ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

پنج شنبه, 06 آذر 1393 ساعت 02:26

صورتجلسه شماره 96

 عنوان :

« بررسی لوایح شهرداری ملارد و پیشنهادهای اعضای شورای اسلامی ، نامه های فرمانداری ملارد ،گزارش ناظر و مشاور فنی شورا  »

به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات نود و ششمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد ( دوره چهارم )

به تاریخ بیست و ششم آبان ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها : 

 1- آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- بیان اهداف دعوت از مسئولین به جلسه شورا : استفاده از نظرات کارشناسی آنان برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان 

2/1- برای احداث ساختمان جدید کمیته امداد مجوز احداث از شهرداری لازم است.

3/1- کمیته امداد توافق با شهرداری در رابطه با تحویل زمین در شهرک اداری و نحوه احداث ساختمان اداری رابه شورا ارائه نماید.

4/1-جلسات رسمی شورا در روزهای دوشنبه ساعت 30/8 صبح و در روزهای چهارشنبه ساعت 13شروع می گردد. 

 2- خانم نرگس مشعشعی عضو شورا :

1/2- تعدادی از نیازمندان قبل از مراجعه به کمیته امداد به شورا مراجعه می نمایند ، فلذا هماهنگی کمیته با شورا ضروری به نظر می رسد.

2/2- در مورد وام خود اشتغالی و غیره کمیته امداد تلاش بیشتری مبذول تا نیازمندان واقعی بهره مند شود.

3/2- اقدامات کمیته در مورد زنان بدسرپرست بیان گردد.

4/2- در مورد تکریم ارباب رجوع تلاش بیشتری مبذول شود.

5/2- کمیته امداد یک نفر به عنوان رابط به شورا معرفی نماید.

6/2- کمیته امداد برای مشارکتهای مردمی برنامه خاصی دارد بیان نماید.

3- خانم معصومه بیات عضو شورا :

1/3- درخصوص نحوه واگذاری زمین برای استقرار کمیته امداد حضرت امام (ره) پس از انعقاد قرارداد واگذاریبا توجه به 6 ماده 55 قانون شهرداری ، طی صورتجلسه ای با تعیین حدود اربعه ، زمین تحویل گردد.

2/3- کمیته امداد حضرت امام (ره) می بایستی برنامه مدونی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش طی پروسه زمانی خاص دانسته باشد تا افراد ضمن حفظ عزت نفس به مرور توانمند و از پوشش حمایتی کمیته خارج شوندتا جای خود را به سایر افراد نیازمند بدهند و البته به جز افراد بیمار و از کار افتاده که نیازمند حمایت دائم هستند.

4- آقای حاجعلی بحری عضو  شورا :

1/4- کمیته امداد در انتخاب مشاور دقت نماید از افراد مجرب باتدبیر استفاده نماید.

2/4- دو خیریه فعال در شهر هست ، لازم است کمیته امداد بر کار خیریه ها اشراف داشته باشد.

3/4- به افراد نیازمند معرفی شده از سوی شورا توقع هست توجه ویژه ای مبذول گردد.

4/4- از 700 نفر مراجعه کننده کمیته به تعداد 200 نفر پاسخ مثبت داده است. ارتقاء سطح خدمات دهیبه نیازمندان مورد تأکید و انتظار است.

5/4- تکریم ارباب رجوع مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

5- آقای زند رئیس کمیته امداد حضرت امام (ره) :

1/5- شهرداری در نصب صندوقهای جمع آوری کمک های مردمی در معابر شهر با کمیته همکاری نمایدتا به مبلمان صدمه وارد نشود.

2/5- رئیس کمیته توضیحاتی را در مورد درآمدهای کمیته به اعضاء شورا ارائه نمود.

3/5- طرح اکرام طرح موفقی بوده است.

4/5- در بخش تأمین اعتبار هزینه تا 3% از بودجه دولت تأمین می گردد.

5/5- در موضوع توانمندسازی خانواده ها اطاق فکر داریم و از نظرات آنان استفاده می گردد.

6/5- تعداد خانوارهای زندانیان شهر ملارد با بعضی از استانها برابری می کند.

7/5- شهر ملارد از نظر آسیب های اجتماعی شرایط ویژه دارد.

8/5- پوشش های کمیته دو نوع است : دائمی و موقتی

9/5- وام کارگشایی تا سقف دو میلیون تومان است.

10/5- وام اشتغال تا سقف بیست میلیون تومان میباشد که قسمتی از اعتبار داخلی و بخش دیگر از بانکها تأمین میگردد.

11/5- رئیس کمیته امداد ، آقای بیک محمدی را به عنوان رابط کمیته امداد با شورا ، معرفی نمودند.

12/5- نامه های معرفی نیازمندان توسط شورا به صورت رسمی به کمیته ارسال گردد. نتیجه اقدام کتباً به شورااعلام می گردد.

13/5- کمیته به زنان بدسرپرست پس از تشکیل پرونده قضایی در دادگاه و تأیید بدسرپرستی خدمات موقتارائه می نماید.

14/5- به افغانی های مقیم ایران کمیته نمی تواند خدمات بدهد و به عهده هلال احمر است تا درصورت لزوم و احراز شرایط خدماتی ارائه دهد.

15/5- افرادیکه قصد دریافت خدمات از کمیته دارند ، لزوماً می بایستی دارای کارت ملی و شناسنامه باشند.

 ـ توافقات انجام گرفته با کمیته امداد پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

 1- کمیته امداد توافق با شهرداری را در مورد تحویل زمین در شهرک اداری و نحوه احداث ساختمان اداری              به شورا ارائه نماید.

2- آقای بیک محمدی به عنوان رابط کمیته امداد با شورا معرفی و موافقت گردید.

3- شورای اسلامی نیازمند با شرایط ویژه را به صورت رسمی به کمیته معرفی و کمیته نیز موظف گردیدنتیجه اقدام را به صورت کتبی به شورا ارسال دارد.

   4- در مورد تکریم ارباب رجوع از سوی کمیته امداد تلاش لازم مبذول گردد.

   5- کمیته امداد برای احداث ساختمان اداری پیگیری اداری خود را مبذول دارد.

ـ مصوبات جلسه :

1- گزارش مثبوت به شماره 1372/56 مورخ 4/8/93 ناظر و مشاور فنی شورا منضم به لیست پروژه های عمرانی  سالهای 92 و 93 و میزان اعتبارات استانی ، در جلسه مطرح و تصویب گردید تا توضیحات لازم در مورد نقصهای اعلام شده در بندهای یکم ، سوم و چهارم گزارش از شهرداری خواسته شود (تصویر گزارش پیوست می باشد) بنابراین شهرداری را مکلف می نماید نسبت به مراتب اقدام و نتیجه را کتباً به این شورا ارسال دارد. ( با 12 رأی ) ، مخالف : خانم نرگس مشعشعی  

2- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 5945/1/5800 مورخ 8/8/93 درخصوص رفع ابهام واردهبه بندهای شماره 6 و 9 صورتجلسه 88 شورا در جلسه مطرح و به شرح :

1/2- بند نهم صورتجلسه به دلیل مستند نبودن ابهام وارده ، شورا به اجرای مصوبه اصرار دارد.

2/2- بند ششم : فرمانداری محترم تصویری از تبصره 4 ذیل ماده 71 قانون شوراهای اسلامی را به این شورا ارسال تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدعلی مرزانی ، سیدکاظم زمانی ، علیرضا جمور و حانم معصومه بیات (علت مخالفت : مطابق ماده 71 وظایف شورای شهر با استناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد ، صرفاً در بند 14 قانون تشکیلات شوراها و تبصره ذیل آن درخصوص تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید. در نتیجه قانونگذار به نحو حصری فقط در بند 14 و تبصره ذیل آن اختیار تعیین رقم را به شورا داده است و مفهوم مخالف آن این است که در سایر موارد اختیار با شهردار و تصویب با شورا است. ) 

3- نامه شهرداری به شماره 10865/ش م ص/93 مورخ 27/8/93 درخصوص تمدید قرارداد اجاره به شماره 29942/187 مورخ 20/9/92 فی مابین شهرداری ملارد و آقای احمد زارع بنادکوکی جهت استقرار شورای اسلامی شهرستان ملارد از تاریخ 19/8/93 لغایت 19/2/94 به مدت شش ماه با همان شرایط مندرج در قرارداد با اجاره ماهیانه به مبلغ 000/350/10 ريال از محل ماده 4 ردیف 204401 خدمات قراردادی در جلسه مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مورد تصویب قرار گرفت. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدکاظم زمانی

4- پیشنهاد آقای سیدلر عضو شورای اسلامی شهر ملارد مثبوت به شماره 1606/81 مورخ 18/8/93 در دبیرخانه شورای اسلامی مبنی بر صدور مجوز مکان تجاری در مدارس برای درآمدزایی جهت رفع مشکلات مالی مدارسدر جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا در مورد تغییر کاربری و صدور مجوز احداث بنا برابر مقررات شهرسازی پس از نیازسنجی و درخواست اداره آموزش و پرورش از شهرداری ، از سوی شهرداری اقدام گردد.( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدکاظم زمانی

5- نامه شهرداری به شماره 10962/ش م ص/93 مورخ 19/8/93 درخصوص عدم پشتوانه قضایی احکام وابلاغ های صادره از کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در جلسه مطرح و تصویب گردید تا شهرداریاز دادستان محترم ملارد جهت حضور در جلسه کمیسیون مذکور دعوت نماید. ( با 13 رأی )

6- نامه فرمانداری محترم شهرستان به شماره 6280/1/5800 مورخ 20/8/93 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه شماره 90 و تقاضای رفع ابهام از بندهای 7 ، 11 ، 9 و 12 صورتجلسه مذکور در جلسه مطرح و

1/6- در مورد بندهای هفتم و یازدهم شهرداری را مکلف می نماید با تأمین نظر فرمانداری مبنی بر اصلاح ردیف اعتبار اقدام نماید.( با 12 رأی ) ، غایب : آقای داور حضرت پور

2/6- در مورد بند نهم صورتجلسه شهرداری را مکلف می نماید با تأمین نظر فرمانداری مبنی بر تخصیص ردیف اعتباری اقدام نماید.( با 12 رأی ) ، غایب : آقای داور حضرت پور

3/6- درخصوص بند دوازدهم صورتجلسه شورا به اجرای مصوبه اصرار دارد. ضمناً به شهرداری متذکر می گردد قبل از اتمام وقت قرارداد نسبت به طی مراحل قانونی برای قرارداد بعدی در زمان لازم اقدام تا مشکلات بعدی بروز ننماید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات و محمد خلج و سیدمهدی سیدلر و خانمها معصومه بیاتو الهه حیات بینی ( علت مخالفت : ایراد فرمانداری مبنی بر واگذاری مزایده عمومی وارد و شهرداری بایستی نسبت به تأمین نظر فرمانداری محترم اقدام نماید.) ، غایب : آقای داور حضرت پور

7- نامه فرمانداری محترم شهرستان به شماره 9287/1/5800 مورخ 20/8/93 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه شماره 91 و تقاضای رفع ابهام از بند ششم صورتجلسه مذکور در جلسه مطرح و با توجه به ارجاع به کمیسیونبرنامه و بودجه هنوز مصوب نگردیده ، لذا ایراد ابهام توسط فرمانداری موضوعیت ندارد. .( با 12 رأی ) ،غایب : آقای داور حضرت پور

8- نامه فرمانداری محترم شهرستان به شماره 9287/1/5800 مورخ 20/8/93 درخصوص اعلام وصول صورتجلسه شماره 91 و تقاضای رفع ابهام از بند ششم صورتجلسه مذکور در جلسه مطرح و شورا اصرار بر اجرایمصوبه دارد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای داور حضرت پور

9- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا به شماره 1105/32 مورخ 19/7/93 مبنی بر انتخاب احدی از جامعه حسابرسان رسمی از سوی شورا و معرفی به شهرداری جهت حسابرسی سال 93 عملکرد مالی شهرداری در اجرای بند 16 صورتجلسه 89 در جلسه مطرح و با عنایت به اعلام انصراف موسسه حسابرسی هوشیار ممیزدر جلسه حاضر مورد تصویب قرار گرفت تا شرکت سامان اندیشان یکتا جهت حسابرسی سال 93 عملکرد مالی شهرداری به شهرداری معرفی گردد. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان سیدعلی مرزانی ، علیرضا جمور ومحبوب اکبری و خانم نرگس مشعشعی( علت مخالفت : 1- با توجه به اینکه موسسه حسابرسی سامان اندیشان یکتا حسابرسی سال 91 و 92 را برعهده داشته ، بهتر بود سال 93 حسابرس جدیدی معرفی می شد ، علاوه بر آن این موسسه در سال گذشته قرارداد 80 روزه را جهت حسابرسی سال 91 در مدت 5 ماه انجام داده است. 2- انتخاب حسابرس شورا با فراخوان عمومی انجام و تأیید و تأکید بر آن حسابرسان به صورت متوالی برای چند سالانتخاب نشوند که این مقوله مورد توجه قرار نگرفت) ، غایب : آقای داور حضرت پور

« گردش کار تصویب »

تعداد 12 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت ودر نود و ششمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه مورخ 26/8/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح شد.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوبات رأی گیری علنی به عمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند ، در نتیجه در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد موافقت و تعداد 2 فقره جهت رفع ابهام و ادای توضیحات به شهرداری ارجاع و تعداد 2 فقره در جلسه جهت اعضای شورا قرائت و تعداد 1 فقره عدم موضوعیت ابهام فرمانداری تشخیصو 2 فقره ابهام فرمانداری اصرار بر مصوبه شورا تأکید گردید./

چهارشنبه, 05 آذر 1393 ساعت 09:21

صورتجلسه شماره 95

 عنوان :

« بررسی لوایح شهرداری ملارد و پیشنهادهای اعضای شورای اسلامی ، نامه های فرمانداری ملارد ، فرمانده ناحیه بسیج ملارد ، گزارش ناظر و مشاور فنی شورا ، نامه شرکت پالارکومه ، نامه پلیس راهور ملارد و نامه شورای اسلامی استان تهران  »

به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات نود و پنجمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد ( دوره چهارم )

به تاریخ بیست و یکم آبان ماه سال 1393

 خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها : 

 1- آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- تأکید به شهردار برای تحویل زمین اداره ثبت اسناد و املاک

2/1- تأکید به شهردار برای تسریع در اطلاع رسانی سامانه پیامکی شورای شهر

3/1- تأکید به شهردار برای کنترل مضاعف و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

4/1- تأکید به شهردار برای ارسال روزانه گزارش عملکرد واحدهای کنترل و نظارت و رفع سد معبر به شورا

5/1- تأکید به شهردار برای تسریع در اجرایی نمودن مصوبات شورا

6/1- تأکید به شهردار برای اقدام در جهت حفظ آرامش در مدیریت ها برای جلوگیری از بی انگیزگی

7/1- تشکر از شهردار به لحاظ تلاش برای ارتقاء سطح خدمات رسانی و فعالیت های عمرانی

8/1- تأکید به شهردار برای تهیه و ارائه گزارش اعتبارات تخصیصی استانی و هزینه های عمرانی

9/1- یادآوری به اعضاء شورا به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهدای اقتدار

10/1- تأکید به شهردار برای تهیه لیست معابر و ارسال به شورا به منظور اولویت بندی در انجام کارهای عمرانی (لکه گیری و آسفالت )

11/1- تأکید به شهردار برای انجام هماهنگی های لازم با ادارات ذیربط در امور عمرانی به عنوان رئیس کمیته حفاری

12/4- تأکید به شهردار برای تسریع در راه اندازی سیستم اتوماسیون مستقل شورای شهر ملارد

 2- آقای عوض عشایرپور نایب رئیس شورا :

1/2- تأکید به شهردار برای اجرایی نمودن توافق به عمل آمده جهت صدور پاسخ استعلام های گاز متقاضیان 

2/2- تأکید به شهردار برای ضابطه مند نمودن نحوه محاسبه جریمه جهت تجاریها و پارکینگ ها

3/2- تأکید به شهردار برای تسریع در لکه گیری معابر به لحاظ فرارسیدن فصل سرما خصوصاً خیابان شریفیتدابیر لازم اندیشیده شود.

4/2- تأکید به شهردار برای دقت لازم و در نظر گرفتن مسائل فنی در لکه گیری و آسفالت معابر ، تسریع در اتمام پروژه خیابان مطهری

 3- آقای علی رضا جمور عضو شورا :

1/3- تأکید به شهردار برای رسیدگی سریع به تقاضای شهروندان که از طریق سامانه شهرداری مشکلات رابیان میدارند.

2/3- در عملکرد کمیسیون ماده صد نگرانی سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث ساختمان مورد توجهقرار گیرد.

3/3- در اجرای آسفالت خیابان شمشاد تأخیر ایجاد شده جبران شود.

4/3- رفع مشکل عدم امنیت پارکها و جمع آوری اراذل و اوباش با تعامل نیروی انتظامی

5/3- در اجرای پروژه های معابر (آسفالت) هماهنگی های لازم با ادارات ذیربط خدمات رسان انجام تا از  کنده کاری و دوباره کاری جلوگیری شود.

6/3- تشکر از شهردار به لحاظ عملکرد مناسب در خدمات رسانی به شهروندان

4- آقای دکتر سیدکاظم زمانی عضو  شورا :

1/4- تقاضا از شهردار برای ادای توضیح لازم در مورد اقدامات صورت گرفته برای احداث بیمارستان ملارد و همچنین ارائه توضیح در رابطه با شهرک اداری و زمان اجرای آن 

5- آقای حاجعلی بحری عضو  شورا :

1/5- تشکر از شهردار به لحاظ اقدامات صورت گرفته در موضوع تکریم ارباب رجوع و اتوبوسرانی

2/5- تأکید به شهردار برای توجه لازم به زیباسازی شهر ، استفاده از شیوه های نوین در زیباسازی شهر ، جمع آوری دام فروش ها متفرقه ، توجه به خانه های فرهنگ برابر مصوبات شورا

3/5/- ساماندهی در جهت نظافت و زیباسازی در شهرک چمران و سه بانده مارلیک

4/5- توجه به میزان کارآیی نیروها در موضوع پرداخت اضافه کاری ساعتی 

 6- خانم الهه حیات بینی منشی شورا :

1/6- تأکید به شهردار برای رعایت و اولویت بندی پروژه های عمرانی

2/6- تسریع در پیگیری در جهت انتقال املاک سهم شهرداری به نام شهرداری توسط آقای مهندس ترقی

3/6- کارهای اجرایی امور عمرانی در محله ایثارگران نیمه تمام مانده شهرداری تلاش نماید با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی پروژه های نیمه تمام را تکمیل نماید.

4/6- شهردار تلاش نماید تنش ها در بدنه شهرداری به حداقل برسد تا انگیزه کارکنان بالا برود.

5/6- پیمانکار در بدو شروع به کار توجیه شوند کار را نیمه کاره رها نکنند.

6/6- ضریب های محاسبه تخلف ساختمانی ماده صد ضابطه مند گردد.

7- خانم نرگس مشعشعی عضو شورا :

1/7- تأکید به شهردار برای تعیین تکلیف ادارات تأمین اجتماعی و ثبت اسناد و املاک در موضوع تخصیص زمین در شهرک اداری

2/7- رسیدگی به موضوع جمع آوری آبهای سطحی در محله سرآسیاب ملارد

3/7- پیمانکار جمع آوری ضایعات سازمان پسماند دارای شکایاتی بود که ضایعات مناسبی ندارد ، برای رفع مشکل پیگیری لازم صورت گیرد.

4/7- موضوع تعیین حوزه حریم شهر در بخشداری مرکزی مطرح گردید ، با توجه به آمادگی بخشداری طیجلسه ای پیگیری و اقدام گردد.

5/7- عدم دخالت شورا در جابجایی نیروها و تأکید بر استقلال شهردار در تغییر مدیران شهرداری و همچنین تأکید بر استقلال عضو شورا به عنوان نماینده شورای سازمان طبق وظایف و اختیارات قانونی

 8- آقای محبوب اکبری عضو شورا :

1/8- تأکید به شهردار برای نظارت دقیق و توجه لازم به مسائل فنی در آسفالت کوچه ها و موضوع زیرسازی(در کوچه گل افروز مورد توجه قرار نگرفته )

2/8- جدول گذاری معابر هم زمان با کفپوش اجرا تا با آسیب های احتمالی به جداول مواجه نشود.

9- آقای سیدعلی مرزانی عضو شورا :

1/9- در موضوع رفاه کارکنان (وام) سازمانهای وابسته نیز مورد توجه قرار گیرند.

2/9- جداول و سایر فعالیت های عمرانی خیابان دکتر حسابی مورد توجه قرار گیرد و طبق مصوبه شورای محترم مبنی بر همسطح سازی پیاده روهای سطح شهر درخواست همزمان بودن این فعالیت ها باشد.

3/9- در سمت خیابان شریفی آب در سطح خیابان جاری شده رفع مشکل شود.

10- خانم معصومه بیات عضو شورا :

1/10- تأکید به شهردار برای ساماندهی اماکن عرضه دام زنده

2/10- در اجرای پروژه های عمرانی معابر هماهنگی لازم با ادارات مرتبط به ویژه ادارت خدمات رسان صورت گیرد.

3/10- امنیت پارکها را شهرداری در مفاد قرارداد با پیمانکار بعنوان تعهدات پیمانکار لحاظ و تأمین نماید.

11- آقای مهندس خراسانی شهردار ملارد :

1/11- تشکر از اعضای شورای اسلامی به لحاظ همدلی و توجه لازم به مسائل شهر و شهروندان

2/11- جابجایی ها در مدیرت امری اجتناب ناپذیر است. لکن توانمندی ها مورد توجه است.

3/11- با نمایندگان شورا در سازمانها در مسائل مختلف هماهنگی لازم وجود دارد.

4/11- با تلاش شهرداری تراکم ها افزایش یافته و در ساخت و سازها استحکام بنا مورد توجه است. شخصاًجمعه ها از محلات و مناطق مختلف برای کنترل ساخت و سازها بازدید دارم.

5/11- در موضوع سد معبر مشکلاتی هست شهرداری تلاش دارد با همکاری نیروی انتظامی حل نماید برای احداث بیمارستان مبلغ سه میلیارد تومان در ماده 180 تخصیص یافته که شهرداری پیگیری لازم را در دستور کار قرار داده است.

6/11- صورتجلسات واگذاری زمین به ادارات در سایت اداری آماده شده تا طی جلسه ای با حضور شورا و مسئولین اعطاء شود.

7-11- تقاضا نمودند برای حل موضوع تحویل زمین به ثبت اسناد راهکار ارائه نمایند.

8/11- برای پاسخ استعلام های گاز آئین نامه داخلی تنظیم گردیده که به شورا ارسال می گردد.

9/11- شهرداری برای ساماندهی عرضه دام دو نقطه را مکان یابی نموده است.

10/11- نظافت و ساماندهی شهرک چمران در اولویت قرار گرفته و در دست اقدام است.

11/11- اولویت بندی پروژه های عمرانی بر مبنای بودجه مصوب تعیین می گردد.

12/11- با تأمین اجتماعی مقدمات توافق نهایی انجام گرفته است.

13/11- برای احداث فرهنگسرا پانصد میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

14/11- با توجه به اهمیت حساسیت امنیت پارکها لزوماً باید نیروی انتظامی ورود نماید ، اما از این پس در متن قراردادها نیز درج خواهد شد.

15/11- در مورد رفاه کارکنان شهرداری (وام) پس از نهایی شدن به سازمان ها نیز ابلاغ می گردد.

16/11- در مورد پروژه های عمرانی در معابر هماهنگی لازم با ادارات ذیربط وجود دارد ، اما بعضاً ادارات به تعهدات خود عمل نمی کنند.

17/11- در خیابان رسول اکرم (ص) کفسازی نهرها در دستور کار قرار گرفته است.

18/11- تکمیل کار ساختمان شورا زمان بندی انجام و نتیجه به شورا اعلام خواهد شد.

19/11- معبر ایثارگران در حال پیگیری است ، بعضی از توافقات صورت نگرفته و علت آن واقع بودن در کاربری باغات است.

ـ توافقات انجام گرفته با شهردار پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

1- ارسال گزارش روزانه توسط شهرداری از عملکرد واحدهای رفع سدمعبر و کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز به شورا

2- تهیه و ارسال گزارش اعتبارات تخصیصی استانی و هزینه کرد آن به شورا توسط شهرداری

3- شهرداری در راه اندازی سیستم اتوماسیون مستقل شورا تسریع لازم به عمل آورد.

4- با عنایت به بند «ب» ماده 4 آئین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد ، شهردار به عنوان رئیس کمیته حفاری شهر در اجرای پروژه های عمرانی با ادارات ذیربط هماهنگی لازم معمول تا از دوباره کاری جلوگیری شود.

5- شهرداری در جهت ساماندهی محلهای عرضه دام با هماهنگی ادارات مرتبط اقدام نماید.

6- شهرداری در تحویل زمین سایت اداری در موضوع ثبت اسناد و املاک تعیین تکلیف نماید.

·7- شهرداری برای تعیین حوزه حریم شهر ضمن هماهنگی با بخشداری مرکزی تسریع لازم به عمل آورد.

8- پیگیری کتبی مصوبات و نامه های شورای اسلامی شهر که به شهرداری ارسال گردیده توسط رئیس شورا و اقدام توسط شهرداری ارسال پاسخ طی یک هفته پس از وصول نامه

مصوبات جلسه :

1- نامه فرمانده بسیج ناحیه ملارد به شماره 000527/1/321/523/زم مورخ 23/6/93 درخصوص توافقاتبه عمل آمده فی مابین سپاه و شورا و شهرداری در مورد پایگاه مقاومت بسیج شهید عقیلی ملارد بندهای 3 و 5 توافق نامه پیوستی به شماره 7154/321/523/زم مورخ 20/6/90 به شرح :

1/1- بند سوم : مقرر گردید شهرداری نسبت به واریز ماهیانه مبلغ 000/500/6 ريال هزینه اجاره بهاء تجاریهای پایگاه که تخریب می شود و تا بهره برداری از واحدهای تجاری معوض که پس از ساخت در بلوار بسیج به حساب پایگاه مذکور اقدام نماید.

2/1- بند پنجم : مقرر گردید شهرداری نسبت به احداث بنا به متراژ 90 مترمربع در 3 واحد 30 متری تجاری با کلیه امکانات و استحکام مورد تأیید مهندس سپاه در زمین مذکور اقدام و همزمان با افتتاح ساختمان پایگاه به بهره برداری برسد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا با شهرداری برای تسریع در اقدام مکاتبه لازم صورت گیرد. ( با 13 رأی )  

2- نامه شهرداری به شماره 10318/د/93 مورخ 27/7/93 درخصوص قطعه زمینی به مساحت 120 مترمربع با قولنامه عادی هیئت مکتب الشهداء واقع در ملارد ، خیابان شهید علیرضا دهقانپور ، کوچه ولیعصر ، ابتدای 25 متری ایثارگران و اعلام نظر معاونت فنی عمرانی مبنی بر فاقد نقشه دقیق از ملک فوق الذکر با استناد تبصره 5 ماده 96 مورد مخالفت فرمانداری قرار گرفته و تقاضای طرح مجدد در جلسه رسمی شورا دارد ، در جلسه مطرح و با توجه به مذاکره انجام شده با شهردار مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری با شرایط مساوی کارشناسی شده زمین معوض معرفی تا مجدداً در جلسه شورا مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ( با 13 رأی )

3- نامه شهرداری به شماره 10220/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 درخصوص خط کشی محوری و عابر پیادهبا تخصیص مبلغ 000/000/500/7 ريال از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی نشده و اجرای فاز اول آن با اعتباریبه مبلغ 000/000/500/1 ريال مستند به مفاد ماده 23 و تبصره ذیل ماده 26 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 مجلس شورای اسلامی ، موضوع واریز 60% از وجوه حاصل از درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به حساب شهرداری در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد تصویب قرار گرفت تا به شهرداری عودت تا ضمن تنظیم لایحه جدید با ذکر دلایل کافی برای ترک تشریفات به مبلغ 000/000/500/1 ريال و تعیین نقاط موردنظر مراتب را به شورا ارسال تا مجدداً در جلسه رسمی مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 13 رأی )

4- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 5990/1/5800 مورخ 10/8/93 موضوع تملک ملک آقای میثم صمدی به مساحت 55 مترمربع واقع در ملارد قدیم ، خیابان شهدا با کاربری فضای سبز مستند به جوابیه ارسالی در پاسخبه بند 5 مصوبه شماره 79 در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا به شهرداری عودت و شهرداریبا استناد به تبصره 2 ذیل ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، لایحه جدید تنظیم و به شورا ارسال تا مجدداً در جلسه رسمی مورد بررسی و  اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 13 رأی )

5- پیشنهاد اعضاء شورا مثبوت به شماره 1504/56 مورخ 11/8/93 درخصوص تقاضای اهالی ایثارگران ملارد برای بازگشایی معبر و چگونگی استخدام و بکارگیری فرزندان نیروهای شهرداری بعد از بازنشستگی در جلسه مطرح و بند اول طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت تا شهرداری با رعایت قانون نوسازی نسبت به مورداقدام نماید. ( با 13 رأی )

6- نامه شهرداری به شماره 10948/ش م ص/93 مورخ 19/8/93 درخصوص تخصیص یک قطعه زمین به منظور استقرار اداره اطلاعات شهرستان ملارد با لحاظ نمودن تبصره 6 ماده 55 قانون شهرداریها از توافقات زمینهای مهندس ترقی به متراژ 7000 مترمربع واقع در ملارد ، جاده چیتگر ، بعد از گلزار شهدا در مجاورت و همعرض سوله سپاه پاسداران انقلاب در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 14 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و پنجمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه مورخ 21/8/93 برگزار شد در دستور جلسه قرار گرفت و مطرح شد.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوبات رأی گیری علنی به عمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند ، در نتیجه در نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ملاردبا تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد ارائه شده موافقت و با تعداد ـ فقره لایحه و پیشنهاد مخالفت و تعداد ـ فقرهبه کمیسیونها ارجاع ، همچنین تعداد 2 فقره از پیشنهادهای رسیده برای اطلاع اعضاء شورا در جلسه رسمی قرائت و در مورد 7 فقره از پیشنهادهای وصولی مقرر شد با شهرداری ، شورای ترافیک ، فرمانداری ، شورای اسلامیاستان تهران و شورای اسلامی شهرستان ملارد مکاتبه گردد./ 

 

چهارشنبه, 05 آذر 1393 ساعت 08:30

صورتجلسه شماره 94

عنوان

« بررسی لوایح شهرداری ملارد و پیشنهادهای اعضای شورای اسلامی و نامه های فرمانداری شهرستان ملارد(رفع ابهام تعدادی از بندهای صورتجلسه 89 و موضوع تملک ملک آقای میثم صمدی) و پیشنهادهایاداره ورزش و جوانان و پلیس راهور ، باشگاه شاهین طلایی ، مؤسسه ترک اعتیاد سپیده دم سلامت ،اصحاب رسانه و یک مورد درخواست یکی از شهروندان ملارد »

« به انضمام گردش کار تصویب »

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد(دوره چهارم)

به تاریخ نوزدهم آبان ماه سال 93

1- نامه شهرداری بشماره 2773/د/93 مورخ 16/6/93 منضم به تصویر تقاضای آقای حسین جمور در مورد مساعدت مالی برای چاپ کتاب به مبلغ 000/000/30 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417701 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی جهت بررسی دقیق تر و اصلاحات لازمدر کتاب به کمیسیون فرهنگی شورا ارجاع گردید تا با تشکیل جلسه با مشاور فرهنگی شورا نسبت به مورد اقدام و سپس مجدداً در جلسه رسمی شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها معصومه بیات و نرگس مشعشعی

2- نامه شهرداری به شماره 9772/ش م ص/93 مورخ 12/7/93 در مورد مساعدت مالی به آقای محمد نوظهوربه منظور خرید یکدستگاه ویلچر به مبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و با توجه به نظر موافق کمیسیون فرهنگی مبلغ 000/000/10 ريال( یک میلیون تومان ) مورد تصویب قرار گرفت. ( با 11 رأی ) ، غایبین : خانمها معصومه بیات و نرگس مشعشعی

3- نامه شهرداری ملارد به شماره 9625/ش م ص/93 مورخ 7/7/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 46003 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 9024/ش م ص/93 مورخ 22/6/93 فی مابین آقایان حسین قلی برنج فروش و ابراهیم غریبی (وکیل 71 نفر مالکین اعضاء تعاونی مسکن شماره 9 ناجا ) و شهرداری مبنی بر الحاق اراضی پلاکهای ثبتی 3059 الی 3076 از 2 اصلی به محدوده شهر و تعیین کاربری و در راستای اجرای ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390 و تبصره 3 قانون مذکور که مقدار 25% از کل اراضی برای تأمین سرانه های عمومی و خدماتی و مقدار 25% باقی مانده نیز برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی مجموعاً به میزان 75/43% می بایست در اختیار شهرداری قرار گیرد و همچنین با لحاظ تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی در شهرداریها مصوب 1367 که میبایست حداکثر تا 20% اراضی برای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر لحاظ گردد با توجه به اینکه اراضی پلاکهای مذکور جزء تعاونیهای موسوم به تعاونیهای16 گانه قلعه فرامرزیه بوده که طی صورتجلسه مورخ 21/2/93 به شهرداری ابلاغ گردیده در جلسه مطرح وبا توجه به نظریه کمیسیون عمران مقرر شد به شهرداری ارجاع تا نسبت به مواد زیر اقدام و سپس مجدداً  به شورای اسلامی ارسال و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد :

1/3- تعیین و اعلام مساحت معابر کلی زمین مورد توافق طبق اسناد رسمی و میزان معابر موجود (اعلام شماره پلاکهای ثبتی و مساحت های مربوطه جزء لاینفک توافق باشد)

2/3- تعیین و اعلام مساحت معابر و شوارع مهم شهرداری و مالک

3/3- تعیین و اعلام قدرالسهم سرانه ها

4/3- اعمال ماده 18 آموزش و پرورش

5/3- تعیین و جانمایی 20% الحاقی و ارسال نقشه جانمایی قدرالسهم شهرداری به شورا و قید تعیین قیمت 4% مساحت زمین درخواستی تعاونی بعد از توافق کارشناس رسمی و اخذ مجوز از شورا . ( با 11 رأی ) ،غائبین : خانم ها معصومه بیات و نرگس مشعشعی

4- نامه سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد بشماره 2469/128 مورخ 15/7/93 درخصوص عدم امکان هدایت آبهای سطحی به درون شبکه فاضلاب شهری بدلیل وجود ذرات معلق سمی موجود در اینگونه آبهای جاری و تقاضای اجرای مصوبه شورای شهر در ارتباط با بند 9 جلسه شماره 26 موضوع تبصره 3 در بخش فاضلابدر جلسه مطرح و دریافت تسهیلات از مشترکین برای تسریع در اجرا و بهره برداری از طرف فاضلاب شهری به شرح ذیل :

1/4- به ازاي هر واحد انشعاب خانگي مبلغ 000/500/1 ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريال)

2/4- به ازاي هر مترمكعب ظرفيت قراردادي مبلغ 000/350 ريال (سيصد و پنجاه هزار ريال)

و با امعان نظر به تباصر 1 ، 2 و 3 آئين نامه ضمیمه نامه شماره 1707/128 مورخ 139/92 امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد درخصوص تخفيفات لازم به اشخاص حقيقي و حقوقي پيشنهاد مطروحه با رعايت ضوابط و مقررات تعيين شده از طرف شركت به تصويب رسيد.( با 13 رأی )

5- پیشنهاد شماره 67/2043/206 مورخ 22/7/93 رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد منضم به تصویر تقاضای هیئت کوهنوردی شهرستان ملارد در مورد مساعدت مالی بمنظور خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز کوهنوردان به مبلغ یکصد میلیون ريال در جلسه مطرح و به لحاظ مضیقه ها و محدودیت های مالی شهرداری مخالفت گردید. ( با 13 رأی )

6- نامه تنظیمی اعضاء شورای اسلامی شهر درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت مطرح و مقرر گردید نامه تنظیمی ابتدا به استانداری تهران ارسال و درصورت عدم حصول نتیجهبه وزارت کشور انعکاس یابد. ( با 13 رأی )

7- نامه شهرداری بشماره 10171/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 35820 منضم به صورتجلسه تنظیمی شماره 9684/ش م ص/93 مورخ 9/7/93 فی مابین خانم محترم سادات حسینی راد و شهرداری مبنی بر اخذ مجوز ساخت و افزایش تراکم با عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 984 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی می باشد به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1/7- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مودی عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت که شامل عوارض فروش کاربری شناور تجاری ( که حداقل آن 30% ارزش روز کارشناسی با کاربری تجاری می باشد ) و فروش تراکم و هزینه سرانه های موردنیاز و سایر عوارض قانونی می باشد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2/7- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت به صورت زیرزمین با کاربری پارکینگ به صورت 90% سطح اشغال و همکف با کاربری تجاری و مشاعات با سطح اشغال 60% و طبقات اول الی چهارم با کاربری مسکونی  هر طبقه با سطح اشغال 60% به نام مشارالیه اقدام نماید.

تبصره 1 : طبق ضوابط حداکثر تراکم مسکونی در منطقه موردنظر با ملحوظ نمودن صورتجلسه مورخ 20/8/91 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری 255% می باشد که مالک درخواست 45% تراکم مازاد دارد که مجموعاً 300% تراکم درخواستی می باشد.

تبصره 2 : بدینوسیله مالک اختیار هرگونه تغییرات اعم از کاهش یا افزایش واحدها و ... را به کمیسیون ماده 5  دفتر فنی استانداری واگذار می نماید.

در جلسه مطرح که با توجه به نظریه کمیسیون عمران مشروط به تأمین کامل پارکینگ های مورد نیاز با احتساب  40% تجاری شناور و 255% تراکم مورد تصویب قرار گرفت . ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

8- پیشنهاد مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین طلایی مثبوت بشماره 1220/79 مورخ 27/7/93در دبیرخانه شورا در مورد تقاضای مساعدت مالی بمبلغ 000/000/70 ريال برای تهیه لباس ، کارت عضویت ، ایاب و ذهاب ، رنگ آمیزی و ... در جلسه مطرح که با توجه به نظر موافق کمیسیون فرهنگی شورا  مورد تصویب قرار گرفت تا جهت تنظیم لایحه با تعیین مبلغ و ردیف اعتباری به شهرداری ارجاع و سپس جهت  اتخاذ تصمیم به این شورا ارسال گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

9- پیشنهاد مؤسسه ترک اعتیاد سپیده دم سلامت ملارد مثبوت بشماره 1260/52 مورخ 29/7/93 در موردرفع مشکل برق ساختمان مؤسسه در جلسه مطرح که با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی مخالفت گردید.   ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

10- تقاضای آقای عبدا.. خزایی مورخ 7/8/93 یکی از ساکنین سرآسیاب ملارد مبنی بر مساعدت مالی به نامبرده بدلیل داشتن فرزندان سه قلو و عدم توانایی تأمین مخارج مالی آنان در جلسه مطرح که با توجه به نظریه کمیسیون فرهنگی به شهرداری ارجاع تا با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به تنظیم لایحه و ارسال به شورا اقدام تا مجدداً در جلسه رسمی شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

11- نامه فرمانداری شهرستان ملارد بشماره 5881/1/5800 مورخ 6/8/93 درخصوص ابهام در بندهای شماره 3 ، 8 ، 9 و 19 صورتجلسه 89 شورا به شرح ذیل :

1/11-  بند 3 : شهرداری قبل از تقدیم لایحه مربوطه نسبت به مشخص نمودن بودجه در ردیف اعتباری تعیین شده اقدام تا از تصویب موارد مشروط جلوگیری گردد.

2/11- بند 4 : مراتب درصورت تصویب در شورای نامگذاری شهرستان ، اقدام بعدی صورت پذیرد.

3/11- بند 8 و 9 : تاریخ و زمان اجرای مصوبه مشخص نمی باشد. ضمن تعیین ، مراتب اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد.

4/11- بند 19 : با توجه به استقلال مالی شورای اسلامی درخصوص هزینه های اداری و اجرایی ، تنظیم و ارائه لایحه از سوی شهرداری برابر موارد داخلی شورای اسلامی خلاف ضوابط و مقررات می باشد.

در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا رئیس شورا نسبت به رفع ابهامات وارده اقدام نماید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

12- پیشنهاد فرمانده پلیس راهور ملارد بشماره 179/2/13/4552 مورخ 18/7/93 در مورد عدم اقدام شهرداری مرتبط با مصوبات کمیته قرارگاه ساماندهی ترافیکی ( احصاء و تکمیل علائم عمودی و افقی و رنگ آمیزی محل عبور عابرین پیاده ) و تقاضای پیگیری موضوع در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا به شهرداری ارجاع و از طریق شهرداری نسبت به مورد اقدام و نتیجه به شورا اعلام شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

13- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در مورد افراد معرفی شده از سوی  اعضاء شورا بمنظور تشکیل تیم کارشناسی در شورا در جلسه مطرح و مقرر گردید رئیس هر کمیسیون نسبت به معرفی افراد مورد نظر خود اقدام تا در جلسه بعدی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 11 رأی ) ،مخالف : خانم نرگس مشعشعی غایب : آقای سید مهدی سیدلر   

       ( گردش کار تصویب )

تعداد 16 فقره لایحه و پیشنهاد و نامه بصورت عادی ارایه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و چهارمین جلسه رسمی عادی که در روز دوشنبه تاریخ 19/8/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه  قرار گرفت.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مصوب رأی گیری علنی بعمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند و در نتیجه در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرملارد با تعداد  4 فقره لایحه و پیشنهاد ارایه شده موافقت و با تعداد 2 فقره لایحه و پیشنهاد مخالفت و تعداد 3 فقره به کمیسیونهای فرهنگی و غیره ارجاع ، همچنین تعداد 3 فقره جهت تنظیم لایحه و اقدام لازم به شهرداری ارجاع گردید. ضمناً تعداد یک فقره موکول به مکاتبه با استانداری تهران و تعداد 3 فقره به رسیدگی نهایی با حضور شهردار در جلسه رسمی شورا موکول گردید./ 

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 07:23

صورتجلسه شماره 92

عنوان

(( بررسی لوایح شهرداری ، پیشنهادهای اعضای شورای اسلامی ، سازمان پسماند و فرمانداری شهرستان ملارد (رفع ابهام از بند 11 صورتجلسه شماره 86 شورا) و شورای اسلامی شهرستان ملارد ))

 به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات نود و دومین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ چهارشنبه هفتم آبان ماه سال 1393

دستور نود و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی ملارد :

1- نامه شهرداری به شماره 2080/د/93 مورخ 20/5/93 منضم به تصویر نامه شماره 8391/ش م و/93 مورخ 18/5/93 درخصوص درخواست آقاي خداداد سلگي از همكاران زحمتكش خدمات شهري مبنی بر مساعدت مالی به نامبرده به مبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 وظيفه خدمات شهري در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقایان سیدمهدی سیدلر و داور حضرت پور  

2- نامه شهرداری به شماره 2599/د/93 مورخ 9/6/93 درخصوص ارسال پرونده های شماره 39941-39946-39947-37494-39945 و 16828 منضم به صورتجلسه تنظیمی به شماره 8311/ش م ص/93 مورخ 3/6/93   فی ما بین آقای اسماعیل کامران وکیل خانمها مرجان و میترا کامران و شهرداری ملارد مبنی بر تعیین کاربریبا عنایت به اینکه ملک موردنظر به مساحت 5/7170 مترمربع که طبق طرح جامع به محدوده شهر الحاقو در پهنه 231R (بافت مسکونی ارزشمند فضای سبز و باغات ) قرار گرفته و فاقد کاربری می باشد در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت و به تصویب نرسید.  ( با 8 رأی ) ، موافقین : آقایان سیدکاظم زمانی ، سیدعلی مرزانی و علیرضا جمور و خانم نرگس مشعشعی ، غایب : آقای داور حضرت پور 

3- نامه شهرداری به شماره 10007/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 26836 متعلق به آقای حمدا.. اکبری مبنی بر تملک تعدادی از واحدهای تجاری به میزان 000/000/000/30 ريال پلاک ثبتی657 فرعی از 43 اصلی واقع در خیابان بهاره شرقی توسط شهرداری ، معادل بدهی های علی الرأس نامبردهدر جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا صرفاً برای مطالبات پرونده شماره 26836 مشروط به تعیین قیمت کارشناس رسمی دادگستری و سپس تأیید آن از سوی شورای اسلامی شهر و انتقال سند ملک قدرالسهم شهرداری به نام شهرداری مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً شهرداری را مکلف می نماید :

1/3- در مورد صدور پاسخ استعلام طی نامه شماره 91034537 مورخ 3/4/93 درخصوص پرونده فوق قبل ازمفاصا حساب توضیح لازم را کتباً به شورا تسلیم نماید.

2/3- شهرداری موظف است نسبت به وصول طلب خود از نامبرده به صورت نقدی در مورد سایر پرونده های مطروحه مشارالیه در شهرداری و ثبت در دفاتر مالی اقدام قانونی معمول نماید. ( با 8 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات و محمد خلج و خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی ، غایب : آقای داور حضرت پور

4- نامه شهرداری ملارد به شماره 10013/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 30983 متعلق به آقای عباس رستم پور وکیل آقای ایرج خاموشی منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی بر اخذ مجوز ساخت و افزایش تراکم با عنایت به اینکه ملک مورد نظر به مساحت 5/224 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی می باشد در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت و به تصویب نرسید. ( با 7 رأی ) ، موافقین : آقایان سیدکاظم زمانی ، محبوب اکبری ، علیرضا جمور سیدعلی مرزانی و نرگس مشعشعی ، غایب : آقای داور حضرت پور

5- نامه سازمان مدیریت پسماند ملارد به شماره 2371/س پ د/93 مورخ 24/7/93 درخصوص اینکه از مورخه 1/2/93 کلیه وظایف امور شهری در منطقه مارلیک طی قرارداد به شماره 207/254/پ مورخه 25/1/93 به پیمانکار تنظیف ورفت وروب (شرکت دهکده سبز پوش) واگذار گردیده و صورت وضعیت 5 ماهه این پیمانکار در مجموع مبلغ 000/400/080/6 ریال می باشد که مبلغ 662/240/199/2 ریال آن تا کنون پرداخت شده ، و رفت و روب کلیه مسیرها اعم از مسیرهای اصلی ، فرعی و بن بست ها بصورت شبانه روزی تنطیف می گردد و جمع آوری  زباله سطح شهر بصورت شبانه با 3 دستگاه خودرو مکانیزه در شب و یک دستگاه در روز انجام می گیرد. که با توجه به بازگشایی مدارس اکثر مدارس منطقه مارلیک ( طرح استقبال از مهر ) شستشو و تنظیف گردیده که گزارشات آن بصورت مکرر با پیوست تصاویر جهت استحضار شهردار محترم و معاونت های مربوطه ارسال گردیده است در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت تا به شهردار تأکید شود به منظور ارائه خدمات مطلوب پیمانکار ، در انجام تعهدات مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات مشارالیهتسریع لازم به عمل آید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدعلی مرزانی 

6- نامه سازمان مدیریت پسماند ملارد به شماره 2371/س پ د/93 مورخ 24/7/93 درخصوص بند 2 مصوبه شورای سازمان به شماره 1742/س پ د/93 مورخ 13/6/93 مبنی بر انعقاد قرارداد با 5 نفر نیروی معرفی شدهاز سوی فرمانداری در جلسه مطرح و با توجه به مغایرت موضوع با مفاد بند ( ز ) ماده 174 برنامه و بودجه و دستورالعمل بودجه سال 93 شهرداری صادره از شورا و نیز بخشنامه بودجه سال 93 شهرداریها علت این اقدام  از شهردار استعلام شود. ( با 13 رأی )

7- پیشنهاد آقای دکتر سیدکاظم زمانی به شماره 1265/32 مورخ 29/7/93 درخصوص طرح تشکیل کار گروهبرای درآمدزایی مستمر شهرداری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری با همکاری بخش خصوصی مطرح وبه دکتر زمانی عضو شورا ارجاع گردید تا راهکارهای اجرای را مشخص و ظرف 10 روز به شورا اعلام نماید.  ( با 12 رأی ) غایب : آقای داور حضرت پور

8- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا در مورد فرایند تغییر کاربری و تفکیک اراضی 196 هکتاری  آقای مهندس ترقی پلاک 7191 فرعی از 43 اصلی به شماره پرونده 16032 و تعیین تکلیف قدرالسهم شهرداری و انتقال به نام شهرداری و لزوم تسریع شهرداری در اقدام در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته به صورت کتبی به شورا اقدام تا تصمیمات بعدی اتخاذ گردد.( با 12 رأی ) ، غایب : آقای علیرضا جمور

9- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 5728/1/5800 مورخ 1/8/93 در مورد وجود ابهام در بند شماره یازده مصوبه 86 مستند به ماده 80 (اصلاحی 6/7/1382 و 27/8/1382 ) قانون وظایف شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/1/93 مقام عالی وزارت کشور ، دستور فرمائید اعضای محترم شورا پس از وصول ظرف 10 روز آتی ضمن تشکیل جلسه نسبت به اصلاح یا الغاء مصوبات مغایر با مقررات اقدام نمایددر جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا رئیس شورا در جهت رفع ابهام اقدام نماید. ( با 13 رأی )

10- نامه شهرداری به شماره 10507/ش م ص/93 مورخ 30/7/93 در مورد درخواست شماره 15123/1070/93 و 15121/1070/93 مورخ 16/6/93 امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد مبنی بر صدور مجوز تحویل دو قطعه زمین در باغ عمارت و انتهای بلوار دانش هر قطعه به مساحت ده مترمربع برای حفر دو حلقه چاه با هدف رفع مشکلات کمبود آب شرب مستند به مفاد بند دوم و سوم و چهارم از ماده 76 وظایف شوراهای اسلامی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا با تنظیم قرارداد اجاره ضمن تأکید لازم به شهردار ملارد برای اتخاذ تدابیر لازم  در جهت تأمین آب به منظور آبیاری فضاهای سبز اقدام گردد. ( با 13 رأی )

11- نامه شهرداری به شماره 10550/ش م ص/93 مورخ 3/8/93 در مورد مساعدت مالی به مساجد جهتتقویت برنامه های معنوی و مذهبی از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909302 وظیفه عمران شهریبه 1- سه مسجد جامع شهر هر کدام به مبلغ 000/000/70 ريال و 2- بقیه مساجد هر کدام به مبلغ  000/000/50 ريال در جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت تا با تنظیم لیست دقیق توسط کمیسیون فرهنگی موافقت شورا جهت اقدام به شهرداری ابلاغ گردد. ( با 13 رأی )

12- پیشنهاد شورای اسلامی شهرستان ملارد به شماره 172/4/م/ش مورخ 3/8/93 منضم به تصویر نامه شماره 945/21/93 مورخ 28/7/93 رئیس شورای اسلامی استان تهران و ضمائم مربوطه درخصوص طرح اصلاح موادیاز قانون که با هدف کاهش و سلب اختیارات و به طبع آن روند تضعیف شوراها به شرح پیوستها در جلسه مطرح و مقرر شد تا با نظر اعضاء شورا و محوریت کمیسیون حقوقی ظرف 10 روز پاسخ لازم تهیه و ارسال شود.  ( با 13 رأی )

13- پیشنهاد شورای اسلامی شهرستان ملارد به شماره 173/4/م/ش مورخ 3/8/93 منضم به تصویر نامه شماره 5648/1/5800 مورخ 29/7/92 فرمانداری محترم شهرستان ملارد به انضمام کپی نامه شماره 7971/12/د مورخ 9/7/93 مدیر کل محترم دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری تهران و نامه شماره 5176/1/5800 مورخ 14/7/93 فرمانداری محترم شهرستان ملارد منضم به تصاویر نامه های پیوستی درخصوص ابلاغ آئین نامه اجرائی ماده ( 79 ) قانون مجازات اسلامی و نامه شماره 5073/15800 منضم به تصاویر نامه های پیوستی درخصوص سوگندنامه مدیران در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا با نظر اعضاء شورا و کمیسیون حقوقی ظرف 10 روز توسط آقای اسدی مشاور شورا جوابیه ای تنظیم تا اقدامات خلاف قانون دستگاههای دولتی نیز احصاء و جهت ارائه طریق به حضور استاندار محترم تقدیم شود. ( با 10 رأی )  غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

14- نامه شهرداری به شماره 10605/ش م ص/93 مورخ 3/8/93 در مورد تقاضای مجوز برای تمدید مهلت اجاره ملک آقای احمد زارع بنادکوکی از مورخ 26/7/93 لغایت 26/7/94 برای مدت یکسال با همان شرایط مندرجدر قرارداد شماره 28396/125 مورخ 5/9/92  (یکدستگاه آپارتمان اداری به مساحت 212 مترمربع ، طبقه اولواقع در سرآسیاب ، خیابان امام خمینی (ره) ، بعد از چهاراه اول ، روبروی پارک ، جنب پلاستیک فروشی ،پلاک 129 به منظور ادامه استقرار معاونت حمل و نقل شهرداری با پرداخت اجاره ماهیانه 000/000/10 ريال  در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و سیدعلی مرزانی و خانم نرگس مشعشعی

15- پیشنهاد آقای حسین بیات رئیس شورا مثبوت به شماره 1364/31 مورخ 4/8/93 درخصوص یادآوری  اتمام مهلت اعتبار کلیه مجوزهای صادره از سوی شورا مبنی بر تفویض اختیار به معاونین یا مسئولین شهرداری  اعم از اینکه در این دوره یا در دوره های قبل صادر شده و هرگونه اقدام براساس آن فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای طرح آن در جلسه علنی برای تسهیل در ایام امور مراجعین و امور شهر در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.( با 11 رأی ) ، غایب : آقای دکتر سیدکاظم زمانی و خانم نرگس مشعشعی

« گردش کار تصویب »

تعداد 15 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در نود و دومین جلسه رسمی که در روز چهارشنبه 7/8/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه قرار گرفت.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر بندهای مطروحه رأی گیری علنی به عمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورادر جلسه حضور داشتند. در نتیجه در نود و دومین جلسه شورای اسلامی ملارد با تعداد 11 فقره لایحه و پیشنهاد ارائه شده موافقت و با تعداد 2 فقره مخالفت و تعداد یک فقره به شهرداری و تعداد یک فقره به کمیسیون حقوقی ارجاع گردید./

 

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 07:14

صورتجلسه شماره 91

لوایح و پیشنهادهای شهرداری ، اعضای شورای اسلامی ، فرمانداری و رئیس شورا که برابر دستور جلسه شماره 1276/89 مورخ 93/7/29 به اعضاء ابلاغ گردیده است.

« مشتمل بر بندهای مصوب »

« به انضمام گردش کار تصویب »

مصوبات نود و یکمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ چهارشنبه سی ام مهر ماه سال 1393

مذاکرات و تبادل نظرهای قبل از جلسه

·         1- آقای حسین بیات :

1/1- تأکید به اعضای شورا برای تسریع در امضاء دفتر صورتجلسات

2/1- تأکید به شهردار جهت بررسی و تعیین تکلیف قطعی مطالبات آقای نقی زاده پیمانکار شهرداری و اعلام کتبی نتیجه به شورا

3/1- تأکید به شهردار برای اصلاح عملکرد پرداخت اضافه کاری و جمعه کاری با در نظر گرفتن میزان تلاش و کارآیی پرسنل

4/1- بیان اهداف دعوت از شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز و دهیار روستا در مورد تبادل نظر و حصول تعامل جهت حل مشکلات و توسعه روستا

5/1- تأکید به توجه به نظر بخشداری در مورد 80% درآمد حریم روستا به دلیل ملاک عمل بودن نظر بخشداری             در تعریف پروژه و تخصیص اعتبار مربوطه

·         2- آقای عوض عشایرپور :

1/2- تأکید به شهردار در مورد توسعه فضای سبز بلوار راغب ، به علت بالاتر بودن سطح چمن از جدول آبیاری مطلوب امکان پذیر نمی باشد و چمن نیاز به اصلاح دارد.

2/2- در مورد ساخت و ساز و تراکم علیرغم پیگیری متقاضیان نتیجه مطلوبی  حاصل نشده و به آقای شهردار تأکید نمودند درخصوص حصول نتیجه تسریع لازم به عمل آید.

3/2- تأکید به شهردار جهت انجام نظافت معابر و کوچه ها ، به خصوص معابر فرعی

4/2- تأکید به شهردار برای برگزاری جلسه با اداره برق و ایجاد تعامل برای اصلاح تیرهای برق معابر به خصوص در بلوار راغب

5/2- تأکید به شهردار برای تأمین قطعه زمین برای احداث پایانه اتوبوسرانی به لحاظ مزاحمت های موجود فعلی برای شهروندان

3- آقای محبوب اکبری :

1/3- سیستم GIS برای شهرداری مفید می باشد و تأکید به شهردار برای پیگیری تا حصول نتیجه و تسریع در اقدام

2/3- تأکید به شهردار و اعضای شورای روستای قلعه فرامرز و دهیار روستا جهت ایجاد تعامل فی مابین برای حل مشکلات مردم روستا 

3/3- تأکید به شهردار جهت تعیین تکلیف مطالبات آقای نقی زاده پیمانکار شهرداری

 4- خانم الهه حیات بینی :

1/4- تأکید نمودند شورا رسماً نامه ای به شهرداری ارسال و درخواست نماید دقیقاً مطالبات آقای نقی زاده پیمانکار شهرداری را به تفکیک محاسبه و پرداخت ها را نیز مشخص و کتباً به شورا اعلام نماید.

5- خانم نرگس مشعشعی :

1/5- در موضوع هفته تکریم خانواده ها لازم بود از سوی شهرداری اقدامات مطلوب انجام پذیرد ، لیکن اقدام مطلوبی صورت نگرفت ولیکن اکثر ادارات برای این مناسبت برنامه اجرا کردند.

2/5- تأکید به شهردار در مورد جابجایی نیروها در سازمانها و تقاضای دقت بیشتر در اینخصوص

3/5- تشکر از شهردار به لحاظ اقدام مناسب برای ایجاد فضای سبز در میدان گل ها

·         6- خانم معصومه بیات :

1/6- تأکید به شهردار برای تقویت سامانه اطلاع رسانی شماره 137 از طریق اعزام اکیپی برای گشت زنی مستمر   در سطح شهر و شناسائی موارد مشکل ساز برای شهروندان و تسریع در رفع آنها

2/6- تأکید به شهردار برای توجه بیشتر در رفع مشکل جداول ناقص و چاله های ایجاد شده در سطح معابر شهری بویژه بلوار راغب که بعنوان محور مرزی و موازی با بلوار رسول اکرم (ص) بار ترافیکی ورودی شمالی شهر را               می گیرد.

 3/6- تأکید به شهردار برای توجه بیشتر در جهت رنگ آمیزی جداول ضلع جنوبی میدان گلها

4/6- طرح موضوع پروژه احتمالی برای جنگل کاری حاشیه کانال آب در مسیر روستای قلعه فرامرز در جهت بهسازی آن جهت ممانعت از تهدید جان شهروندان و تحمیل خساراتی به شهرداری حسب سوابق سنوات قبل

·         7- آقای سیدعلی مرزانی :

1/7- تشکر از اقدام شهرداری در جهت تأمین زمین و واگذاری به سازمان موتوری

2/7- تأکید به شهردار برای توجه بیشتر به بازسازی یکدستگاه لودر شهرداری و تشکر از اقدام انجام گرفته                    در این خصوص

·         8- آقای حاجعلی بحری :

1/8- تأکید به شهردار در موضوع طرح تکریم ارباب رجوع و برخورد متناسب با شئونات اداری و اسلامی               با مراجعین به شهرداری

2/8/- تأکید به شهردار در جهت توجه به احداث چهاردیواری ها و تعریف ضابطه مشخصی در این خصوص              برای جلوگیری از مشکلات آتی

3/8- اولویت بندی نیازهای خرید به دلیل محدودیت اعتباری و رفع مشکل راننده ها در زمینه واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی

4/8- توجه بیشتر به شهرک شهید چمران برای مشکل آلودگی جویها و بوی تعفن ناشی از آن و مدنظر قراردادن زیباسازی محل

·         9- آقای علیرضا جمور :

1/9- تأکید به شهردار و اعضای شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز برای ایجاد تعامل فی مابین در جهت رفع مشکلات معابر روستا و لکه گیری نوارهای حفاری شده

·         10- آقای محمد خلج :

1/10- تأکید به اعضای شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز و دهیار روستا و شهردار ملارد برای هماهنگی و تعامل بیشتر در موضوع مدیریت شهری و روستایی به منظور پیشبرد اهداف مشترک

2/10- در بیان مشکلات اولویت ها در نظر گرفته شود و براساس اولویتها تصمیم گیری گردد.

3/10- در مورد مسائل ثبتی روستا می توان با استعلام از مبادی ذیربط ابهامات را برطرف نمود.

4/10- ضمن تشکیل جلسه با شهردار ملارد مشکلات پیگیری و نتیجه نیز به شورا اعلام شود.

·         11- اعضای شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز و دهیار روستا :

1/11- مشکل اصلی شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز معبر اصلی می باشد که شدیداً نیاز به اصلاح و                   ساماندهی دارد. 50% از 80% اعتبار تخصیصی توسط شهرداری هزینه شده و ناتمام رها گردیده و آسفالت نشده و ضروری است شهرداری ملارد جهت اتمام پروژه ها عاجلاً اقدام نماید.

2/11- نخاله های شهری که توسط شهرداری ملارد در حریم روستا تخلیه می گردد. ضمن ایجاد چشم انداز نامناسب برای روستا موجب نارضایتی گردیده و شورا توان حل این معضل را ندارد و از شهرداری تقاضا نمودند با اعمال مدیریت مشکل را برطرف نماید.

3/11- تقاضا شد به درخواستهای قانونی دهیار و شورای اسلامی روستا از سوی شهرداری ملارد توجه بیشتری مبذول گردد.

4/11- توقع بر این است برای رفع مشکلات لکه گیری نوارهای حفاری شده شهرداری ملارد سریعاً اقدام نماید.

5/11- شهرداری ملارد درخصوص درآمد حریم اطلاعات کافی در اختیار شورای روستا قرار دهد.

6/11- شهرداری ملارد نسبت به لکه گیری و بهسازی بلوار صیاد شیرازی به علت مضیقه های موجود برای مردم و رانندگان تاکسی اقدام نماید.

7/11- شهرداری در جهت تقویت راه مواصلاتی در مسیر میدان ارتش به خوشنام پروژه احداث راه را پیگیری نماید.

·12- آقای شهردار :

1/12- برای لکه گیری و آسفالت معابر و رفع نواقص جداول با توجه به فرسودگی زیرسازی اعتبار چندین میلیاردی لازم است.

2/12- در مسیرهای قنوات که تبدیل به معابر گردیده در اثر بارندگی فرورفتگی ایجاد شده که مشکلات را افزایش داده

3/12- پیمانکار آقای نقی زاده لزوماً می بایستی جهت پیگیری مطالبات خود در مسیر قانونی حرکت نماید ، متأسفانه نامبرده حاضر نیست در چارچوب قانون موضوع را پیگیری نماید.

4/12- در پرداخت اضافه کاری ها قبلاً تا سقف 170 ساعت بوده ، هم اکنون بین 130 تا 145 ساعت اعمال                  می گردد و تلاش می گردد سامان دهی بیشتری انجام پذیرد.

5/12- آموزش GIS برای پرسنل فنی شهرداری برگزار شده ، واحد مربوطه نیز شکل گرفته و نقشه هایی نیز تهیه گردیده است.

6/12- درخصوص روستای قلعه فرامرز هر مقدار نوار حفاری برای خدمات مخابرات و غیره انجام گرفته شهرداری برای ترمیم اقدام می نماید.

7/12- شهرداری تصمیم دارد اولویت پروژه ها را برای شورا ارسال نماید و نظرات اعضای شورا ملاک عمل خواهد بود.

8/12- در مورد غرفه ها و دکه ها موضوع در حال بررسی است که گزارش آن تقدیم شورا خواهد شد.

9/12- در مورد واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی اولویت با رانندگان اتوبوسها می باشد.

10/12- در مورد تراکم شهرداری تلاش دارد پارکینگ حتماً تأمین شود.

11/12- در مورد پیمانکار مارلیک شهرداری موضوع را پیگیری می نماید تا با برگزاری جلسه موضوع را حل نماید.

12/12- مشکل مسیر بلوار راغب و بلوار دانش طی برگزاری جلسه با اداره برق پیگیری می گردد.

13/12- لکه گیری و آسفالت و بهسازی شهرک شهید چمران در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

14/12- روستاهای قلعه فرامرز ، خوشنام و قشلاق مشکلاتی دارند که لازم است با تعامل و همکاری یکدیگر و با مشارکت دادن مردم هر روستا مرتفع شود.

15/12- در جهت بهسازی و لکه گیری و آسفالت جاده های مسیرهای روستایی ، شهرداری برای تأمین اعتبار استانی تلاش های لازم را معمول می دارد.

16/12- لایحه کمک به مساجد در دستور کار شهرداری قرار گرفته و سریعاً برای تصویب به شورا ارسال می گردد.

توافقات قبل از جلسه  :  

1- از سوی شهرداری در مورد مطالبات پیمانکار آقای نقی زاده دقیقاً بررسی و مقرر شد پرداختی ها ومطالبات نامبرده به تفکیک و کتباً به شورای اسلامی ملارد ارسال شود.

2- در موضوع تراکم ها شهرداری موضوع تأمین پارکینگ را با اولویت در دستور کار خود قرار داده و جدیت بیشتری مبذول دارد.

3- شهرداری در مورد توسعه فضای سبز بلوار راغب توجه بیشتری معمول دارد.

4- شهرداری در جهت مطلوب شدن نظافت معابر به خصوص معابر عمومی تأکیدات لازم را به پیمانکار مربوطه اعمال دارد.

5- شهرداری ضمن برگزاری جلسه با اداره برق در جهت ساماندهی تیرهای واقع در معبر که موجب تصادف و بعضاً تصادف منجر به فوت می گردد نهایت تلاش خود را معمول دارد.

6- شهرداری طی تشکیل جلسه با اعضای شورای اسلامی روستای قلعه فرامرز و دهیار روستا در جهت حل مشکلات روستا در زمینه اقدامات عمرانی و تخصیص اعتبار از محل 80% حریم با هماهنگی بخشداری اقدام نماید.

7- شهرداری در مورد ساماندهی دکه ها و غرفه های سطح شهر اقدام اساسی معمول دارد.

دستور نود و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی ملارد :

1- نامه شهرداری به شماره 2486/د/93 مورخ 4/6/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 15761 متعلق بهآقای محمد صابری منضم به صورتجلسه شماره 8309/ش م ص/93 مورخ 3/6/93 گروه کارشناسی قراردادها و صلحنامه شماره 1036/د/93 مورخ 8/4/93 تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری ملارد و مالک پلاک ثبتی 742/43 واقع در محدوده خدماتی شهر با کاربری غیرمزاحم و دارای 140 مترمربع اصلاحی از ضلع شمال و به مساحت 950 مترمربع به شرح :

1/1- مقرر گردید مالک اسناد مالکیت 140 مترمربع عرصه واقع شده در طرح تعریض را بدون اخذ غرامت به نام شهرداری ملارد منتقل نماید.

2/1- مقرر گردید شهرداری پس از انجام مراحل فوق توسط مالک نسبت به صدور مجوز ساخت 100 مترمربع  بنای تجاری با حفظ کاربری به نام مشارالیه اقدام نماید.

3/1- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مودی هزینه های مربوط به صدور مجوز ساختبنای تجاری و اخذ عوارض فروش کاربری شناور را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

در مورد تقاضای مصوبه جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 استان تهران در جلسه مطرح  و با توجه به نظر موافق کمیسیون عمران با صدور مجوز و در حد دفتر فروش به میزان 50 مترمربع ، مشروط به اصلاح سند  و انتقال مساحت 140 مترمربع واقع در طرح به نام شهرداری ملارد مورد تصویب قرار گرفت. ( با 12 رأی )  غایب : آقای سید مهدی سیدلر

2- نامه فرمانداری شهرستان ملارد به شماره 5059/1/5800 مورخ 8/7/93 درخصوص رفع ابهام از صورتجلسه شماره 82 ( بند یکم استمرار پرداخت حق الجلسه به صورت ماهیانه و تداعی آن به عنوان حقوق ، خلاف ضوابط و مقررات آئین نامه استخدامی بوده ) و درخواست گردیده مستند به ماده 80 (اصلاحی 6/7/1382 و 27/8/1386 ) قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/1/1393 مقام عالی وزارت کشور و نسبت به اصلاح یا الغاء مصوبات مغایر ظرف مدت 10 روز ضمن تشکیل جلسه اقدام گردددر جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تا جهت تأمین نظر فرمانداری برای تهیه لایحه و ارسال مجدد به شورابه شهرداری ملارد ارجاع شود. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سید مهدی سیدلر

3- نامه شهرداری به شماره 10005/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 8023 متعلق به آقای کیومرث نصیری و شرکاء منضم به اصلاحیه صورتجلسه گروه کارشناسی قراردادها به شماره 6563/ش م ص/93 مورخ 9/4/93 ، مالکین پلاک ثبتی 940/43 و 941/43 مبنی بر تغییر کاربری و تفکیکپلاک های فوق الذکر به مساحت مجموعاً 10000 مترمربع طبق طرح هادی با کاربری باغات/مسکونی و طبق طرح جامع در پهنه 121R  قرار گرفته و دارای 400 مترمربع اصلاح است ( کاربری باغات براساس طرح هادی به متراژ 8483 مترمربع و کاربری مسکونی به متراژ 1517 مترمربع ) در تاریخ 20/1/91 به شرح ذیل :

1/3- با عنایت به اینکه پلاک مذکور به میزان 8483 مترمربع دارای کاربری باغات و به میزان 1517 مترمربع دارای کاربری مسکونی که مجموعاً به مساحت 10000 مترمربع می باشد ، مقرر گردید 50% از کاربری باغات به متراژ 5/4241 مترمربع 75/43% از کاربری مسکونی به متراژ 89/659 مترمربع ( به استناد اصلاحیه ماده 101 ) به عنوان قدرالسهم شهرداری در نظر گرفته شود که مطابق با نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک ، ضمن لحاظ نمودن مساحت واقع شده در طرح تعریض به مساحت 400 مترمربع و معابر حاصل از تفکیک به مساحت 3/1627 مترمربع ، مالک می بایست نسبت به واگذاری قطعه 19 از قطعات تفکیکی پیشنهادی ( به مساحت 2880 مترمربع به شهرداری اقدام نماید و مابقی قطعات در قدرالسهم مالک قرار گیرد.

تبصره 1 : کاربری مورد درخواست در قطعات تفکیکی قدرالسهم مالک به صورت مسکونی با تراکم 240% و در قطعات مشرف به خیابان 20 متری به صورت تجاری – مسکونی با تراکم 240% مدنظر می باشد.

2/3- مقرر گردید که پس از تصویب صورتجلسه از سوی مراجع ذیربط و نهایتاً تملک قدرالسهم توسط شهرداری ، مالکین کلیه بناهای موجود در قطعه سهم شهرداری را ( بدون واگذاری امتیازات برق و آب و ... ) رسماً به نام شهرداری منتقل کرده و هیچگونه ادعائی نسبت به منتقل الیهم نداشته باشند.

تبصره 2 : با عنایت به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها بدین شرح که اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ایی که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.

3/3- مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط ، مودیان عوارض تغییر کاربری (جهت قطعات تفکیکی سهم مالک) به انضمام عوارض صدور پروانه را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نمایند. جهت ارسال به کمیسیون ماده 5 استان تهران در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کمیسیون عمران شورا که با کلیات طرح موافقت نموده مشروط به انتقال سند قدرالسهم شهرداری به نام شهرداری ملارد مورد تصویب قرار گرفت. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سید مهدی سیدلر

4- نامه شهرداری ملارد به شماره 10330/ش م ص/93 مورخ 27/7/93 در مورد پاداش شش ماهه اول سال 93به اعضاء کمیسیونهای شهرداری به مبلغ ( 000/000/15 ريال ) و دبیران به مبلغ ( 000/000/10 ريال) به شرح :

 1/4- کمیسیون ماده صد ، 2/4-  کمیسیون ماده 77 ، 3/4-  کمیسیون عالی معاملات ، 4/4- کمیسیون معاملات متوسط ، 5/4- کمیسیون تحویل معاملات و 6/4- کمیسیون بند 20

از محل اعتبارات ماده 5 ردیف 205510 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( پاداش اعضاء کمیسیونها با 12 رأی موافق) و (پاداش دبیران با 7 رأی موافق ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، عوض عشایرپور و علیرضا جمور و خانمها معصومه بیات و نرگس مشعشعی ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

5- نامه شهرداری ملارد به شماره 10295/ش م ص/93 مورخ 26/7/93 درخصوص پرونده ساختمانی شماره 31117 به تعداد 121 برگ متعلق به خانم فریبا صباحی زاده منضم به تصویر نامه شماره 3447/د/93 مورخ 16/7/93 معاونت فنی و شهرسازی مبنی بر استرداد مبلغ 135/305/78 ريال به نامبرده به علت مازاد پرداختی به شهرداری از محل حساب مازاد سالهای قبل در جلسه مطرح و جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون برنامه بودجه ارجاع گردید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

6- نامه شهرداری ملارد به شماره 2751/د/93 مورخ 14/6/93 درخصوص لایحه اخذ بهای خدمات به شرح اینکه در شهرداري ملارد تعداد زيادي پرونده تشكيل و بنا به دلائل متعدد و اتفاقات غيرمعمول و پيش بيني نشدهدر دستورالعملها و قوانين جاري كه عمدتا در حوزه ساخت و ساز در محدوده شهر و بعضا در حريم شهر صورت گرفته بلاتكليف رها شده و امكان طرح موضوعات در كميسيونهاي ماده صد از شهرداري سلب و در مواردي هم كه در كميسيون هاي مذكور مطرح و احياناً منجر به صدور آراء هم شده بنا به دلائل متعدد آرا  صادره يا قابليت اجرا نداشته و يا اجراي آنها هزينه سنگيني را متوجه شهرداري و شهروندان مي نمايد مالكين  اين قبيل پرونده ها و املاك عمدتا مثل ساير شهروندان از تمام امكانات شهري و خدمات شهرداري استفاده كرده ، ليكن هيچگونه بهايي بابت آن به شهرداري پرداخت نمي نمايند ضمن اينكه اين دسته از موديان در برخي موارد از جمله استفاده  از خدمات عمومي ارائه شده توسط ساير ارگانهاي دولتي به دليل عدم امكان دريافت استعلام از شهرداري از حقوق قانوني خود محروم مي شوند. عليهذا به منظور برون رفت از اين بن بست و با عنايت به اينكه در ماده 174 قانون برنامه پنجم  به شوراها و شهرداريها جهت تامين درآمدهاي مورد نياز در حوزه بهاي خدمات و ارزش افزوده تاكيد موكد شده است و همچنين به منظور تامين بخشي از هزينه هاي مورد بحث پيشنهاد مي گردد موضوع با امعان  نظر به موارد قانوني ياد شده در جلسه رسمي شورا مطرح و در صورت موافقت اعضاي محترم در مواردي كه ذينفعان اين قبيل پرونده ها به شهرداري مراجعه و آمادگي پرداخت هزينه هاي مرتبط را داشته باشند هزينه فوق مطابق فرمول ذيل ماده واحده تحت عنوان (بهاي خدمات بهره برداري) محاسبه و بصورت علي الحساب دريافت و در كد درآمدي رديف 3199 منظور گردد.

تبصره 1 : چنانچه پرونده هاي مورد بحث به هر دليلي در مراجع قانوني از جمله ديوان عدالت اداري ، دادگاه ها و كميسيونهاي ماده 100 شهرداري رسيدگي و تعيين تكليف شوند ضمن منظور نمودن وجوه پرداختي و كسر آن از بدهي هاي قطعي شده درصورتيكه موديان از بابت مبالغ پرداختي از شهرداري طلب كار شوند مبلغ فوق بحساب بستانكاري آنان منظور خواهد شد.

تبصره 2 : در صورتيكه مؤديان از بابت ساير كدهاي درآمدي به شهرداري بدهي نداشته باشند مبالغ فوق پس از كسب مجوز شوراي اسلامي شهر به آنان مسترد خواهد شد.

تبصره 3 : در موارديكه ساخت و سازهاي غير مجاز توسط واحد كنترل شهرداري متوقف و پرونده جهت تعيين تكليف به كميسيون ماده صد ارجاع مي گردد در صورت درخواست و موافقت مودي مطابق با ماده واحده و فرمول بهاي خدمات بهره برداري قابل دريافت خواهد بود.

فرمول محاسبه (بهاي خدمات بهره برداري):

s : مساحت عرصه ملك                                                                     B=(s+L)c +(s1 .1/5  D )  

s1: مساحت اعياني

L : طول ديوار پيرامون ملك

D : آخرين ارزش معاملاتي اعياني موضوع تبصره 11 ذيل ماده 100 قانون شهرداري ‍‍

‍C :     

1/‍C - رقم ريالي ثابت براي املاك تا 2000 مترمربع 000/650 ريال

2/‍C - رقم ريالي ثابت براي املاك از2001 تا 5000  مترمربع 000/600 ريال

3/‍C - رقم ريالي ثابت براي املاك از 5001 تا 10000  متر مربع 000/550 ريال

4/‍C - رقم ريالي ثابت براي املاك از 10001 مترمربع به بالا 000/450 ريال

با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر ابهامات وارده و لزوم طرح موضوع با حضور شهردار و کسب نظریه در جلسه شورا مطرح و برای بررسی و اعلام نظر با حضور کارشناسان مرتبط شهرداری به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع گردید. ( با 12 رأی ) ، غایب : آقای سیدمهدی سیدلر

« گردش کار تصویب »

تعداد 6 فقره لایحه و پیشنهاد از شهرداری ، فرمانداری شهرستان ملارد و رئیس شورا در دبیرخانه شورای اسلامی ملارد ثبت گردید ه و تعداد 4 فقره از لوایح و پیشنهادها جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع و اعلام نظر شده و بررسی آن در دستور نودو یکمین جلسه شورا به تاریخ 30/7/93 منعقد گردید قرار گرفت و گزارش کمیسیون ها مطرح و پس از تبادل نظر و بررسی تعداد 3 فقره تصویب و تعداد 2 فقره به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و تعداد 1 فقره جهت تهیه لایحه و ارسال مجدد به شورا به شهرداری ارجاع شد. (تعداد اعضاء حاضر در جلسه 12 نفر و تعداد غایبین 1 نفر )

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 01:55

صورتجلسه شماره 90

 عنوان

لوایح و پیشنهادهای شهرداری ، اعضای شورای اسلامی ، اداره ورزش و جوانان و ناحیه بسیج که برابر دستور جلسه شماره 1217/89 مورخ 93/7/26 به اعضاء ابلاغ گردیده است.

« مشتمل بر بندهای مصوب »

« به انضمام گردش کار تصویب »

مصوبات نودمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر ملارد (دوره چهارم)

به تاریخ دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه سال 93

مذاکرات قبل از نودمین جلسه رسمی شورای شهر ملارد مورخ 93/7/28

  1- آقای حسین بیات :

1/1- چنانچه اعضاء موافق هستند در جهت اصلاح رویه قبلی نحوه اقدام درخصوص اجرای بند 4 ماده 14آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر و نیز ماده 18 آیین نامه داخلی شورا کلیه وصولی های لوایح و پیشنهادها به صورت لیست به اعضاء ابلاغ تا در مصرف کاغذ و زمان  صرفه جویی گردد و اگر نیاز به مطالعه سوابق بود هر عضو با مراجعه به دبیرخانه اقدام نماید که مورد موافقتکلیه اعضای شورا قرار گرفت.

2/1- به اهداف دعوت از آقای منصوری رئیس اداره برق ملارد اشاره و عنوان نمودند ضمن استفاده از نظرات کارشناسی مشارالیه حضور آقای منصوری با توجه به سوابق موفق مدیریتی ایشان ، موجب پیگیری و حل و فصل مشکلات شهروندان می گردد و از وی درخواست نمودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا زیر مجموعه ایشان با نمایندگان و امور ارجاعی شورا همکاری لازم در جهت حل مشکلات شهر مبذول نمایند.

3/1- در جهت مدیریت جلسه و حداکثر استفاده از وقت و مفاد آیین نامه مربوطه مطالبی را بیان و تاکید نمودند قبل از شروع هر جلسه موافقین و مخالفین لوایح و پیشنهادها ثبت نام نمایند و متذکر شدند اعضاء سعی نماینداز تکرار مسائل و مباحث خودداری و مطالب خود را کارشناسی و خلاصه عنوان تا قابل بهره برداری گردد.

  2- آقای محبوب اکبری :

1/2- تیر برق های جابجا نشده در مسیر بلوار راغب و امام حسین (ع) ضمن مزاحمت شهروندان موجب تصادفو گاهاً منجر به فوت می گردد.

2/2- عدم تأمین یا اصلاح و ترمیم سیستم روشنایی معابر در سه بانده مارلیک ، خیابان کاشانی و تعدادی از مسیرها امنیت شهروندان را به خطر انداخته و در رفت و آمد اختلال ایجاد می نماید.

3/2- قیمت بالای انشعاب خرید کنتور برق با توجه به اقشار ضعیف ساکن در ملارد لازم است مورد بررسیقرار گیرد و برای تقسیط تصمیم لازم اتخاذ شود.

4/2- در ایام ماه محرم تلاش شود قطعی برق پیش نیاید و قطعی های برق مدارس به علت بدهی مشکلایجاد نموده ، در مورد مساجد با توجه به رایگان بودن هزینه برق ، عوارض وصول می گردد ، خاموشی های پارکها در هنگام شب موجب نارضایتی شهروندان گردیده و تقاضا نمودندآقای منصوری رئیس اداره برق برای رفع مشکلات فوق الذکر تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

5/2- در مورد سد معابر و وانت ها بعلت سیم کشی برق غیرمجاز برای روشنایی با توجه به احتمال بروزخطرات ناشی تقاضا نمودند رسیدگی گردد.

 3- آقای علیرضا جمور :

1/3- تسریع در انجام امور متقاضیان برق که با نامه شورا به اداره برق مراجعه می نمایند.

2/3- نظارت دقیق بر کار پیمانکاران برق که مسئولیت جمع آوری سیم های غیرمجاز را دارند.

3/3- استقرار پست های برق در مکان های مناسب

 4-آقای دکتر سیدکاظم زمانی :

1/4- شبکه گذاری برق با رعایت چشم انداز مناسب شهری انجام پذیرد.

 5- آقای سیدعلی مرزانی :

1/5- به منظور مستقل شدن سازمان موتوری قطعه زمینی به مساحت 5/1 هکتار در نظر گرفته شده ، بازدیدبعمل آمده ، قرار شد توسط معاونت عمرانی شهرداری در پشت اتوبوسرانی کار شروع شود.

 6- آقای منصوری رئیس اداره برق ملارد :

1/6- با فرمانداری هماهنگ گردیده تا درخصوص مشکلات مردم شهر ملارد مرتبط با اداره برق پیگیری و موانع  برطرف شود. در خارج از محدوده حتماً می بایستی مجوز احداث یا عدم خلاف و یا پایانکار برای برقراری انشعاب برق ارائه گردد. تلاش داریم خاموشی ها به حداقل برسد ، افزایش اکیپ و تقویت شبکه در دستور کار قرار دارد.

2/6- برای روشنایی پارکها و میادین شهر برابر مقررات موجود بایستی انشعاب خریداری شود و مدارس برابر قانون متعهدند نسبت به پرداخت هزینه برق مصرفی اقدام نمایند. در مورد خرید انشعاب اقشار ضعیف قیمتتعدیل گردیده و در موارد خاص موضوع تقسیط اعمال می گردد. مورد سد معبر و وانت ها و سیم کشی غیرمجازبا همکاری شورا ، مرجع قضایی و شهرداری قابل برطرف شدن است.

 3/6- مساجدی که تجاری دارند حتماً کنتور تک فاز خریداری نمایند. ضمناً صرفاً هزینه عوارض به مساجد تعلق می گیرد.

4/6- در پیش آمدگی بالکن ها هنگام صدور مجوز توسط شهرداری به حریم برق توجه شود تا بعداً مشکلی بروز نکند.

توافقات با رئیس اداره برق پس از بحث و تبادل نظر های قبل از جلسه رسمی

1- تقسیط هزینه خرید انشعاب برای موارد خاص با نامه شورا (50% نقد و الباقی اقساط)

2- برگزاری جلسه با حضور نماینده فرمانداری و شورای اسلامی و مرجع قضایی و شهرداری برای اتخاذروش واحد به منظور پیگیری و حل مشکلات شهر و شهروندان که به اداره برق مرتبط است ( توسط آقای منصوری رئیس اداره برق ملارد ) با پیگیری آقای مرزانی

3- پیگیری و اقدام لازم توسط اداره برق برای رفع مشکل تیر برقهای مزاحم واقع در بلوار خیابان راغبصورت پذیرد.

4- اداره برق حداکثر تلاش خود را در جهت رفع خاموشی ها در ایام ماه محرم مبذول دارد.

 دستور نودمین جلسه رسمی شورای اسلامی ملارد :

1- پیشنهاد آقای محمد خلج درخصوص اصلاح اساسنامه مربوط به تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های صفادشت و ملارد که طی شماره 34/3/1/200995 مورخ 24/12/89 به استانداری تهران ابلاغ گردیده و در آن هیچگونه جایگاهی برای نمایندگان شورای اسلامی شهر ملارد و صفادشت در شورای سازمان منظور نگردیدهو عدم حضور نمایندگان شورا موجب خلاء نظارتی خواهد بود و اینگونه نهادها معمولاً با تعداد اعضاء فرد(3 نفر- 5 نفر-7 نفر) شکل می گیرد تا در رأی گیری اختلالی حاصل نگردد در جلسه مطرح و به کمیسیون حقوقی ارجاع گردید تا ظرف مهلت 10 روز بررسی و نتیجه را اعلام نماید. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سید مهدی سیدلر و خانم نرگس مشعشعی

2- پیشنهاد شماره 67/2012/206 مورخ 16/7/93 اداره ورزش و جوانان ملارد در مورد درخواست باشگاهمنتظران قائم «عج» مبنی بر مساعدت جهت شرکت رده سنی جوانان در مسابقات لیگ 3 کشور (امید)در جلسه مطرح ، با توجه به موافقت کمیسیون فرهنگی به منظور تنظیم لایحه و ارسال مجدد به شورا  به شهرداری ملارد ارجاع گردید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و سید مهدی سیدلرو خانم  نرگس مشعشعی

3- پیشنهاد ناحیه مقاومت بسیج ملارد به شماره 000544/1/321/523/زم مورخ 25/6/93 در مورد تأمین مبلغ 000/000/60 ريال هزینه ساخت فیلم کوتاه با موضوع دفاع مقدس با نام (شبی که باران آمد) به کارگردانیسیدمحمد رضا حسینی شامل اجاره دوربین فیلم برداری ، سه پایه ، تجهیزات صدابرداری ، نورپرداز ، صدا بردار ، تدوین  ایاب و ذهاب ، غذا و... در جلسه مطرح و برای اعلام نظر نهایی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.( با 11 رأی ) ، غایبین: آقای سید مهدی سیدلر و خانم نرگس مشعشعی

4- نامه شهرداری ملارد به شماره 9926/ش م ص/93 مورخ 16/7/93 درخصوص تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شهرداری و اداره آبفا (حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری) طبق بند ششم صورتجلسهفی مابین به شرح :

1/4- جمع طلب شهرداری از اداره آبفا به مبلغ 258/824/313/12ريال

2/4- طبق بند دهم صورتجلسه شماره 7023/ش و/93 مورخ 21/4/93 طلب آبفا از شهرداری به مبلغ 938/435/107/12ريال

3/4- ثبت طلب شهرداری در کد 301 ردیف 301001

4/4- ثبت بدهی شهرداری به آبفا به عنوان هزینه در ردیف های بودجه سالجاری 93 در جلسه مطرح وتصویب گردید تا شهرداری با رعایت آیین نامه مالی اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاری پادار شود. ( با 9 رأی ) ، غایبین : آقایان سید محمد کاظم زمانی و سید مهدی سیدلر و خانمها نرگس مشعشعی و الهه حیات بینی

5- نامه شهرداری ملارد به شماره10014/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 در مورد استعلام استرداد مبلغ پرداختیبه دفتر امام جمعه شهرستان ملارد به مبلغ 000/000/500/1ريال جهت مصلی الغدیر که در جلسه کارگروه وبرنامه ریزی و بودجه شهرستان به تصویب رسیده و در فهرست اعتبارات شهرداری در اداره کل بودجه استانداری جهت شش ماهه اول سال 1393 نیز درج ، لیکن به دلیل عدم تخصیص برخی ردیف های خزانه پرداخت نگردیده و فرایند آن عدم واریزی به حساب مورد نظر شهرداری بوده در جلسه مطرح ، با توجه به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه ( تا واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شهرداری موضوع پیگیری شود ) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مبلغ 000/000/500/1 ريال کمک بلاعوض به احداث ساختمان مصلی الغدیر توسط شهرداریپرداخت گردد. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی و سید مهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

6- نامه شهرداری ملارد به شماره 10029/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 منضم به تصویر نامه شماره 262/239 مورخ 14/7/93 شورای اسلامی بخش صفادشت به ضمیمه صورتجلسه مورخ 10/7/93 روز ملی روستا مبنی بر تأمین هزینه خرید 20 قطعه کارت هدیه یک میلیون ریالی و تعداد 20 قطعه کارت هدیه پانصد هزار ریالی جهت اهداءبه افراد نمونه موضوع مفاد بند دهم صورتجلسه فوق الذکر از محل ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری و پادار نمودن آن در اصلاح و متمم بودجه سالجاری بدلیل اتمام اعتبار مربوطه در جلسه مطرح و با توجه به نظر موافق کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمدکاظم زمانی و سیدمهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

7- نامه شهرداری ملارد به شماره 10176/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 در خصوص تأمین و پرداخت هزینه برگزاری مراسم بیست و یکمین یادواره شهداء ملارد به مبلغ 000/000/200 ريال ( با توجه به اتمام اعتباراتماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری ) از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909302 وظیفهعمران شهری در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمدکاظم زمانی و سید مهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

8- نامه شهرداری ملارد به شماره 10170/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 در مورد تأمین هزینه اجرای طرح پیشنهادی به شورای ترافیک شهرستان طبق مصوبات مورخ 5/7/93 پلیس راهور ( به پیوست ) اجرای خط ویژه تاکسی  در خیابان امام خمینی (ره) از محل ردیفهای بودجه به شماره  های 3031009301 و 3031009302 با برآورداعتبار هزینه اجرای طرح به مبلغ 000/000/350 ریال در جلسه مطرح و تصویب گردید. ( با 11 رأی )غائبین: آقای سیدمهدی سیدلر و خانم نرگس مشعشعی

9- نامه شهرداری ملارد به شماره 10218/ ش م ص/93 مورخ 24/7/93 در خصوص اجاره ملک آقای حسین نوروزی برای استقرار اداره ثبت احوال ملارد با افزایش اجاره از مبلغ 000/500/7 ريال به مبلغ ماهیانه 000/000/11 ريال طبق توافق فی مابین شهرداری و اداره ثبت احوال مبلغ اجاره بالسویه هر یک 50 درصد پرداخت می گردددر جلسه مطرح و تصویب گردید. ضمناً شهرداری را مکلف می نماید به اداره ثبت احوال طی مکاتبه ایمتذکر گردد برای سالهای آتی جهت تأمین مکان استقرار با هزینه خود اقدام لازم را مبذول دارد. ( با 9 رأی ) ، مخالفین : آقایان حاجعلی بحری و محبوب اکبری ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر و خانم نرگس مشعشعی

10- نامه شهرداری ملارد به شماره 1093/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 در مورد تأمین هزینه های دفتر امام جمعه شهرستان ملارد ماهیانه مبلغ 000/000/40 ريال از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهریدر جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 10 رأی ) ، غایبین : آقایان دکتر سیدمحمدکاظم زمانی و  سید مهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

11- نامه شهرداری ملارد به شماره 10189/ش م ص/93 مورخ 24/7/93 منضم به تصویر نامه شماره 708/1/د/5800 مورخ  12/7/93 فرمانداری در مورد تأمین و پرداخت هزینه برگزاری اردوی راهیان نور دانش آموزی بند 1 صورتجلسه مورخ 9/7/93 به مبلغ 000/000/300 ريال از محل اعتبارات برنامه 306پروژه 3060909302 وظیفه عمران شهری در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ( با 10 رأی ) 

غایبین : آقایان دکتر سیدمحمدکاظم زمانی و سید مهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

12- نامه شهرداری ملارد به شماره 10291/ش م ص/93 مورخ 26/7/93 درخصوص بیمه تکمیلی درمان گروهی از پرسنل منضم به تصویر مکاتبه شهرداری درخصوص دولتی بودن شرکت سهامی بیمه ایران مستند به ماده 19  آیین نامه مالی شهرداریها در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 7 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیاتو محمد خلج و خانمها معصومه بیات و الهه حیات بینی ( علت مخالفت : با انجام این کار از طریق مناقصه عمومی موافقت داشتند و دفتر نمایندگی اعلام شده را مشمول ماده 19 آئین نامه معاملات ندانستند ) ، غایبین :آقای سیدمهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

13- پیشنهاد رئیس شورا آقای حسین بیات درخصوص تأمین و پرداخت مبلغ 000/000/60ريال هزینه برگزاری همایش هیئت های مذهبی در جلسه مطرح و تصویب شد جهت تهیه لایحه توسط شهرداری و ارسال به شورا  به شهرداری ارجاع شود. ( با 11 رأی ) ، غایبین : آقای سیدمهدی سیدلر و خانم  نرگس مشعشعی

« گردش کار تصویب »

تعداد 13 لایحه و پیشنهاد از شهرداری ، اعضاء شورا ، ناحیه مقاومت بسیج ملارد و اداره ورزش و جوانان ملارد وصول شده ، تعداد 7 فقره در کمیسیونهای فرهنگی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته که در نودمینجلسه رسمی علنی شورا در روز دوشنبه مورخ 28/7/93 مطرح و تعداد یازده نفر از 13 نفر اعضاء شورا در جلسه حاضر بودند. که از 13 فقره لوایح و پشنهادهای مطروحه تعداد 2 فقره به کمیسیون های حقوقی و فرهنگی  و تعداد  9 فقره تصویب نهایی و تعداد 2 فقره جهت تهیه لایحه به شهرداری ارسال گردید./

شنبه, 17 آبان 1393 ساعت 05:12

صورتجلسه شماره 89

عنوان :

« بررسی لوایح شهرداری ملارد و پیشنهادهای اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و اداره ورزش و جوانان و شورای محترم استان تهران »

به انضمام گردش کار تصویب

« مشتمل بر بندهای مصوب »

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر ملارد ( دوره چهارم )

به تاریخ بیست و سوم مهر ماه سال 1393

خلاصه مذاکرات و تبادل نظرها : 

 1- جناب آقای حسین بیات رئیس شورا :

1/1- تأکید به اعضای شورا برای پیگیری و توجه بیشتر به دستور جلسه به علت تعطیلی روز دوشنبه به مناسبتعید غدیر و کثرت لوایح

2/1- معرفی آقای غلامحسین کبیری به اعضای شورا به عنوان مسئول تنظیم صورتجلسات و پیگیریهای بعدی مصوبات به منظور استفاده بیشتر از نظرات تخصصی و کارشناسی آقای اسدی مشاور شورا

3/1- طرح موضوع چگونگی احداث مسجد امام جعفر صادق (ع) در حضور شهردار ملارد و فراخوان عمومی جهت تعیین تکلیف سند عرصه زمین های واقع در محله قدیمی ملارد ، تأکید به شهردار محترم برای پاسخ به استعلام های متقاضیان جهت نصب علمک گاز و اعلام جلسه آموزشی آشنایی با مدیریت در صفادشت به منظور حضور داوطلبین شرکت در جلسه مذکور ، تأکید به شهردار  ملارد برای  ارسال رونوشت دعوتنامه و صورتجلسه کارگروه کمیته درآمد شهرداری برای اعضای  شورای اسلامی شهر ملارد 

·2- خانم الهه حیات بینی عضو شورا :

1/2- تأکید به شهردار برای تعیین تکلیف تقاضای هیئت امناء مسجد امام جعفر صادق (ع)

2/2- تأکید به شهردار برای پیگیری وصول طلب شهرداری از آقای حمدا... اکبری

3/2- امکان پذیر نبودن تصویب توافق فی مابین شهرداری و مالک باغ آقای کامران به دلیل موقعیت و وضعیت موجود باغ مذکور

 3- جناب آقای دکتر سیدکاظم زمانی عضو شورا :

1/3- تأکید به شهردار برای آسفالت مسیر منتهی به مسجد النبی (ص)

 4- جناب آقای علیرضا جمور عضو  شورا :

1/4- تأکید به شهردار  ملارد برای توجه به موارد قانونی تشکیل پرونده برای پاسخ استعلام به متقاضیان علمک گاز

2/4- تذکر به شهردار  به منظور توجه بیشتر به مصوبه عدم واگذاری دکه از سوی شهرداری

 5- جناب آقای محبوب اکبری عضو  شورا :

1/5- تأکید به شهردار برای جابجایی ایستگاه اتوبوس در خیابان امام خمینی (ره) با توجه به طومار تقدیمیاز سوی ساکنین محل یاد شده به سمت بانک تجارت

2/5- تأکید به شهردار برای تسریع در رسیدگی به تقاضای کارواش و تون آپ مکانیزه توسط بخش خصوصی

 6- خانم معصومه بیات منشی شورا :

1/6- تأکید به شهردار برای رفع مشکل خانم حسینی از خانواده های شهید متقاضی دکه از طریق سازمانهایتابعه شهرداری به صورت قانونی به علت ممنوعیت واگذاری دکه توسط شهرداری

2/6- تأکید به شهردار  برای احداث نوار فضای سبز در قطعات عقب نشینی شده با شرط مشارکت مردمدر نگهداری و آبیاری توسط ساکنین محل و اجرای آسفالت و لکه گیری بلوار راغب و تأکید برای تسریع در پاسخ به استعلام طرح تفصیلی شهر ملارد و همچنین پیگیری ایجاد شهرک صنعتی برای تقویت منابع درآمدیپایدار شهرداری

 7- جناب آقای محمد خلج عضو شورا :

1/7- تأکید به شهردار برای رعایت حریم شبکه برق در نصب و واگذاری دکه

2/7- تأکید به حاضرین جلسه برای توجه به موضوع شهرک مسکن مهر و بازتابهای آن برای آینده شهر ملارد و پیگیری موضوع از مبادی ذیربط

 8- جناب آقای حاجعلی بحری عضو شورا :

1/8- تأکید به شهردار برای حمایت از هیئت های عزاداری در ماه محرم و توجیه و لزوم آموزش آنانبرای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی به خصوص در مورد نصب داربست ها

2/8- تشکر از شهردار محترم در چراغانی مناسب شهر در اعیاد و لکه گیری های انجام شده در سطح شهر و همسطح نمودن پیاده روها و درخواست توجه به شهرک شهید چمران در این زمینه

 9- جناب آقای داور حضرت پور عضو شورا :

1/9- تذکر به شهردار برای اصلاح نحوه نصب تابلو در ورودی خیابان امام حسین (ع) به علت ایجاد چشم انداز نامناسب و اقدام برای زیباسازی در سطح معابر عمومی شهر ملارد و احداث فضای سبز در لچکی ورودی خیابان امام حسین (ع) تا میدان و آسفالت بلوار ملاردویلای شمالی 

 10- جناب آقای سیدعلی مرزانی عضو شورا :

1/10- تأکید به شهردار برای تسریع در تحویل قطعه زمین به سازمان موتوری و خرید تجهیزات ضروریبرای مستقل شدن سازمان مذکور

 11- جناب آقای سیدمهدی سیدلر عضو شورا :

1/11- تأکید به شهردار برای توجه به تجاریهای احداث شده در ضلع شمالی 20 متری مارلیک

 12- جناب آقای مهندس خراسانی شهردار محترم ملارد :

1/12- آقای شهردار ضمن اشاره به مشکل عدم وجود پارکینگ عمومی در خیابان امام خمینی (ره) بیان داشتند درصورت موافقت هیئت امناء مسجد امام جعفر صادق (ع) با بهره گیری از قطعه زمین در اختیار مسجد می توانسه طبقه منفی و چندطبقه منفی پارکینگ عمومی احداث نمود و در ادامه با تشکیل پرونده و پاسخ استعلام  برای نصب علمک گاز متقاضیان بلافاصله پس از ممیزی و تشکیل پرونده نظر موافق اعلام نمودند.

2/12- درخصوص واگذاری دکه به خانواده شهید حسینی و بازسازی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی و تخصیص بودجه برای این امر و درخصوص دوربرگردانهای شهر برای روان سازی ترافیک و هیئت های عزاداری در ایام محرم و ایجاد فضای سبز در قطعات عقب نشینی شده ناشی از اصلاح معابر و آسفالت و لکه گیری سطح عمومی شهر و روند پیگیری طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و ایجاد شهرک صنعتی و پرونده ها و لوایح شهرداری مطروحه در جلسه رسمی شورای اسلامی نظرات خود را بیان داشتند.

ـ توافقات انجام گرفته با شهردار محترم پس از مذاکرات و تبادل نظر قبل از شروع جلسه رسمی :

  توافق شد به منظور رفاه حال شهروندان توسط شهرداری برای متقاضیان نصب علمک گاز ابتدا پرونده تشکیل و به فوریت پاسخ استعلام صادر گردد.

 توافق گردید توسط آقای شهردار ضمن برگزاری جلسه با هیئت امناء مسجد امام جعفر صادق (ع) و دعوت از کمیسیون عمران شورا برای حضور در جلسه جهت تعیین تکلیف نهایی اقدام و نتیجه به شورا منعکس گردد.

·    توافق گردید در مورد واگذاری دکه به خانواده شهید حسینی چنانچه قبلاً مجوزی صادر گردیده بر همان اساس اقدام قانونی صورت گیرد.

1- نامه شهرداری به شماره 8278/135 مورخ 13/3/92 به انضمام چهار جلد تفریغ بودجه سال 90 شهرداری مطرح با توجه به گزارش تقدیمی مشاور مالی شورا به شرح :

1/1- درآمدهاي شهرداري در اصلاح و متمم بودجه مصوب سال 1390 مبلغ 000/000/955/302 ريال بودهكه در عملكرد قطعي اين رقم بمبلغ 592/832/012/229 ريال كاهش داشته و در مقايسه دو رقم مبلغ 408/167/942/73 ريال كسري وصولي نشان مي دهد.

2/1- هزينه هاي خدمات اداري در اصلاح و متمم بودجه سال 90 مبلغ 000/000/932/31 ريال بودهكه در عملكرد قطعي اين رقم بمبلغ 452/771/106/26 ريال كاهش نشان می دهد.

3/1- هزينه هاي خدمات شهري در اصلاح و متمم بودجه مصوب سال 90 بمبلغ 000/000/098/105 ريال بوده  كه در عملكرد قطعي اين رقم بمبلغ 544/445/011/100 ريال كاهش پيدا كرده است.

4/1- هزينه هاي عمرانی  شهرداري در اصلاح و متمم بودجه مصوب مبلغ 000/000/925/165 ريال بودهكه در عملكرد قطعي بمبلغ 961/180/972/98 ريال كاهش نشان می دهد.

با توجه به تأخیر شهرداری در تنظیم و ارسال به شورا و انحرافات مشاهده شده به شرح فوق الذکر ، مشروط به شناسایی افراد متخلف و معرفی آنان به مبادی ذیربط تخلفات اداری و اعلام نتیجه به این شورا ، مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر به تصویب رسید. ( با 13 رأی )  

2- نامه شهرداری به شماره 752/د/93 مورخ 26/3/93 درخصوص مودی پرونده شماره 19867 پلاک ثبتی 16113/43 واقع در : مارلیک ، خیابان مریم شرقی به منظور فروش زمین به مساحت 5/22 متر مربع از پلاک ثبتی اخیرالذکر که مازاد بر سند مالکیت اعلام و عنوان گردیده با توجه به اینکه حریم خیابان مریم شرقی از 16 مترمربع به 12 مترمربع تغییر ، فلذا مالک تقاضای خرید 5/22 مترمربع عرصه مازاد بر سند را نموده در جلسه مطرح و مستند به مفاد بند 23 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مخالفت گردید. ضمناً شهرداری را مکلف می نماید   قطعه موردنظر را به فضای سبز تبدیل و در مالکیت خود حفظ و با توجه به مصوبه مشابه قبلی از ارسال لوایح مشابه در همین خیابان به شورای اسلامی شهر خودداری نماید. ( با 13 رأی )

3- نامه شهرداری به شماره 1402/د/93 مورخ 18/4/93 درخصوص تشویق تحصيلي فرزندان كاركنان و دانشجويان شاغل در شهرداری و سازمانهاي تابعه بابت سال تحصیلی 93-92 مبالغی به شرح ذيل :

1/3- مقطعابتدايي (پايه اولتاچهارم)با رتبه خيليخوب   مبلغ  000/650 ريال

2/3- مقطعابتدايي (پايههايپنجمو ششم) با معدل  19 بهبالا  مبلغ  000/650 ريال

3/3- مقطعراهنمايي  با معدل  19 بهبالا  مبلغ  000/850 ريال

4/3- مقطعدبيرستان با معدل  50/18 بهبالا  مبلغ  000/000/1 ريال

5/3- تحصیلات تکمیلی  با معدل 18 به بالا  به مبلغ 000/200/1 ريال

درصورت وجود اعتبار از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417702 وظيفه خدمات شهري و اداري در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 13 رأی )4- نامه شماره 552/21/93 مورخ 23/4/93 رئیس شورای اسلامی استان تهران منضم به نامه شماره 675/پ/93 مورخ 3/4/93 رئیس کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نامگذاری یکی از میادین سطح شهر ملارد به نام پارالمپیک با هدف توسعه فرهنگ ورزش همگانی در جلسه مطرح و مستند به مفاد 24 از ماده 71 مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید. ( با 10 رأی ) ، مخالفین : آقایان حسین بیات ، سیدمهدی سیدلر و  حاجعلی بحری ( علت مخالفت آقای بحری : با عنوان اینکه پارالمپیک از اسامی خارجی است اسامی زیبا زیاد داریم همانند (نماز ، توحید) و نام شهدا که از میادین به نام آنان نامگذاری نگردیده است. 

5- نامه شماره 67/123/6 مورخ 16/5/93 آقای علیرضا صیفوری رئیس محترم اداره ورزش و جوانان در مورد تقاضای آقای هادی مستعان تکواندوکار ملاردی مبنی بر مساعدت مالی جهت اعزام به تورنمنت برون مرزیدر جلسه مطرح و با توجه به نظریه مخالف اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی به دلیل پرداختهایی که  قبلاً صورت گرفته مورد مخالفت قرار گرفت و به تصویب نرسید. ( با 12 رأی ) ، موافق : آقای داور حضرت پور

6- نامه شهرداری به شماره 1939/د/93 مورخ 16/5/93 مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ 000/500/7 ريال به آقای محمد قبادی از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417701 خدمات شهری در جلسه مطرح و با توجه به نظریه مخالف اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و به دلیل مضیقه اعتباری شهرداری مخالفت گردید.( با 13 رأی )

7- نامه شهرداری به شماره  7672/ش م ص/93 مورخ 18/5/93 درخصوص مساعدت مالی به آقای رستم مولایی به مبلغ 000/000/2 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح وبا توجه به مخالفت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و به دلیل مضیقه اعتباری شهرداریمخالفت گردید.( با 12 رأی ) ، موافق : آقای محمد خلج

8- نامه شهرداری به شماره 2151/د/93 مورخ 22/5/93 مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/10 ريال به عنوانهزینه ایاب و ذهاب امام جماعت سابق شهرداری از محل اعتبار ماده 17 ردیف 417701 وظیفه خدمات شهریدر جلسه مطرح و با توجه به نظر موافق اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و با هدف گسترش فرهنگ نماز به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

9- نامه شهرداری به شماره 2671/د/93 مورخ 11/6/93 در مورد تقاضای پرداخت مبلغ 000/000/15 ريالحق الزحمه اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امام جماعت جدید شهرداری از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416610 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و با توجه به نظر موافق اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و با هدف گسترش فرهنگ نماز به تصویب رسید. ضمناً به شهرداری اجازه داده می شود از تاریخ این مصوبه نسبت به پرداخت ماهیانه به امام جماعت شهرداری بابت هزینه ایاب و ذهاب جهت اقامه نماز ظهر و عصر  مبلغ 000/000/3 ريال از محل مذکور پرداخت نماید. ( با 13 رأی )

10- درخواست هیئت عاشقان حضرت ابوالفضل (ع) شهرک مارلیک مبنی بر مساعدت مالی شهرداری برای احداث سازه ساختمان هیئت مذکور به مبلغ 000/000/150 ريال معادل پانزده میلیون تومان در جلسه مطرح و به علت نظر مخالف اعضای کمیسیون فرهنگی شورا مورد تصویب قرار نگرفت و مخالفت گردید. ( با 10 رأی ) ، موافقین : آقایان محمد خلج ، سیدمهدی سیدلر و محبوب اکبری

11- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 708/1/د5800 مورخ 12/7/93 موضوع بند یکم صورتجلسه مورخ 9/7/93 برگزاری اردوی راهیان نور دانش آموزان شهرستان مبنی بر کمک مالی به مبلغ 000/000/300 ريال توسط شهرداری به اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد در جلسه مطرح و مقرر گردید به شهرداری جهت تهیه و ارسال لایحه مربوطه به شورا ارسال گردد. ضمناً با تصویب پرداخت رقم مذکور ، تا پایان سال رقم دیگری بابت این موضوع از سوی شهرداری قابل پرداخت نخواهد بود. (با 13 رأی )

12- نامه شهرداری به شماره 9772/ش م ص/93 مورخ 12/7/93 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد نوظهوربه مبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون فرهنگی شورا ارجاع گردید. (با 13 رأی )

13- نامه شهرداری به شماره 9879/ش م ص/93 مورخ 15/7/93 مبنی بر مساعدت مالی به آقای عطاا... چرخیبه مبلغ 000/000/15 ريال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 به علت اینکه در جهت همکاریبرای جابجایی کارگران در موضوع نظافت سطح شهر و گلزار شهداء از خودروی شخصی خود استفاده و  پس از انجام کار خودرو مشارالیه به سرقت رفته (پراید به شماره انتظامی 417 هـ 18 – ایران 18 ) و در اثر پیگیرینیروی انتظامی کشف و تعداد چهار حلقه لاستیک ، باطری و تعدادی از وسایل داخل خودرو سرقت گردیدهدر جلسه مطرح و با عنایت به توضیحات آقای شهردار به منظور مساعدت با آقای چرخی درصورتیکه جزء نیروهای شهرداری باشد مورد تصویب قرار گرفت. ( با 13 رأی ) 

14- نامه شهرداری به شماره 9925/ش م ص/93 مورخ 16/7/93 مبنی بر تقاضای بکارگیری تعداد چهار نفر مأمور انتظامی از تاریخ 8/7/93 برای مدت یک سال جهت واحدهای اجرائیات ، سدمعبر ، معاونت حمل و نقل و ترافیک به منظور انجام وظایف ذاتی شهرداری با تأمین اعتبار از محل ماده یکم ردیف 101107 وظیفه خدمات شهریدر جلسه مطرح و به علت مشخص نبودن رقم ريالی اعتبار موردنیاز به شهرداری عودت گردید تا پس از تعیین رقم ريالی مجدداً به شورا ارسال تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 13 رأی )

15- پیشنهاد مثبوت به شماره 1061/47 مورخ 19/7/93 در دبیرخانه شورا از سوی آقای داور حضرت پورعضو محترم شورای اسلامی شهر ملارد در مورد ساماندهی کارگران فصلی با تهیه کانکس و اختصاص یک نفر نیرو و یک خط تلفن و جانمایی محل استقرار آنان در جلسه مطرح و برای تهیه لایحه موردنیاز به شهرداری ملارد ارسال تا پس از تهیه لایحه به شورا تحویل تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( با 13 رأی )

16- پیشنهاد مثبوت به شماره 1105/32 مورخ 19/7/93 از سوی آقای حسین بیات رئیس محترم شورای اسلامی شهر ملارد مبنی بر انتخاب احدی از جامعه حسابرسان رسمی توسط شورا به منظور اجرای دقیق وظایف نظارتیبه عملکرد مالی شهرداری در سال 93 مستند به مفاد بند 30 و 8 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 12 رأی ) ، مخالف : آقای محبوب اکبری با عنوان اینکه به علت عدم اتمام سال مالی 93 ورود به موضوع موجب مخل جریان عادی امور شهرداری می گردد.

17- نامه شهرداری به شماره 10014/ش م ص/93 مورخ 19/7/93 درخصوص استعلام استرداد مبلغ 000/000/500/1 ريال پرداختی به دفتر امام جمعه محترم شهرستان ملارد جهت مصلی الغدیر که در جلسه کار گروه برنامه ریزی و بودجه شهرستان به تصویب رسیده و در فهرست اعتبارات شهرداری در اداره کل بودجه استانداری برای شش ماهه اول سال 93 نیز درج ، لیکن به دلیل عدم تخصیص برخی ردیف ها توسط خزانه و فرایند آن عدم واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شهرداری بوده در جلسه مطرح و به منظور بررسی و اعلام نظر                 به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع گردید. ( با 13 رأی ) 

18- نامه شهرداری به شماره 9914/ش م ص/93 مورخ 16/7/93 درخصوص مساعدت مالی به کانون پیشکسوتان شهرستان ملارد (وابسته به نیروی مقاومیت بسیج) به مبلغ 000/000/50 ريال از محل اعتبارات ماده 16 ردیف 416609 وظیفه خدمات شهری در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

19 پیشنهاد آقای حسین بیات در مورد محقق شدن تسهیلات لازم برای ایاب و ذهاب و لوازم کاری اعضای شورا در چارچوب مفاد بند 8 -7 بخش اول ضوابط مالی و دستورالعمل تنظیم بودجه سال 93 شهرداری مطرحو مورد تصویب قرار گرفت تا به صورت لایحه از سوی شهرداری به شورای اسلامی ارسال تا مورد بررسیقرار گیرد. ( با 13 رأی )

« گردش کار تصویب »

تعداد 19 فقره لایحه و پیشنهاد به صورت عادی ارائه و در دبیرخانه شورای اسلامی شهر ملارد ثبت و  در هشتاد و نهمین جلسه رسمی عادی که در روز چهارشنبه تاریخ 23/7/93 برگزار شد مطرح و در دستور جلسه  قرار گرفت.

پس از بررسی و تبادل نظر مشتمل بر ماده واحده رأی گیری علنی به عمل آمد و تعداد 13 نفر اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جلسه حاضر بودند در نتیجه در هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد با تعداد  8 فقره لایحه و پیشنهاد ارائه شده موافقت و با تعداد 5 فقره لایحه و پیشنهاد مخالفت و تعداد 2 فقره به کمیسیونهای فرهنگی و برنامه بودجه ارجاع ، همچنین تعداد 4 فقره جهت تهیه لایحه و تعیین میزان رقم ريالی به شهرداری ارجاع گردید.

 

دوشنبه, 28 مهر 1393 ساعت 06:57

صورتجلسه شماره 88

هشتاد و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 93/7/16 رأس ساعت 14 در محل شورا  با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسین بیات تشكيل و پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد قبل از ورود به دستور کار میهمان جلسه آقای راجی رئیس اداره کمیته امداد شهر ملارد ضمن گزارش کارهای انجام شده در مدت خدمت در شهر ملارد از همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم ملارد و تشکر و قدردانی نمودند. سپس آقای خراسانی شهردار ملارد پیرامون لوایح دستور جلسه توضیحاتی را به سمع اعضای محترم شورا رسانیدند از جمله مسئله پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و کمبود درآمدهای وصولی و عقب افتادن سقف درآمدهای بودجه مصوب سپس پیشنهادات متقابل اعضاء به آقای خراسانی درخصوص درآمدهای پایدار و استمرار درآمدهائی که می تواند قسمتی از هزینه های جاری و ثابت شهرداری را پوشش دهد ، از جمله : درآمد از محل ممیزی املاک سطح شهر بوده که سالها مغفول مانده ، عنوان گردید. در خاتمه ریاست شورا جناب آقای بیات به مواردی از جمله 1- کمیته درآمد شهرداری فعال شده و شهرداری از اعضای شورای اسلامی شهر هم دعوت نماید که در جلسات این کمیته حضور فعال داشته باشند. 2- نامه ای به شهرداری درخصوص کیوسکهای سطح شهر نوشته شده و درخواست گردیده که به طور روشن و شفاف در ارتباط با نحوه استقرار کیوسکها و مبلغ اجاره و سایر موارد به شورا اعلام شود تا شورا بتواند پاسخگوی قانونی و شفاف به مردم باشد که متأسفانه تاکنون پاسخ این نامه داده نشده است. 3- درخصوص ادامه عملیات احداث پایگاه شهید عقیلی که در حال حاضر کند بوده و شهردار میبایستی در این خصوص فعالتر باشد. 4- پرداخت حقوق و مزایای کارگران زحمتکش خدمات شهریدر هر ماه در اولویت قرار گیرد. 5- درخصوص فعالیت فرد تعیین شده از طرف شهرداری در رابطه با پیگیری مصوبات شورا جدیت لازم به عمل آید. 6- صورت وضعیت ها و مدارک مرتبط با پروژه های عمرانی علیرغم انقضاء مدت 10 روز پس از تشکیل جلسه معرفی ناظر فنی شورا در شهرداری به شورا ارسال نشده است.7- بعضی صحبت ها از سوی کارکنان شهرداری مطرح می شود حاشیه هائی را بوجود می آورد که انشاء...شهردار محترم بتواند آنها را مدیریت کند ، اشاره نمودند.

سپس دستور جلسه به شرح ذیل مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری واقع گردید :

1- نامه شهرداری به شماره 2368/د/93 مورخ 1/6/93 درخصوص درخواست شرکت البرز تحکیم سازه صدرامبنی براعلام بدهی شهرداری به شرکت مذکور از بابت قراردادهای عمرانی فی مابین شرکت مذکور و شهرداری که طلبکار بوده و درخواست تهاتر مبلغ بیست میلیارد ریال (معادل دومیلیاردتومان) از مطالبات شرکت مذکور با املاک تحت مالکیت شهرداری را نموده است ، موضوع قبل از طرح در جلسه رسمی شورا به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع و کمیسیون اعلام نظر نموده بود که پس از ارزیابی املاک موردنظر توسط دادگستری و مشخص نمودن نوع و میزان رقم ريالی پروژه های انجام شده از طرف شرکت مذکور ، مراتب را به شورا اعلامتا تصمیم گیری شود در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون نظریه کمیسیون و همچنین پیشنهادات اعضاء مقرر گردید موارد ذیل :

1-1- مشارکت شهرداری با متقاضی (شرکت البرز تحکیم سازه صدرا ) در ساخت ملک موردنظر ،  2-1- تهاتر 50% مطالبات شرکت به صورت زمین و 50% مابقی از مستحدثات تحت تملک شهرداری ،   3-1- معرفی املاکی که برای تهاتر مناسب هستند که این نظرات به تصویب رسید تا پس از وصول پاسخاز شهرداری نسبت به موضوع تصمیم گیری شود. ( با 13 رأی )

2- نامه مدیر کل محترم امور شهری و شوراها به شماره 40284/42/93 مورخ 2/7/93 درخصوص اجرای بند 16 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در راستای ماده 30 آئین نامه مالی شهرداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مبنی بر تهیه و تنظیم به موقع دفترچه تعرفه عوارض به همراه ارزش معاملاتی (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) و تصویب توسطشورای اسلامی شهر و تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان حداکثر تا تاریخ 15/9/93 جهت ارسال وکنترل نهایی که در کمیسیون برنامه بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته بود مطرح و مقرر گردید به شهرداریاعلام شود تا آخر مهر ماه سال جاری جهت اخذ مصوبه شورا در این امر اقدام نماید. ( با 13 رأی )

3- نامه شهرداری به شماره 3238/د/93 مورخ 5/7/93 درخصوص افزایش ردیف اعتباری پروژه های عمرانیاز محل برنامه 307 پروژه 3070909301 وظيفه عمران شهري در ارتباط با کارهای امانی (ماده 18 آئین نامه  مالی شهرداری ) از مبلغ 000/000/000/5 ريال به مبلغ 000/000/000/10 ريال ( ده میلیارد ريال ) درخواستشده است ، موضوع در کمیسیون برنامه بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری ریز هزینه های انجام شده و محل اجرای پروژه ها را به تفکیک به شورای اسلامی شهر اعلام تا مورد بررسی و تصمیم گیری  قرار گیرد که این پیشنهاد کمیسیون به تصویب رسید. ( 12 رأی ) ، غایب : آقای دکتر سیدکاظم زمانی

4- نامه شهرداری به شماره 3239/د/93 مورخ 5/7/93 درخصوص پرداخت به معاونين ، مديران و مسئولين واحدهاي شهرداري به عنوان حق مسئوليت ( معاونين و مديران شهرداري ماهيانه به مبلغ 000/000/10 ريال ، مسئولين واحدهاي شهرداري ماهيانه به مبلغ 000/000/5 ريال ) که در جلسه کمیسیون برنامه بودجه شورامورد بررسی قرار گرفته و دارای ابهامات بوده مطرح و مقرر گردید شهرداری با توجه به مصوبه قبلی شورا پیشنهادات پرداخت را در قالب تعیین جلسات و تعداد معاونین و مدیران و مسئولین واحدها ( به طور روشن و شفاف تفکیک شود) را به شورا اعلام تا تصمیم گیری شود این پیشنهادات به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

5- نامه هیئت رزمندگان شهر ملارد به شماره 689/110/ع مورخ 6/7/93 درخصوص مساعدت به برگزاری یادواره شهدای معظم شهر ملارد به مبلغ 000/000/200 ريال جهت (تبلیغات شهری) در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر موافقت گردید شهرداری در جهت پرداخت مبلغ فوق لایحه ای را تنظیم و به فوریت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید که این نظریه به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

6- نامه شماره 872/56 مورخ 7/7/93 ریاست شورا که به امضای تعدادی از اعضاء نیز رسیده است در جهت اعمال نظارت شورای اسلامی شهر ملارد بر عملکرد عمرانی شهرداری به شرح ذیل در جلسه مطرح گردید :

به موجب اختيارت حاصله از بند 23 و 30 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، شهرداري مكلف است كليه صورت وضعيتهاي اجراي طرحها و پروژه هاي مربوط به ايجاد ، ترميم و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر را در كليه مراحل را كه قطعيت يافته و آماده پرداخت مي باشد بلافاصله پس از قطعیت طبق مراحل ذیل به شورای اسلامی شهر جهت بررسي ارسال نمايد.

1-6- ثبت بدون فوت وقت صورت وضعیت های تأیید شده در دبیرخانه شهرداری و ارسال تصاویر آن به شورا ظرف مدت 24 ساعت پس از تاریخ ثبت

2-6- ثبت بدون فوت وقت اسناد مالی صورت وضعیتهای پرداخت شده در دفاتر مخصوص و ارسالگزارش پرداختی به انضمام تصاویر اسناد مالی مربوطه ظرف مدت 24 ساعت پس از تاریخ ثبت در جلسه شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد ریاست شورا و تعدادی از اعضاء به تصویب رسید. ( با 8 رأی ) ،  مخالفین : آقایان دکتر سیدکاظم زمانی ، داور حضرت پور ، سیدعلی مرزانی ، علیرضا جمور و محبوب اکبری( علت مخالفت : با توجه به بند 30 وظایف شورای اسلامی شهر صورت وضعیت باید توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر انجام گردد و آمدن صورت وضعیت به شورای اسلامی شهر دخالت در امور شهرداری  می باشد. و با توجه به اینکه فرمانداری و شورای حل اختلاف دو بار این مصوبه را رد نموده است ، لذا تفکیک مراتب نظارت در لایحه مطروحه الزامیست )

7- نامه شهرداری به شماره  9681/ش م ص/93 مورخ 9/7/93 درخصوص عقد قرارداد با نمایندگی بیمه ایران (نمایندگی زارع بیاتی کد 20432 ) جهت انجام بیمه تکمیلی کارکنان ( به صورت 30% از حق بیمه از طرف کارکنان شهرداری و 70% توسط شهرداری ) از محل اعتبارات ماده 2 ردیف 102109 خدمات اداری به استناد ماده 19 پرداخت گردد در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی درخصوص نظرات کمیسیون برنامه و بودجه شورا ، مقرر شد به شهرداری اعلام گردد که در رابطه با اجرای مفاد ماده 19  در ارتباط با عقد قرارداد به نمایندگی بیمه موردنظر از بیمه مرکزی (کل) استعلام شود که این نمایندگی مشمول ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری می شود یا خیر ؟ که این پیشنهاد اعضاء به تصویب رسید تا پس از اخذ استعلام و ارسال پاسخ به شورا تصمیم گیری شود.( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی 

8- درخصوص نامه ریاست شورا به شماره 909/100 مورخ 9/7/93 و نظریه شماره مورخ 14/7/93 مشاور مالی و اداری شورا درخصوص پرداخت حق الزحمه و حق مسئولیت و اضافه کاری ماهیانه به ریاست شورا در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به سوابق قبلی پرداخت به ریاست شورا در سال اول و نظریه شماره 985/100 مورخه 14/7/93 مشاور مالی و اداری شورا ، مقرر شد مبالغ مربوطه در قالب قرارداد کاری از محل اعتبارات بودجه مصوب شورا از تاریخ انتخاب در وجه ایشان پرداخت شود که این پیشنهاد به تصویب رسید.( 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

9- طرح تعدادی از اعضای شورا به شماره 1015/90 مورخ 15/7/93 به منظور تأمین هزینه های جاری دفترامام جمعه محترم ملارد مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است لایحه ای مبنی بر اختصاص مبلغ 000/000/50 ريال ماهیانه از محل اعتبارات و ردیفهای مرتبط با موضوع فوق از محل بودجه سال جاری و سنوات آتی تنظیمو به جهت اخذ مجوز    به شورا ارسال نماید در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد اعضاء  به تصویب رسید. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

10- نامه شماره 97/دش/93 مورخ 27/3/93 خانم الهه حیات بینی احدی از اعضای شورا درخصوص تشکیل  جلسه ای با حضور نمایندگان کانون ، نظام مهندسی و شهردار ملارد برای بررسی هزینه های کانون مهندسان و نحوه مجوزهای صادره از شهرداری در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد مشارالیه به تصویب رسید. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم نرگس مشعشعی

 

دوشنبه, 28 مهر 1393 ساعت 06:26

صورتجلسه شماره 87

هشتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 93/7/14 رأس ساعت 9 صبح در محل شورا  با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسین بیات تشكيل و پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد قبل از ورود به دستور جلسه ریاست شورا ضمن خیر مقدم به میهمان جلسه جناب حاج آقا حسینی امام جمعه محترم شهر ملارد و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان ، از حضور ایشان در جلسه تشکر نمودند. سپس حاج آقای حسینیامام جمعه محترم ملارد درخصوص وظایف شورا و اهمیت انتخاب شهردار به عنوان اصلی ترین وظیفه شورا و توجه به تثبیت مدیریت شهری تأکید نمودند که بیشتر توجه مردم به خروجی کارهای شورای شهر بوده که در طول چهار سال نگاه مثبت را به وجود می آورد که این توجه در قالب کارهای ماندگار در شهر انجام می شود. پیشنهادات اعضاء بایستی به صورت کارشناسی شده باشد تا انشاءا.. مردم شیرینی کار را لمس کنند و نیازهای مردم در ابعاد مختلف دیده شود ، زیرا این مردم کارهای فرهنگی و دینی را هم از شورا و شهرداری انتظار دارند. برای خدمت خالصانه به مردم این فرصتها را باید غنیمت بشماریم. سپس ریاست محترم شورا بعد از بیانات امام جمعه محترم شهر ملارد فرمودند ، پیگیری بحث های فرهنگی از طرف همه اعضاء صورت می گیرد. بیشترین درآمد شهرداری صرف هزینه های حقوق و دستمزد نیروهای شهرداری می شود با توجه به اینکه براساس قانون حداقل 40% از بودجه شهرداری می بایستی در بخش عمران و 60% در بخش جاری هزینه گردد. از طرفی رقم واقعی  بودجه وصولی در حد خیلی کم به وقوع می پیوندد که بخش زیاد آن در بخش حقوق و دستمزد ماهانهکارکنان شهرداری صرف می شود درصورتیکه هدف اصلی شورا آن است که اهداف اصلی و پیش بینی شده در بودجه جامع عمل بپوشد.

در ادامه آقای دکتر زمانی اظهار نمودند : درخصوص درآمد پایدار که تحقق آن منوط به برقراری ممیزی و از محل درآمد ممیزی و مسائل دیگری می باشد در این شهر از این امر مهم برخوردار نمی باشیم ، بنابراین مجبوریم فعلاًبه سمت درآمدهای غیرپایدار رو آورده تا اینکه انشاءا.. درآمدهای ثابت را تعریف نموده و به اجرا بگذاریم.  ایشان درخصوص اینکه در شهر کار انجام نشده اظهار داشتند تا یک سال گذشته شورای  شهر با پیگیریهای  به عمل آمده درخصوص بیمارستان و خیریه و زاویه گرفتن از شورای شهرداری به سمت شورای شهر سوقپیدا نموده و درخصوص بودجه 70 میلیارد تومانی اظهار داشتند که با توجه به نابسامانی سطح شهر و انتظارات مردمی و نیاز شهر به کار عمرانی بودجه ای فراتر از این نیز نیازمند هستیم و شهرداری با استفاده بهینه از کارمندانو ارائه لایحه های درآمدزایی می تواند به این مهم دستیابی پیدا کند. ایشان درخصوص نقدهای غیرمنصفانهکه این روزها از شورا می شود اظهار داشتند طبق نظر مقام معظم رهبری باید نقدها منصفانه و کارشناسی شده باشد و این شورا آمادگی پاسخگوئی به این نقدها را دارد و اجازه نمی دهد شورا پله ترقی هر تریبونی باشد.   

آقای مرزانی ضمن خوش آمدگوئی و خیر مقدم ، فرمودند آقای دکتر زمانی صحبت های خوبی کرده اند ، بحث ساخت و ساز به خاطر مشکلات اقتصادی کمتر بوده است. مشکلات فرهنگی در شهر زیاد است. مراسمات فرهنگی که در شهر می شود بایستی شورا و شهرداری وارد بشود. شهرداری علاوه بر کار فرهنگی خودش کارهای دیگری را هم انجام می دهد.

خانم بیات ضمن خوش آمدگوئی و تبریک ایام گفت : در بحث بودجه از آنجا که بیشترین سهم درآمد شهرداری صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود. سقف بودجه سالیانه بایستی درحدی باشد که علاوه بر هزینه های پرسنلی تکاپوی بخشی از نیازهای عمرانی شهر را نیز بدهد و تحقق آن منوط به اتخاذ تدابیر اجرائی برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری است. 

آقای بحری : توجه به امورات خیریه و رسیدگی به محرومین جامعه و لزوم توجه به امورات فرهنگی و دوری از کارهای روزمره و ویترینی و توجه به بکارگیری نیروهای فتنه در شهرستان ملارد و توجه مسئولین شهر به  صحبت هایشان با مردم و استفاده از الگوهای شاخص مثل ائمه اطهار و علمای شاخص ، همیاری امام جمعهدر فعالیتهای فرهنگی و استفاده از علمای تراز اول در برنامه ها ، مناسبتهای ملی و مذهبی

خانم مشعشعی : شهر سرآسیاب و ملارد براساس قانون ساخته نشده است به خاطر همین مشکل عدیده ای وجود دارد. موضوع درآمد شهرداری در موقعیت ضعیف بوده که یکی تغییر مدیریت (عدم ثبات در مدیریت شهری) و متأسفانه شورا به شورای شهرداری تبدیل شده است نه شورای شهر . درآمد پایدار نداریم. هم اکنون  هم برنامه ریزی پایدار نمی بینیم. اگر کمی از قانون عبور کنیم صدای مسئولین بلند می شود. همه کمک کننددر حد شعار نباشد.

بعد از خداحافظی حاج آقا حسینی امام جمعه محترم ملارد ، شرح دستور جلسه به شرح ذیل انجام گردید :

1- نامه شهرداری به شماره 2982/د/93 مورخ 24/6/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 16173 متعلق بهآقایان بهروز پناهی و سیاوش شهرستانی منضم به صورتجلسه تنظیمی فی مابین نامبرده و شهرداری مبنی براخذ مجوز تفکیک ملک موردنظر به مساحت 6300 مترمربع واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی و دارای 80/1085 مترمربع اصلاحی می باشد (ارزش ريالی 903 مترمربع واقع در طرح تعریض با توجه به درخواست مالک و با نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مالک پرداخت گردیده است) که پس از کسر 903 مترمربع در باقیمانده 5397 مترمربع توافق گردید و در راستای اجرای احکام کلی طرح جامع شهر و اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1-مقرر گردید درصورت موافقت از سوی مراجع ذیربط مؤدی هزینه های مربوط به صدور پروانه که شامل عوارض صدور و فروش تراکم مازاد بر تراکم متعلقه طبق ضوابط طرح هادی تا سقف تراکم مصوب و سایر عوارض قانونی می گردد را مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به حساب شهرداری واریز نماید.

2-1-با توجه به تبصره 3 قانون اصلاحیه ماده 101 شهرداری در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای همین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (25%)  از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید در این راستا مقرر گردید : 

الف ) 25% از پلاک مذکور به مساحت 94/1350 مترمربع جهت تأمین فضای عمومی و خدماتی برای ایجاد  فضای سبز با احتساب باقیمانده طرح تعریض خیابان 18 متری ( 80/182 مترمربع ) طبق نقشه تفکیکی قطعهشماره های 1 ، 2 ، 3 و 4 مجموعاً به مساحت 06/1168 مترمربع (نقشه پیوست) به شهرداری واگذار گردد. ضمناً ارزش ريالی 903 مترمربع که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بود با توجه به درخواست مالک و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورخ 17/9/1388 به مالک پرداخت گردیده است.

ب ) احداث شوارع و معابر حاصل از تفکیک به میزان 38/15% به مساحت 30/830 مترمربع طبق نقشه تفکیکی  با رعایت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و هادی به شهرداری واگذار گردد.

تبصره : باقیمانده زمین پس از کسر سرانه بند 2 (الف) و معابر حاصل از تفکیک به مساحت 7/3215 مترمربع  در سهم مالک قرار می گیرد. ضمناً باتوجه به اینکه ملک موردنظر در طرح جامع شهر در پهنه 122R قرار گرفته ، مقرر شد 120% تراکم مازاد نسبت به ضوابط طرح هادی به این قطعات تعلق گیرد بطوریکه حداکثر تراکم 300% طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع به قطعات اختصاص یابد. در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گردید شهرداری قبل از اجرای مفاد صورتجلسه نسبت به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 اقدام نماید. لذا پیشنهاد شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداری به تصویب رسید. ( با 9 رأی ) مخالفین : آقایان حسین بیات ، محمد خلج و خانم معصومه بیات ، غایب : خانم الهه حیات بینی 

2- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 5059/1/5800 مورخ 8/7/93 درخصوص ایراد واردهبه بند شماره یک صورتجلسه شماره  82 شورا در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گردیدنظریه فرمانداری تأمین گردد که این پیشنهاد اعضاء به تصویب رسید. ( با 12 رأی ) ، غایب : خانم الهه حیات بینی 

 

دوشنبه, 28 مهر 1393 ساعت 06:04

صورتجلسه شماره 86

هشتاد و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 93/7/9 رأس ساعت 14 در محل شورابا حضور اعضاء و به رياست آقاي حسین بیات تشكيل و پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد قبل از ورود به دستور جلسه آقای عوض عشایرپور نایب رئیس شورا ضمن خیر مقدم به میهمانان جلسه اعضای محترم شورای اسلامی روستای قشلاق و دهیار محترم که به جلسه رسمی شورا دعوت شده بود ، اظهار نمودند. سپسآقای مرزانی اعلام نمودند که طی بازدید اخیر از روستای قشلاق که در معیت تعدادی از اعضا و آقای خراسانی شهردار ملارد صورت گرفت اعضای شورای قشلاق در مورد سهم 80% درآمد حریم (روستای قشلاق جزء حریم شهر ملارد می باشد) ، مطالبی را بیان نمودند در ادامه آقای صارمی عضو شورای روستای قشلاق ضمن عرض تبریک به هیئت رئیسه منتخب جدید شورا و  آقای مرزانی به عنوان مشاور منتخب فرمانداری شهرستان ملاردبه مشکلات روستای قشلاق از جمله : عدم نظارت قوی شهرداری به ساخت و سازهای غیرمجاز که بعضاً یک شبه در حریم شهرداری و خارج بافت روستا صورت می گیرد و نتیجه آن بروز مشکلات عدیده برای سازندگان و اهالی می باشد ، گفتند : انتظار داریم شهرداری ملارد از لحاظ قانونی نظارت بیشتری را اعمال نماید. دوم در مورد هزینه کرد سهم 80% درآمد حریم در روستای قشلاق که مورد درخواست اهالی و اعضای شورای روستا بوده  که امیدواریم با همکاری شورای شهر ملارد و شهرداری و فرمانداری تصمیمات لازم و قانونی در این خصوص اتخاذ گردد.

ضمناً درخصوص ترمیم و پاکسازی نهر فاضلاب جاری شده از چهارراه ملارد به لم آباد و قشلاق که مشکلات بهداشتی را برای اهالی به وجود آورده است درخواست چاره اندیشی داریم. سپس جناب آقای محمد خلج ریاست شورای اسلامی شهرستان ملارد ضمن خیرمقدم به اعضای شورای قشلاق و دهیار اظهار نمودند ، متأسفانه به روستای قشلاق و سه روستای دیگر در حریم کم توجهی شده که با توجه به اینکه مشکلات موجوددر روستاهای حریم خصوصاً روستای قشلاق در بحث ساخت و ساز و هزینه کرد 80% درآمد حریم از طرف شهرداری ملارد و شورای اسلامی شهر ملارد چاره اندیشی شده تا این عزیزان بتوانند به حداقل انتظارات مردم ساکن در روستای قشلاق پاسخ گو باشند ، البته با امعان نظر و استماع نظرات اعضای محترم شورا احداث سوله ورزشی در روستای حریم بوده که انشاء ا.. شهرداری ملارد با تمهیدات لازم و براساس قانون بتواند نسبت به  تخصیص بودجه لازم در پروژه های عمرانی با نظر بخشداری محترم مرکزی و اعضای شورا اقدام مقتضی رابه عمل آورد.

در خاتمه جناب آقای حسین بیات ریاست شورا ضمن قدردانی از حضور اعضای شورا و دهیار قشلاقبرای ایشان آرزوی موفقیت نمودند و سپس دستور جلسه به شرح ذیل بررسی گردید : 

1- آقای مرزانی نماینده شورا در سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد ضمن نمایش فیلم تهیه شده توضیحاتی را درخصوص مشکلات سازمان مذکور در زمینه کمبود ماشین آلات سبک و سنگین و نیز راهکارهای پیشنهادیبه اعضای شورا ارائه نمودند و براساس گزارش شماره 844/46 مورخ 6/7/93 ایشان مقرر گردید توسط نمایندگان شورا در سازمانهای وابسته به شهرداری ملارد ، در اقدامی مشابه ، مشکلات ، وضع موجود و ارائه برنامه پیشنهادی در زمینه ارتقاء و ساماندهی وضع موجود سازمان و ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در سیر تحول اداری برنامه آتی در بودجه های سنواتی و طرح موضوعات مطروحه در شورای سازمان های وابسته و در نهایتارسال این برنامه ها را از طریق مدیران عامل سازمانها تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند که این نظرات اعضاء به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

2- نامه شهرداری به شماره 2722/د/93 مورخ 12/6/93 منضم به يك نسخه آمار درآمد و هزينه در مرداد ماه سال 1393 شهرداري که به شورا ارسال شده و مورد بررسی مشاور مالی و اداری شورا قرار گرفته بود در جلسه مطرح که پس از توضیحات مشارالیه در مورد ارقام مندرج در آمار درآمد و هزینه مرداد ماه ، اعضاء شورا مستند به ماده 79 قانون شهرداری مصوب نمودند که شهرداری نسبت به ایرادات وارده توضیحات لازم را ارائه نماید  که این پیشنهاد به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

3- نامه شهرداری به شماره 9624/ش م ص/93 مورخ 7/7/93 منضم به نامه ش فرماندهي محترم انتظامي شهرستان ملارد در خصوص مساعدت مالي جهت برنامه هاي هفته ناجا به مبلغ 000/000/60 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 وظيفه خدمات شهري که در اصلاح و متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید در تبلیغات موردنظر اسم شورای اسلامی شهر و شهرداری هم لحاظ شود که این پیشنهاد مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

4- نامه شهرداری به شماره 9569/ش م ص/93 مورخ 5/7/93 درخصوص مساعدت مالی جهت ساخت محوطه و   سوله صالحين حوزه 102 شهداي سرآسياب به مبلغ 000/000/200 ريال (دویسیت میلیون ريال) از محل برنامه 306 پروژه 3060909302 وظيفه عمران شهري تأمین اعتبار گردد در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداری به تصویب رسید. (با 13 رأی)

5- نامه شهرداری به شماره 2672/د/93 مورخ 11/6/93 منضم به 3 نسخه آئين نامه مالي - معاملاتي سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری در جلسه مطرح که پس از توضیحات ریاست محترم شورا ، مقرر گردید موضوع در کمیسیون حقوقی شورا مجدداً مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد و سپس جهتتصمیم گیری به جلسه رسمی شورا ارائه شود که این پیشنهاد به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

6- نامه شهرداری به شماره 2725/د/93 مورخ 13/6/93 درخصوص ارسال پرونده شماره 43496 در 8 جلدمتعلق به آقای منوچهر و خانم مهین دخت امینی منضم به توافقنامه تنظیمی فی مابین نامبردگان و شهرداری در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و با امعان نظر به ایرادات وارده به توافقنامه تنظیمی از طرف کمیسیون عمران شورا و توضیحات نمایندگان شهرداری (آقایان تاجیک و ... ) در ارتباط با توافقنامه صورت گرفته در شهرداری ، مقرر گردید به لحاظ اهمیت توافق برای رفع ایرادات موجود در توافقنامه و جمع بندی نظرات اعضاء پرونده مجدداً به کمیسیون حقوقی شورا ارجاع تا پس از روشن شدن ابهامات ، مراتب مجدداً در جلسه شورا مطرحو اتخاذ تصمیم شود که این پیشنهاد اعضاء به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

7- نامه شهرداری به شماره 3243/د/93 مورخ 5/7/93 درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 77 شورا مبنی بر واگذاری یک واحد آپارتمان از املاک تحت تملک شهرداری به آقای قلی آسترکیان جهت رفع مشکل اسکان ایشان با انتقال سند شش دانگ به نام مشارالیه در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر یشنهاد شهرداری مورد مخالفت قرار گرفت و به تصویب نرسید. ( با 10 رأی ) ، موافقین : آقایان حسین بیات ، عوض عشایرپور و محمد خلج

8-  نامه شهرداری به شماره 9572/ش م ص/93 مورخ 5/7/93 درخصوص درخواست آقاي ميرزا صفر زارع بنادكوكي مبنی بر استرداد عوارض به مبلغ 470/778/2 ريال بابت استرداد عوارض پرداختی طي فيش واريزي به شماره 930231303 مورخ 23/6/93 در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با عنایت به توضیحات مندرج در پرونده و مستند به ماده 37 آئین نامه مالی شهرداری و تبصره ذیل بند 12 ماده 71 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

9- نامه فرمانداری محترم شهرستان ملارد به شماره 4963/1/5800 مورخ 6/7/93 درخصوص ایرادات وارده به نشست شماره 62 مورخ 17/3/93 در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گردید به فرمانداری محترم اعلام شود که موضوع اعلام نظر فرمانداری مستند به ماده 80 (اصلاحی 27/1/1392 ) قانون شوراهای اسلامی شهر بعد از فرجه قانونی قابل اعمال نبوده ، لذا مصوبه شورا پس از سپری شدن مدت تعیین شده لازم الاجراء می باشد که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید. ( با 13 رأی ) ،

10- نامه های شهرداری به شماره 499/د/93 مورخ 16/3/93 و 9573/د/93 مورخ 5/7/93 درخصوص ارسالپرونده های شماره 18736 و 30933 متعلق به خانم مستوره لازمی مبنی بر اینکه مودی پرونده 18736 دارای              یک باب مغازه به مساحت 21/70 مترمربع از پلاک ثبتی 8807/43 واقع در: مارلیک ، مینای شرقی قطعه هفتم شمالی پلاک آب 11438 می باشد و طبق اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر مترمربع مبلغ 45000000 ریال (معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان ) جمعاً 000/450/159/3 ریال (معادل سیصد و پانزده میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان ) اعلام و برآورد گردیده است. با توجه به درآمد مودی در این پرونده و پرونده شماره 30933 از بابت مطالبات شهرداری مبلغ 000/752/381/1 ریال (یکصد و سی و هشت میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و دویست تومان) به شهرداری بدهکار می باشد و مالک پرونده های مذکور حاضر به واگذاری و انتقال مغازه به نام شهرداری به صورت تهاتر با بدهی خود در پرونده مورد اشاره می باشد.  لذا شهرداری در نظر دارد با احتساب و کسر 15% پایین تر از قیمت کارشناسی نسبت به موضوع فوق اقدام نمایددر جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر موافقت گردید به شهرداری اعلام شود که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تهاتر بدهی مودی پرونده شماره 30933 تا میزان 000/698/777/1 ريال در قبال طلب ایشان بابت ارزش یک باب مغازه به مساحت 21/70 مترمربع به پلاک ثبتی 8807/43 و صلح بلاعوض مابقی مطالبات مؤدی از بابت همین مغازه به میزان 000/752/381/1 ريال و انتقال رسمی سند پلاک ثبتی فوق الذکر به نام شهرداری به صورت پایاپای اقدام نماید که این نظریه اعضاء به تصویب رسید.( با 11 رأی ) ، مخالفین : آقای سیدمهدی سیدلر  و خانم معصومه بیات(علت مخالفت : تهاتر بدهی با ملک با عنایت به شرایط فعلی مالی شهرداری ، به صرفه و صلاح شهرداری نمی باشد)

11- نامه شهرداری به شماره 9570/ش م ص/93 مورخ 5/7/93 منضم به نامه معاونت محترم فني و عمراني شهرداری درخصوص مساعدت جهت انجام ايزوگام پشت بام آموزشگاه فرهنگي پارسي پوشان به مبلغ 000/000/7 ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909302 وظيفه عمران شهري در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات به تصویب رسید. ( با 13 رأی )

12- نامه شهرداری به شماره 2636/د/93 مورخ 10/6/93 درخصوص درخواست سرکار خانم حکیمه حسینی ( فرزند شهید) منضم به تصویر نظریه معاونت محترم خدمات شهری مبنی بر واگذاری کیوسک به نامبرده در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گردید به شهرداری اعلام شود از آنجائیکه در جلسه قبل موضوع مطرح و مخالفت شده بود ، لذا پیشنهاد شهرداری مورد مخالفت قرار گرفت و به تصویب نرسید. ( با 12 رأی )، موافق : آقای علیرضا جمور

 

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد