) مثبوت در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2292/50 مورخ 18/9/93 در مورد اعتراض به ایجاد خط تاکسیرانی مطرح و مقرر گردید به شورای ترافیک و فرمانداری برای اتخاذ تمهیدات لازم ارسال گردد. ( با 9 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور   

13-نامه شهرداری به شماره 12343/ش م ص/93 مورخ 18/9/93 درخصوص مساعدت مالي به خانم سكينه خزايي به مبلغ  000/000/2 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 وظيفه خدمات شهري مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 8 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات ( علت مخالفت : کمک موردی نتیجه بخش نمی باشد) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، داور حضرت پور و دکتر سیدکاظم زمانی

14- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7248/1/5800 مورخ 18/9/93 منضم به درخواست آقای التفات نجفی درخصوص ارجاع پرونده ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده 100 شهرداری ، از آنجا که طبق اسناد و مدارک و توافقات صورت گرفته با شهرداری و شورای اسلامی وقت و تهاترهای انجام شده با مالک درخصوص واگذاری 670 متر زمین نامبرده به شهرداری ، دستور نقشه ملک ایشان به مساحت 88/607 مترمربع در 5 طبقه صادر شده و عوارض آن نیز وصول گردیده و مالک اقدام به احداث بنا نموده ولیکن در پروانه ساختمانی ملک مذکور ، زیربنای ساختمان 302 مترمربع در 3 طبقه صادر گردیده است مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و ارائه راهکارهای قانونی با نظر مساعد به شهرداری انعکاس یابد. ( با 8 رأی ) ، مخالف :آقای علیرضا جمور (علت مخالفت : موضوع مستلزم رسیدگی در شهرداری و اعمال قانون می باشد و طرح آن در شورا و اتخاذ تصمیم درخصوص طرح در کمیسیون ماده 100 یا عدم طرح آن بلاوجه می باشد) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور (موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، داور حضرت پور و دکتر سیدکاظم زمانی

15- نامه شهرداری به شماره 12298/ش م ص/93 مورخ 17/9/93 در مورد مفاد تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری در مورد رفع ابهام وارده به بند 1 صورتجلسه 82 شورا درخصوص پرداخت حق الجلسه به ارکان سازمانها و کمیسیونها مطرح و به تصویب رسید. ( با 9 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، داور حضرت پور و دکتر سیدکاظم زمانی

16- نامه شهرداری به شماره 12308/ش م ص/93 مورخ 17/9/93 درخصوص تقاضای مجوز برای استفاده از خدمات آقای سیف ا... محبعلی زاده به مدت یکسال به صورت دو روز در هفته با پرداخت حق الزحمه ماهیانه به مبلغ 000/000/7 ريال از محل اعتبارات ماده 5 ردیف 205510 وظیفه خدمات شهری مطرح و مشروط به دریافت مجوز از شورای اداری استخدامی به تصویب رسید. ( با 9 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، داور حضرت پور و دکتر سیدکاظم زمانی

17- نامه شماره 111573/21/15/93 مورخ 19/9/93 سازمان جهاد کشاورزی ملارد در پاسخ به نامه شماره 1518/69 مورخ 11/8/93 شورا مبنی بر دیوارکشی های غیرمجاز و تخریب اراضی زراعی و باغ ها در حریم شهر در مورد تقاضای همکاری سایر نهادها و ادارات شهر مطرح و مقرر گردید به فرمانداری ارسال تا در جلسه ستاد ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح و موارد اعلام شده در نامه صدرالذکر مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه شورای اسلامی شهر نیز با هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی به شدت مخالف می باشد. ( با 6 رأی)

 مخالفین : آقایان محبوب اکبری و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور ( موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) ، داور حضرت پور و دکتر سیدکاظم زمانی

18- پیشنهاد شماره 5/110 مورخ 15/9/93 سازمان نظام پزشکی ملارد ، شهریار و قدس در مورد تفاهم نامه فی مابین سازمان مذکور و مجمع مؤسسات خیریه شهر ملارد در زمینه شناسایی افراد بی بضاعت و صدور کارت شناسایی برای آنان جهت مراجعه رایگان به درمانگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی مطرح و موافقت گردید.( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان عوض عشایرپور(موجه) ، سیدعلی مرزانی(موجه) و داور حضرت پور

« گردش کار تصویب »

تعداد 20 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و چهارمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 24/9/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 11 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 13 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و یک فقره مخالفت گردید و یک فقره رسیدگی به جلسه با حضور شهردار موکول ، تعداد 2 فقره موکول به مکاتبه با شهرداری جهت ارائه راهکارهای قانونی و تنظیم لایحه جدید بعلت وجود ابهام در لایحه ارسالی ، یک فقره انعکاس به فرمانداری جهت طرح موضوع در کمیته ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین 2 فقره مکاتبه با شورای ترافیک شهرستان و اداره ورزش و جوانان موکول گردید.

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:55

صورتجلسه شماره 103

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد و فرمانداری شهرستان ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و سومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ نوزدهم آذر ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 6961/1/5800 مورخ 10/9/93 در مورد تقاضای معرفی یک نفر به عنوان رابط ایمنی به سازمان آتش نشانی شهرداری ملارد در جلسه مطرح و خانم نرگس مشعشعی به عنوان رابط ایمنی انتخاب شد تا کتباً معرفی شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان علیرضا جمور و حاجعلی بحری

2- نامه شهرداری به شماره 11137/ش م ص/93 مورخ 24/8/93 در مورد لایحه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی برای اجرا و اعمال در سال 1394 مستند به بند 16 ذیل ماده 71 و 77 قانون شوراها مصوب 1357 و تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مقرر گردید سازمان های تابعه ابتدا موضوع را در شورای سازمان مطرح و پس از تصویب به شورای اسلامی ارسال دارند و فقط تعرفه عوارض شهرداری برای جلسه آتی در دستور کار قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان علیرضا جمور و حاجعلی بحری

3- نامه شهرداری به شماره 11779/ش م ص/93 مورخ 8/9/93 در مورد مساعدت مالی برای برگزاری همایش هیئت های مذهبی به مبلغ 000/000/60 ريال از محل ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به نظر شهردار و موافقت شورا مبلغ فوق پرداخت و در متمم بودجه سال جاری پادار نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان علیرضا جمور و حاجعلی بحری

4- پیشنهاد اعضای شورا درخصوص پیگیری مصوبات مورد نظر شورای اسلامی شهر ملارد مطرح و مقرر گردید مصوباتی که جنبه عمومی دارند طی فرمی جمعبندی و در اختیار شهردار و اعضای شورا قرار گیرد تا در جلسات روزهای چهارشنبه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. ( با 13 رأی )

5- ارزیابی روند جلسه پرسش و پاسخ ( ارتباط با مردم در مساجد ) در جلسه مطرح و تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

1/5- مقرر گردید جلسات تحت عنوان دیدار مردمی اعضاء شورا و شهردار در مساجد ادامه یابد. ( با 13 رأی )

2/5- مسئولین ادارات حسب مورد و با تصویب شورا در جلسات دعوت شوند. ( با 13 رأی )

3/5- آقای کاووسی معاون امور فرهنگی شهرداری به عنوان مجری معرفی و مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.(با 13 رأی )

4/5- مقرر گردید جلسه را هیئت رئیسه شورا مدیریت نماید.( با 13 رأی )

6- نامه شهرداری به شماره 12008/ش م ص/93 مورخ 12/9/93 منضم به درخواست آقای سیدحسن طالبی مبنی بر استقرار کیوسک در سطح شهر مطرح و با توجه به اینکه برابر تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری تکلیف شهرداری درخصوص کیوسکها مشخص گردیده ، تصمیمی درخصوص نامه مذکور از سوی شورا مقدور نمی باشد. ( با 13 رأی ) 

« گردش کار تصویب »

تعداد 6 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و سومین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 19/9/93 برگزار شد در دستور جلسه قرائت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و یک فقره اعلام نظر و یک فقره رسیدگی به جلسه آتی موکول گردید./

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:48

صورتجلسه شماره 102

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد ، مرکز رسیدگی به امور مساجد مسجد خامس آل عبا (ع) ، دبستان شهریار 2 ، مشاور مالی و اداری شورا ، نامه های فرمانداری شهرستان و اداره کل بازرسی استان تهران»

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ هفدهم آذر ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 11771/ش م ص/93 مورخ 6/9/93 در مورد تقاضای اهالی ملاردویلای شمالی مبنی بر اجرای آسفالت بلوار اصلی با توجه به اعلام آمادگی برای پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال خودیاری در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری مستند به مفاد ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری نقشه های اجرایی همراه با آنالیز هزینه های ريالی و فنی طرح را ضمن ذکر مناقصه محدود به جای ترک تشریفات و با تعیین پنجاه درصد سهم خودیاری اهالی به همراه لایحه به شورا ارسال تا مجدداً مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ضمناً اعلام ردیف اعتباری پروژه از سوی شهرداری ضروری است. ( با 11 رأی ) ، مخالف : خانم نرگس مشعشعی (درخصوص استناد به ماده 16 قانون نوسازی مخالفم ، تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 2 قانون نوسازی شهرهایی شامل این قانون می شوند که ممیزی در آن صورت گرفته باشد و عوارض سطح شهر ملغی اعلام شده باشد درحالیکه هم اکنون این اتفاق در شهر ملارد صورت نگرفته است.) ، غایب : آقای علیرضا جمور

2- نامه شهرداری به شماره 11829/ش م ص/93 مورخ 8/9/93 مبنی بر تقاضای سازمان بهشت شهداء برای تخصیص مبلغ 000/000/000/25 ريال از محل ردیف 3070309302 (اعتبار پروژه احداث ساختمان اداری سازمان یاد شده ) به ردیف 3070309301 (پروژه تکمیل ساختمان مجموعه فرهنگی چندمنظوره و تجمیع ردیف های مذکور در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا با رعایت کلیه موارد قانونی اقدام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

3- نامه شهرداری به شماره 11846/ش م ص/93 مورخ 8/9/93 در مورد اعلام آمادگی آقای فیروز احدی مقدم مؤدی پرونده های ساختمانی شماره 101466 و 283 که مبلغ 747/529/357/10 ريال به شهرداری بدهکار می باشند برای خرید و تحویل آسفالت از نوع دانه بندی توپکا ( 12 – 0 ) از قرار هر تن به مبلغ 000/000/1 ريال با استانداردهای لازم و تأیید آزمایشگاهی به نمایندگی از شرکت کارخانجات آسفالت ریز در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری با رعایت کلیه موارد قانونی و آئین نامه نسبت به مورد اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

4-نامه شماره 570/024 مورخ 9/9/93 مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ملارد مبنی بر تقاضای قرض الحسنه به مبلغ 000/000/600 ريال برای احداث سرویس بهداشتی مسجد صاحب الزمان (عج) که پس از فروش یک باب منزل 57 متری عودت خواهد شد و یا خرید منزل 57 متری به قیمت روز جهت فراهم شدن زمینه مالی احداث سرویس بهداشتی مسجد یاد شده در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه به شهرداری ارجاع تا شهرداری با نظر مساعد نسبت به مورد اقدام و به شورا ارسال تا مجدداً در جلسه رسمی شورا مطرح و  اتخاذ تصمیم گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

5- نامه شماره 5/110 مورخ 1/9/93 امام جماعت محترم مسجد جامع خامس آل عبا(ع) شهر ملارد مبنی بر تقاضای پرداخت غرامت به علت قرار گرفتن حدود یک هزار مترمربع از ملک مسجد واقع در ملارد ، بلوار رسول اکرم (ص) ، ابتدای خیابان ایثارگران ، مدرسه علاقه بند ( اهدایی آقای محسن عبدالملکی) در طرح تعریض خیابان و کوچه در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا با نظر مساعد نسبت به تنظیم لایحه و ارسال به شورا اقدام و در جلسه رسمی شورا مجدداً رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. ( با 12 رأی ) ، مخالف : خانم نرگس مشعشعی ، غایب : آقای علیرضا جمور

6- نامه شماره 75 مورخ 9/9/93 انجمن اولیاء و مربیان دبستان استاد شهریار 2 مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ 000/000/5 ريال جهت هزینه های جاری مدرسه در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه و  مشخص نمودن ردیف اعتباری به شهرداری ارجاع و شهرداری لایحه را به شورا ارسال تا مجدداً مورد رسیدگی و  اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 11 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات ( علت مخالفت : درخواست دبستان از طریق اداره آموزش و پرورش ارسال گردد) ، غایب : آقای علیرضا جمور

7- نامه شماره 2156/50 مورخ 12/9/93 مشاور مالی و اداری شورا در مورد عملکرد مالی بودجه مصوب سال 93 سازمان تاکسیرانی در جلسه مطرح و مقرر گردید مشاور مالی و اداری شورا نسبت به موارد زیر پیگیری و سپس نتیجه را کتباً به شورا اعلام نماید :

1/7- انحراف انجام گرفته قید شده در بند دوم گزارش بابت چه قراردادهایی بوده به تفکیک بررسی و اعلام شود.

2/7- میزان انحراف به چه میزان بوده ، مشخصاً بررسی و رقم ريالی آن اعلام گردد.

3/7- سایر ابهامات بیلان عملکرد سازمان مذکور نیز بررسی و اعلام گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

8- نامه شهرداری به شماره 12005/ش م ص/93 مورخ 12/9/93 مبنی بر تقاضای مساعدت مالی به دبستان پسرانه استاد حالت 2 به مبلغ 000/000/20 ريال جهت تعمیر سرویس های بهداشتی دانش آموزان از محل برنامه 306 پروژه 3060909302 وظیفه عمران شهری در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای علیرضا جمور و خانم الهه حیات بینی

9- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 7092/1/5800 مورخ 13/9/93 درخصوص تقاضای رفع ابهام از بندهای سوم و چهارم صورتجلسه 94 مورخ 29/8/93 شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید :

1/9- آقای عشایرپور ضمن حضور در جلسه کمیته تطبیق نسبت به موضوع مورد ابهام در مورد بند چهارم صورتجلسه 94 مورخ 29/8/93 (تصویر ضمیمه) توضیحات لازم را ارائه نماید.

2/9- بند سوم صورتجلسه 94 مورخ 29/8/93 (تصویر ضمیمه) مقرر گردید به شهرداری اعلام شود نظریه کمیسیون ماده 5 را دریافت نماید.

10- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 7091/1/5800 مورخ 13/9/93 درخصوص تقاضای رفع ابهام از بند پنجم صورتجلسه 95 مورخ 4/9/93 شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید : آقای عشایرپور به همراه مدارک لازم در جلسه کمیته تطبیق حاضر و توضیحات لازم را ارائه نماید. (تصویر بند 5 صورتجلسه 95 مورخ 4/9/93 ضمیمه می باشد)

11- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 7090/1/5800 مورخ 13/9/93 درخصوص تقاضای رفع ابهام از بند چهارم صورتجلسه 97 مورخ 3/9/93 در جلسه مطرح و مقرر گردید : مراتب به شهرداری اعلام تا ردیف های اعتباری را کتباً به شورا ارسال و در ردیف های بند چهارم صورتجلسه 97 شورا مورخ 3/9/93 ثبت گردد.  (تصویر بند چهارم صورتجلسه 97 ضمیمه است)

12- پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر حمایت همه جانبه از جامعه معلولان و دانش آموزان استثنایی مبنی بر کمک مالی به مبلغ 000/000/50 ريال مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا شهرداری طبق سنوات گذشته ضمن تعیین  ردیف اعتباری نسبت به تنظیم لایحه و ارسال به شورا جهت اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقایان سیدکاظم زمانی و علیرضا جمور

« گردش کار تصویب »

تعداد 20 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای شهر ملارد ثبت و در یکصد و دومین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 17/9/93 برگزار شد در دستور جلسه قرائت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 12 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، با 4 فقره رفع ابهام فرمانداری و 5 فقره جهت اطلاع و رعایت مفاد  قرائت گردید. همچنین تعداد 4 فقره جهت تنظیم لایحه به شهرداری ملارد ارجاع و 2 فقره به بررسی و اتخاذ تصمیم  با حضور شهردار موکول گردید. 1 فقره نیز جهت رفع نقص و گزارش نتیجه به شورا به مشاور مالی و اداری شورا ارجاع گردید./

یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 03:54

صورتجلسه شماره 101

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد ، موسسه فرهنگی نسیم حیات و اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصدویکمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ دوازدهم آذر ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها :

1-     آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- تأکید به شهردار ، نامه هایی که در پاسخ درخواستهای شورا از سوی شهرداری صادر می گردد لازم است از صراحت لازم برخودار و قانع کننده باشد.

2/1- تأکید به شهردار برای تنظیم لایحه جداگانه به منظور معافیت وصول عوارض صدور پروانه احداث بیمارستان با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت موضوع و نیاز شهروندان ملارد

3/1- یادآوری به اعضا شورا جهت شرکت در مراسم یادواره شهدا در مارلیک

2- آقای عوض عشایرپور نایب رئیس شورا :

1/2- تأکید به شهردار برای تنظیم لیست اسامی کلیه مهندسین ناظر ساختمانی بومی عضو سازمان نظام مهندسی و ارسال به شورا

3- خانم معصومه بیات عضو شورا :

1/3- شهردار در مورد آخرین نتیجه بیمه ساختمانی توضیح بدهد.

2/3-با توجه به اینکه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد جهت همراهی با سیاست کلان دولت و همسویی با آن شکل می گیرند ، لازم است از سوی شورا و شهرداری حمایت شوند.

3/3- علاقه مندان به این امر از سوی اعضاء معرفی شوند تا مراحل قانونی پیگیری شود.

4- آقای دکتر سیدکاظم زمانی عضو شورا :

1/4- تأکید به شهردار برای تسریع در تحویل زمین بیمارستان با تعیین چهار جهت اصلی و مساعدت لازم برای صدور پروانه احداث

2/4- تأکید به شهردار برای تسریع در پرداخت پول به پیمانکار پسماند جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران

3/4- از اعضای شورا و شهردار تقاضا نمودند موضوع کارگروه درآمد ثابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

5- خانم الهه حیات بینی عضو شورا :

1/5- سازمان اتوبوسرانی حداقل 30% اتوبوسها را در مالکیت سازمان برای موارد ضروری در مالکیت خود حفظ نماید و همچنین درصورت داشتن سهمیه جدید اتوبوس از استان اتوبوسهای جدید نیز در ملکیت سازمان باقی بماند.

2/5- تأکید به شهردار برای جلوگیری از واگذاری مابقی اتوبوسها برای تحقق بند 1/5

3/5- تأکید به شهردار برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بیشتر بین کمیسیونهای ماده 100 به منظور پیشرفت سریعتر امور مربوط به کمیسیونها و تحقق اهداف شهرداری و شورا

6- خانم نرگس مشعشعی عضو شورا :

1/6- در موضوع مذاکرات جلسه دقت شود با رعایت امانتداری اهم مطالب عنوان شده قید گردد.

2/6- موضوع تشکلهای مردم نهاد با توجه به چالش های موجود نیاز هست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

3/6- در مورد ارسال نامه به سازمان نظام مهندسی از سوی رئیس شورا بدون هماهنگی با اعضاء شورا اعتراض نمودند.

7- آقای محبوب اکبری عضو شورا :

1/7- تأکید به شهردار برای پیگیری و اقدام سریع و قانونی پرونده ساختمانی تعاونیهای یازده گانه

2/7-موضوع تراکم در پرونده های تعاونیهای یازده گانه در متن توافقنامه قید شود.

3/7- در احداث بنا در قطعه زمین واگذاری به سازمان میادین میوه و تره بار حداقل دو طبقه تالار دیده شود.

4/7- به پیمانکار فضای سبز زمان طولانی است پول پرداخت نشده در پرداخت پول برای تسریع در پرداخت حقوق کارگران و پیشرفت امور اجرایی محوله به پیمانکار اقدام شود.

5/7- مشکل نقشه ها در مورد تعاونیهای 11 گانه توسط شهرداری برطرف شود.

8- آقای حاجعلی بحری عضو شورا :

1/8-  تأکید به شهردار برای تکمیل جدولگذاری بلوار رسول اکرم (ص)

2/8- تأکید به شهردار برای تسریع در پرداخت اعتبارات در فصل کمکهای شهرداری به سازمانهای تابعه

3/8- تأکید به شهردار در مورد تسریع در پرداخت سهم کتابخانه از درآمد شهرداری

4/8- شهرداری تلاش نماید در موضوع احداث کتابخانه ها در موضوع سهم در نظر گرفته شده از درآمد شهرداری عمل نماید.

5/8- تأکید به شهردار برای پرداخت هزینه استاد در موسسات اجتماعی ، مساعدت به موسسه نسیم حیات و تبدیل نام پارک به بوستان

9- آقای سیدعلی مرزانی عضو شورا :

1/9- تأکید به شهردار برای کمک به موسسه نسیم حیات توجه ویژه مبذول گردد.

 10- جناب آقای علی اکبر خراسانی شهردار ملارد :

1/10- از شورا تقاضا نمودند به لحاظ عدم امکان تخفیف در موضوع عوارض از ارسال نامه برای منظور فوق به شهرداری اجتناب نمایند.

2/10- در مورد سازمان مهندسی و مهندسین ناظر عضو سازمان و نحوه توزیع نقشه ها توضیحاتی را به اعضاء شورا ارائه نمودند.

3/10- مهندسین که در ملارد ساکن یا شاغل باشند بومی محسوب می گردند. 

4/10- از شورا تقاضا نمودند در موضوع مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی به شهرداری کمک نمایند تا این موضوع مدیریت شود.

5/10- آقای شهردار گزارشی را از میزان متراژ بناهایی که در سه ساله اخیر از سوی شهرداری پروانه احداث صادر شده به شورا ارائه و ضمن مقایسه آمار سالهای 91 و 92 و شش ماهه اول سال 93 رکود حاکم بر این موضوع را به اعضای شورا اعلام نمودند.

6/10- آقای شهردار از میزان دریافت و جذب اعتبارات استانی در فصل های مختلف اعم از ارزش افزوده ، اعتبار برای احداث فرهنگسرا ، اعتبار از محل جرائم راهنمایی و رانندگی و مقایسه آن با سالهای قبل اعلام نمودند در موضوع ارزش افزوده 37% نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

7/10- نمایندگانی که پیگیر موضوع احداث ساختمان بیمارستان ملارد هستند برای صدور پروانه احداث لازم است به شهرداری نقشه های مربوطه را ارائه دهند.

8/10- آقای شهردار درخصوص نحوه خصوصی سازی اتوبوسها و در مورد تأکید خانم حیات بینی مبنی بر حفظ مالکیت تعدادی از اتوبوسها موضوع را تأیید نمودند.

9/10- آقای شهردار اعلام نمودند درخصوص بیمه ساختمانی مربوط به احداث پروانه های ساختمانی در اثر تلاش و رایزنی شهرداران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحمدا.. تجدید نظر شده و موضوع در شورای نگهباندر حال بررسی است.

10/10- شهرداری موضوع تعاونیهای 11 گانه را در جلسه مشترک با تعاونیها پیگیری و مشکل را برطرف خواهد نمود.

11/10- در موضوع زمین واگذاری به سازمان میادین میوه و تره بار امکان احداث یک طبقه تالار وجود دارد.

12/10- نقشه ها آماده ارسال به شورا می باشد. (تعاونیها)

ـ توافقات انجام گرفته پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

·    1- شهردار تا مورخ 20/9/93 تصاویر کلیه قراردادها و ریزپرداخت قراردادها موضوع نامه شماره 2111/56 مورخ 11/9/93 را به شورا ارسال نماید.

·         2- از سوی شورا به لحاظ امکان پذیر نبودن تخفیف در عوارض نامه ای به شهرداری در این خصوص ارسال نشود.

·          3- شهرداری لیست اسامی کلیه مهندسین ناظر بومی سازمان نظام مهندسی را به شورا ارسال نماید.

·         4- شهرداری درخصوص تحویل زمین و صدور پروانه احداث بیمارستان ملارد تسریع نماید.

·    5- شهرداری در مورد معافیت عوارض ، احداث پروانه ساختمان بیمارستان ملارد به لحاظ نیاز ضروری شهر و شهروندان لایحه جداگانه ای به شورا ارسال دارد.

·    6- پاسخ نامه های شهرداری به شورا در مورد درخواست بیلان عملکرد شهرداری در موضوعات مختلف از صراحت لازم بخوردار و قانع کننده و گویای نتایج باشد.

·    7- شهرداری تعدادی از اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی را در موضوع خصوصی سازی برای موارد ضروری با حفظ مالکیت در سازمان نگهداری نماید.

·         8- شهرداری در احداث بنا بر روی قطعه واگذاری به سازمان میادین میوه و تره بار یک طبقه تالار احداث نماید.

·    9- شهرداری در پرداخت اعتبارات پیش بینی شده به سازمانهای تابعه در ردیف کمک های شهرداری و پرداخت مطالبات پیمانکاران تسریع لازم به عمل آورد.

مصوبات جلسه :

1- در اجرای بند 13 مصوبات جلسه شماره 94 و نامه شماره 2105/45 مورخ 10/9/93 در دبیرخانه شورای اسلامی مبنی بر انتخاب تیم کارشناسی شورا از کارشناسان معرفی شده در جلسه مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

1/1- کارشناس کمیسیون بهداشت و درمان : خانم حیدری میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس کمیسیون

2/1- کارشناس کمیسیون بانوان : خانم سمیه سلگی از شهرداری ملارد ، میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس کمیسیون

3/1- کارشناس عمران : آقای زرگر از فرمانداری شهرستان ملارد ، میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس شورا 

4/1- کارشناس برنامه و بودجه : آقای حیدری از شهرداری ملارد ، میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس کمیسیون

5/1- کارشناس کمیسیون شهرسازی : خانم مریم حاجی مقصودی از شهرداری ملارد ، میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس شورا

6/1- کارشناس کمیسیون حقوقی : آقای مهدی محمدبیگی ، میزان حضور در شورا به تشخیص رئیس کمیسیون

7/1- کارشناس کمیسیون فرهنگی آقای کاووسی ، میزان حضور درشورا به تشخیص رئیس کمیسیون ( با 13 رأی )

2-پیشنهاد مدیرعامل موسسه فرهنگی ، نیکوکاری نسیم حیات به شماره 911044 مورخ 12/7/93 در مورد تقاضای کمک مصالح ساختمانی برای تکمیل ساختمان موسسه در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی مقرر شد جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )

3- پیشنهاد مدیرعامل موسسه فرهنگی نیکوکاری نسیم حیات به شماره 911045 مورخ 15/7/93 در مورد تقاضای مساعدت مالی برای تکمیل ساختمان موسسه در جلسه مطرح و مقرر شد جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )

4-پیشنهاد اداره آموزش و پرورش ملارد به شماره 103/13154/1253 مورخ 28/8/93 در مورد تقاضای مساعدت مالی به جشن عاطفه ها منضم به نامه آموزشگاه احرار 1 در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا ( با تعیین ردیف اعتباری ) به شهرداری ارجاع شود. ( با 13 رأی )

5- پیشنهاد اداره آموزش و پرورش ملارد به شماره 500/12780/1253 مورخ 22/8/93 منضم به تصویر نامه مدیریت دبستان علاقبند در مورد مساعدت مالی در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه مخالفت گردید. ( با 9 رأی ) ، موافقین : آقایان حسین بیات ، عوض عشایرپور ، سیدمهدی سیدلر و حاجعلی بحری

6- نامه شهرداری به شماره 11409/ش م ص/93 مورخ 28/8/93 در مورد تقاضای مجوز برای مساعدت مالی به آقای عبدا... خزایی بدلیل داشتن فرزندان سه قلو و عدم توانایی تأمین مخارج زندگی به مبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون بهداشت و درمان مورد تصویب قرار گرفت. ( با 13 رأی )

7- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا در مورد تنظیم و ارسال نامه جهت تقدیر و تشکر از دادستان محترم ملارد جناب آقای جبله و فرماندهی محترم انتظامی شهرستان ملارد جناب سرهنگ همتی به لحاظ برخورد قاطع قانونی  با عاملین ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر در جلسه مطرح و متن نامه مورد تصویب قرار گرفت تا ارسال گردد. همچنین متن نامه در مورد ارتقاء امکانات سازمان جهاد کشاورزی با عنوان فرمانداری با ذکر رونوشتهای آن قرائت و مورد تصویب قرار گرفت تا ارسال شود. ( با 8 رأی ) ، مخالفین ( با نامه به فرمانداری درخصوص جهاد کشاورزی ) : خانم نرگس مشعشعی و آقای محبوب اکبری ، غایبین : آقای سیدعلی مرزانی ، داور حضرت پور و علیرضا جمور 

« گردش کار تصویب »

تعداد 10 فقره لایحه و پیشنهاد و گزارش از شهرداری ، اعضای شورا ، مشاور و ناظر فنی شورا ، نامه فرمانداری شهرستان ملارد وصول و در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصد و یکمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 12/9/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 3 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، با 1 فقره مخالفت و 3 فقره ارجاع به شهرداری برای تنظیم لایحه جدید و ارسال به شورا ، 2 فقره به رسیدگی با حضور شهردار موکول و 1 فقره نیز در جلسه جهت اطلاع اعضاء قرائت گردید./

دوشنبه, 17 آذر 1393 ساعت 02:39

صورتجلسه شماره 100

 بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد ، مشاور مالی و اداری شورا ، ناظر فنی شورا و نامه فرمانداری ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصدمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ دهم آذر ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها :

1- آقای دکتر سیدمحمدکاظم زمانی عضو شورا :

1/1- تأکید به پیگیری مصوبات شورا که اجرایی نشده طی نامه ای با امضاء جمع اعضاء شورا از شهرداری صورت گیرد.

2/1- مدیران عامل سازمانها برای دعوت به جلسات از طریق شهردار انجام پذیرد و مستقیماً دعوتنامه از شورا ارسال نگردد.

2- آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/2- ارسال دعوتنامه به صورت مستقیم به مدیرعاملان با قوانین مغایرتی ندارد و کار درستی است.

2/2- برابر بخشنامه ممهور نمودن برگه های درخواست مراجعین به اعضاء شورا توسط هر یک از اعضاء ممنوع است.

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 10295/ش م ص/93 مورخ 26/7/93 منضم به گزارش شماره 3447/د/93مورخ 16/7/93 سرپرست حوزه معاونت فنی و شهرسازی درخصوص پرونده شماره 31117 مربوط به ملکخانم فریبا صباحی زاده مبنی بر تقاضای مجوز برای استرداد مبلغ 135/305/78 ريال از محل حساب مازاد سالهای قبل مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمرانی شورا مورد تصویب قرار گرفت.( با 11 رأی )  غایبین : آقای علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی

2- نامه شهرداری به شماره 11344/ش م ص/93 مورخ 27/8/93 منضم به تصویر نامه شماره 40009/42/93مورخ 1/7/93 مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر تقاضای معرفی یک نفرکارشناس خبره (به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی ) به هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری در جلسه مطرح و با توجه به نظر شورا ( مبنی بر لزوم حضور تعداد دو نفر از اعضاء شورا با معرفی شورادر هیئت مذکور )  لایحه شهرداری مورد تصویب قرار نگرفت. ( با 6 رأی ) ، موافقین : آقایان سیدعلی مرزانی ، داور حضرت پور ، سیدکاظم زمانی ، محبوب اکبری و خانم الهه حیات بینی ، غایبین : آقای علیرضا جمور و   خانم نرگس مشعشعی

3- گزارش ناظر و مشاور فنی شورا مثبوت به شماره 1832/56 مورخ 28/8/93 در دبیرخانه شورای اسلامی  در مورد پروژه های عمرانی در حال اجراء در سطح شهر در چهار برگ در جلسه مطرح و به کمیسیون عمران شورا ارجاع گردید تا نواقص از طریق کمیسیون اخیرالذکر به شهرداری ابلاغ ، پاسخ لازم را از شهرداری دریافتو به جلسه شورا ارائه نماید.( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

4- نامه شهرداری به شماره 11279/ش م ص/93 مورخ 26/8/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 15022 متعلق به آقای بیگدلوی مجرد مبنی بر اعلام جریان ثبتی پلاک 1469 در جلسه مطرح و رسیدگی و تصمیم گیری قطعیبه جلسه بعدی با حضور شهردار موکول گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان داور حضرت پور و علیرضا جمور

5- نامه شهرداری به شماره 11468/ش م ص/93 مورخ 29/8/93 در مورد اعلام محل اجرای عملیات عمرانیدو ماه آینده اعم از آسفالت ، ابنیه ، جدول گذاری در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران شورا اولویت پروژه های ذیل الذکر مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری به ردیف های اعلام شده اضافه و اجرا نماید :

1/5- تکمیل ساختمان پایگاه شهید عقیلی در بند ( 2 – 2 ) منظور و اقدام شود.

2/5- با توجه به اعلام آمادگی پرداخت 50% مبلغ هزینه پروژه آسفالت خیابان اطلس در شرق سرآسیاب در اولویت بعدی در ردیف مربوطه قرار گیرد و اجرا شود.

3/5- با توجه به نیاز ضروری خیابان ورزش و با عنایت به انجام جدولگذاری در ردیف 3-3 گزارش دیده شده آسفالت خیابان فوق الذکر نیز در اولویت قرار گیرد و اجراء شود.

4/5- با توجه به اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری ملاردویلای شمالی و اعلام آمادگی اهالی برای پرداخت هزینه 50% آسفالت معبر فوق در ردیف ( 1-16 ) گزارش منظور و اجرا شود.

5/5- ردیف های ( 2-2 ) الی ( 5-2 ) به ردیف 3 انتقال و اجرا شود.

6/5- عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار شهید راغب در ردیف ( 1-17 ) گزارش منظور و اجرا شود.( با 13 رأی )

6- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 6576/1/5800 مورخ 28/8/93 منضم به تصویر صورتجلسهمورخ 25/8/93 ستاد ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفتتا آقای کبیری مسئول پیگیری مصوبات شورا متن نامه ای را با عنوان فرمانداری شهرستان ملارد تنظیم و از فرمانداری تقاضا شود با توجه به اینکه متولی حفظ و نگهداری اراضی کشاورزی و باغات واقع در محدوده حریم ، سازمان جهاد کشاورزی می باشد به نحو مقتضی نسبت به ارتقاء توانایی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجازاعم از نیرو و تجهیزات و ماشین آلات اقدام لازم معمول دارد. ( با 11 رأی ) ، مخالفین : آقای محبوب اکبری و خانم نرگس مشعشعی (علت مخالفت : با توجه به تشکیل ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز با مدیریت فرمانداری و ضرورت تشکیل این ستاد و آگاهی فرمانداری از نواقص و کاستی ها و اهمال کاری ها ارسال نامه نه ضروریبه نظر می رسد و نه لازم و پیگیری این مسأله از طریق نماینده شورای شهر و ستاد کافی است)                      

7- نامه شهرداری به شماره 11477/ش م ص/93 مورخ 1/9/93 منضم به تصویر نامه شماره 3867/د/93مورخ 8/8/93 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی در مورد تقاضای مجوز فروش باکس های فرسوده از طریق برگزاری مزایده در جلسه مطرح و به تصویب رسید تا با رعایت مفاد ماده 13 ائین نامه مالی شهرداری اقدام گردد.   ( با 13 رأی ) 

8- پیشنهاد مشاور مالی و اداری شورا مثبوت به شماره 1910/45 مورخ 2/9/93 منضم به نامه آقای مرزانیعضو شورای اسلامی مثبوت 1556/45 مورخ 15/8/93 در مورد پرداخت حق حضور و اضافه کاری ماهیانه اعضای نیمه وقت شورا در جلسه مطرح و تصویب گردید تا به شرط پیش بینی در بودجه سال 93 و رعایت متن آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شورای اسلامی مصوبه 2/9/1384 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی اقدام گردد و اصلاحات لازم درلخصوص نحوه میزان پرداختی به اعضای شورا توسط آقای اسدیمشاور اداری و مالی انجام و عملیاتی گردد. ( با 13 رأی )

9- نامه شهرداری به شماره 11557/ش م ص/93 مورخ 2/9/93 در مورد تقاضای مجوز برای مساعدت مالیبه آقای محمدرضا سوادکوهی دونده پیشکسوت ملارد به مبلغ 000/000/5 ريال از محل اعتبارات ماده 17ردیف 417701 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( با 13 رأی )

10- نامه شهرداری به شماره 11558/ش م ص/93 مورخ 2/9/93 منضم به تصویر نامه شماره 4688/1/5800 مورخ 29/6/93 فرمانداری شهرستان ملارد در مورد تقاضای مجوز برای تأمین و پرداخت هزینه های مراسم  هفته دفاع مقدس به مبلغ 000/000/90 ريال از محل اعتبارات ماده 6 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری و  پادار نمودن آن در اصلاح و متمم بودجه سال جاری در جلسه مطرح و تصویب گردید. ضمناً به شهرداریمتذکر می گردد در اینگونه موارد نسبت به ارسال لایحه قبل از اتمام موعد مقرر اقدام نماید. ( با 13 رأی )

11- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا مثبوت به شماره 1954/45 مورخ 4/9/93 منضم به تصویر فرم بازدید مشترک اعضاء شورا و شهردار از سطح شهر در روزهای پنجشنبه هر هفته و ارائه نظرات و پیشنهادات به دبیرخانه برای طرح در جلسات روز چهارشنبه ، در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( با 13 رأی )

12- نامه شهرداری ملارد به شماره 11692/ش م ص/93 مورخ 5/9/93 منظم به مفاد بند ( 8-7 ) بخشنامه بودجه سال 93 در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به هر یک از اعضای شورا که امکان تأمین خودرو و لوازم کاری موردنظر  در بخشنامه فراهم نمی باشد به مبلغ ماهیانه 000/000/10 ريال از محل اعتبارات ماده 4 ردیف 204404 وظیفه خدمات اداری در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا برای کلیه اعضاء شورا از مورخ یکم فروردین سال 93 به بعد اجرا شود. ( با 12 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات

13- گزارش مشاور اداری مالی شورا مثبوت بشماره 2020/47 مورخ 6/9/93 در دبیرخانه شورا مبنی بر اعلام نظر در مورد عملکرد شش ماهه اول سال 1393 بودجه مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ملارد بشماره 75/س م ص/93 مورخه 30/7/93 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 13 رأی )

14- گزارش مشاور اداری مالی شورا مثبوت بشماره 2022/50 مورخ 6/9/93 در دبیرخانه شورا مبنی بر اعلام نظر در مورد عملکرد شش ماهه اول سال 1393 سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد بشماره 577/س ا ص/93مورخه 14/8/93 بودجه مصوب سازمان مذکور مطرح و مقرر شد آقای اسدی مشاور اداری و مالی شورا جهترفع نواقص ذکر شده با سازمان مرتبط مکاتبه و پس از حصول نتیجه مراتب را به شورا گزارش نماید.( با 13 رأی )

15- گزارش مشاور اداری مالی شورا مثبوت بشماره 2023/50 مورخ 6/9/93 در دبیرخانه شورا مبنی بر اعلام نظر در مورد اصلاح ماده 24 اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد براساس بخشنامه شماره 34/3/83294مورخ 1/7/86 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مطرح و مورد تصوب قرار گرفت تا سازمان های اتوبوسرانی و بهشت شهدای ملارد ، تاکسیرانی ، آتش نشانی ، پارکها و فضای سبز نسبت به اصلاح مورد ذکر شده (حذف حسابرس و کفایت بازرس) پس از رعایت مفاد بند پانزدهم از ماده 71 قانون وظایف شورا (طرح در جلسه شورای سازمان و تأیید مصوبه شورای سازمان توسط شورای شهر و تصویب وزارت کشور) اقدام نمایند.( با 13 رأی )

16- گزارش مشاور اداری مالی شورا مثبوت بشماره 2024/47 مورخ 6/9/93 در دبیرخانه شورا مبنی بر اعلام نظر در مورد عملکرد شش ماهه اول سال 1393 بودجه مصوب سال 93 سازمان بهشت شهدای ملارد بشماره128/س ب د/93 مورخ 6/8/93 مطرح و مقرر شد آقای اسدی مشاور اداری مالی شورا جهت رفع نواقص ذکر شده با سازمان مرتبط مکاتبه و پس از حصول نتیجه مراتب را به شورا گزارش نماید. ( با 13 رأی )

17- پیشنهاد اعضای شورا مثبوت بشماره 2041/79 مورخ 8/9/93 در دبیرخانه شورا در مورد مساعدت مالیبه آقای علی زرین فر قهرمان جهان موی تای مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری ملارد نسبت به تنظیم لایحه با مشخص نمودن میزان مبلغ و ماده و ردیف اعتبار و ارسال به شورا جهت اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نماید. ضمناً متقاضی آقای علی زرین فر تا ارسال لایحه شهرداری ، نامه رسمی از نهاد مربوطه مبنی بر تأیید قهرمانی خود به شورا ارائه دهد. ( با 13 رأی )

18-پیشنهاد اعضای شورا در مورد ضرورت اختصاص جلسه در روزهای چهارشنبه به منظور پیگیری مصوباتی  که اجرایی نشده و نامه هایی که در موقع مقرر پاسخ به شورا واصل نگردیده و لوایح شهرداری که برایتصمیم گیری نهایی نیاز به توضیح حضوری شهردار دارد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً برای تصویب لوایح و پیشنهادهای وصولی درصورت نیاز ، جلسه فوق العاده شورا به غیر از روزهای دوشنبه و چهارشنبهبنا به تشخیص رئیس شورا برگزار خواهد شد. ( با 13 رأی

« گردش کار تصویب »

تعداد 18 فقره لایحه و پیشنهاد و گزارش از شهرداری ، اعضای شورا ، مشاور و ناظر فنی شورا ، نامه فرمانداری شهرستان ملارد وصول و در دبیرخانه شورا ثبت و در یکصدمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبهمورخ 10/9/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصدمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 13 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و 2 فقره به کمیسیون عمران و مسئول پیگیری مصوبات ارجاع و 1 فقره مخالفت و 1 فقره به تصمیم گیری نهایی با حضور شهردار و 1 فقره نیز جهت تنظیم لایحه و ارسال به شورا ، به شهرداریارجاع گردید./

دوشنبه, 17 آذر 1393 ساعت 02:12

صورتجلسه شماره 99

                    « بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد  »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  نود و نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ پنجم آذر ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها :

1-گزارش شماره 11471/ش م ص/93 مورخ 1/9/93 شهرداری ملارد از عملکرد ماهیانه واحد کنترل و نظارت              از مورخ 26/7/93 لغایت 25/8/93 به شرح زیر قرائت شد :

1/1- جمع آوری اموال غیرمجاز   86   مورد

2/1- تعطیلی ساخت و ساز غیرمجاز (اخطاریه)405  مورد

3/1- توقیف مصالح غیرمجاز2مورد

4/1- رفع آثار ساخت و ساز غیرمجاز   89  مورد              

2- گزارش شماره 11470/ش م ص/93 مورخ 1/9/93 شهرداری ملارد از عملکرد هفتگی واحد کنترل و نظارت از مورخ 17/8/93 لغایت 23/8/93 به شرح زیر قرائت شد :

1/2-جمع آوری اموال غیرمجاز تعداد    17   مورد

2/2- تعطیلی ساخت و ساز غیرمجاز (اخطاریه )    94   مورد

3/2- رفع آثار ساخت و ساز غیرمجاز   15   مورد

3- نامه شورا به شماره 1824/31 مورخ 28/8/93 با عنوان شهردار ملارد در 31 بند تذکر به شهردار در جلسه مطرح و آقای علی اکبر خراسانی توضیحات لازم را ارائه و اعلام نمودند در مورخ 6/9/93 روز پنجشنبه تا پایانوقت اداری پاسخ کتبی خود را نیز به شورا ارسال می نماید.

ـ توافقات انجام گرفته پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

·     1- مقرر گردید با توجه به اعلام نیاز ضروری شهرداری ملارد طی نامه شماره 11679/ش م ص/93 مورخ 4/9/93 برای بهنگام نمودن نقشه های هوایی از سوی شهرداری اعتبار موردنیاز در ردیف مربوطه برای سال 1393 برآورد و ضمن پادار نمودن در متمم بودجه سالجاری لایحه مربوطه را به شورا ارسال تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

·     2- مقرر گردید با توجه به مفاد پاراگراف آخر نامه شاره 11679/ش م ص/93 مورخ 4/9/93 مثبوت به شماره 1993/67 مورخ 5/9/93 در دبیرخانه شورا (تصویر پیوست) در مورد انتخاب شرکت برای واضح نمودن نقشه های ماهواره ای  شهرداری ضمن برآورد اعتبار لازم و پادار نمودن در متمم بودجه سال 1393 با قید فوریت لایحه مربوطه را تنظیم و به شورا ارسال تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

·      3- مقرر گردید کپی کلیه اسناد مالکیت قدرالسهم شهرداری که در اثر توافقات با مالکین موضوع بند نهم نامه شماره 1824/31 مورخ 28/8/93 شورا که حسب اظهارات آقای شهردار تعداد دهها فقره به نام شهرداری انتقال و در دفتر املاک ثبت گردیده طی نامه رسمی به شورا ارسال شود.

  4- با توجه به غیرقابل بهره برداری بودن گزارشات ارسالی شهرداری از عملکرد واحد کنترل نظارت ، مقرر گردید شهرداری گزارشات روزانه ساخت و سازها و واحد کنترل نظارت را به تفکیک نوع برخورد صورت گرفته به شورا ارسال نماید.

مصوبات جلسه :

1-پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا در مورد چگونگی برگزاری جلسه ارتباط مردمی اعضاء شورا و  شهردار ملارد در مساجد شهر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا در روزهای چهارشنبه بعد از برگزاری نماز مغرب و عشاء برابر زمان بندی توسط رئیس شورا انجام گیرد. ( با 13 رأی )  

2- نامه شورای اسلامی شهرستان ملارد به شماره 164/4/م/ش مورخ 3/7/93 منضم به نامه شماره 714/21/93 مورخ 29/5/93 رئیس شورای اسلامی استان تهران درخصوص تمهیدات مقتضی به منظور توسعه دسترسیروشن دلان عزیز جامعه و رفع نیازهای شهروندان دارای معلولیت بینایی از طریق شهرداریها با فراهم نمودنبعضی امکانات از قبیل نرم افزارهای گویا و صفحه خوان فارسی ، سخت افزارهای ویژه نظیر نمایشگرهای بریل و نقشه های برجسته قابل نصب برروی رایانه های شخصی و .. با هماهنگی شرکت های دانش بیان در جلسه مطرح و جهت بررسی و اقدام مقتضی به کمیسیون تلفیق شورا ارجاع گردید. ( با 13 رأی )

3- نامه شهرداری بشماره 2805/د/93 مورخ 16/6/93 منضم به نامه شماره 789/دآس/93 مورخ 18/5/93  سازمان آتش نشانی درخصوص خرید تجهیزات موردنیاز به مبلغ 000/000/000/5 ريال از محل اعتباراتبرنامه 304 پروژه 3040109302 وظیفه عمران شهری ( 000/000/000/2 ريال) و برنامه 309 پروژه 30910009302 وظیفه عمران شهری ( 000/000/000/3 ريال ) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

4- نامه شهرداری به شماره 11007/ش م ص/93 مورخ 20/8/93 درخصوص ترميم حقوق و حق مسؤليتمعاونت ها ، مديران ارشد و مسئولين واحدها به دليل مشغله وحجم بسيار بالاي كاري و لزوم انجام وظيفه در گاهي اوقات تا پاسي از شب از محل اعتبارات ماده 2 رديف 102112 وظيفه خدمات اداري و شهري بصورت ماهيانه به شرح ذيل :

1/4- معاونتها ( اداري و مالي- خدمات شهري – فني و عمراني – فني و شهرسازي ) به مبلغ 000/000/10 ريال

2/4- مديران ارشد ( حراست – بازرسي – مالي – اداري- حمل و نقل وترافيك – فرهنگي و اجتماعي- درآمد )به مبلغ 000/000/10 ريال

3/4- مسؤلين واحدها  به صلاحديد اينجانب تا سقف 000/000/3 ريال براي حدود 30 نفر

در جلسه مطرح و به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع گردید تا ضمن احصاء کلیه اطلاعات لازم اعم از  میزان حقوق معاونین و مدیران عامل در جلسه بعدی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. ( با 12 رأی )  غایب : آقای حاجعلی بحری

5- پیشنهاد شماره 1948/33 مورخ 3/9/93 آقای حسین بیات رئیس شورا در مورد فرایند تغییر کاربری و تفکیک اراضی 196 هکتاری آقای مهندس ترقی به شماره پلاک ثبتی 7191/43 و شماره پرونده 16032 و انتقال اسناد مالکیت قدرالسهم شهرداری به علت عدم حصول نتیجه نهایی تاکنون و به مصلحت نبودن ادامه روند کنونی و لزوم احقاق حقوق قانونی شهرداری در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت و متعاقباً براساس پیشنهاد شهرداری  تا مورخ 29/9/93 به شهرداری مهلت داده شد برای تعیین تکلیف قطعی اقدام نماید و درصورت عدم حصول نتیجه در مهلت تعیین شده پیشنهاد آقای حسین بیات عملی و از ادامه هرگونه فعالیت در اراضی مذکور جلوگیری گردد.( با 11 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات و محمد خلج (با دادن هر مهلتی در این خصوص مخالف بودهو با اصل پیشنهاد ارائه شده به شماره مذکور موافق می باشند)                      

6- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا مثبوت به شماره 1949/33 مورخ 3/9/93 درخصوص پرونده 7285 (پارک شهر) مربوط به آقای حمیدی زاده به علت عدم وصول پاسخ از شهرداری در زمان مقرر مستند به تصمیم شورا در جلسه شماره 98 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری ضمن جلوگیری از هرگونه اقدام در مورد ملک نامبرده به شماره پرونده 7285 اقدام قضایی جهت وصول مطالبات خود به عمل آورد و ضمن ارسال رونوشت از اقدام قضایی به شورا گزارش مستمر نتایج حاصله را نیز به شورا ارسال نماید. ( با 13 رأی ) 

« گردش کار تصویب »

تعداد 6 فقره لایحه و پیشنهاد و نامه بصورت عادی ارایه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و نهمین جلسه عادی که در روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.

پس از تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی               شهر ملارد در جلسه حاضر بودند در نتیجه در نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرملارد با تعداد 4 فقره لایحهو پیشنهاد موافقت و 2 فقره جهت اقدام مقتضی به کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه ارجاع گردید./

دوشنبه, 17 آذر 1393 ساعت 02:02

صورتجلسه شماره 98

                « بررسی لوایح شهرداری ملارد ، اداره ورزش و جوانان ، اداره امور کتابخانه ها و آموزش و پرورش »

 به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  نود و هشتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ سوم آذر ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها :

1- آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- پیشنهاد جلسه عمومی ارتباط مردمی اعضاء شورا چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء ، اولین جلسه                در مسجد خاتم و موافقت اعضاء شورا. ( با 13 رأی )

2/1- اعلام راه اندازی سامانه پیامکی به شماره های 02165171001 و 1002585 و آگهی عمومی از سوی شهرداری که متعاقباً تعدادی پیامک از سوی شهروندان واصل گردیده و کل پیامک ها برای فرمانداری و ادارات و سازمانها حسب ارتباط موضوع ارسال و پیگیری لازم انجام می پذیرد.

3/1-نتیجه حاصله به صاحب پیامک ابلاغ و نتایج کلی به اطلاع شهروندان می رسد.

4/1- علیرغم عدم انتقال حق السهم شهرداری از زمین های مورد توافق آقای ترقی ، نامبرده در زمین های مورد بحث آماده سازی انجام می دهد ، چگونگی موضوع از آقای شهردار سؤال شد ، اظهار نمودند مقداری از اسناد زمین ها بنام شهرداری انتقال یافته ، لازم است بمنظور اطلاع دقیق شورا در مورد موضوع و همچنین موضوع مربوط به پارک شهر (آقای حمیدی زاده) طی مکاتبه ای نتیجه کار از شهرداری خواسته شود.

2- خانم  معصومه بیات :

1/2- ذکر ناهمگونی اجتماعی – اقتصادی بین صفادشت و ملارد و لزوم توجه ویژه اداره کار به شهر ملارد.

2/2- اشتغال کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و ازدواج جوانان را در پی خواهد داشت.

3/2- ملارد فاقد نقطه صنعتی است و لزوماً اداره کار می بایستی به شهر ملارد توجه بیشتری مبذول دارد.

4/2- از سوی اداره کار به مقوله تعاونیها و اشتغال زایی از طریق تعاونیها توجه بیشتری شود.

3- آقای عوض عشایرپور :

1/3- تأکید به رئیس اداره کار برای توضیح در مورد چگونگی اقدام در مورد بیمه بیکاری و تعیین سقف و زمان آن

2/3- تأکید به رئیس اداره کار برای تشریح وضعیت عملکرد هیئت های تشخیص و حل اختلاف

3/3- تأکید به رئیس اداره کار برای تشریح نحوه معرفی بکار و عملکرد اداره کار درخصوص معرفی نامه های شورای اسلامی.

4- آقای حاجعلی بحری :

1/4- تقاضای ارائه ارزیابی از عملکرد اداره کار توسط رئیس اداره کار حاضر در جلسه

2/4- هدف اداره کار در شناسایی کارگاههای آسیب پذیر چیست ؟ آیا اداره کارچنین مجموعه ای را حمایت می کند.

3/4- بخش حمایتی اداره کار در تعاونیها مطلوب نیست.

4/4- برنامه اداره کار با افراد معرفی شده توسط شورا چگونه است ؟

5- آقای محمد خلج :

1/5- سؤال از رئیس اداره کار در مورد عملکرد اداره کار درخصوص تعاونیهای روستایی و نحوه اعطای وام                به اینگونه تعاونیها

6- آقای دکتر محمد کاظم زمانی :

1/6-  شورا نهاد ارتباطی محکمی با مردم است و مردم در زمینه مشکلات بیکاری به شورا مراجعه می نمایند. فلذا اداره کار این موضوع را جدی تلقی نماید.

2/6- اداره کار لزوماً به افراد معرفی شده از سوی شورا توجه ویژه معمول دارد.

3/6- برای ایجاد تعامل با شورا اداره کار لیست رشته های اشتغال را به شورا ارائه دهد.

7- آقای علیرضا جمور :

1/7- وظایف ذاتی و قانونی اداره کار و اعتقاد به تعامل با سایر نهادها در چه حدی است ؟

2/7- در ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحی اداره کار آیا برنامه ریزی دارد ؟

3/7- عملکرد اداره کار در زمینه سمینارهای علمی در موضوع مباحث اداره کار نامشخص است.

4/7- اداره کار به عملکرد هیئت های حل اختلاف و تشخیص چگونه نظارت می نماید.

5/7- تأکید به اداره کار برای تعامل فرهنگی با شورا

8- خانم الهه حیات بینی :

1/8- اداره کار به افراد معرفی شده از سوی شورا توجه ویژه ای مبذول دارد.

2/8- دریافت مبلغ از متقاضی ثبت نام برای اشتغال از نظر جایگاه قانونی چگونه توجیه می گردد.

3/8- تأکید به رئیس اداره کار برای تعامل بیشتر برای حل مشکلات اشتغال

9- خانم حسن نژاد رئیس اداره کار :

1/9- توضیحات لازم به اعضاء شورا درخصوص وظایف اداره کار ، تعاونی و رفاه اجتماعی

2/9- بخش تعاونی بیشتر در تشکیل تعاونی ها و معرفی افراد به تعاونی و اعلام تخلف تعاونی ها به مراجع قضایی نقش دارد.

3/9- نرخ بیکاری توسط مرکز آمار مشخص و اعلام می گردد.

4/9- اعتراض کارگر ابتدا به صورت دادخواست به هیئت تشخیص تقدیم و در مرحله بعدی به هیئت حل اختلاف ارجاع و رأی هیئت حل اختلاف قطعی است. چنانچه اعتراضی صورت گیرد در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

5/9- بازرسی ادواری از کارگاهها انجام می پذیرد.

6/9- نظر اداره کار بیشتر در تقویت تعاونی ها می باشد.

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری بشماره 2773/د/93 مورخ 16/6/93 در مورد مساعدت مالی به آقای حسین جموربرای چاپ کتاب به مبلغ 000/000/30 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417701 وظیفه خدمات شهری  در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی با مبلغ 000/000/30 ريال موافقت گردید. ( با 12 رأی )  غایب : خانم نرگس مشعشعی

2- پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد بشماره 67/2325/206 مورخ 18/8/93 منضم به تصویر تقاضای مدیریت باشگاه جاوید مبنی بر مساعدت مالی جهت شرکت در مسابقات فوتسال توابع استان (بزرگسالان)  در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت به شهرداری ارجاع ، لایحه تنظیم و به شورا ارسال تا مجدداًمورد بررسی و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، حاجعلی بحری وخانم معصومه بیات( علت مخالفت: پیرو مباحث مطروحه در مصوبات متعدد و مشابه قبلی ، کمکهای موردیبه باشگاهها یا هیأتهای پیشنهادی بدون برنامه و ضابطه ای خاص ، علاوه بر اتلاف وقت شورای شهر باعث تضییع حقوق سایر باشگاهها و ... می باشد. ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

3- نامه شهرداری بشماره 11133/ش م ص/93 مورخ 24/8/93 درخصوص تقاضای مجوز تمدید قرارداد اجارهبا آقای حسین کاظمی به منظور استقرار دفتر نماینده مجلس با اجاره ماهیانه به مبلغ 000/000/13 ريالدر جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 10 رأی ) ، مخالفین : آقایان حاجعلی بحری و علیرضا جمورغایب : خانم نرگس مشعشعی

4- پیشنهاد اداره آموزش و پرورش ملارد بشماره 702/12513/1253 مورخ 19/8/93 منضم به نامه شماره 702/8225/1253 مورخ 18/6/93 معاون پرورشی و تربیت بدنی مبنی بر تأمین اعتبار پروپوزال آموزشی طرح پیشگیرانه از بیماریهای ایدز ، هپاتیت ، اعتیاد و مهارتهای زندگی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفتتا به شهرداری جهت تهیه لایحه و ارسال به شورا ، ارجاع گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

5- نامه شهرداری بشماره 11132/ش م ص/93 مورخ 24/8/93 مبنی بر تقاضای مجوز بکارگیری تعداد 4 نفر از نیروی انتظامی از مورخ 8/7/93 برای مدت یکسال (هر روز استفاده بمدت 5 ساعت بمبلغ 000/500 ريالبرای هر مأمور) از محل ماده 1 ردیف 101107 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و مشروط به عدم  ایجاد تعهد استخدامی برای شهرداری در مورد افراد مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ( با 12 رأی )غایب : خانم نرگس مشعشعی

6- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا مبنی بر لزوم معرفی کارشناسان توسط رؤسای کمیسیونهای شورابرای تشکیل تیم کارشناسی بمنظور تخصصی شدن مصوبات و موضوعات مربوط به توسعه موزون شهر ورفع مشکلات موجود و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان در جلسه مطرح و مقرر گردید رئیس شورا 2 نفر و  هر یک از کمیسیونهای شورا از مجموعه داخل شهرداری یک نفر را برای جلسه بعدی معرفی نمایند. ( با 11 رأی )غایبین: آقای سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

« گردش کار تصویب »

تعداد 10 فقره لایحه و پیشنهاد و نامه بصورت عادی ارایه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و هشتمین جلسه عادی که در روز دوشنبه مورخ 3/9/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.

پس از تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 12 نفر اعضای شورای اسلامیشهر ملارد در جلسه حاضر بودند در نتیجه در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرملارد با تعداد 4 فقره لایحهو پیشنهاد موافقت و 1 فقره تصمیم گیری نهایی به حضور شهردار در جلسه موکول و 1 فقره در جلسه جهت اطلاع اعضاء قرائت و 3 فقره جهت اصلاح و همچنین تنظیم لایحه جدید به شهرداری ارجاع و 1 فقره نیز ، مقرر گردید  با محوریت های آقای دکتر زمانی عضو شورا و مشارکت اعضای شورای اسلامی در کمیته ای بررسی و نسبت به ارائه طرح مشخص اقدام شود./

پنج شنبه, 06 آذر 1393 ساعت 02:49

صورتجلسه شماره 97

عنوان :

« بررسی لوایح شهرداری ملارد و پیشنهاد فرمانداری شهرستان ملارد ، موسسه فرهنگی نسیم حیات »

به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات نود و هفتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد ( دوره چهارم )

به تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال 1393

 خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها : 

 1- آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- موضوع سد معبر توسط شهرداری در کمیته ای مرکب از کارشناسان شهرداری و آقای دکتر زمانی و اعضای شورا که علاقه مند به شرکت در کمیته هستند بررسی و حل گردد.

2/1- شهرداری نقشه اجرایی پروژه ها را به شورا ارسال نماید.

2- خانم معصومه بیات عضو شورا :

1/2- در مورد سدمعبر در چند نقطه از شهر از جمله پارک شیوا ، حاشیه پاساژ گلها و خیابان امام خمینی (ره) همچنان مشکل وجود دارد ، با توجه به نارضایتی شهروندان و کسبه و نیز مکاتبات فرمانداری ، شهرداری بنا به وظایف ذاتی خود مبنی بر ساماندهی و جمع آوری عوامل سدمعبر بایستی در اسرع وقت تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

3- آقای محمد خلج عضو شورا :

1/3- اکثر دست فروشانی که سدمعبر ایجاد می کنند از اهالی ملارد نیستند ، ضروری است شهرداری با این دسته برخورد جدی تری معمول دارد. 

2/3- در خیابانهای دکتر حسابی و خیابان پرنیان سدمعبر توسط وانت بارهای میوه فروش شدیدتر است ، شهرداری برای حل مشکل اقدام نماید.

4- آقای سیدعلی مرزانی عضو  شورا :

1/4- در تخصیص بنزین خودروهایی که توسط شهرداری برای مقابله با سدمعبر مأمور می گردند برای افزایش سهمیه تجدیدنظر شود.

2/4- در خیابان امام (ره) و چهارراه آزادگان در یک هفته اخیر وضعیت رفع سدمعبر بهتر شده است.

3/4- در برخورد با سدمعبریها تبعیض صورت نگیرد.

4/4- شهرداری از نحوه همکاری دادستان در برخورد با کسانیکه در سدمعبر برق غیرمجاز استفاده می کنند  با نصب بنر تشکر نماید.

5- آقای حاجعلی بحری عضو شورا :

1/5- اصل برخورد با سدمعبریها قابل قبول است ، لیکن با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود.

6- آقای عوض عشایرپور عضو شورا :

1/6- قهوه خانه سنتی واقع در پارک امام (ره) در ماه محرم از موسیقی غیرمجاز استفاده و برای ساکنین ایجاد مزاحمت می کند. تدابیری برای رفع مشکل اندیشیده شود.

2/6- شهرداری در ساماندهی و انتقال ایستگاه ها به علت نارضایتی ساکنین محل تسریع نماید.

3/6- انتهای بلوار راغب نیاز به لکه گیری و آسفالت دارد. همچنین حاشیه سازی نیاز است ، شهرداری اقدام نماید.

4/6- مکان برگزاری هفته بازارها نابسامان است و وضعیت نامطلوبی دارد ، شهرداری برای رفع مشکل اقدام نماید.

7- آقای علی اکبر خراسانی شهردار ملارد :

1/7-یک هفته است که شهرداری تا ساعت 9 شب و هم اکنون نیز تا 30/12 شی با عاملین سدمعبر برخورد دارد و از نیوری انتظامی نیز کمک گرفته شده است.

2/7- بیشتر عاملین سدمعبر ملاردی نیستند.زمینهای داخل شهر در حال شناسایی برای ساماندهی دستفروشان است. 

4/7- فیلم روند اجرای پروژه های عمرانی سال 93 توسط شهردار به شورا ارائه و برای اعضاء شورا نمایش داده شد.

5/7- کار مطالعاتی پروژه ها قبل از اجراء انجام می پذیرد.

ـ توافقات انجام گرفته پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

·         1- شهرداری نقشه های اجرایی پروژه های سال 93 را به شورا ارسال نماید.

·     2- شهرداری با تشکیل کمیته ای مرکب از اعضای داوطلب شورا ، آقای دکتر سیدکاظم زمانی و کارشناسان شهرداری نسبت به بررسی و ساماندهی دستفروشها و برخورد قانونی همراه با ساماندهی اقدام نماید.

·         3- شهرداری نسبت به ساماندهی و انتقال ایستگاه اتوبوس به لحاظ کاستن از نارضایتی اهالی اقدام نماید.

ـ مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 5949/1/5800 مورخ 8/8/93 در مورد تأمین مبلغ دویست میلیون ريال و تخصیص به فرمانداری برای پرداخت پاداش شش ماهه دوم سال 1392 و شش ماهه اول سال جاری 93 تعداد شش نفر از اعضاء کمتر انطباق در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت ، بنابراین به شهرداری اجازه  داده می شود نسبت به تنظیم لایحه ضمن مشخص نمودن ماده و ردیف اعتباری اقدام و به شورا ارسال تا مجدداً مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 13 رأی )

2- نامه شهرداری به شماره 10988/ش م ص/93 مورخ 19/8/93 مبنی بر مساعدت مالی برای خرید جوایز همایش پیاده روی تا سقف مبلغ 000/000/100 ريال از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری  در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری عودت تا مبلغ ريالی کل هزینه های انجام شده پیرامون موضوع مذکور را به صورت کتبی به شورا اعلام تا تصمیم گیری نهایی میسر گردد. ( با 13 رأی )

 3- نامه شهرداری به شماره 11277/ش م ص/93 مورخ 27/8/93 درخصوص ملک آقای میثم صمدی نیا واقع در ملارد ، خیابان دهقانپور ، خیابان شهید شمالی ، قطعه دوم شرقی به مساحت 55 مترمربع که به طور کلی در طرح خیابان قرار گرفته و بنابر توافق با مالک به استناد بند یک صورتجلسه مورخ 2/5/93 ) مقرر گردید به ازای هر مترمربع مبلغ 000/000/65 ريال معادل (ششصد و پنجاه هزار تومان ) پرداخت  گردد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ، مخالفین : خانمها معصومه بیات و نرگس مشعشعی

4- نامه شهرداری به شماره 2728/د/93 مورخ 13/6/93 درخصوص مشخصات فنی و برآورد پروژه های سازمان پارکها و فضای سبز شامل پروژه های ذیل :

1-حفظ و نگهداری فضای سبز بودجه پیشنهادی000/000/000/6ریال

2-احداث گلخانه مکانیزه و خریدادوات و لوازم برای گلخانه ها با بودجه پیشنهادی 000/000/000/3ریال

3-بازسازی میادین ،پارکها و بلوار های سطح شهر با هزینه برق فضای سبز با بودجه پیشنهادی000/000/000/3 ریال

4- طرح مطالعاتی پارک جنگلی 50 هکتاری  با بودجه پیشنهادی 000/000/500 ریال

5-احداث پارک 14 هکتاری (بانوان) با بودجه پیشنهادی 000/000/000/5 ریال

6- خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و نگهداری تاسیسات فضای سبز با بودجه پیشنهادی 000/000/000/4ریال

ضمناً اضافه می نماید در مورد ردیف چهارم سازمان مذکور با همکاری و مساعدت اداره منابع طبیعی با احتساب کسورات قرارداد طرح مطالعاتی را با هزینه 000/000/200 ریال انجام داده و ما بقی به مبلغ 000/000/300 ریالدر مرمت و بازسازی پارک امام(ره) مورد هزینه قرار گیرد و به استناد ماده 19 آئین نامه مالی به سازمان فوقواگذار گردد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 7 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و هفتمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 28/8/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح شد.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوبات رأی گیری علنی به عمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند ، در نتیجه در نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 2 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و تعداد 1 فقره به کمیسیون فرهنگی ارجاع و 3 فقره به شهرداری ارجاعتا لایحه تنظیم و همچنین کل هزینه نهایی را در لایحه برای خرید جوایز همایش پیاده روی اعلام و 1 فقره نیز  به خانم مشعشعی نماینده شورا در سازمان آتش نشانی ارجاع گردیده تا اعلام نظر نماید.

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد