ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 821

مصوبات

صورتجلسه شماره 8 مورخ 92/6/30

هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 92/6/30 به صورت فوق العاده رأس ساعت 14 در محل شورا با حضور اعضا و به رياست آقاي سيدعلي مرزاني تشكيل كه پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد در ابتداي جلسه رياست محترم شورا ضمن خير مقدم و عرض تبريك به جناب سرهنگ قديري فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان ملارد به مناسبت هفته دفاع مقدس و طرح موضوعات ارتباطي با سپاه پاسداران و ساير مواردي كه مورد درخواست مشاراليه بود مطرح گرديد و در نهايت پس از خداحافظي ميهمان محترم شورا دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 

1- نامه شهرداري به شماره 20900/130 مورخ 27/6/92 درخصوص رفاه پرسنل شهرداري در ارتباط با عقد قرارداد بيمه تكميلي درمان و عمر و حادثه گروهي كاركنان با شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي زارع بياتي كد 30432 با پرداخت حق بيمه متعلقه شامل 30% به عهده پرسنل و 70% به عهده كارفرما (شهرداري ) كه براساس برگ فرمها و ليست و تفاهم نامه بيمه عمر و حوادث گروهي منضم به نامه شهرداري كه درخواست عقد قرارداد به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري و محل تأمين 70% از محل رديف 10209 اداري و شهري بودجه مصوب سالجاري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به موارد مطروحه در جلسه مورد بررسي اعضاء قرار گرفت كه در نهايت جهت رفاه حال پرسنل و تكريم خانواده هاي محترم پرسنل شهرداري موضوع با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد تا برابر ضوابط و مقررات اقدام شود. ( با 13 رأي )

2- درخصوص بررسي سوابق كانديداهاي سمت شهردار ملارد با عنايت به اتمام مهلت ده روزه اخذ سوابق كاري داوطلبان و ادامه روند انتخاب شهردار اصلح در كمترين زمان ممكن كه بررسي صلاحيت ها براساس ترتيب حروف الفبا و انجام مصاحبه حضوري در جلسات فوق العاده مورخ دوم ، سوم و هفتم مهر ماه از 8 صبح تا 16 با داوطلبين سمت شهرداري ملارد كه بنا به دعوت قبلي صورت خواهد گرفت در اجراي تبصره ذيل ماده 73 قانون شوراهاي اسلامي شهر و با در نظر گرفتن آئين نامه اجرائي احراز تصدي سمت شهردار مصوب 1377/6/11 هيئت محترم وزيران اقدام عاجل و فوري در مهلت تعيين شده در قانون بعمل آيد كه اين پيشنهاد هيئت رئيسه شورا به تصويب اعضاء رسيد. ( با 13 رأي )

 

 

صورتجلسه شماره 7 شورای اسلامی شهر ملارد مورخ 92/6/27

هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 27/6/92 در محل شورا با حضور اعضا و به رياست آقاي سيدعلي مرزاني تشكيل كه پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد در ابتداي جلسه ضمن خير مقدم رياست محترم شورا به ميهمانان شورا امام جمعه محترم شهر ملارد و جناب آقاي فردي فرماندار محترم شهرستان ملارد مواردي از طرف آقاي سيدعلي مرزاني درخصوص شورا و مسائل مرتبط با شورا و شهردار شهر ملارد و همچنين صحبت هاي تعدادي از اعضاي شورا در جلسه بيان گرديد كه در نهايت پس از خداحافظي ميهمانان محترم شورا دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 

1- نامه شهرداري به شماره 20386/146 مورخ 24/6/92 منضم به نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به انضمام صورتجلسه كميته مالي و پشتيباني ستاد هفته دفاع مقدس راهيان نور شهرستان ملارد درخصوص پرداخت هزينه برگزاري مراسم هفته دفاع مقدس به مبلغ 110/000/000 ريال و اعزام كاروان راهيان نور به مبلغ 500/000/000 ريال از محل اعتبارات برنامه 36000 پروژه 360909202 عمراني در جلسه مطرح كه پس ازبحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد فعلاً درخصوص هفته دفاع مقدس تصميم گيري شود و در مورد راهيان نور مجدداً     در جلسات آتي اقدام خواهد شد. بنابراين با امعان نظر به وضعيت نامطلوب مالي شهرداري جهت هفته دفاع مقدس تا سقف 50% مبلغ تعيين شده با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 11 رأي ) ، غايبين : آقايان سيدكاظم زماني و محمد خلج 

2- نامه شماره 2478/95 مورخ 27/6/92 داخلي شورا مبني بر درخواست آقاي سيدعلي مرزاني رياست محترم شورا درخصوص درخواست مأموريت تمام وقت از آموزش و پرورش شهرستان ملارد بعلت انتخاب به رياست شورا  كه ميبايستي بصورت تمام وقت انجام وظيفه نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد مأموريت تمام وقت رياست محترم شورا آقاي سيدعلي مرزاني براساس ماده 17 آئين نامه اجرائي تشكيلات و انتخابات داخلي امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مورد موافقت قرار گرفته و به تصويب رسيد تا برابر ضوابط و مقررات مكاتبات لازم صورت گيرد. ( با 11 رأي ) ، غايبين : آقايان سيدكاظم زماني و محمد خلج 

 

3- نامه شماره 2479/97 مورخ 27/6/92 داخلي شورا درخصوص درخواست خانم معصومه بيات مبني بر اينكه بطور تمام وقت مورد نياز شورا بوده در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد از آنجائيكه خانم بيات به سمت منشي شورا انتخاب شده و به صورت تمام وقت حضور نامبرده مورد نياز مي باشد با درخواست مشاراليه براساس ماده 17 آئين نامه اجرائي تشكيلات ، انتخابات داخلي امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد تا براي مكاتبات بعدي با شهرداري ملارد اقدامات لازم و مقتضي صورت گيرد./     ( با 11 رأي ) ، غايبين : آقايان سيدكاظم زماني و محمد خلج

صورتجلسه شماره 6 شورای اسلامی شهر ملارد مورخ 92/6/25

ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 25/6/92 در محل شورا با حضور اعضا و به رياست آقاي سيدعلي مرزاني تشكيل كه پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 

1- نامه شهرداري به شماره 19768/145 مورخ 18/6/92 درخصوص درخواست خانم فاطمه ولي وند مبني بر مساعدت مالي به نامبرده با تعيين مبلغ از سوي شوراي اسلامي شهر ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به مبلغ يك ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 41703 شهري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 11 رأي ) غايبين : آقاي جمور و خانم حيات بيني

2- نامه شهرداري به شماره 20113/10334 مورخ 2/6/92 منضم به تصوير گزارش كارشناس رسمي دادگستري مربوط به پرونده ساختماني شماره 10334 متعلق به آقاي احمدعلي سعيدي وند مبني بر برآورد قيمت عرصه و اعيان بمبلغ 5/700/000/000 ريال در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گرديد شهرداري با رعايت صرفه و صلاح و آئين نامه مالي شهرداري كل زمين موردنظر را خريداري نمايد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.( با 11 رأي ) ، غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

3- نامه شهرداري به شماره 17181/120 مورخ 27/5/92 درخصوص نظر معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري كه در نظر دارد در معابر پرترافيك شهر نسبت به ايجاد و راه اندازي طرح پاركبان با تعرفه پيشنهادي اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.( با 7 رأي ) ، موافقين : آقايان محمد خلج ، محبوب اكبري و خانمها معصومه بيات و نرگس مشعشعي ،  غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

4- پيشنهاد شماره 2332/45 مورخ 21/6/92 احدي از اعضاي شورا سركار خانم نرگس مشعشعي مبني بر تشكيل كميسيون امور بانوان شهر ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد موردنظر به استناد آئين نامه اجرايي ، تشكيلات و انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر به تصويب اعضاء رسيد كه برابر مقررات رياست محترم شورا نسبت به افزايش كميسيونهاي داخلي شورا اقدام نمايد. ضمناً براساس رأي گيري علني خانمها معصومه بيات ، الهه حيات بيني و نرگس مشعشعي به عنوان اعضاء كميسيون انتخاب شدند. ( با 11 رأي ) غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

5- نامه شهرداري به شماره 18332/154 مورخ 3/6/92 درخصوص استقرار ساختمان اداري سازمان تأمين اجتماعي بصورت مستقل در شهرستان ملارد با عنايت به بند ( ز ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين مذاكره و هماهنگي ايجاد شده با جناب آقاي ترقي درخصوص تحويل زمين ، در حال حاضر امكان ايجاد اداره مذكور ميسور نمي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اعلام شهرداري مبني بر عدم امكان ايجاد اداره مذكور در حال حاضر و بدليل شرايط درآمدي شهرداري و مشكلات موجود پيشنهاد استقرار ساختمان اداري تأمين اجتماعي مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 7 رأي ) ، موافقين : آقايان عوض عشايرپور ، محمد خلج و داور حضرت پور ، غايبين : آقايان عليرضا جمور ، حسين بيات و خانم الهه حيات بيني

6- نامه منشي شورا به شماره 2398/45 مورخ 24/6/92 مبني بر اينكه خزانه دار منتخب شورا جناب آقاي حاجعلي بحري بخاطر مشكلات بانكي قادر به ادامه فعاليت در سمت خزانه دار نمي باشند ، لذا پيشنهاد گرديد نسبت به انتخاب خزانه دار بعدي شورا در جلسه رسمي شورا اقدام گردد بنابراين موضوع در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و رأي گيري در انتخاب خزانه دار جديد در نهايت تنها كانديداي سمت مذكور خانم نرگس مشعشعي مستند به ماده 3 آئين نامه اجرائي ، تشكيلات و انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي شهر به سمت خزانه دار شورا انتخاب و به تصويب رسيد تا برابر مقررات اقدام بعدي بعمل آيد. ( با 11 رأي ) ، غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

7- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 4320/1/2947 مورخ 16/6/92 درخصوص صورتجلسه شماره 521 شوراي اسلامي شهر ملارد مبني بر وجود ابهام در تعدادي از بندهاي مصوبه در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد به شرح بندهاي ذيل پاسخ داده شود :

1-7- درخصوص بندهاي دو ، سه ، چهار ، پنج و هفت ، مقرر گرديد فرمانداري محترم موضوع ابهام در بندهاي فوق را با ذكر مورد و به طور مستدل ( مستند به ماده 83 اصلاحيه قانون شوراها ) و مستند به مواد قانوني به اين شورا اعلام تا در آينده مستندات اعلامي از طرف آن فرمانداري محترم در مصوبات آتي اين شورا مورد عمل قرار گيرد.

2-7- در مورد بند شماره نه ، مقرر گرديد نظر فرمانداري محترم از طريق شهرداري ملارد تأمين گردد.

3-7- در مورد بند سي و دو ، مقرر گرديد شهرداري رديف اعتباري مبلغ در نظر گرفته را براي بهره برداري فرمانداري مشخص نمايد.

لذا مراتب فوق مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 11 رأي ) ، غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

8- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 4515/1/2947 مورخ 23/6/92 درخصوص بند شش مصوبه شماره 4 اين شورا در جلسه مطرح و قرائت گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل اعلام پاسخ شد : 

 

درخصوص انتخاب و معرفي شهردار واجد شرايط همانطوريكه در مصوبه فوق اشاره شده است اين شورا مستند به تبصره ذيل ماده 73 قانون شوراها (قديم) و تبصره ذيل ماده 78 (اصلاحيه قانون شورا مورخ 6/3/82 ) نسبت به انتخاب سرپرست شهرداري ملارد از ميان كاركنان شهرداري اقدام نموده و متعاقباً هم نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط بررسيهاي لازم و قانوني را در حال انجام دارد كه پس از اتمام بررسيهاي لازم و انتخاب اصلح ، موضوع به آن فرمانداري محترم معرفي خواهد شد كه اين نظريه مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.    ( با 10 رأي ) ، مخالف : آقاي محمد خلج ، غايبين : آقاي عليرضا جمور و خانم الهه حيات بيني

صورتجلسه شماره 5 مورخ 92/6/19

پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد دوره چهارم به صورت فوق العاده در تاريخ 92/6/19 در محل شورا با حضور اعضا و به رياست آقاي سيدعلي مرزاني تشكيل و پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد ابتدا رياست شورا پس از اظهار خيرمقدم درخصوص حضور بموقع اعضاي محترم شورا در جلسه رسمي سخناني را بيان فرمودند و سپس دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل  تصميم گيري شد : 

1- نامه شهرداري به شماره 19962/145 مورخ 19/6/92 درخصوص درخواست خانم ناهيد قوچعلي مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 500/000ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 41703 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت  و به تصويب رسيد. ( با 12 رأي ) ، غايب : آقاي سيدكاظم زماني

2- نامه شهرداري به شماره 19933/178 مورخ 5/6/92 درخصوص كثرت مراجعات و لزوم تكريم و تسريع امور ارباب رجوع ، شهرداري در نظر دارد به استناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداريها نسبت به تفويض اختيار ارجاع كليه نامه هاي اداري به غير از مسائل مالي به آقاي حسين خوزيني از مسئولين شهرداري با توجه به سوابق كاري و اداري مشاراليه اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به استناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداريها با رعايت ضوابط و مقررات تا زمان سرپرستي جناب آقاي مهندس خراساني مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 11 رأي ) ، مخالف : آقاي خلج ، غايب : آقاي سيدكاظم زماني

3- نامه شهرداري به شماره 19513/136 مورخ 14/6/92 درخصوص واگذاري انجام عمليات آسفالت ريزي  و  لكه گيري معابر سطح شهر با توجه به نياز فوري معابر سطح شهر به انجام عمليات آسفالت در فصل كاري از طريق ترك تشريفات مناقصه تا سقف يك ميليارد ريال از محل اعتبارات پروژه 390109202 بودجه سالجاري به پيمانكار واجدشرايط ، در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و مستندات ارائه شده پيشنهاد شهرداري براساس بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداري و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 10 رأي ) ، مخالفين : آقايان خلج و جمور ، غايب : آقاي سيدكاظم زماني

4- نامه شهرداري به شماره 19634/136 مورخ 5/6/92 درخصوص تفويض اختيار بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداريها جهت تسريع در پيشرفت امورات شهرداري در انجام معاملات عمده از طريق ترك تشريفات مناقصه و تا سقف 2/000/000/000 ريال در مواقع اضطرار (بويژه پروژه هاي آسفالت و جدولگذاري و خريد باكس زباله ) در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و اظهارنظر موافق و مخالف اعضاء ، پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداري و در اجراي تبصره ذيل بند 14 ماده 71 (76 اصلاحيه سال 86) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران فقط براي يكبار و مشروط به اينكه بعد از انجام معامله موضوع به شوراي اسلامي شهر اعلام شود مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 10 رأي ) ، مخالفين : آقايان خلج و سيدلر ، غايب : آقاي سيدكاظم زماني

 

5- نامه شهرداري به شماره 19508/136 مورخ 14/6/92 درخصوص واگذاري انجام عمليات آسفالت ريزي و لكه گيري معابر سطح شهر با توجه به نياز فوري معابر سطح شهر به انجام عمليات آسفالت در فصل كاري  از طريق ترك تشريفات مناقصه تا سقف دو ميليارد ريال از محل اعتبارات پروژه 390109202 بودجه سالجاري  به پيمانكار واجدشرايط ، در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهادات مستدل و موجه شهرداري مبني بر خريد آسفالت به قيمت تقريبي هر تن 1/800/000ريال و مقدار تقريبي آسفالت 1100 تن و  مساحت تقريبي 15000 مترمربع در سطح شهر با رعايت ساير ضوابط و مقررات مستند به بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداريها مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 10 رأي ) ، مخالفين : آقايان خلج و جمورغايب : آقاي سيدكاظم زماني   

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد