ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

مصوبات

   چهارصد و هشتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 11/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 36205/137 مورخ 5/10/91 منضم به تصوير درخواست دادستان عمومي و انقلاب درخصوص تأمين اقلام موردنياز بابت تجهيز امكانات ساختمان جديدالتأسيس با برآورد تقريبي حداقل مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 36232/126 مورخ 5/10/91 منضم به تقاضاي آقاي تعارف نوتاش سپاهي بازنشسته مبني بر احداث و اجاره دكه در تقاطع روبروي شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظرپيشنهاد شهرداري جهت احداث دكه جديد مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 36449/283 مورخ 6/10/91 درخصوص درخواست آقاي فيروز احدي مقدم مودي پرونده ساختماني 283 مبني بر واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 190 مترمربع قطعه 57 تفكيكي كه در سالهاي قبل از طرف شهردار ي به نامبرده منتقل شده است بابت پرداخت بخشي از بدهي مشاراليه پس از قيمت گذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري با شهرداري تهاتر شود در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد و مقرر گرديد مؤدي با فروش زمين موردنظر  بدهي خود را نقدا ًبه شهرداري پرداخت نمايد.(با 4 رأي) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 36699/168 مورخ 7/10/91 منضم به تصوير درخواست كانون فرهنگي مسجد جامع شهر ملارد درخصوص مساعدت مالي به مبلغ 000/000/50 ريال بابت مراسم دهه آخر صفر از محل اعتبارات  برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف 50% مبلغ فوق يعني 000/000/25 ريال مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد و مقرر گرديد براي تمامي مساجدي كه داراي برنامه فرهنگي هستند مصوب و پرداخت شود. ( با 5 رأي ) غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 36967/145 مورخ 9/10/91 منضم به درخواست آقاي سامان دهقاني مبني بر مساعدت مالي از محل ماده 17 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر تا سقف يكصد هزار تومان با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 36883/145 مورخ 9/10/91 درخصوص درخواست آقاي اسد حق نظر مبني بر مساعدت مالي به مبلغ 000/000/1 ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417701 شهري در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 36414/145 مورخ 6/10/91 درخصوص مساعدت مالي به آقاي سيدعلي موسوي كه مبلغ 000/000/1 ريال طي بند 13 صورتجلسه 475 به نامبرده پرداخت گرديده است و درخواست فوق مبلغ 000/000/3 ريال بوده ، لذا در ارتباط با الباقي مبلغ 000/000/2 ريال موضوع در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.  ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 36686/145 مورخ 7/10/91 منضم به تصوير نامه بازرسي درخصوص درخواست خانم مرضيه قاسمي از اعتبارات ماده 17 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري تا سقف پانصد هزار ريال مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه شهرداري به شماره 36705/145 مورخ 7/10/91 درخصوص درخواست آقاي سهراب بالكاني مبني بر مساعدت مالي كه طي نامه شماره 16119/145 مورخ 8/5/91 جهت اخذ مجوز لازم به شورا ارسال شده بود در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر با تقاضاي نامبرده تا سقف 000/000/2 ريال از محل اعتبارات ماده 17 موافقت گرديد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 10- نامه شهرداري به شماره 36758/42507 مورخ 7/10/91 منضم به پرونده شماره 42507 مربوط به ملك آقاي مصطفي حسين آبادي و درصد ساخت املاك مجاورين كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 2/135 مترمربع با كاربري باغات و مدارك مالكيت قولنامه اي است و مالك متقاضي اخذ پروانه ساخت بر روي ملك فوق مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر طرح جامع و تفصيلي به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 11- نامه شهرداري به شماره 36538/26838 مورخ 6/10/91 درخصوص ارسال پرونده 26838 منضم به درخواست آقاي محمد رحيمي مبني بر بهره مندي از معافيت هزينه هاي صدور مجوز ساخت طبق معرفي نامه شماره 603/9/32027 بنياد شهيد با عنايت به اينكه شهرداري در نظر دارد نسبت به اعطاي معافيت عوارض صدور پروانه نامبرده طبق تبصره 1 بند « ب » تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت خانواده جانبازان به ميزان 865/452/20 ريال شامل (عوارض زيربنا ، عوارض تراكم ، هزينه دپوي مصالح ، مهندس ناظر ، فضاي سبز و آتش نشاني ) اقدام نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و صرفه و صلاح شهر و شهرداري به تصويب رسيد.(با 5 رأي)،غايبين: آقايان آذرميان وشادمهري 12- نامه شهرداري به شماره 36982/138 مورخ 9/10/91 منضم به تصوير نامه كلانتري 15 طلائيه سرآسياب درخصوص تعميرات موتورخانه و خريد يك دستگاه كپي جمعاً به مبلغ 000/000/46 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
   چهارصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 6/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 35639/145 مورخ 2/10/91 درخصوص درخواست مساعدت مالي آقاي سامان حيدري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد از محل اعتبارات ماده 17 مبلغ يكصد هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 36512/145 مورخ 6/10/91 درخصوص درخواست خانم طاهره نوروزي مبني بر مساعدت مالي از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 شهري با تعيين ميزان مبلغ از طرف شوراي اسلامي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد تا سقف مبلغ پنجاه هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )  ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 34802/145 مورخ 27/9/91 درخصوص درخواست مساعدت مالي خانم عنبرطلا آذري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد از محل اعتبارات ماده 17 مبلغ پنجاه هزار تومان مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به نامبرده پرداخت گردد كه اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 35888/121 مورخ 3/10/91 درخصوص پيشنهاد تصويب ـــ بودجه هفت ماهه سال 1391 سازمان مديريت پسماند تا تصويب اساسنامه ارسالي به وزارت كشور در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به دليل مغايرت اساسنامه سازمان با اساسنامه مصوب شورا كه طي بند 1 صورتجلسه 273 و بند 16 صورتجلسه 367 ابلاغ شده بود و مستند به نامه شماره 3224/47 مورخ 6/2/1391 و بند 39 صورتجلسه 456 كه شورا خواستار اصلاح اساسنامه شده بود و مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 33358/121 مورخ 18/9/91 منضم به بودجه پيشنهادي 7 ماهه سال 1391 سازمان مديريت پسماند كه در بخش درآمدها و هزينه ها بمبلغ 000/000/000/15 ريال ( پانزده ميليارد ريال ) كه در بخش هزينه ها (اداري ، سرمايه اي ، عمراني ) تفكيك شده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري به دليل مغايرت اساسنامه سازمان با اساسنامه مصوب شورا كه طي بند 1 صورتجلسه 273 و بند 16 صورتجلسه 367 ابلاغ شده بود و مستند به نامه شماره 3224/47 مورخ 6/2/1391 و بند 39 صورتجلسه 456 كه شورا خواستار اصلاح اساسنامه شده بود و مستند به بند 12 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه شهرداري به شماره 33361/121 مورخ 18/9/91 درخصوص اخذ حق كارشناسي بابت برگه هاي بازديد از مجتمعهاي مسكوني ـ كارگاهها و كارخانجات از طريق سازمان مديريت پسماند در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با توجه به عدم تصويب بودجه پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت و  به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه شهرداري به شماره 33343/121 مورخ 18/9/91 درخصوص تعيين حق الجلسه ماهيانه اعضاي شورا و هيئت مديره سازمان مديريت پسماند با توجه به شروع فعاليت سازمان در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد مذكور با امعان نظر به عدم تصويب بودجه پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه شهرداري به شماره 34897/16342 مورخ 27/9/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 16342  و بررسي نامه شماره 33920/16342 مورخ 21/9/91 مبني بر درخواست خانم مريم مهديزاده و شركاي ايشان براي پرداخت وجه نقد زمين معوض كه برابر گزارش معاونت معماري و شهرسازي در سنوات گذشته مقرر بود جهت احداث ميدان مقدار 838 مترمربع از پلاك ثبتي نامبردگان در طرح تعريض واقع در سرآسياب ، خيابان معلم ، تقاطع بلوار راغب و معلم ، نبش جنوب شرقي قرار گيرد كه بنا به تصميمات صورت گرفته طرح مذكور به چهارراه تغيير يافته و از ملك مذكور 25/428 مترمربع در طرح تعريض قرار گرفته ، مضاف بر اينكه كارشناسي بابت 838 مترمربع بوده كه كليه مالكين اعلام داشته اند درصورتي كه پرداخت وجه يا معوض ملك در سال جاري 1391 صورت گيرد نظر كارشناسي سال گذشته را قبول دارند ، اما اگر اين موضوع به سال بعد موكول شود منوط به انجام كارشناسي جديد خواهد بود. علي ايحال شهرداري در نظر دارد با عنايت به اينكه ملك داراي سند رسمي و اجراي طرح تعريض نيز در سنوات گذشته بوده اقدام به پرداخت قيمت كارشناسي متراژ واقع شده در طرح با رعايت موازين قانوني نمايد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 9- نامه مدير محترم امور آب و فاضلاب ملارد به شماره 494/128 مورخ 22/7/91 درخصوص تبصره 3  در قالب لايحه پيشنهادي شركت آب و فاضلاب و لزوم اجراي هر چه سريعتر 20 كيلومتر شبكه انتقال آب چاههايي كه به نوعي دچار مشكلات كيفي گرديده اند در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي موضوع و گزارش اجمالي احدي از اعضاي شورا در ارتباط با لايحه پيشنهادي فوق مبني بر اينكه وضعيت مالي و معيشتي اكثريت شهروندان كه در پرداخت قبوض عادي مصرفي خود نيز دچار مشكل هستند بنابراين تحميل هرگونه هزينه جديدي تحت هر عنوان از جمله تبصره 3 در قبوض مصرفي مصلحت ندانسته و مسئولين با امعان نظر به وضعيت خاص شهر ملارد و تراكم جمعيتي و مشكلات مربوط به آب چه از نظر كمي و كيفي ميبايستي با جذب اعتبارات ملي و استاني و هزينه پرداختي هاي شهروندان در خود شهر جهت رفع مشكلات اقدام نمايند. تحميل هزينه اضافي در قالب تبصره 3 مورد مخالفت قرار گرفت به تصويب نرسيد و اعضاي شورا ضمن تأكيد بر اصلاح شبكه و رفع ايراد چاههاي شهر و اصلاح كيفي آب شرب شهروندان با توجه به كمك ها و مساعدتهاي زياد شورا و شهرداري در واگذاري زمينهاي مختلف جهت احداث چاهها و منابع ذخيره آب خواستار جذب اعتبارات استاني و ملي مديريت محترم آبفا جهت رفع مشكلات آب شهر شدند. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ( با توجه به نامه شماره 590/128 مورخ 10/10/91 مدير امور آب و فاضلاب شهرستان ملارد و نامه هاي متعدد كه تصاوير آن پيوست مي باشد و تعداد جلسات تشكيل شده در فرمانداري كه در صورتجلسات آن به وجود بحران آب و موارد ديگر اشاره محسوس شده و اينكه تبصره 3 واحدهايي را شامل مي شود كه خارج از تراكم مجاز و تعدد طبقات كه خارج از ضوابط قانوني حاكم بر طرحهاي جامع و تفصيلي ساخت و ساز نموده اند و با قانون گريزي سرانه هاي مجاز را از بين مي برند و همچنين مي تواند زمينه جذب اعتبارات استاني و ملي را فراهم نمايد. بنده موافقم) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري       اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
   چهارصد و هشتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 4/10/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 35168/117 مورخ 29/9/91 منضم به نامه ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان ملارد  به انضمام 8 برگ درخواست برندگان مراسم نواي كاروان درخصوص تأمين هزينه هاي سفر مشهد مقدس و عتبات عاليات به مبلغ 000/000/34 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري در جلسه مطرح   كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 4 رأي ) ، مخالف : آقاي همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 35335/126 مورخ 29/9/91 منضم به تصوير نامه آقاي ناصر عطائي مبني بر درخواست كيوسك به صورت مزايده اي جهت استقرار در سطح شهر در جلسه رسمي شورا مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري از طريق انجام مزايده از كيوسكهاي موجود در سطح شهر مستند به ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري با رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقاي همداني و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 35337/137 مورخ 30/9/91 درخصوص مساعدت مالي بابت حمايت از زندانيان شهرستان ملارد به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609 شهري  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري  مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 30574/37109 مورخ 3/10/91 درخصوص ارسال پرونده ملكي شماره 37109 كه ملك موردنظر از املاك سرآسياب به مساحت 112 مترمربع و مدارك مالكيت بصورت وكات از پلاك ثبتي 5449/43  با كاربري فضاي سبز مي باشد و مالك با استناد به املاك مجاور متقاضي صدور پروانه تجاري ـ مسكوني مي باشد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر طرح هادي و جامع شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
    چهارصد و هشتادمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 29/9/91 در محل شورا با حضور اعضاء                 به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 32845/121 مورخ 12/9/91 درخصوص ارسال تصوير نامه سازمان ميادين ميوه و تره بار به شماره 1112/527 مورخ 27/8/91 درخصوص هزينه هاي صورت گرفته به مبلغ 000/000/80 ريال از محل برنامه 306 عمراني پروژه پيش بيني نشده 3091009102 در جلسه مطرح  كه پس از بحث و تبادل نظر و توضيحات بعمل آمده از طرف مدير عامل محترم سازمان ميادين كه در جلسه شركت نموده بودند پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافت قرار گرفت و به تصويب رسيد و مقرر گرديد اين هزينه جزء پروژه هاي عمراني شهرداري لحاظ شود و همچنين نحوه عملكرد و هزينه هاي انجام شده از محل برنامه 309 عمراني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 33549/137 مورخ 20/9/91 منضم به تصوير نامه دادستان محترم عمومي   و انقلاب ملارد درخصوص پرداخت پاداش به كاركنان شاغل در دادسراي مذكور به تعداد 12 نفر به مبلغ   يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416609  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري تا سقف پنجاه درصد مبلغ فوق الذكر يعني پنجاه ميليون ريال مستند به بند 10 ماده 55   قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 3- نامه شهرداري به شماره 35026/168 مورخ 28/9/91 درخصوص درخواست هيئت الزهراء (س) مبني بر مساعدت مالي به مبلغ چهار ميليون ريال از محل اعتبارات ماده برنامه 306 پروژه 3060909102 در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به عدم اعتبار در ماده 17 مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) ، موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 34732/131 مورخ 26/9/91 منضم به درخواست سازمان بهشت شهداي ملارد درخصوص خريد تعداد 8 عدد بخاري گازي در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر درخواست شهرداري مشروط به تأمين اعتبار از محل بودجه سازمان بهشت شهداء مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري       اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)         الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد