ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

سه شنبه, 26 اسفند 1393 ساعت 05:44

صورتجلسه شماره 116

مصوبات یکصد و شانزدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/8

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 8576/1/5800 مورخ 93/11/4 درخصوص رفع ابهام از بندهای شماره 4 و 5 صورتجلسه شماره 109 شورا در جلسه مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/1- درخصوص بند 4 مقرر گردید آقای سیدعلی مرزانی به فرمانداری مراجعه ، توضیحات لازم را ارائه و پس از اعلام نظر قطعی فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود.( با 12 رأی ) ، غایب : خانم الهه حیات بینی (موجه)

2/1- درخصوص بند 5 نظر فرمانداری مورد تأیید قرار گرفت.( با 12 رأی ) ، غایب : خانم الهه حیات بینی (موجه)

« گردش کار تصویب »

تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت ودر یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 93/11/8 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 12 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 1 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و مابقی رسیدگی به جلسه دیگر موکول گردید./ 

دوشنبه, 25 اسفند 1393 ساعت 08:53

صورتجلسه شماره 115

مصوبات یکصد و پانزدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/6

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 12306/ش م ص/93 مورخ 93/9/17 درخصوص نامه شماره 6786/1/5800  مورخ 93/9/5 فرمانداري محترم منضم به صورتجلسه كارگروه پژوهش ، فناوري و تحول اداري شهرستان ملارد مبنی بر مساعدت مالي جهت بند 6 صورتجلسه مذكور ( 50 عدد تنديس و هدايا به مبلغ 75/000/000 ريال و بنر و تبليغات به ميزان 250 مترمربع بمبلغ 20/000/000ريال ) جمعاً به مبلغ 95/000/000 ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري و پادار نمودن مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و به علت اینکه بعد از موعد مقرر واصل گردیده و باعث ایجاد انحراف در بودجه می شود مخالفت گردید. ( با 8 رأی ) ، موافقین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی ، سیدعلی مرزانی و علیرضا جمور و  خانم ها الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی

2- نامه شهرداری به شماره 12899/ش م ص/93 مورخ 93/10/9 درخصوص ارسال پرونده شماره 32412 متعلق به آقای فرزاد احسانی وکیل مالک پلاک ثبتی 2406/43 منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری ملارد مبنی بر اخذ مجوز دیوارکشی (تخریب و بازسازی) و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت مجموعاً 1500 مترمربع واقع در محدوده حریم شهر و فاقد کاربری می باشد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/2- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی کلیه هزینه های مربوط به صدور مجوز دیوارکشی (تخریب و بازسازی) که شامل عوارض دیوارکشی و ارزش افزوده ناشی از موافقت با احصار ملک موردنظر مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2/2- موافقت گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق نسبت به انجام درخواست مالک با توجه به نظریه  کمیسیون عمران مبنی بر رعایت نظریه شماره 95985/21/15/92 مورخ 93/9/4 جهاد کشاورزی در مورد دیوار با ارتفاع 80  سانتیمتری و مابقی فنس گذاری مشروط به اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی استانداری تهران (کمیسیون ماده 5 ) با رعایت مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدعلی مرزانی و داور حضرت پور

3- نامه شهرداری به شماره 13237/ش م ص/93 مورخ 93/10/16 منضم به تصویر نامه شماره 12699/ ش م و/93 مورخ 93/8/6 باشگاه ورزشي جوانه درخصوص مساعدت مالي جهت خريد تاتامي به مبلغ 35/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 وظيفه خدمات شهري و پادار نمودن مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. ( با 9 رأی)، مخالفین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج و عوض عشایرپور و خانم معصومه بیات ( علت مخالفت : کمک موردی نتیجه ای مطلوب نداشته و انحراف در بودجه ایجاد می کند )

4- نامه شهرداری به شماره 13414/ش م ص/93 مورخ 93/10/21 درخصوص اعلام ردیف های اعتباری  پروژه های مصوب سال93 مستند به بندهای دوم و سوم سومین صورتجلسه کارگروه درآمدزایی پایدار و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری شهرستان ملارد(احداث ساختمان گلخانه مصوب ردیف اعتباری 3050109302) به پیوست دفترچه آنالیز هزینه های ریالی طرح به انضمام نقشه های مربوطه بمنظور فراهم شدن زمینه لازم برای شروع عملیات اجرایی پروژه در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. ( با 13 رأی )

5- نامه شهرداری به شماره 13495/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 درخصوص ارسال پرونده شماره 214 منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نمایندگان تأمین اجتماعی بعنوان مالکین پلاکهای ثبتی 7190-1486-3071-3065-3068-3066-3060-3070 فرعی از 43 اصلی و شهرداری ملارد با توجه به اینکه پلاک ثبتی 7190/43 طبق طرح جامع به محدوده شهر الحاق گردیده است و مابقی پلاک های فوق الذکر به مساحت 162304 مترمربع طبق طرح هادی دارای کاربری باغات و در محدوده شهر واقع بوده است ، درخصوص تقاضای مالکین مبنی بر تغییر و تفکیک و تعیین کاربری بر روی پلاکها در عوض و قبال کلیه حقوق مالکانه اعم از حق بهره برداری موضوع پروانه شماره 786/3741 مورخ 1336/2/5 حق بناهای موجود به مساحت 126/56 مترمربع تأسیسات در زیرزمین  به مساحت 78/65140 مترمربع ابنیه فنی و تأسیسات دامداری و متعلقات آن موضوع گواهی عدم خلاف شماره 20204/214 مورخ 1380/11/27 و کلیه حقوق مربوط به منسوبات از جمله چاه آب ، برق نسبت به انجام توافق در پلاک 7190/43 کلا به مساحت 205326 مترمربع و پلاکهای ثبتی 1486-3071-3065-3068-4182-1483-3066-3060-3070 فرعی از 43 اصلی به مساحت 162304 مترمربع می باشد و( نظر به اینکه پلاکهای فوق الذکر جهت تغییر کاربری در جلسه مورخ 91/7/4 کمیسیون ماده 5 مطرح و موضوع به تصویب رسیده و ابلاغیه آن بهمراه نقشه مصوب طی نامه شماره 36182/91 مورخ 91/6/14 معاون محترم امور عمرانی به شهرداری ابلاغ گردیده است ) ، لذا با توجه به درخواست مالکین مبنی بر تغییر نقشه و تفکیک با حفظ چارچوب طرح و سرانه ها و اینکه امکان توافق قبلی با گذشت بیش از چند سال وجود نداشته است بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/5- سهم طرفین از اراضی براساس توافقات مورخ 89/10/16 و تصویب آن در مراجع ذیربط مبنا قرار گرفته و صرفاً کاربریهای پیشنهادی در نقشه مصوب تغییر یافته است. (ضمناً طبق توافقات قبلی در پلاک ثبتی 7190/43 به مساحت 205326 مترمربع به میزان 50% در سهم شهرداری و 50% در سهم مالک (تأمین اجتماعی شرکت ملاردشیر ) و از سایر پلاکهای مذکور به مساحت 162304 مترمربع به میزان 70% در سهم شهرداری و 30% در سهم مالک بوده است که مجدداً مورد تأیید طرفین می باشد.)

2/5- توافق گردید حداکثر تراکم در اراضی مذکور برای کاربری مسکونی و تجاری پیشنهادی 240% با رعایت کلیه ضوابط و مرتبط با تعیین کاربری و تراکمهای ساختمانی طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات طرح تفصیلی مدنظر قرار گیرد. ضمناً تراکم و سطح اشغال در مورد سایر کاربریها براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی خواهد بود.

3/5- سطوح سرانه ها و شبکه معابر و همچنین کاربریهای مسکونی و تجاری در نقشه مصوب و یک برگ جدول پیشنهادی برابر برگ شمار 484 به شرح پیوست که ممهور به مهر و امضاء شورا می باشد مورد تصویب قرار گرفت.

4/5- توافق گردید شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه و نقشه تصویب شده توسط مراجع ذیربط در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها نسبت به ممهور نمودن نقشه تصویب شده و ارسال آن به اداره ثبت اقدام نماید و مالک متعهد می گردد قدرالسهم شهرداری را به صورت رسمی به نام شهرداری منتقل نماید.

5/5- توافق گردید درصوت موافقت از سوی مراجع ذیصلاح و انجام مراحل فوق توسط مالکین نسبت به صدور پروانه با حداکثر تراکم مصوب 240% و در سطح اشغال و تراکم پایه 60% طبق احکام کلی طرح جامع اقدام نماید. ضمناً مالکین موظفند هزینه های مربوط به صدور مجوز ( پروانه ) به شرح ذیل را مطابق با آخرین تعرفه شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نمایند.

الف : عوارض قانونی مرتبط با صدور پروانه در قطعات مسکونی طبق سطح اشغال و هزینه های فروش تراکم مازاد بر 60% پایه (صدور پروانه بیش از 60% منوط به پرداخت هزینه فروش تراکم مازاد برابر آخرین تعرفه مصوب شهرداری در زمان صدور پروانه خواهد بود )

ب : عوارض قانونی مرتبط با صدور پروانه در قطعات تجاری طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق سطح اشغال و تراکم مصوب

6/5- توافق گردید هزینه های اجرایی آماده سازی شامل زیرسازی ، روسازی ، آسفالت ، جدول (کلیه معابر) کمتر از 20 متر به عهده شرکت (مالک) با توجه به نامه شماره 1827/33 مورخ 93/9/18 شورای اسلامی شهر  و در معابر 20 متر و بیش از آن به عهده شهرداری در قطعات تفکیکی در سهم هر یک (شهرداری مالکین ) به عهده خود طرفین باشد. در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران مشروط به 1- دریافت مابه التفاوت هزینه عوارض فروش تراکم توسط شهرداری از مالک ، 2- هم زمان با تفکیک ملک انتقال اسناد قدرالسهم قطعات متعلق به شهرداری صورت گیرد ، 3- شهرداری هیچگونه اجازه ای برای صدور مجوز جهت مالک قبل از انتقال اسناد مالکیت قدرالسهم شهرداری نخواهد داشت و انجام این توافقنامه مشروط به اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی استانداری تهران (کمیسیون ماده 5 ) با رعایت مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. ( با 12 رأی ) ،  مخالف : آقای محمد خلج

6- نامه شهرداری به شماره 13424/ش م ص/93 مورخ 93/10/21 منضم به تصویر شماره 1336/س ت د/93  مورخ 93/9/8 سازمان تاكسيراني درخصوص كاركرد تاكسيداران بابت سرشماري عمومي كشاورزي سال 93 به مبلغ 210/000/000 ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري با پادار نمودن  مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با توجه اینکه شهرداری میبایستی قبل از هزینه کرد ها لایحه را به شورا ارسال و پس از کسب مجوز نسبت به هزینه اقدام نماید و همچنین درصورتیکه شهرداری اضافه درآمد بر مبلغ تصویبی بودجه داشته باشد پادار نمودن در اصلاح و متمم بودجه امکان پذیر خواهد بود  مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 13 رأی )   

7- نامه مشاور مالی و اداری شورا مثبوت به شماره 3072/45 مورخ 93/10/27 مبنی بر اجرای دستور مورخ 93/10/22ریاست شورا در هامش نامه شماره 13415/ش م ص/93 مورخ 93/10/21 شهرداری محترم ملارد درخصوص ارسال تصویر نامه شماره 11349/42/د مورخ 93/10/12 مدیر کل محترم امور شهری و شوراها جهت رعایت مفاد آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد مطرح و  با امعان نظر به لیست کلیه پرداختهای ماهیانه به اعضاء شورا که برابر ردیف 3 ماده 6 آئین نامه نحوه پرداخت  حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1384 محرز گردید کلیه پرداختیهای شورا به اعضاء از اعتبارات بودجه شورا در چارچوب مفاد آئین نامه مذکور و نامه اخیرالذکر (مدیرکل) می باشد و موافقت شد آقای اسدی مشاور مالی و اداری شورا کماکان برابر رویه جاری در پرداخت حق الجلسه و سایر مزایا به کلیه اعضاء شورا اقدام نماید. ( با 13 رأی ) 

8- پیشنهاد آقای محبوب اکبری از اعضای شورا مثبوت به شماره 3090/48 مورخ 27/10/93 به منظور حفظ باغات شهرستان ملارد و جلوگیری از فراهم شدن زمینه تغییر کاربری و تفکیک به لحاظ حفظ محیط زیست سالم شهر و سرانه های فضای سبز که از جمله حقوق شهروندی محسوب می گردد. همچنین در جهت همکاری و تقویت کمیسیون قطع اشجار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری که برابر مفاد ماده 7 آئین نامه مربوطه (ضمیمه است) با هدف حفظ باغات منطقه و گسترش فضای سبز مطرح و مقرر شد موضوع لزوم استعلام شهرداری از کمیسیون ( ماده 7 ) قطع اشجار قبل از موافقت با هرگونه تغییر کاربری و یا تفکیک اراضی و املاک با کاربری فضای سبز و باغات و دارای اسناد زراعی و باغات برای اجرا به شهرداری ابلاغ  گردد. ( با 13 رأی ) 

9- نامه شهرداری به شماره 13690/ش م ص/93 مورخ 93/10/27 منضم به تصویر نامه شماره 257- ق- ش  مورخ 93/10/16شوراي اسلامي روستاي قبچاق درخصوص مساعدت مالي به مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) روستاي مذكور به مبلغ 50/000/000ريال با توجه به اتمام اعتبارات ماده 16 از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909302 در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 13 رأی ) 

10- نامه انجمن حمایت از زندانیان ملارد به شماره 92/414/ ان مورخ 93/10/24درخصوص قول مساعد  شورای شهر جهت پرداخت مبلغ 300/000/000ريال به حساب انجمن فوق در جلسه مطرح و موافقت گردید جهت تنظیم لایحه با اعلام ردیف اعتباری به شهرداری ارسال گردد. ( با 13 رأی ) 

11- نامه شهرداری به شماره 17239/ش م ص/93 مورخ 93/10/29 درخصوص مساعدت جهت برگزاري مراسم جشن عاطفه ها در دبيرستان احرار يك با توجه به اتمام اعتبارات مربوطه از محل ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري در جلسه مطرح و مبلغ یک میلیون تومان ( 10/000/000ريال ) موافقت گردید تا مراتب در اصلاح و متمم بودجه سال جاری پادار و با رعایت مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 13 رأی ) 

12- نامه فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به شماره 24/29/4519 مورخ 93/10/23 درخصوص تخصیص 2000 مترمربع زمین با کاربری آموزشی (شهرک ترافیک) جهت اجرای طرح متمرکز شهرک ترافیک شهرستان ملارد به منظور اجرای برنامه های پیشگیرانه جهت ارتقاء سطح آموزش همگانی در بین دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی در جلسه مطرح و موافقت گردید برابر مصوبه قبلی ( بند 2 صورتجلسه 105 ) جهت تسریع در تنظیم و ارسال لایحه به شهرداری ارسال شود. ( با 13 رأی ) 

13- نامه شهرداری به شماره 17232/ش م ص/93 مورخ 93/10/29 درخصوص مساعدت مالی  به آقای ابوالفضل رضایی به مبلغ 1/000/000ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 12 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات ( علت مخالفت : کمک موردی نتیجه مطلوبی ندارد )

14- نامه شهرداری به شماره 17236/ش م ص/93 مورخ 93/10/29 درخصوص بکارگیری نیرو در سازمان پسماند که این امر طبق مصوبه شورای سازمان که به ریاست معاون محترم عمرانی استانداری تهران برگزار و  تأیید شده است صورت گرفته در جلسه مطرح و نظر شهرداری مورد تأیید قرار گرفت. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، عوض عشایرپور ، محمد خلج ، سیدمهدی سیدلر و حاجعلی بحری و خانم معصومه بیات

15- نامه شهرداری به شماره 17224/ش م ص/93 مورخ 93/10/29 در پاسخ به نامه شماره 2573/50 مورخ 93/10/4 شورای اسلامی شهر درخصوص تکالیف ناظر بر مصوبه شماره 108 مورخ 93/10/4 شورای عالی ترافیک شهرهای کشور به پیوست نامه شماره1783/س ت د/93 مورخ 93/10/15 سازمان تاکسیرانی با محوریت عملکرد آن سازمان درخصوص موارد مطروحه در مصوبه شورای مذکور جهت استحضار و هرگونه بهره برداری لازم به حضور ایفاد می گردد. لذا مستدعی است با هماهنگی مراجع ذیصلاح تمهیداتی اتخاذ فرمائید تا با حمایت های جنابعالی و دیگر اعضاء محترم شورای شهر مشکلات بوجود آمده و دوگانگی در مدیریت ، صدور ، نظارت و بازرسی بردفاتر اتومبیل کرایه و آژانس های تاکسی تلفنی به نحو مقتضی مرتفع گردد در جلسه مطرح و  موافقت گردید نامه به فرمانداری محترم ارجاع شود. ( با 13 رأی ) 

16- نامه شهرداری به شماره 17297/ش م ص/93 مورخ 93/10/30درخصوص مساعدت مالی به خانم بوربور  به مبلغ 4/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح  و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدمهدی سیدلر ، محبوب اکبری و علیرضا جمور و خانمها معصومه بیات ، الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی ( علت مخالفت : به علت نداشتن اعتبار از محل ماده 17 موضوع قابل طرح نبوده و لذا مخالفت می گردد.)

17- متن نامه کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص بررسی نامه شماره 17314/ش م ص/93 مورخ 93/10/30بودجه پیشنهادی سال 1394 آن شهرداری و با توجه به بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداریهای کل کشور  و به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 112 شورای اسلامی شهر ملارد موارد ذیل مورد تأکید می باشد :

فصل اول :

1- با توجه به اعلام اهم راهبردهای اساسی در بند سه بخش اول که دقیقاً یکی از موارد تخصیصی بودجه را اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تأکید بر تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام قرار داده است ، مقرر فرمائید فهرست پروژه ها و طرح های نیمه تمام به این شورا ارسال گردد.

2- با توجه به اعلام سیاست اجرایی بخش دوم بخشنامه بودجه سال 94 سیاست های شهرداری درخصوص بندهای یک الی 12 که منجر به ارائه اعداد و ارقام بعضی از ردیف های بودجه سال 94 شده است توضیحات لازم به این شورا ارسال گردد.

فصل دوم :  تکالیف بودجه ای شهرداری

 علیرغم تأکیدات شورا درخصوص تدوین و اجرایی نمودن برنامه پنج ساله متأسفانه تاکنون این امرمطابق بند «الف» فصل دوم تهیه و اجرایی نشده است . لذا مقرر گردد براساس بند « ب » همین فصل (فصل دوم تکالیف بودجه ای شهرداری ) اقدامات لازم مبذول گردد تا بودجه سال 94 و برنامه پنج ساله قابل اجراء از سال 1395 پس از تصویب شورا و استانداری به مرحله اجراء درآید.

درخصوص بندهای 3 ، 5 ، 6 و 7 اقدامات شهرداری در بودجه سال 94 مشخصاً اعلام گردد.

فصل سوم :طرح و تنظیم بودجه

در بند 1 ، 2 ، 3 و 4 با توجه به مباحث اعلامی جهت اعمال درصدهای افزایش در سال 94 نسبت به 93 ، مقرر می دارد بودجه اسمی سال 94 شهرداری به شورا ارسال گردد.

درخصوص بند 8 : یک نسخه از حکم کارگزینی شهردار محترم به شورا ارسال شود.

درخصوص 8-5 : پس از اعلام نظر شورا به شهرداری قابل اقدام خواهد بود.

درخصوص بند 9 : تدابیر و اقدامات صورت گرفته کتباً به شورا اعلام گردد.

درخصوص بند 10 : با توجه به مفاد این بند که مقرر نموده باید پیش بینی درآمدها برای سال 94 براساس میانگین رشد درآمدهای 5 سال گذشته باشد ، دلایل شهرداری درخصوص عدم رعایت مفاد این بند و ارائه بودجه 750/000/000/000 ريال مشخصاً اعلام گردد.

درخصوص بند 14 : با توجه به اعلام تخصیص حداقل نیم درصد از اعتبارات جاری بودجه سال 94 برای توسعه   آموزش کارکنان و پژوهش با توجه به پیش بینی سقف 800/000/000 ريال برای این امر ، شهرداری می بایست  مبلغ 1/756/750/000 ريال تخصیص دهد که تفاوت قابل توجهی نشان می دهد. لذا مقرر می دارد شهرداری در این خصوص توضیحات خود را کتباً به شورا ارائه نماید.

درخصوص بند 19 : حکم ماده 68 و تبصره ذیل آن شهرداری برای هزینه کرد بهتر و نظارت شورا در ردیف های اعلامی شماره حساب ویژه ای برای این امر تخصیص داده و نتیجه را اعلام نماید.

درخصوص بندهای 22 ، 23 ، 24 و 25 : میزان دریافتی ها و ردیف های هزینه کرد را به شورا اعلام نماید.

درخصوص بند 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 و 32 : شهرداری توضیحات لازم و نحوه اجرا را در شهرداری به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

بخش سوم :سرفصل های هزینه کرد اعتبارات متمرکز

شهرداری میزان دریافتی و هزینه کرد در سال جاری را به شورای اسلامی اعلام تا پس از بررسی اقدامات لازم صورت پذیرد.

با عنایت به اینکه تا ارسال موارد خواسته شده تصویب بودجه سال 94 امکان پذیر نخواهد بود ، لذا خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت به موارد درخواستی عاجلاً اقدامات مقتضی صورت پذیرد در جلسه مطرح و  موافقت گردید نامه به شهرداری ارسال شود. ( با 13 رأی )

18- پیشنهاد شماره 2720/50 مورخ 93/10/9 تعدادی از اعضای شورای اسلامی درخصوص اعتراضات حضوری و کتبی کسبه خیابان امام خمینی(ره) به طرح ترافیکی خط ویژه تاکسی و مشکلات عدیده ای که برای ایشان بنا به اظهاراتشان ایجاد می شود در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به فرمانداری ارسال گردد.             ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 22 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در یکصد و پانزدهمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 93/11/6 برگزار شد در دستور جلسه  قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد  با تعداد 15 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، با تعداد 2 فقره لایحه مخالفت ، 2 فقره به کمیسیونهای عمران و حقوقی ارجاع ، 1 فقره جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به فرمانداری محترم ارجاع ، 1 فقره جهت بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد و 1 فقره نیز در جلسه برای اطلاع حاضرین قرائت شد./ 

دوشنبه, 25 اسفند 1393 ساعت 08:18

صورتجلسه شماره 114

مصوبات یکصد و چهاردهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ  :  93/11/1

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 13253/ش م ص/93 مورخ 93/10/16در پاسخ به نامه شماره 1087/33 مورخ 93/8/26شورای در ارتباط با پاسخ استعلام شماره 91034537 مورخ 3/4/1393 در پرونده 26836 ، با توجه به اينكه شهرداري در آن مقطع در نظر داشته در راستاي ايجاد درآمدهاي پايدار لايحه تملك تعدادي از واحدهاي تجاري ملك مورد نظر را جهت اتخاذ تصميم به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد قبل از صدور پاسخ استعلام شماره 91034537 مورخ 93/4/3 پس از كارشناسي و تقويم ارزش پلاك ثبتي 18170 فرعي از 43 اصلي  معرفي شده از سوي مالك جهت تضمين كه به نام آقاي حمداله اكبري مي باشد برابر سند شماره 127255 مورخ 93/3/29تنظيمي در دفترخانه 31 ملارد تمامي ششدانگ پلاك مزبور واقع در سه راه انديشه (آهن الات نور) بابت بدهي آقاي حمداله اكبري در پرونده 26836 از تاريخ 1393/3/27لغايت شش ماه در رهن شهرداري قرار گرفته است همچنين ضمن عقد خارج لازم به اين شهرداري وكالت داده شده در راس انقضاء به مدت رهن و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهي با تشخيص خود ( شهرداري ) مال مورد رهن را جزاو كلا" به خود يا هر كس ديگر انتقال قطعي نمايد با عنايت به مراتب فوق و اخذ ضمانت لازم پاسخ استعلام جهت در رهن  قرار گرفتن پلاك ثبتي 657 فرعي از 43 اصلي در پرونده 26836 صادر شده است. ضمنا همانطوريكه مستحضريد در ماده 32 آئين نامه مالي شهرداريها صرفاً موضوع صدور مفاصاحساب ( گواهي نقل و انتقال ) موكول به تاديه كل بدهي هاي مؤدي است ، در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون حقوقی موافقت گردید به شرح ذیل عمل نماید :

مقرر گردید نظریه کمیسیون حقوقی مبنی بر ( نظر به اینکه سابقاً موضوع پرونده فوق در این شورا مورد بحث قرار گرفته است و با عنایت به گزارش شهرداری ملارد مراتب تأمین حقوق شهرداری به موجب ترهین سند ملکی بوده است که موعد تسویه حساب در آذر ماه نودو سه خاتمه یافته است و عملاً شهرداری با عنایت به سند رهنی مذکور اختیار تملک ملک مورد رهن را داشته است و لذا معطل نمودن حقوق مؤدی پس از این تاریخ فاقد وجاهت قانونی می باشد و لذا تکلیف شهرداری در جهت انتقال پلاکهای مورد رهنی منطبق با قانون و قرارداد فی مابین می باشد که بر همین اساس شهرداری مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ این صورتجلسه حسب قرارداد و مراتب قانونی طبق مصوبه قبلی شورا اقدامات قانونی را در جهت وصول مطالبات و حقوق شهرداری به عمل آورد. ضمناً  به شهرداری اعلام گردد منبعد درخصوص صدور هرگونه مفاصاحساب برای مؤدیان شهرداری صرفاً برابر ماده  آئین نامه فوق الذکر اقدامی و پس از تأدیه دیون مؤدی اقدام نماید تا مراتب قانونی مراعات گردد. ( با 13 رأی )

2- نامه شهرداری به شماره 12803/ش م ص/93 مورخ 93/10/7 درخصوص ضرورت بهره برداری از دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پیاده سازی مدیریت منابع اطلاعاتی و  سیستم های پیشرفته مرتبط با اجرای مأموریت و اهداف سازمانی و یک نسخه اساسنامه پیشنهادی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در جلسه مطرح و مخالفت گردید. ( با 12 رأی ) ، موافق : آقای علیرضا جمور ( موافقت  با بند دوم به علت اینکه از نیازهای روزمره کلیه ادارات می باشد)

3- نامه شهرداری به شماره 12890/ش م ص/93 مورخ 93/10/9منضم به تصویر نامه سازمان تاکسیرانی درخصوص رسیدگی به درخواست آقای روح اله قملاقی در جلسه مطرح و به علت اینکه بکارگیری نامبرده با عنایت به منقضی شدن مدت خدمت و قرارداد و نیز عدم الزام قانونی و قرارداد فی مابین خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و دخالت در امور اجرایی شهرداری محسوب می گردد مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 10 رأی)، موافقین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج و حاجعلی بحری

4-  درخواست آقای دهکردی شهردار سابق ملارد درخصوص محاسبه و پرداخت حق عمرانی ایشان در زمان تصدی سمت شهرداری ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نظر قطعی به شهرداری ارجاع گردد. ( با 13 رأی )

5- پیشنهاد آقای بیات رئیس شورا درخصوص نامه شهرداری به شماره 13139/ش م ص/93 مورخ 93/10/21  مبنی بر ارسال پرونده شماره 19947 متعلق به آقای میرعلی میرعزیززاده ، با توجه به آخرین مصوبه شورا به شماره 156/33 مورخ 93/1/27 موافقت گردیده قدرالسهم شهرداری و مالک باالسویه مشخص و تقسیم و دفتر فنی استان نیز این شرایط را تأیید کرده است. لذا مجدداً طی صورتجلسه اصلاحی به شماره 5294/ش م ص/93 مورخ 93/3/7ضمن کاهش سطح اشغال ، تحویل زمین معوض به جای قدرالسهم شهرداری به استان ارسال شده است  که این اصلاحیه مجوز و موافقت شورای شهر را نداشته است. با توجه به اینکه هرگونه تغییر در مفاد توافق می بایست با مجوز شورای اسلامی شهر باشد. لذا ضمن عودت پرونده فوق در 140 برگ ، شایسته است از هرگونه اقدام درخصوص توافقنامه اصلاحی اخیرالذکر اکیداً خودداری و ضمن اعلام علت عدم اخذ مجوز شورا درخصوص آن ، صرفاً برابر آخرین مصوبه شورا به شماره صدرالذکر عمل شده و نتیجه به شورای اسلامی شهر اعلام گردد ، در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه به شهرداری ارسال گردد. ( با 13 رأی )

6- پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر تفویض اختیار شورا برای انعکاس درخواست مراجعین و مؤدیان شهرداری شهروندان در تخفیف بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای وابسته و امور مرتبط با سایر ادارات مطرح و مصوب گردید درصورت تأیید درخواست متقاضیان توسط رئیس یا نایب رئیس شورا و یا حداقل توسط یک نفر از اعضاء شورا مراتب با امضاء رئیس یا نایب رئیس شورا به شهرداری و یا سایر سازمانهای ذیربط وابسته به شهرداری و سایر نهادها و ادارات منعکس تا با رعایت موارد قانونی نسبت به مورد اقدام شود. ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 7 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در یکصد و چهاردهمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 93/11/1برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد  با تعداد 3 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، با تعداد 2 فقره لایحه مخالفت ، 1 فقره نیز تعداد سه بند مورد بررسی قرار گرفت و مابقی بندهای پیشنهاد رسیدگی به جلسه بعد موکول گردید و 1 فقره مقرر گردید به شهرداری و در موارد خاص حسب ارتباط موضوع به بهشت شهدا ارجاع گردد./

دوشنبه, 25 اسفند 1393 ساعت 06:22

صورتجلسه شماره 113

مصوبات یکصد و سیزدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ بیست و نهم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 12917/ش م ص/93 مورخ 93/10/9 درخصوص رديف بودجه اي برنامه 303 پروژه 3031009303 وظيفه عمران شهري بودجه سالجاري مربوط به طرح بهبود ترافيك به مبلغ 5/000/000/000ريال به مطالعات خطوط مترو ، احداث تقاطع غير همسطح ، اصلاح هندسي معابر و اجرا تخصيص يافته ، لذا جهت امكان عقد قرارداد و اجراي هر چه سريعتر پروژه هاي مذكور ، موضوع تفكيك بودجه پروژه هاي فوق و نيز تأمين اعتبار تهيه و نصب علائم و تجهيزات ترافيكي به شرح ذيل :

1/4- مطالعات ترافيكي و خطوط مترو به مبلغ 1/000/500/000ريال.

2/4- اصلاح هندسي معابر به مبلغ 2/000/000/000ريال.

3/4- با توجه به اينكه در رديف بودجه 3031009306 به مبلغ 2/000/000/000ريال بابت مطالعات اجراي تقاطع غيرهمسطح در دو نقطه شهر اختصاص يافته ، مبلغ 1/000/500/000 ريال نيز از اين محل بابت رديف بودجه 3031009301 ( تهيه و نصب علائم و تجهيزات ترافيكي ) تأمين اعتبار شده و اختصاص يابد در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه فقط با تفکیک و تخصیص به شرح ردیف های 1 و 2 و 3  لایحه شهرداری موافقت گردید ، لیکن شهرداری جهت اجراء می بایستی نقشه های اجرایی و سایر اطلاعات پروژه ها را به شورا ارسال و پس از کسب موافقت شورا نسبت به اجرای پروژه با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

2- نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ملارد درخصوص مساعدت به مساجد شهرستان که 4 مسجد ( مهدیه سرآسیاب ، مهدیه ملارد ، مسجد قمر بنی هاشم(ع) و حسینیه امیرالمومنین(ع) ) از قلم افتاده اند که  با اعتراض نمازگزاران ، هیئت امناء و امام جماعت آنها مواجه گردیده در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی مبنی بر اتمام بودجه شهرداری و عدم توان پرداخت مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 10 رأی ) ،  غایبین : آقای علیرضا جمور (موجه) ، خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

3- نامه شهرداری به شماره 13313/ش م ص/93 مورخ 93/10/17درخصوص واگذاری انجام پروژه عمرانی تکمیل ساختمان اداری شورا به مبلغ 3/000/000/000ريال از محل ردیف 3070109302 به استناد تبصره 2 ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری و از طریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکاران واجد شرایط در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا با رعایت مقررات مربوطه اقدام شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها  الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

4- پیشنهاد شماره 2956/47 مورخ 93/10/22جناب آقای دکتر سیدکاظم زمانی درخصوص طرح تشکیل کار گروه پیگیری احداث مترو با توجه به معضل و مشکل تردد شهروندان از ملارد به کرج و تهران و لزوم پیگیری آن و حساسیت شورا و درخواست مردم محترم ملارد در جلسه مطرح و با اعلام آمادگی آقایان دکتر سیدکاظم زمانی سیدعلی مرزانی ، سیدمهدی سیدلر ، علیرضا جمور ، محمد خلج ، حاجعلی بحری ، محبوب اکبری و داور حضرت پور جهت عضویت در کارگروه فوق موافقت گردید و مقرر گردید با محوریت آقای محبوب اکبری جلسه کارگروه تشکیل و رئیس جلسه مشخص گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

5- نامه شهرداری به شماره 13410/ش م ص/93 مورخ 93/10/21درخصوص ارسال یک نسخه از اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری که به استناد بند 15 مصوبه یکصدمین جلسه شورا با موضوع اصلاح ماده 24 (بازرس سازمان) اصلاح شده است و براساس نامه شماره 47510/42/93مورخ 93/08/7 مدیرکل محترم دفتر  امور شهری و شوراهای استانداری تهران میبایستی کلیه صفحات اساسنامه موصوف به مهر شورای اسلامی ممهور گردد در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا با رعایت مقررات مربوطه اقدام گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

6- نامه شهرداری به شماره 13501/ش م ص/93 مورخ 93/10/22 منضم به نامه معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری درخصوص هزينه برگزاري مراسمات ايام ا... دهه مبارك فجر تا سقف 300/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 5 رديف 205505 و ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري با پادار نمودن هزينه فوق در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی شورا تا مبلغ 200/000/000ريال (بیست میلیون تومان) موافقت گردید تا با رعایت مقررات مربوطه اقدام شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

7- نامه ستاد ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ملارد به شماره 1086/321/523/زم مورخ 93/10/20 درخصوص مساعدت جهت پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت انجام فعالیتهای فرهنگی و تجهیز حداقلی پایگاه  خواهران مارلیک در جلسه مطرح و مقرر گردید موافقت گردید جهت تنظیم لایحه و تعیین مبلغ و ردیف بودجه  به شهرداری ارجاع گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

8- نامه فرمانده محترم انتظامی شهرستان ملارد به شماره 294/5/15/4552 مورخ 93/10/4 درخصوص اختصاص قطعه زمینی برای پلیس های تخصصی واقع در جنب کلانتری 13 طلائیه در جلسه مطرح و موافقت گردید جهت بررسی و تنظیم لایحه به شهرداری ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی

9- نامه شهرداری به شماره 13413/ش م ص/93 مورخ 93/10/21 درخصوص ارسال لیست نخبگان ثبت نامیحائز شرایط در رشته های ورزشی ، علمی ، ادبی ، فرهنگی ، هنری ، حوزوی ، قرآنی ثبت اختراع ، نشریات و شبکه های مجازی با رعایت اصول آئین نامه و حذف مدارک استانی ، شهرستانی و منطقه ای در جلسه مطرح و موافقت گردید با توجه به مصوبه قبلی کمیسیون فرهنگی برابر نظریه نهایی کمیسیون فرهنگی اقدام شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

10- نامه شهرداری به شماره 13580/ش م ص/93 مورخ 93/10/24 درخصوص تقاضای قرض الحسنه  (مسجد صاحب الزمان) موضوع خرید یک باب منزل مسکونی (عرصه و اعیان) به صورت اسناد عادی (قولنامه ای ) متراژ 75 مترمربع ، واقع در سرآسیاب ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه مسجد صاحب الزمان (عج) ، پلاک 24 متعلق به مسجد فوق که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قرار متری 9/000/000ريال  (معادل نهصد هزار تومان جمعاً با متراژ 75 مترمربع به مبلغ 675/000/000 ريال (شصت و هفت میلیون و  پانصد هزار تومان ) برآورد گردیده که از محل اعتبارات ماده 10 ردیف 310001 وظیفه خدمات شهری  اقدام به خریداری نماید در جلسه مطرح و موافقت گردید تا با رعایت مقررات مربوطه اقدام شود. ( با 10 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات ( علت مخالفت : مغایرت اسناد عادی با آئین نامه مالی شهرداریها )  غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

11- درخواست آقای جمعه گل محمدی مؤدی پرونده شماره 47307 درخصوص جبران خسارت وارده با توجه به قرار گرفتن کل زمین نامبرده به متراژ 85 مترمربع واقع در خیابان شهیدان دست برسر ، کوچه سیزدهم در طرح تعریض خیابان در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا با رعایت مقررات مربوطه اقدام شود. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان عوض عشایرپور ، علیرضا جمور و محبوب اکبری و خانم معصومه بیات (علت مخالفت : عدم انطباق با مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت ) ، غایبین : خانمها الهه حیات بینی(موجه) و نرگس مشعشعی(موجه)

« گردش کار تصویب »

تعداد 14 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 93/10/29برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 11 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 7 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 1 فقره لایحه مخالفت ، 2 فقره لایحه به کمیسیونهای حقوق و فرهنگی ارجاع ، 1 فقره به رسیدگی در جلسه 13 نفره اعضاء ، 2 فقره جهت تنظیم لایحه به شهرداری ارجاعو 1 فقره نیز به علت درج اشتباهی در دستور جلسه مطرح نگردید./

شنبه, 16 اسفند 1393 ساعت 08:40

صورتجلسه شماره 112

مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شهرداری به شماره 11137/ش م ص/93 مورخ 93/8/24 در مورد لایحه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی برای اجراء و اعمال در سال 1394 مستند به بند 16 ذیل ماده 71 و 77 قانون شوراها مصوب 1357 و تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و کلیات لایحه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید موارد نواقصی اعم از عوارض احداث پروانه ، برای دی کلینیک ها ، مراکز جراحی محدود ، بیمارستانهای خصوصی ، سرانه های تفکیک توسط شهرداری اصلاح و مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید و در مورد این لایحه و لوایح عوارض سالیانه سازمانهای تابعه شهرداری ، شورا تصمیم نهایی را به کمیسیون برنامه و بودجه تفویض اختیار نمود و نظریه نهایی کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد به منزله مصوبه شورا تلقی می گردد. که پس از انجام این مراحل تعرفه بودجه با تأیید کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس شورا به شهرداری ابلاغ شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای محبوب اکبری (موجه) و خانم الهه حیات بینی (موجه)

2- نامه شورای اسلامی شهرستان ملارد به شماره 190/4/م/ش مورخ 93/10/17 درخصوص پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان مبنی بر نظریه دیوان عدالت اداری موضوع ممنوعیت حدود شوراهای اسلامی و شهرداریها در وضع عوارض و ارزش معاملاتی ساختمانی و موارد دیگر که در حیطه وظایف شوراهای اسلامی نمی باشد مطرح و نظرات دیوان عدالت اداری و سایر موارد قانونی مربوط به لایحه عوارض سالیانه شهرداری در مصوبه لحاظ گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای محبوب اکبری (موجه) و خانم الهه حیات بینی (موجه)

3- نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ملارد به شماره 1063/321/523/زم مورخ 93/10/14 درخصوص مساعدت جهت احداث ساختمان اداری ستاد جدید در ناحیه جاده ملارد ، جنب گلزار شهدا در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری ارجاع تا ضمن بررسی ، نظر کتبی خود را به شورا ارسال نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای محبوب اکبری (موجه) و خانم الهه حیات بینی (موجه)

« گردش کار تصویب »

تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در یکصد و دوازدهمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 93/10/24 برگزار شد در دستور جلسه  قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 11 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 2 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 1 فقره جهت اطلاع اعضاء در جلسه قرائت ، 1 مورد جهت بررسی و اعلام نظر کتبی به شهرداری ارجاع و 1 فقره نیز بندهای یکم تا سوم بررسی و مابقی بندها به جلسه بعدی موکول گردید./

شنبه, 16 اسفند 1393 ساعت 08:35

صورتجلسه شماره 111

 

مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

 

به تاریخ بیست ودوم دی ماه سال 1393

 

مصوبات جلسه :

 

1- نامه سازمان بهشت شهداء به شماره 203/س ب د/93 مورخ 93/9/25 درخصوص تغییر نام این سازمان از سازمان گورستانهای شهرداری ملارد به سازمان بهشت شهداء و آرامستانهای شهرستان ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید لایحه پیشنهادی از سوی شهرداری تهیه و به شورا ارسال گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

2- نامه شهرداری به شماره 12916/ش م ص/93 مورخ 93/10/9 درخصوص پاداش شش ماهه دوم سال 92 و شش ماهه اول سال 93 شش نفر از اعضاي كميته انطباق به مبلغ 200/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري ، با پادار نمودن مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

3- نامه شهرداری به شماره 13136/ش م ص/93 مورخ 93/10/14درخصوص چهارمین صورتجلسه  شورای نامگذاری مورخه 93/7/30 در جلسه مطرح و با تغییر نام کوچه قصر شیرین به کوچه سلمان موافقت گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و علیرضا جمور و خانمها الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی و با مابقی بندهای صورتجلسه با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

4- نامه شهرداری به شماره 12201/ش م ص/93 مورخ 93/9/15 درخصوص حق الزحمه اعضاي كميسيون ماده 7 ( قطع اشجار ) ، پيشنهاد مي گردد حق الزحمه مذكور مانند حق الزحمه كميسيون بند 20 به مبلغ 6/000/000 ريال درصورت برگزاري در ماه ( حداقل يك جلسه) پرداخت گردد در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

5- نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان ملارد به شماره 588/25 مورخ 93/10/10 درخصوص نداشتن مکان مناسب جهت فعالیت و انجام امور مرکز فوق و اختصاص زمینی در شهرک اداری به این مرکز در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر مساعد جهت تنظیم لایحه به شهرداری ارجاع گردد. ( با 11 رأی ) ،  غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

6- نامه شهرداری به شماره 13098/ش م ص/93 مورخ 93/10/13 درخصوص درخواست مساعدت مالي به آقاي فريدون حاج عبدالله خان شيرازي به مبلغ 10/000/000 ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 17 رديف 417701 وظيفه خدمات شهري با پادار نمودن مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و علیرضا جمور و خانمها الهه حیات بینی و نرگس مشعشعی ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

7- نامه مشاور مالی و اداری شورا به شماره 2838/56 مورخ 16/10/93 درخصوص تأمین محل پرداخت  حق الزحمه آقای ابوالفضل پورثانی ناظر فنی شورا برابر قرارداد منعقده به مبلغ 12/000/000 ريال  از محل اعتبارات شهرداری ملارد پروژه های عمرانی مورد نظارت ایشان جهت جلوگیری از انحراف در ردیفهای پرداختی شورا در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا با رعایت مقررات اقدام شود. ( با 6 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدکاظم زمانی ، سیدعلی مرزانی ، داور حضرت پور و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی (علت مخالفت : 1- حضور آقای مهندس پورثانی در شورای شهر و اعمال وظایف محوله وفق قرارداد فی مابین صورت نگرفته و نیاز به تهیه گزارش و صورتجلسه و تعیین حقوق برای وی می گردد. 2- پرداخت حقوق وی از محل اعتبارات شهرداری با عنایت به اینکه طرف قراداد وی شورا می باشد واجد ایراد است) ،  غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

8-  نامه شورای اسلامی شهرستان ملارد به شماره 189/4/م/ش مورخ 93/10/17 درخصوص توجه ویژه به حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار در راهپبمایی 9 دی ماه 1388 و برچیدن بساط فتنه گران و مزدوران خارجی و غلبه بر جنود شیطانی و روز بصیرت و لبیک به ندای ملکوتی نایب برحق  آقا امام زمان(عج) حضرت امام خامنه ای (دامه برکاته) و نامگذاری یکی از بوستانهای شهرستان به همین مناسبت در جلسه مطرح و مقرر گردید به کمیسیون نامگذاری ارجاع تا پس از اعلام نظر کمیسیون فوق در جلسه شورا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر (موجه) و خانم معصومه بیات (موجه)

 

« گردش کار تصویب »

 

تعداد 14 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 93/10/22 برگزار شد در دستور جلسه  قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 11 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد  با تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 4 فقره به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، فرهنگی و  شورای نامگذاری ارجاع و 2 فقره به رسیدگی با حضور شهردار موکول ،  تعداد 2 فقره جهت تنظیم لایحه  به شهرداری ارجاع ، تعداد 1 فقره نیز به نماینده شورا در اداره ورزش ارجاع تا رسیدگی و اعلام نظر نماید./  

شنبه, 16 اسفند 1393 ساعت 08:13

صورتجلسه شماره 110

مصوبات یکصد و دهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ هفدهم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه ریاست شورا مثبوت به شماره 2774 /43 مورخ 93/10/13 درخصوص درخواستهای اهالی محترم شهرک آیت ا... طالقانی در جلسه دیدار مردمی مورخ 93/10/10 در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ، خیابان شهید مصیب زاده به شرح ذیل :

1/1- نصب تابلوی پایه دار در مقابل مسجد جهت الصاق اطلاعیه ها و اعلامیه های مسجد

2/1- نصب تابلوی راهنما برای مسجد در ابتدای خیابان شهید مصیب زاده

3/1- پیش بینی و اختصاص 2 قطعه زمین از املاک شهرداری با سرانه های ناشی از تفکیک در شرق سرآسیاب  برای احداث 2 باب مسجد

4/1- تکمیل و تجهیز وضوخانه مسجد

5/1- نصب چند عدد تابلو در مبادی ورودی و خروجی محدوده شرق سرآسیاب با عنوان شهرک آیت ا.. طالقانی

6/1- تخصیص یک قطعه زمین به منظور احداث پایگاه بهداشت

7/1- تخصیص یک قطعه زمین برای احداث خانه فرهنگ

8/1- تخصیص مبلغ پنجاه میلیون ريال برای تکمیل بنای محراب مسجد در جلسه مطرح و موافقت گردید نامه فوق جهت تنظیم لایحه با تعیین ردیف اعتباری با رعایت مقررات مربوطه به شهرداری ارجاع گردد. ( با 9 رأی ) ، مخالفین بند 8/1 : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و علیرضا جمور ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و سیدعلی مرزانی

2- نامه شهرداری به شماره 13069/ش م ص/93 مورخ 93/10/13 مبنی بر رکود بی سابقه بازار مسکن که به تبع با انباشت قابل توجه مطالبات شهرداری از مودیان و عدم استقبال از دریافت پروانه ساختمانی همراه می باشد که این امر باعث عدم تحقق بخشی از ردیف های درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری گردیده است ، فلذا در راستای تأمین بخشی از منابع در جهت خدمات رسانی مطلوبتر به شهر و شهروندان ، شهرداری در نظر دارد  به مناسبت دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی نسبت به اجراء و اعطای جایزه خوش حسابی از تاریخ 93/11/12 لغایت پایان بهمن ماه سال جاری به میزان 20% و از تاریخ 93/12/1 لغایت پایان اسفند ماه سال جاری به میزان 15% درخصوص بدهی مؤدیانی که به صورت نقدی و یکجا تسویه می نمایند اقدام نماید.

تبصره : موضوع اعطای جایزه خوش حسابی (لایحه فوق الذکر ) جهت اسناد بهادار سررسید آتی نیز معادل 20%  از تاریخ 93/11/12لغایت 93/11/30 و معادل 15% از تاریخ 93/12/1 تا پایان سال جاری مشروط به پرداخت تمامی اقساط پیش رو و درخصوص اقساط معوق (چکهای برگشتی) مشروط به پرداخت یکجا آن معادل 10% خواهد بود.

تبصره : هرگونه مبادله مشمول لایحه خوش حسابی فوق نخواهد بود.

در جلسه مطرح و با رعایت سایر مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 10 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات (علت مخالفت : از آنجا که اعمال 15% جایزه خوش حسابی در لایحه بودجه سالجاری برای کل سال مصوب گردیده ، اعمال مقطعی وجاهتی ندارد) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و سیدعلی مرزانی

3- نامه شهرداری به شماره 13144/ش م ص/93 مورخ 93/10/14 مبنی بر اینکه متراژ 517 مترمربع از ملک هبه ای به مسجد ملاردواقع در : ملارد خیابان ایثارگران به صورت اصلاح و تعریض کوچه توسط این شهرداری تملک گردیده است و طی پیگیریهای به عمل آمده از طرف هیات امناء مسجد جامع خامس آل عبا درخواست معوض زمین صدرلاشاره را داشته اند ، فلذا شهرداری در نظر دارد در قبال و معوض زمین با رعایت تبصره 6 ماده 55 قانون شهرداریها ، متراژ 300 مترمربع از پلاک ثبتی 159/43 ( باغ عمارت ) متعلق به این شهرداری را به مسجد تحویل نماید. ضمناً با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورا و با عنایت به اینکه بخشی از زمین هبه شده به مسجد جامع خامس آل عبا در احداث پارک و طبق ادعای هیأت امنا بخشی نیز در ساخت مدرسه لحاظ شده است و جمع متراژ کلی زمین 1000 مترمربع (یک هزار مترمربع) می باشد. لذا در ازای هزار مترمربع سیصد مترمربع طبق لایحه پیوست لحاظ گردد و همچنین با توجه به قولنامه ای بودن ملک مسجد صلحنامه ای  بین شهرداری و مسجد جهت واگذاری زمین مذکور و قید شده صورت خواهد گرفت در جلسه مطرح و موافقت گردید ضمن تنظیم صلح نامه با رعایت مقررات مربوطه اقدام شود. ( با 10 رأی ) ، مخالفین : آقایان محمد خلج و علیرضا جمور (علت مخالفت آقای جمور : مطابق لایحه شهرداری و توضیحات دبیر محترم قسمتی از زمینی که به مسجد اختصاص داشته است به فضای سبز تبدیل شده و در مقابل هیأت امنای مسجد تقاضای اخذ زمینی در قبال زمین مذکور به متراژ 300 مترمربع را دارد که : 1- زمین مورد ادعای مسجد فاقد سند مالکیت است و لذا انتقال زمین شهرداری در قابل زمین مورد ادعای مسجد بر خلاف بند ز ماده 174 بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 2- تعامل شهرداری در قبال ملک مورد ادعای مسجد همچنان خلاف مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت می باشد. 3- چنانچه نظر شورا و شهرداری استفاده از اختیارات اخیر بند 6 ماده 55 قانون شهرداری باشد با عنایت به اینکه تعلق حقوق به کلیه مساجد عادلانه است و از طرفی در دستور جلسه نمی باشد و پیشنهاد اعضاء درخصوص صلح برخلاف قانون و فاقد وجاهت است) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

4- نامه شهرداری به شماره 13210/ش م ص/93 مورخ 93/10/16 درخصوص مساعدت مالي به آقاي جمشيد اردهي به مبلغ 5/000/000ريال با توجه به عدم اعتبارات ماده 17 رديف 417703 وظيفه خدمات شهري و پادار نمودن آن در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدعلی مرزانی ، محبوب اکبری و خانم الهه حیات بینی ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور

5- نامه شهرداری به شماره 12751/ش م ص/93 مورخ 93/10/6 درخصوص اینکه شهرستان ملارد فاقد بیمارستان می باشد و در اراضی مارلیک 2 به میزان 36234 مترمربع بعنوان کاربری درمانی در سهم شهرداری در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه به میزان 5000 مترمربع از مساحت کاربری درمانی به تجاری به صورت نوار به ابعاد 5/236×22 متر در ضلع شمال بیمارستان در نظر گرفته شده که این موضوع در کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی مصوب گردیده است. لذا با توجه به اینکه اراضی درمانی از 36234.61 مترمربع به 31234.61 مترمربع تقلیل یافته و به میزان 5000 مترمربع به تجاری اختصاص یافته است. لذا چگونگی واگذاری مساحت تجاری به بیمارستان              (شبکه بهداشت و درمان) و یا اینکه در سهم شهرداری باقی بمانددر جلسه مطرح و مقرر گردید با حفظ کاربری  در مالکیت شهرداری باقی بماند. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور                  

6- نامه شهرداری به شماره 12831/ش م ص/93 مورخ 93/10/8 منضم به تصوير قرارداد اجاره بشماره 2140/138 مورخ 93/1/30 في مابين شهرداري ملارد و آقاي حسين مغيثي جهت تمديد از تاريخ 93/10/1 لغايت 94/10/1 بمدت يكسال شمسي با افزايش 15% اجاره بهاء ماهيانه جمعا بمبلغ  212/750/000 ريال در جلسه مطرح و با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور      

7- نامه شهرداری به شماره 11682/ش م ص/93 مورخ 93/9/4 منضم به چهار برگ جداول حاوی درآمدهای وصولی از محل عوارض فروش کالا و ارائه خدمات (مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری از محل عوارض وصولی متمرکز موضوع تبصره های 2 و 3 مواد 39 و 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک های جاری و عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی که از طرف آن شهرداری به این شورا واصل شده است مورد بررسی  قرار گرفت ، بدینوسیله اعلام می دارد که در جداول ارسالی محل هزینه ها و عنوان پروژه های انجام شده و در دست اجراء مشخص نگردیده است. مقرر گردید ظرف یک هفته پس از وصول نامه ، شهرداری نسبت به تکمیل فرم مورد اشاره در جدول ارسالی که به امضای ذیحسابان در ذیل جداول خواهد رسید اقدام و نتیجه را به شورا اعلام نماید.( با 11 رأی ) ، آقایان سیدمهدی سیدلر و سیدعلی مرزانی             

« گردش کار تصویب »

تعداد 11 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و دهمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 93/10/17 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 12 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 1 فقره جهت تنظیم لایحه به شهرداری ارجاع ، تعداد 1 فقره مطرح نگردید و رسیدگی به جلسه آتی موکول ، 1 فقره به شهرداری تکلیف شد ضمن تشکیل جلسه با مالکین و با حضور رئیس شورا نسبت به رفع مشکل اقدام نماید ، 1 فقره به گزارش کتبی شهردار به شورا موکول ، تعداد 2 فقره  (1/2- موافقت گردید با حفظ کاربری در مالکیت شهرداری نگهداری ، 2/2- در اختیار شهرداری قرار گیرد و شهرداری با رعایت مقررات اتخاذ تصمیم نماید. ) ، تعداد 1 فقره جهت رفع نقص لایحه به شهرداری ارجاع گردید./

سه شنبه, 05 اسفند 1393 ساعت 06:08

صورتجلسه شماره 109

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ، اداره ورزش و جوانان ،  فرمانداری شهرستان ملارد ، کمیته امداد ، میراث فرهنگی و گردشگری ملارد ، حراست شهرداری ملاردو بسیج دانشگاه آزاد ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات یکصد و نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ پانزدهم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد به شماره 67/2866/206 مورخ 93/10/03 منضم به درخواست هیأت پرورش اندام شهرستان جهت مساعدت مالی برگزاری مسابقه فجر 93 در جلسه مطرح و مقرر گردید نامه فوق جهت تنظیم لایحه با تعیین ردیف اعتباری با رعایت مقررات مربوطه به شهرداری ارجاع گردد. ( با 12 رأی )  غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

2- پیشنهاد ریاست شورا درخصوص ارسال اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی شهرداری که قرارداد آنهااز تاریخ 92/6/1 تا تاریخ 93/9/30 منعقد گردیده برابر فرم ذیل جمعبندی و حداکثر تا تاریخ 93/10/25به دفتر شورای اسلامی شهر

فرم اطلاعات قراردادهای پروژه های عمرانی شهرداری ملارد از 1/6/92 تا 30/9/93

 

 

ردیف

موضوع پیمان

نام پیمانکار

شماره و تاریخ مجوز شورا

شماره و تاریخ پیمان

مبلغ کل پیمان

کل مبلغ پرداختی

نام ناظر

میزان پیشرفت

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جلسه مطرح و موافقت گردید فرم به شهرداری ارسال تا اطلاعات مربوطه از سوی شهرداری به شورا ارائه گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

3- نامه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ملارد به شماره 562-15-126/932 مورخ 93/10/6درخصوص مساعدت جهت مرمت و بازسازی بنای تاریخی امام زاده چهل دختر واقع در ملارد ، جنب امام زاده ابراهیم در جلسه مطرح و به علت ثبت نشدن در ردیف بناهای آثار تاریخی و محدودیتهای  اعتباری شهرداری مخالفت گردید.( با 10 رأی ) ، موافقین : آقایان سیدمهدی سیدلر و حاجعلی بحری   غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

4- نامه شهرداری به شماره 12894/ش م ص/93 مورخ 93/10/9 درخصوص تقاضاي قرض الحسنه به مبلغ 60/000/000 ريال براي احداث سرويس بهداشتي مسجد صاحب الزمان (عج) و يا خريد يك باب منزل 57 متري  که شهرداري در نظر دارد جهت رفع مشكل مسجد فوق الذكر يك باب منزل 57 متري متعلق به مسجد را با قيمت كارشناسي از محل اعتبارات ماده 10 رديف 310001 وظيفه خدمات شهري خريداري نمايد و مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري پادار گردد در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تعیین قیمت کارشناسی و ارسال مجدد  به شورا با رعایت مقررات مربوطه ، به شهرداری ارجاع شود. ( با 11 رأی ) ، مخالف : خانم معصومه بیات  غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

5- نامه شهرداری به شماره 12901/ش م ص/93 مورخ 93/10/9 درخصوص مساعدت مالي به اداره امور ماليات بر ارزش افزوده غرب استان تهران در راستاي تهيه اقلام و ملزومات اداري با شماره اموال شهرداري جهت استقرار در ساختمان آن اداره مستقر در شهر ملارد به مبلغ 300/000/000 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري با پادار نمودن مراتب در اصلاح و متمم بودجه سالجاري در جلسه مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. ( با 10 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور  غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

6- نامه شهرداری به شماره 12825/ش م ص/93 مورخ 93/10/8 درخصوص درخواستهای مکرر هیأت امناء مسجد صاحب الزمان (عج) خیابان امام خمینی (ره) مبنی بر مشکلات مالی و کمبود هزینه های مصرفی ، علی الخصوص مسائل بهداشتی مرتبط با ساختمان مسجد و در راستای مساعدت و رفع موانع مالی ، شهرداری در نظر داردبه صورت موقت تا زمانی که پروژه احداث پارکینگ طبقاتی شروع گردد زمین متعلق به خود را واقع در خیابان  امام خمینی (ره) به متراژ 1000 مترمربع با کاربری پارکینگ و در حال حاضر به صورت پارکینگ مورد استفاده قرار گرفته را در اختیار آن مسجد قرار دهد در جلسه مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت. ( با 12 رأی )   غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

7- نامه شهرداری به شماره 10818/ش م ص/93 مورخ 93/8/14درخصوص پرونده آقای جمعه گل محمدی   که برابر فتوکپی نقشه تفکیکی مضبوط در پرونده متشکله ملک مورد ادعای مؤدی که در مسیر خیابان قرار گرفته یکی از قطعات تفکیکی از پلاکهای 1602 و 9 و 1846 فرعی از 43 اصلی ملارد می باشد ، با توجه به اینکه پرداخت غرامت به مالک ملک مستلزم احراز مالکیت از طریق اداره ثبت می باشد ، لذا پس از وصول مدارک کافی از مؤدی پرونده و احراز مالکیت نامبرده مراتب اعلام خواهد گردید در جلسه مطرح و مورد مخالفت قرار گرفت.   ( با 7 رأی ) ، (علت مخالفت : مغایرت با آئین نامه مالی شهرداری مبنی بر اینکه پرداخت غرامت بر مبنای اسناد عادی وجاهت قانونی ندارد) ، موافقین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج ، سیدمهدی سیدلر و حاجعلی بحری  و خانم الهه حیات بینی ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

8- نامه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد 1227/39/21/ت/الف مورخ  93/10/7 درخصوص تبیین و نهادینه سازی فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بین دانشجویان و برگزاری اردوهای راهیان نور جهت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا نیاز به مبلغ 3/200/000 ريال برای هر نفر جمعاً به تعداد 80 نفر می باشد  در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت تنظیم لایحه تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ريال و ارسال آن به شورا با رعایت مقررات مربوطه جهت اتخاذ تصمیم به شهرداری ارسال گردد. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقای داور حضرت پور و خانمها معصومه بیات و نرگس مشعشعی ( علت مخالفت : عطف به مصوبه قبلی شورا به شماره 1184/59مورخ 26/8/93 قرار شد تا پایان سال جاری با عنایت به رقم تخصیصی به این امر دیگر رقمی به موضوع فوق تخصیص نیابد.) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

9- نامه شهرداری به شماره 12953/ش م ص/93 مورخ 93/10/10 درخصوص نامه شماره 7090/1/5800  مورخ 93/9/13 فرمانداری محترم شهرستان ملارد در مورد ابهام وارده به بند چهارم صورتجلسه شماره 97  مورخ 93/9/03 بعلت عدم اعلام ردیف های اعتباری در پروژه های سال 93 سازمان پارک ها و فضای سبز  مراتب به شرح زیر اعلام می گردد:

1/9- حفظ و نگهداری فضای سبز بودجه پیشنهادی مبلغ 6/000/000/000ریال شماره ردیف بودجه مصوب  ( 3050109301 )

2/9- احداث گلخانه مکانیزه و خرید ادوات و لوازم برای گلخانه با بودجه مصوب مبلغ 3/000/000/000ریال شماره ردیف مصوب ( 3050109302 )

3/9- بازسازی میادین، پارک ها و بلوارهای سطح شهر با هزینه برق فضای سبز با بودجه مصوب مبلغ 3/000/000/000ریال شماره ردیف مصوب ( 3050109303 )

4/9- طرح مطالعاتی پارک جنگلی 50 هکتاری با بودجه مبلغ 500/000/000 ریال شماره ردیف مصوب    ( 3050109304 )

5/9- احداث پارک 14 هکتاری ( بانوان ) با بودجه مبلغ 5/000/000/000 ریال شماره ردیف مصوب   ( 3050109305 )

6/9- خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و نگهداری تأسیسات فضای سبز با بودجه مبلغ 4/000/000/000 ریال شماره ردیف مصوب ( 3050109306 )

 در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت رفع ابهام وارده به فرمانداری محترم انعکاس یابد. ( با 12 رأی )  غایب : آقای سیدعلی مرزانی (موجه)

« گردش کار تصویب »

تعداد 18 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و نهمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 93/10/15 برگزار شد در دستور جلسه   قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 12 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد  با تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 3 فقره مخالفت ، تعداد 2 فقره به کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه ارسال ، تعداد 2 فقره به رسیدگی و اتخاذ تصمیم با حضور شهردار موکول ، 3 فقره جهت تنظیم لایحه  به شهرداری ارجاع ، تعداد 2 فقره متن نامه تهیه شده (مشکلات شهر) موافقت شد برای رئیس جمهور محترم   ارسال شود ، تعداد 1 فقره در جلسه قرائت شد و 1 فقره به علت تکرار حذف گردید./

سه شنبه, 05 اسفند 1393 ساعت 05:53

صورتجلسه شماره 108

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر و فرمانداری شهرستان ملارد »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و هشتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ دهم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7580/1/5800 مورخ 20/8/93 درخصوص رفع ابهام از بندهای شماره 12 ، 13 ، 14 و 15 صورتجلسه شماره 100 شورا مطرح و به علت عدم استناد قانونی فرمانداری  در ابهام وارده به مصوبه ، شورا اصرار به اجرای مصوبه دارد. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقای داور حضرت پور ، خانم ها نرگس مشعشعی و معصومه بیات ( علت مخالفت : با اشاره به ماده 76 وظایف شورای شهر بخصوص بند 8 که نظارت بر حسن اداره اموال و دارایی و حساب درآمد را از وظایف شورا دانسته به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد ، همچنین در بند 30 ذیل ماده 76 با اشاره به این وظیفه نظارتی شورا به صراحتاعلام داشته که همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهرداری و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی است. ) ، غایبین : آقای علیرضا جمورو خانم الهه حیات بینی

2- پیشنهاد ریاست شورا مثبوت به شماره 2694/67 مورخ 9/10/93 درخصوص مباحث جلسه شماره 95 و نامه شماره 1711/67 مورخ 24/8/93 شورای اسلامی شهر ملارد ؛ علیرغم تأکیدات مکرر ، گزارشات روزانه عملکرد واحد کنترل نظارت شهرداری به شورا ارسال نگردیده که خود به نوعی بیانگر عدم شفافیت عملکرد شهرداری در این خصوص می باشد. از طرفی مصوبات جلسه مورخ 25/8/93 ستاد ساماندهی ساخت و ساز شهرستان و نیز نامه شماره 111573/21/15/93 مورخ 19/9/93 اداره جهاد کشاورزی ملارد که به نوعی دلالت بر تداوم و گسترش روند ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهر دارد ؛ موجب نگرانی شورای شهر گردیده و پرواضح است که تبعات ناشی از آن خسارات غیرقابل جبرانی را بر پیکره شهر وارد خواهد آورد. لذا به موجب این مصوبه لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات عاجل در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد قاطع با متخلفین ، دستور فرمائید گزارش عملکرد واحد مذکور براساس نامه صدرالذکر به صورت روزانه به دفتر شورای اسلامی شهر ارسال تا ضمن رفع هرگونه ابهام احتمالی ، شورا نیز بتواند در انجام وظایف نظارتی قانونی خود کوشا باشد در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری روزانه گزارش عملکرد واحد کنترل نظارت را به شورا  ارسال نماید. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان داور حضرت پور ، سیدعلی مرزانی ، علیرضا جمور و محبوب اکبری و خانم نرگس مشعشعی ( علت مخالفت : با توجه به اینکه ارسال روزانه گزارشات عملکرد واحد کنترل نظارت قابل استفاده جهت نظارت اعضاء شورا نبوده و در مورد نحوه ارسال اطلاعات نیز جای بحث وجود دارد با ارسال گزارش عملکرد واحد کنترل نظارت جهت اطلاع و بررسی با عنایت به اینکه برابر قانون و از طرف توافقنامه های داخلی شورا ، جلسات رسمی اعضای شورا هفته ای 2 روز می باشد و از طرفی تنها 4 شنبه ها جلسه رسمی  با حضور شهردار تشکیل می شود ، لذا گزارشات روزانه جز هزینه های مکاتبه و ... که خارج از عرف می باشد نتیجه ای ندارد با گزارش هفتگی موافق می باشیم.)

3- نامه شهرداری به شماره 12836/ش م ص/93 مورخ 8/10/93 درخصوص اعلام مستندات افزایش 25% قرارداد شماره 8749/ش م ص/93 مورخ 15/6/93 شرکت البرز تحکيم سازه صدرا (تکميل ساختمان شورای شهر) عمليات اجرایی که به صورت نيمه کاره باقيمانده است به شرح ذيل :

1/3- اجرای سقف کاذب طبقات

2/3- آهن کشی آسانسور

3/3- تکميل و نصب پنجره ها upvc

4/3- تکميل درب اتاقها

5/3- درب ورودی شيشه ای و درب موتورخانه

6/3- تکميل ديوارکشی محوطه و اجرای کفپوش محوطه

7/3- اجرای چاه ارت و سینی کشی تأسيسات برقی

8/3- ساخت و نصب آبروی پشت بام

9/3- پله موتورخانه آسانسور

10/3- اجرای سنگ کف رمپ معلولين

در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا با رعایت کامل آئین نامه مالی معاملاتی اقدام شود. ( با 13 رأی )

4- نامه شهرداری به شماره 11938/ش م ص/93 مورخ 10/9/93 درخصوص ارسال پرونده 16244 متعلق به  آقای اشکان عظیمی وکیل مالک منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر تفکیک و تثبیت کاربری مسکونی و همچنین افزایش تراکم با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 3090 مترمربع واقع در محدوده شهر به آدرس : مارلیک ، ابتدای خیابان دکتر حسابی ، جنب خیابان ورزش و طبق طرح هادی دارای کاربری مسکونی و در طرح تفصیلی پیشنهادی با کاربری آموزشی می باشد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1/4- در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها ، مقرر گردید از پلاک فوق الذکر به میزان 50%  به عنوان قدرالسهم مالک و 50% به عنوان قدرالسهم شهردرای لجاظ گردد ، بدین صورت که قدرالسهم مالکبه میزان 69/1549 مترمربع خالص مسکونی در 6 قطعه و قدرالسهم شهرداری جهت تأمین سرانه های خدمات عمومی شامل : 10/873 مترمربع در قطعه شماره چهار طبق نقشه تفکیکی پیشنهادی معادل 27/28% از کل پلاک و به میزان 41/363 مترمربع اصلاحی خیابان دکتر حسابی و خیابان ورزش ( معادل 7/11% ) و به میزان  11/299 مترمربع ( معادل 67/9% ) معابر حاصل از تفکیک مجموعاً 50% به مساحت 1545 مترمربعدر نظر گرفته شده است.

2/4- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی هزینه های مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل فروش تراکم و فروش کاربری شناور و سایر عوارض قانونی می باشد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

3/4- طبق ضوابط و مقررات طرح هادی قطعات 7 ، ، 6 ، 1 و 5 در سهم مالک مشرف به خیابان دکتر حسابی دارای تراکم 180% و قطعه شماره 2 مشرف به خیابان ورزش دارای تراکم 120% و قطعه شماره 3 مشرف به کوچه 8 متری دارای تراکم 60% که مالک تقاضای افزایش تراکم و صدور مجوز ساخت در قطعات مشرف به خیابان دکتر حسابی با تراکم 240% به صورت همکف : 40% تجاری و سایر طبقات : 4 طبقه مسکونی و هر طبقه 50% سطح اشغال و قطعه شماره 2 مشرف به خیابان 16 متری ورزش چهار طبقه مسکونی روی پیلوت در سطح اشغال 50% مجموعاً 200% و قطعه مشرف به کوچه 8 متری شامل قطعه 3 در سه طبقه مسکونی روی پیلوت در سطح اشغال 50% مجموعاً 150% تراکم را نموده است که مقرر گردید شهرداری پس از تأیید توسط مراجع ذیربط براساس ضوابط و مقررات و همچنین تراکم پایه طرح جامع و تفصیلی را با رعایت تراکم پایه 60% مجوز صادر نماید.

در جلسه مطرح و برابر نظریه کمیسیون عمران شورا مقرر گردید : تراکم در قسمت مشرف به کوچه هشت متری 120 لحاظ گردد و بقیه تراکم طبق توافق شهرداری و مالک با لحاظ نمودن تجاری 30% در همکف و نیز تراکم پایه با درنظر گرفتن طرح جامع و تفصیلی ، 60% با نظر مساعد مشروط به ارسال به کمیسیون ماده 5 استان تهران و رعایت سایر مقررات موافقت گردید. ( با 13 رأی )

5- نامه های شهرداری به شماره 12218/ش م ص/93 مورخ 15/9/93 و 10988/ش م ص/93 مورخ 19/8/93 منضم به تصویر دو فقره فاکتور هزینه ها به شماره های 505 و 0146 درخصوص پرداخت هزینه های مراسم همایش پیاده روی به مبلغ 000/000/100 ريال ( معادل ده میلیون تومان ) از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ( با 13 رأی ) 

 6- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 1622/226/م/627 مورخ 1/10/93 منضم به تصویر نامه شماره 5761/م/104/د مورخ 15/9/93 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری تهران درخصوص عدم تشکیل کمیسیونهایی تحت عناوین مختلف در جلسه مطرح و مقرر گردید به لحاظ تأکید بر رعایت مفاد نامهبه شهرداری ارسال گردد. ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 6 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و در یکصد و هشتمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 10/10/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 4 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت ، تعداد 1 فقره اصرار شورا بر اجرای مصوبه و 1 فقره برای تأکید به اجرای مفاد نامه به شهرداری ارجاع گردید./

سه شنبه, 05 اسفند 1393 ساعت 05:46

صورتجلسه شماره 107

Down Ribbon: صورتجلسه شماره 107مورخ 8/10/93 

عنوان

« بررسی لوایح و پیشنهادهای شهرداری ملارد ، فرمانداری شهرستان ملارد ، مدیریت مجتمع شهید اینانلو ،پایگاه مقاومت بسیج حضرت ام ابیها(س) ، ستاد احیاء امر به معروف ، شورای شهرستان »

( به انضمام گردش کار تصویب )

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات  یکصد و هفتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ هشتم دی ماه سال 1393

مصوبات جلسه :

1- نامه شماره 144 مورخ 20/8/93 مدیریت مجتمع شهیدان اینانلو درخصوص حمایت مالی جهت تجهیز کتابخانه دبیرستان بعثت مطرح و با توجه به نظریه مخالف کمیسیون فرهنگی شورا ، مخالفت گردید. ( با 10 رأی ) ،غایبین : آقایان عوض عشایرپور ، داور حضرت پور و علیرضا جمور

2- نامه شماره 132/156/352/523/زم مورخ 26/9/93 پایگاه مقاومت بسیج حضرت ام ابیها(س) درخصوص درخواست مساعدت مالی به مبلغ 000/000/20 ريال جهت اجرای برنامه های فرهنگی و خرید تجهیزات موردنیاز پایگاه مطرح و با توجه به اینکه پایگاهها زیرنظر سپاه شهرستان فعالیت می نمایند ، لذا موضوع بایستی با رعایت سلسله مراتب اداری انجام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای عوض عشایرپور

3- نامه شهرداری به شماره 12364/ش م ص/93 مورخ 19/9/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 45913 متعلق به آقای محمد مهدوی منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر اخذ مجوز ساخت و افزایش سطح اشغال تجاری از 15% به 60% در طبقه همکف و با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 5/611 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی به آدرس : مارلیک ، بلوار هفتم ، مابین خیابان دکتر حسابی و خیابان سحر ، قطعه جنوبی ، پلاک 498 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و توافق گردید :

1/3- توافق گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل عوارض فروش کاربری شناور تجاری (که حداقل آن 30% ارزش روز کارشناسی با کاربری تجاری می باشد) و فروش تراکم و هزینه سرانه های موردنیاز و سایر عوارض قانونی می باشد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2/3- توافق گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به صورت زیرزمین با کاربری پارکینگ به صورت 90% سطح اشغال و همکف با کاربری تجاری و مشاعات با سطح اشغال 60% و طبقات اول الی چهارم با کاربری مسکونی هر طبقه با سطح اشغال 60% به نام مشارالیه اقدام نماید.

تبصره 1 : طبق ضوابط حداکثر تراکم مسکونی در منطقه موردنظر با ملحوظ نمودن صورتجلسه مورخ 10/8/91 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری 255% می باشد که مالک درخواست 45% تراکم مازاد دارد که مجموعاً 300% تراکم درخواستی می باشد.

تبصره 2 : بدینوسیله مالک اختیار هرگونه تغییرات اعم از کاهش یا افزایش واحدها و .. را به کمیسیون ماده 5  دفتر فنی استانداری واگذار می نماید.

در جلسه مطرح و برابر نظریه کمیسیون عمران شورا با سطح اشغال 40% تجاری و تراکم براساس طرح تفصیلی و جامع مشروط به ارسال به کمیسیون ماده 5 استان تهران و رعایت سایر مقررات موافقت گردید. ( با 13 رأی )

4- نامه شماره 93167/1/20/321/523 مورخ 17/9/93 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ملارد             درخصوص تشکیل شوراهای امر به معروف در ادارات و ارسال گزارش اقدامات به ستاد فوق مطرح و در راستای اعمال سیاستهای کلی شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با انتخابآقایان : 1- حاجعلی بحری ، 2- داور حضرت پور و یکی از کارمندان شورا به انتخاب رئیس شورا با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. ( با 13 رأی )

5- نامه های شماره 184/4/م/ش مورخ 29/9/93 و 185/4/م/ش مورخ 29/9/93 شورای اسلامی شهرستان ملارد درخصوص چهارمین جلسه مورخ 26/9/93 درخصوص موضوع مالیاتهای مستقیم در جهت تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان و نیز میزان عوارض محلی و بهای خدمات و عوارض نوسازی و جرائم تخلف ساختمانی و همچنین اعلام مسائل و مشکلات حائز اهمیت شهرستان جهت ارائه به جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری  در سفر ایشان به شهرستان ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید درخصوص مورد اول ، اخذ قیمت منطقه ای  از اداره دارائی توسط شورای شهر و شهرداری پیگیری و در مورد محدودیت حریم شهر ملارد و مشکلات ناشی از  عدم راه اندازی مترو و بیمارستان عمومی شهر و فرسودگی حمل و نقل عمومی ، عدم اجرای پروژه فاضلاب شهری ، احداث مصلی ، احداث تقاطع های غیرهمسطح به صورت نامه های جداگانه به آقای رئیس جمهور محترم و فرماندار محترم توسط مشاورین شورا تنظیم و ارسال شود. ( با 13 رأی ) 

 6- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7580/1/5800  مورخ 1/10/93 درخصوص بررسی  مصوبات صورتجلسه 100 شورا و رفع ابهام از بندهای 12 – 13 – 14 و 15 مطرح و مقرر گردید موضوع جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی در روز چهارشنبه موکول و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 13 رأی )

7- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7583/1/5800 مورخ 1/10/93 درخصوص بررسی مصوبات صورتجلسه 101 شورا مطرح و مقرر گردید مصوبات جهت اقدام با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شهرداری ارسال گردد. ( با 13 رأی )

8- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 7582/1/5800 مورخ 1/10/93 درخصوص بررسی مصوبات صورتجلسه 102 شورا مطرح و مقرر گردید مصوبات جهت اقدام با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شهرداری ارسال گردد. ( با 13 رأی )

9- درخواست جناب آقای دکتر سیدکاظم زمانی از اعضای محترم شورا مثبوت به شماره 2524/96 مورخ 3/10/93 درخصوص مرخصی مورخ 1/10/93 مطرح و ضمن موافقت با موجه بودن غیبت ایشان مفاد آئین نامه داخلی شورا در مورد حضور و غیاب و مرخصی های اعضاء شورا توسط رئیس شورا برای اعضاء شورا بیان گردید. ضمناً مقرر گردید اعضاء شورا مرخصی یا غیبت خود را قبل از شروع جلسه به رئیس یا نایب رئیس شورا اطلاع دهند در غیر اینصورت غیبت یا تأخیر اعضاء پس از این تاریخ غیرموجه تلقی خواهد شد. ( با 13 رأی )

10- اولین و دومین صورتجلسه کارگروه درآمدزایی پایدار و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری  شهر ملارد مطرح و مقرر گردید منبعد کلیه این صورتجلسات طبق فرمت ذیل با امضاء رئیس شورا به شهرداری  ابلاغ شود : ( به پيوست ........مین صورتجلسه کارگروه درآمدزایی پایدار و مشارکت بخش خصوصی  در سرمایه گذاری شهر ملارد به تاریخ .............. جهت استحضار و بررسی و ابلاغ به سازمانهای تابعه وواحدهای مرتبط در شهرداری ارسال می گردد. بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی درخصوص موارد مطروحه  پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر امکان پذیر خواهد بود ). ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 16 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت ودر یکصد و هفتمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 8/10/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح گردید.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند. در نتیجه در یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد  با تعداد 3 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و تعداد 1 فقره مخالفت ، 1 فقره بعلت تکرار حذف ، تعداد 2 فقره جهت اجرای مصوبه با رعایت مقررات به شهرداری ابلاغ ، تعداد 2 فقره مقرر گردید با فرمت متن نامه تهیه شده و تأیید شده اعضاء صورتجلسه کارگروه درآمدزایی به شهرداری ارسال ، 1 فقره جهت اطلاع اعضاء در جلسه قرائت ،1 فقره به جلسه روز چهارشنبه آتی موکول ، تعداد 2 فقره مقرر شد نامه های جداگانه از مشکلات شهر اعم ازراه اندازی مترو ، حمل و نقل و عمومی نیاز به احداث تقاطع های غیرهمسطح و غیره به عنوان رئیس جمهور و فرماندار تهیه و ارسال شود ، تعداد 1 فقره رئیس شورا مفاد متن آئین نامه مرخصی های اعضاء شورا را برای اعضاء شرح دادند ، تعداد 1 فقره تیم کارشناسی منتخب شورا به اعضاء شورا معرفی شدند ، تعداد 1 فقره مقرر گردید درصورتیکه نامه از طریق سپاه پاسدارن به شورا ارسال گردد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد./

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد